Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:063:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 63, 27 ta' Frar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 63

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
27 ta' Frar 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2017/C 63/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 63/02

Kawża C-128/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-11 ta’ Jannar 2017 – Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Sajd — Regolament (UE) Nru 1380/2013 — Regolament (UE) Nru 1367/2014 — Validità — Opportunitajiet ta’ sajd — Approċċ ta’ prekawzjoni — Prinċipju ta’ stabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd — Prinċipju ta’ proporzjonalità — Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament — Roundnose grenadier u roughhead grenadier)

2

2017/C 63/03

Kawża C-289/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-11 ta’ Jannar 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Krajský súd v Prešove – is-Slovakkja) – proċeduri kriminali kontra Jozef Grundza (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali — Deċiżjoni Qafas 2008/909/ĠAI — Artikolu 7 — Kundizzjoni ta’ kriminalità doppja — Artikolu 9 — Raġuni għal nuqqas ta’ rikonoxximent u għal nuqqas ta’ eżekuzzjoni bbażata fuq l-assenza ta’ kriminalità doppja — Ċittadin tal-Istat ta’ eżekuzzjoni kkundannat fl-Istat emittenti għal nuqqas ta’ osservanza ta’ deċiżjoni ta’ awtorità pubblika)

2

2017/C 63/04

Kawża C-411/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-12 ta’ Jannar 2017 – Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Akkordji — Suq Ewropew tal-fosfati għall-għalf tal-annimali — Attribuzzjoni ta’ kwoti ta’ bejgħ, il-koordinazzjoni tal-prezzijiet u tal-kundizzjonijiet ta’ bejgħ u l-iskambju ta’ informazzjoni kummerċjali sensittiva — Irtirar tar-rikorrenti mill-proċedimenti ta’ riżolviment tat-tilwim — Ġurisdizzjoni sħiħa — Protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi u ta’ trattament ugwali — Tul raġonevoli tal-proċedura)

3

2017/C 63/05

Kawża C-491/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-11 ta’ Jannar 2017 – Rainer Typke vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Artikolu 3 — Kunċett ta’ dokument — Artikolu 2(3) — Dokumenti miżmuma minn istituzzjoni — Klassifikazzjoni ta’ informazzjoni miżmuma f’database — Obbligu li jiġi stabbilit dokument ineżistenti — Assenza — Dokumenti eżistenti li jistgħu jiġu estratti minn database)

4

2017/C 63/06

Kawżi Magħquda C-568/14 sa C-570/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Spanja – Ismael Fernández Oliva vs Caixabank SA (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia vs Catalunya Banc SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales vs Banco Popular Español SA (C-570/14) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 93/13/KEE — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kuntratti konklużi bejn bejjiegħa jew fornituri u konsumaturi — Kuntratti ipotekarji — Klawżola ta’ rata minima — Proċedura kollettiva — Proċedura individwali bl-istess suġġett — Miżuri provviżorji)

4

2017/C 63/07

Kawża C-446/15: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija – Signum Alfa Sped Kft. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Dritt għal tnaqqis — Rifjut — Persuna li toħroġ il-fattura meqjusa li ma kinitx il-fornitur reali tas-servizzi ffatturati — Obbligi ta’ verifika li jaqgħu fuq il-persuna taxxabbli)

5

2017/C 63/08

Kawża C-526/15: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel – Il-Belġju) – Uber Belgium BVBA vs Taxi Radio Bruxellois NV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Inammissibbiltà — Trasport ta’ persuni permezz ta’ vetturi bil-mutur — Xufiera privati li jużaw applikazzjoni għal smartphone li tippermetti li jitqegħdu f’kuntatt ma’ persuni li jixtiequ jwettqu traġitti urbani — Obbligu li jkollhom awtorizzazzjoni ta’ operat)

6

2017/C 63/09

Kawża C-575/15 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 – Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Trade mark verbali ZARA — Servizzi ta’ trasport — Użu ġenwin — Proċedimenti ta’ revoka — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 51(1)(a) — Żnaturament tal-provi — Drittijiet tad-difiża)

