Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:046:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 46, 13 ta' Frar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 46

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
13 ta' Frar 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2017/C 46/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 46/02

Kawża C-492/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-29 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – il-Belġju) – Essent Belgium NV vs Vlaams Gewest, Inter-Energa et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Leġiżlazzjonijiet reġjonali li jimponu d-distribuzzjoni bla ħlas, fin-netwerks li jinstabu fir-reġjun ikkonċernat, tal-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu — Distinzjoni skont l-oriġini tal-elettriku aħdar — Artikoli 28 u 30 KE — Moviment liberu tal-merkanzija — Direttiva 2001/77/KE — Artikoli 3 u 4 — Mekkaniżmi nazzjonali ta’ appoġġ għall-produzzjoni ta’ enerġija ħadra — Direttiva 2003/54/KE — Artikoli 3 u 20 — Direttiva 96/92/KE — Artikoli 3 u 16 — Suq intern tal-elettriku — Aċċess għan-netwerks ta’ distribuzzjoni b’kundizzjonijiet tariffarji nondiskriminatorji — Obbligi ta’ servizz pubbliku — Nuqqas ta’ proporzjonalità)

2

2017/C 46/03

Kawża C-171/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-14 ta’ Diċembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Connexxion Taxi Services BV vs Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Direttiva 2004/18/KE — Artikolu 45(2) — Sitwazzjoni personali tal-applikant jew tal-offerent — Raġunijiet ta’ esklużjoni fakultattivi — Kondotta professjonali ħażina ta’ ċerta gravità — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi eżami każ b’każ, b’applikazzjoni tal-prinċipju ta’ proporzjonalità — Deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti — Direttiva 89/665/KEE — Stħarriġ ġudizzjarju)

3

2017/C 46/04

Kawża C-238/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta Diċembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal administratif – il-Lussemburgu) – Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga vs Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-persuni — Ugwaljanza fit-trattament — Vantaġġi soċjali — Regolament (UE) Nru 492/2011 — Artikolu 7(2) — Għajnuna finanzjarja għall-edukazzjoni ogħla — Kundizzjoni għall-istudenti li ma humiex residenti fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat li dawn ikunu wlied ħaddiema li kienu ġew impjegati jew li kienu eżerċitaw l-attività professjonali tagħhom f’dan l-Istat Membru matul perijodu kontinwu ta’ mill-inqas ħames snin — Diskriminazzjoni indiretta — Ġustifikazzjoni — Għan intiż sabiex iżid il-proporzjon ta’ persuni residenti li għandhom diploma ta’ edukazzjoni ogħla — Natura xierqa — Proporzjonalità)

4

2017/C 46/05

Kawża C-256/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Vrhovno sodišče Republike Slovenije – is-Slovenja) – Drago Nemec vs Ir-Repubblika tas-Slovenja (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2000/35/KE — Ġlieda kontra ħlas tardiv — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja — Tranżazzjoni konkluża qabel l-adeżjoni tar-Repubblika tas-Slovenja mal-Unjoni Ewropea — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “transazzjoni kummerċjali” — Kunċett ta’ “intrapriża” — Ammont massimu tal-interessi moratorji)

4

2017/C 46/06

Kawża C-378/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-14 ta’ Diċembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione Tributaria Regionale di Roma – l-Italja) – Mercedes Benz Italia SpA vs Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 77/388/KEE — Il-punt (d) tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 17(5) — Kamp ta’ applikazzjoni — Applikazzjoni ta’ proporzjon ta’ tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjud imposta fuq l-akkwist tal-oġġetti u tas-servizzi kollha użati minn persuna taxxabbli — Tranżazzjonijiet anċillari — Użu tad-dħul mill-bejgħ bħala indizzju)

5

2017/C 46/07

Kawżi Magħquda C-401/15 sa C-403/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour administrative – il-Lussemburgu) – Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15) vs Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-persuni — Drittijiet tal-ħaddiema — Ugwaljanza fit-trattament — Benefiċċji soċjali — Għajnuna finanzjarja għat-tkomplija ta’ studji f’edukazzjoni ogħla — Kundizzjoni ta’ filjazzjoni — Kunċett ta’ “wild” — Wild tal-konjuġi jew tas-sieħeb irreġistrat — Kontribuzzjoni għall-manteniment ta’ dan il-wild)

6

2017/C 46/08

Kawża C-558/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal da Relação do Porto – il-Portugall) – Alberto José Vieira de Azevedo et vs CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta’ vetturi bil-mutur u infurzar tal-obbligu ta’ assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà — Direttiva 2000/26/KE — Artikolu 4(5) — Impriża ta’ assigurazzjoni — Rappreżentant għal pretensjonijiet — Poter suffiċjenti ta’ rappreżentanza — Tressiq ta’ azzjoni quddiem il-qrati)

7

2017/C 46/09

Kawża C-577/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Diċembru 2016 – SV Capital OÜ vs Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Talba għall-ftuħ ta’ investigazzjoni tal-Awtoritajiet tas-Sorveljanza Estonjani u Finlandiżi — Deċiżjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) — Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-Awtoritajiet Ewropej ta’ Sorveljanza — Regolament (UE) Nru 1093/2010 — Artikoli 17 u 60 — Bord tal-Appell — Terminu tar-rikors — Żball skużabbli)