6

2017/C 63/10

Kawża C-590/15 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 – Alain Laurent Brouillard vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura nnegozjata ta’ sejħa għal offerti intiża għall-konklużjoni ta’ kuntratti qafas għat-traduzzjoni ta’ testi ġuridiċi — Esklużjoni ta’ subappaltatur propost — Kapaċità professjonali — Rekwiżit ta’ taħriġ ġuridiku komplet — Rikonoxximent ta’ diplomi)

7

2017/C 63/11

Kawża C-637/15 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-25 ta’ Ottubru 2016 – VSM Geneesmiddelen BV vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Saħħa pubblika — Protezzjoni tal-konsumaturi — Regolament (KE) Nru 1924/2006 — Indikazzjonijiet dwar is-saħħa li jirrigwardaw il-prodotti tal-ikel — Artikolu 13(3) — Lista komunitarja tal-indikazzjonijiet dwar is-saħħa awtorizzati li jirrigwardaw il-prodotti tal-ikel — Sustanzi botaniċi — Indikazzjonijiet sospiżi — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Teħid ta’ pożizzjoni mill-Kummissjoni — Att kontestabbli)

7

2017/C 63/12

Kawża C-697/15: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – l-Italja) – MB Srl vs Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/18/KE — Direttiva 2014/24/UE — Parteċipazzjoni f’sejħa għal offerti — Offerent li naqas milli fl-offerta jsemmi l-ispejjeż tal-impriża li jikkonċernaw is-sigurtà fuq il-post tax-xogħol — Obbligu ġurisprudenzjali li tiġi pprovduta tali indikazzjoni — Esklużjoni mill-kuntratt mingħajr il-possibbiltà li din l-ommissjoni tiġi rettifikata)

8

2017/C 63/13

Kawżi Magħquda C-10/16 sa C-12/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione tributaria provinciale di Genova – l-Italja – Ignazio Messina & C. SpA vs Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Deċiżjoni tar-rinviju — Assenza ta’ biżżejjed preċiżazzjonijiet dwar il-kuntest fattwali u leġiżlattiv — Assenza ta’ preċiżazzjonijiet dwar ir-raġunijiet li jiġġustifikaw il-bżonn ta’ risposta għad-domandi preliminari għall-finijiet tas-soluzzjoni ta’ tilwima pendenti fil-kawża prinċipali — Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Inammissibbiltà manifesta)

9

2017/C 63/14

Kawża C-140/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – l-Italja) – Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl vs Comune di Maiolati Spontini (Talba għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/18/KE — Direttiva 2014/24/UE — Parteċipazzjoni f’sejħa għal offerti — Offerent li naqas milli jsemmi fl-offerta n-nefqa tal-impriża fir-rigward tas-sigurtà fuq ix-xogħol — Obbligu mill-qrati li tissemma din in-nefqa — Esklużjoni mill-kuntratt mingħajr il-possibbiltà li jiġi rrettifikat dan in-nuqqas)

9

2017/C 63/15

Kawża C-162/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat- Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – L-Italja) – Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl vs Comune di Monteroduni (Talba għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/18/KE — Direttiva 2014/24/UE — Parteċipazzjoni f’sejħa għal offerti — Offerent li naqas milli jsemmi fl-offerta n-nefqa tal-impriża fir-rigward tas-sigurtà fuq ix-xogħol — Obbligu mill-qrati li tissemma din in-nefqa — Esklużjoni mill-kuntratt mingħajr il-possibbiltà li jiġi rrettifikat dan in-nuqqas)

10

2017/C 63/16

Kawża C-222/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-15 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad – Varna) – il-Bulgarija – “MIP-TS” OOD vs Nachalnik na Mitnitsa Varna (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika kummerċjali — Regolament (KE) Nruo1225/2009 — Artikolu 13 — Evitar — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 791/2011 — Drappijiet b’malja miftuħa tal-fibri tal-ħġieġ li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina — Dazji antidumping — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 437/2012 u (UE) Nru 21/2013 — Spedizzjoni mit-Tajlandja — Estensjoni tad-dazju antidumping — Kamp ta’ applikazzjoni ratione temporis — Kodiċi Doganali tal-Komunità — Irkupru a posteriori ta’ dazji fuq l-importazzjoni)

11

2017/C 63/17

Kawża C-321/16: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-10 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċizjoni preliminari tad-Dublin District Court – l-Irlanda) – proċeduri kriminali kontra Owen Pardue (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Preambolu u Artikoli 6, 20, 41, 47 u 48 — Setgħat tal-awtorità nazzjonali responsabbli għat-tressiq ta’ proċeduri kriminali — Nuqqas ta’ implementazzjoni tad-dritt tal-Unjoni — Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni manifesta tal-Qorti tal-Ġustizzja)

12

2017/C 63/18

Kawża C-577/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Novembru 2016 – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH vs Bundesrepublik Deutschland

12

2017/C 63/19

Kawża C-594/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-23 ta’ Novembru 2016 – Enzo Buccioni vs Banca d’Italia

13

2017/C 63/20

Kawża C-596/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (l-Italja) fit-23 ta’ Novembru 2016 – Enzo Di Puma vs Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

14

2017/C 63/21

Kawża C-597/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (l-Italja) fit-23 ta’ Novembru 2016 – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) vs Antonio Zecca

15

2017/C 63/22

Kawża C-616/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (l-Italja) fit-28 ta’ Novembru 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri et vs Nello Grassi et

15

2017/C 63/23

Kawża C-617/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (l-Italja) fit-28 ta’ Novembru 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri vs Giovanna Castellano et

16

2017/C 63/24

Kawża C-630/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Helsingin hallinto-oikeus (Il-Finlandja) fis-7 ta’ Diċembru 2016 – Anstar Oy vs Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

17

2017/C 63/25

Kawża C-650/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (Id-Danimarka) fid-19 ta’ Diċembru 2016 – A/S Bevola u Jens W. Trock ApS vs Skatteministeriet

18

2017/C 63/26

Kawża C-669/16: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq

18

2017/C 63/27

Kawża C-4/17 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Jannar 2017 mir-Repubblika Ċeka mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fl-20 ta’ Ottubru 2016 fil-Kawża T-141/15, Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni

19

2017/C 63/28

Kawża C-6/17 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Jannar 2017 minn ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fis-27 ta’ April 2017 fil-Kawża T-154/14, ANKO vs Il-Kummissjoni Ewropea

20

2017/C 63/29

Kawża C-7/17 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Jannar 2017 minn ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fis-27 ta’ April 2016 fil-Kawża T-155/14, ANKO vs Il-Kummissjoni Ewropea

21

2017/C 63/30

Kawża C-495/15 P: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta’ Novembru 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża: sostnuta minn: Ir-Renju ta’ Spanja, Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi

22

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 63/31

Kawża T-189/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-13 ta’ Jannar 2017 – Deza vs ECHA [“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti miżmuma mill-ECHA li fihom informazzjoni sottomessa fil-kuntest tal-proċedura dwar it-talba għal awtorizzazzjoni ta’ użu tas-sustanza ftalat ta’ Bis (2-etilessil) (DEHP) — Deċiżjoni li tiżvela ċerta informazzjoni kkunsidrata bħala kunfidenzjali mir-rikorrenti — Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni tal-interessi kummerċjali — Kunċett ta’ ħajja privata — Dritt għall-proprjetà — Obbligu ta’ motivazzjoni”]

23

2017/C 63/32

Kawża T-225/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Jannar 2017 – QuaMa Quality Management vs EUIPO – Microchip Technology (medialbo) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali medialbo — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti MediaLB — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 41(1) tar-Regolament Nru 207/2009 — Reġistrazzjoni tat-trasferiment tat-trade mark — Artikolu 17(7) tar-Regolament Nru 207/2009”]

24

2017/C 63/33

Kawża T-250/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Novembru 2016 – Speciality Drinks vs EUIPO – William Grant (CLAN) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea CLAN — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea preċedenti CLAN MACGREGOR — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tal-prodotti kkonċernati mis-sinjali kunfliġġenti — Pubbliku rilevanti — Interdipendenza tal-kriterji — Setgħa ta’ bidla — Artikolu 65(3) tar-Regolament Nru 207/2009”)