7

2017/C 46/10

Kawża C-644/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2016 –L-Ungerija vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Regolament (KE) Nru 1234/2007 — Organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur agrikolu — Settur tal-frott u l-ħaxix — Artikolu 103e — Assistenza finanzjarja nazzjonali mogħtija lill-organizzazzjonijiet ta’ produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix — Regolament (KE) Nru 1580/2007 — Artikolu 97 — Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rimbors mill-Unjoni Ewropea tal-assistenza finanzjarja nazzjonali mogħtija mill-Ungerija lill-organizzazzjonijiet ta’ produtturi)

8

2017/C 46/11

Kawża C-667/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Antwerpen – il-Belġju) – Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht vs Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2005/29/KE — Prattiki kummerċjali żleali tal-impriżi fil-konfront tal-konsumaturi — Prattika kummerċjali qarrieqa — Skema promozzjonali piramidali — Kontribuzzjonijiet imħallsa minn membri ġodda u kumpens riċevut mill-membri eżistenti — Rabta finanzjarja indiretta)

8

2017/C 46/12

Kawża C-700/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-15 ta’ Diċembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče Republike Slovenije – is-Slovenja) – LEK Farmacevtska Družba d.d. vs Ir-Repubblika tas-Slovenja (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Nomenklatura Magħquda — Klassifikazzjoni tal-merkanzija — Supplimenti tal-ikel li jaqgħu taħt l-intestatura tariffarja 2106 — Ingredjent attiv bħala komponent essenzjali — Klassifikazzjoni eventwali fil-Kapitolu 30 tan-Nomenklatura Magħquda — Preżentazzjoni u kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti bħala prodotti mediċinali)

9

2017/C 46/13

Kawża C-412/16 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Lulju 2016 minn Ice mountain Ibiza, S.L. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-25 ta’ Mejju 2016 fil-Kawża T-5/15, Ice Mountain Ibiza vs EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

10

2017/C 46/14

Kawża C-413/16 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Lulju 2016 minn Ice Mountain Ibiza, S.L. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-25 ta’ Mejju 2016 fil-Kawża T-6/15, Ice Mountain Ibiza vs EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

11

2017/C 46/15

Kawża C-554/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fil-31 ta’ Ottubru 2016 – EP Agrarhandel GmbH vs Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

12

2017/C 46/16

Kawża C-562/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fis-7 ta’ Novembru 2016 – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter vs TUIfly GmbH

13

2017/C 46/17

Kawża C-585/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad Sofia-grad (il-Bulgarija) fit-18 ta’ Novembru 2016 – Serin Alheto vs Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

14

2017/C 46/18

Kawża C-621/16 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2016 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fil-Kawżi magħquda T-353/14 u T-17/15, L-Italja vs Il-Kummissjoni

16

2017/C 46/19

Kawża C-633/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sø- og Handelsretten (id-Danimarka) fis-7 ta’ Diċembru 2016 – Ernst & Young P vs Konkurrencerådet

17

2017/C 46/20

Kawża C-636/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Spanja) fid-9 ta’ Diċembru 2016 – Wilber López Pastuzano vs Delegación del Gobierno de Navarra

18

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 46/21

Kawża T-713/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Diċembru 2016 – IPSO vs BĊE (“BĊE — Persunal tal-BĊE — Ħaddiema temporanji — Limitazzjoni tat-tul massimu ta’ servizz tal-istess ħaddiem temporanju — Rikors għal annullament — Att li jista’ jiġi kkontestat — Interess dirett u individwali — Interess ġuridiku — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Ammissibbiltà — Nuqqas ta’ informazzjoni u ta’ konsultazzjoni tal-organizzazzjoni sindakali rikorrenti — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

19

2017/C 46/22

Kawża T-833/16: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2016 – Karp vs Il-Parlament

19

2017/C 46/23

Kawża T-858/16: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Diċembru 2016 – Dow Corning u Dow Corning Europe vs Il-Kummissjoni

20

2017/C 46/24

Kawża T-867/16: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Diċembru 2016 – Nomacorc vs Il-Kummissjoni

21

2017/C 46/25

Kawża T-874/16: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Diċembru 2016 – RA vs Il-Qorti tal-Awdituri

22

2017/C 46/26

Kawża T-875/16: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Diċembru 2016 – Falcon Technologies International vs Il-Kummissjoni

23

2017/C 46/27

Kawża T-881/16: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Diċembru 2016 – HJ vs EMA

24

2017/C 46/28

Kawża T-882/16: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Diċembru 2016 – Sipral World vs EUIPO – La Dolfina (DOLFINA)

25

2017/C 46/29

Kawża T-893/16: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Diċembru 2016 – Xiaomi vs EUIPO – Apple (MI PAD)

26

2017/C 46/30

Kawża T-894/16: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Diċembru 2016 – Air France vs Il-Kummissjoni

26

2017/C 46/31

Kawża T-895/16: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Diċembru 2016 – Toontrack Music vs EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

27

2017/C 46/32

Kawża T-908/16: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2016 – Starbucks (HK) vs EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

28

2017/C 46/33

Kawża T-916/16: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Diċembru 2016 – Winkler vs Il-Kummissjoni

28


MT

 

Top