24

2017/C 63/34

Kawża T-399/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Jannar 2017 – Morgan & Morgan vs EUIPO – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Morgan & Morgan — Trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

25

2017/C 63/35

Kawża T-419/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Jannar 2017 – Cofely Solelec et vs Il-Parlament (“Kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Estensjoni u mmodernizzar tal-bini Konrad Adenauer fil-Lussemburgu — Annullament tal-proċedura ta’ sejħa għal offerti — Obbligu ta’ motivazzjoni — Valur tas-suq — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

26

2017/C 63/36

Kawża T-701/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Jannar 2017 – Stock Polska vs EUIPO – Lass & Steffen (LUBELSKA) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea LUBELSKA — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti Lubeca — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Livell ta’ attenzjoni tal-pubbliku — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

26

2017/C 63/37

Kawża T-54/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Jannar 2017 – Netguru vs EUIPO (NETGURU) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea NETGURU — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 — Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009”]

27

2017/C 63/38

Kawża T-64/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Jannar 2017 – Wieromiejczyk vs EUIPO (Tasty Puff) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea Tasty Puff — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009”]

28

2017/C 63/39

Kawża T-232/16 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Jannar 2017 – Il-Kummissjoni vs Frieberger u Vallin (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Pensjonijiet — Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal — Żieda fl-età tal-irtirar — Deċiżjoni li tirrifjuta li tiġi kkalkolata mill-ġdid l-akkreditazzjoni tad-drittijiet għall-pensjoni — Prinċipju ta’ ne ultra petita — Żball ta’ liġi — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

28

2017/C 63/40

Kawża T-314/16: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Diċembru 2016 – MS vs Il-Kummissjoni

29

2017/C 63/41

Kawża T-886/16: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Diċembru 2016 – Nf Nails In Vogue vs EUIPO – Nails & Beauty (NAILS FACTORY)

30

2017/C 63/42

Kawża T-890/16: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Diċembru 2016 – Scandlines Danmark u Scandlines Deutschland vs Il-Kummissjoni

31

2017/C 63/43

Kawża T-891/16: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Diċembru 2016 – Scandlines Danmark u Scandlines Deutschland vs Il-Kummissjoni

32

2017/C 63/44

Kawża T-904/16: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2016 – Labiri vs KESE u Il-Kumitat tar-Reġjuni

33

2017/C 63/45

Kawża T-907/16: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2016 – Schwenk Zement vs Il-Kummissjoni

33

2017/C 63/46

Kawża T-912/16: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2016 – RRTec vs EUIPO – Mobotec (RROFA)

34

2017/C 63/47

Kawża T-913/16: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2016 – Fininvest u Berlusconi vs BĊE

35

2017/C 63/48

Kawża T-2/17: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Jannar 2017 – J.M. E.V. e hijos vs EUIPO – Masi (MASSI)

37

2017/C 63/49

Kawża T-6/17: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Jannar 2017 – Equivalenza Manufactory vs EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

38

2017/C 63/50

Kawża T-7/17: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Jannar 2017 – John Mills vs EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)

38

2017/C 63/51

Kawża T-8/17: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Jannar 2017 – Golden Balls vsEUIPO – Intra- Presse (GOLDEN BALLS)

39

2017/C 63/52

Kawża T-12/17: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2017 – Mellifera vs Il-Kummissjoni

40

2017/C 63/53

Kawża T-13/17: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Jannar 2017 – Europa Terra Nostra vs Il-Parlament

40

2017/C 63/54

Kawża T-14/17: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Jannar 2017 – Landesbank Baden-Württemberg vs SRB

41

2017/C 63/55

Kawża T-15/17: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Jannar 2017 – Mitrakos vs EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS)

43

2017/C 63/56

Kawża T-16/17: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Jannar 2017 – APF vs Il-Parlament

43

2017/C 63/57

Kawża T-25/17: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Jannar 2017 – Rintisch vs EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

44


MT

 

Top