EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 6, 9 ta' Jannar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 6

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
9ta' Jannar 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2017/C 6/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 6/02

Ħatra tar-Reġistratur

2


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2017/C 6/03

Kawża C-448/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – il-Ġermanja) – Davitas GmbH vs Stadt Aschaffenburg [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ikel ġdid u ingredjenti tal-ikel ġodda — Regolament (KE) Nru 258/97 — Artikolu 1(2)(ċ) — Kunċett ta’ “ikel u ta’ ingredjenti tal-ikel bi struttura primarja molekulari ġdida”]

3

2017/C 6/04

Kawża C-465/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Centrale Raad van Beroep – Il-Pajjiżi l-Baxxi) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank vs F. Wieland, H. Rothwangl (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 18 u 45 TFUE — Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikoli 3 u 94 — Regolament (KE) Nru 859/2003 — Artikolu 2(1) u (2) — Assigurazzjoni għax-xjuħija u assigurazzjoni għall-mewt — Ex baħrin ċittadini ta’ Stat terz li sar membru tal-Unjoni Ewropea fl-1995 — Esklużjoni mid-dritt għall-benefiċċji tax-xjuħija)

4

2017/C 6/05

Kawża C-506/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein hallinto-oikeus- il-Finlandja) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy vs Työ- ja elinkeinoministeriö (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-Unjoni Ewropea — Direttiva 2003/87/KE — Artikolu 10a — Metodu ta’ allokazzjoni ta’ kwoti mingħajr ħlas — Kalkolu tal-fattur ta’ korrezzjoni transsettorjali uniformi — Deċiżjoni 2013/448/UE — Artikolu 4 — Anness II — Validità — Applikazzjoni tal-fattur ta’ korrezzjoni transsettorjali uniformi għall-installazzjonijiet tas-setturi esposti għal riskju sinjifikattiv ta’ rilaxx ta’ karbonju — Determinazzjoni tal-parametru referenzjali ta’ prodott għall-metall sħun — Deċiżjoni 2011/278/UE — Artikolu 10(9) — Anness I — Validità)

5

2017/C 6/06

Kawża C-537/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2016 – Debonair Trading Internacional Lda vs Groupe Léa Nature SA, L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 8(1)(b) u (5) — Trade mark figurattiva li tinkludi l-elementi verbali “SO’BiO ētic” — Oppożizzjoni tad-detentur tat-trade marks verbali u figurattivi tal-Unjoni Ewropea u nazzjonali li jinkludu l-element verbali “SO…?” — Rifjut ta’ reġistrazzjoni)

6

2017/C 6/07

Kawża C-554/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-8 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sofiyski gradski sad – il-Bulgarija) – proċeduri kriminali kontra Atanas Ognyanov (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali — Deċiżjoni Qafas 2008/909/ĠAI — Artikolu 17 — Dritt li jirregola l-eżekuzzjoni ta’ kundanna — Interpretazzjoni ta’ regola nazzjonali tal-Istat ta’ eżekuzzjoni li tipprovdi għal tnaqqis tal-piena li tinvolvi ċ-ċaħda tal-libertà minħabba x-xogħol imwettaq mill-persuna kkundannata matul l-inkarċerazzjoni tagħha fl-Istat emittenti — Effetti legali tad-deċiżjonijiet qafas — Obbligu ta’ interpretazzjoni konformi)

6

2017/C 6/08

Kawża C-590/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) vs Alouminion tis Ellados VEAE, li qabel kienet Alouminion AE, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Għajnuna mill-Istat — Produzzjoni ta’ aluminju — Tariffa preferenzjali ta’ elettriku mogħtija permezz ta’ kuntratt — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern — Xoljiment ta’ kuntratt — Sospensjoni ġudizzjarja tal-effetti tax-xoljiment — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna illegali — Artikolu 108(3) TFUE — Kunċetti ta’ “għajnuna eżistenti” u ta’ “għajnuna ġdida” — Distinzjoni)

7

2017/C 6/09

Kawża C-611/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Retten i Glostrup – id-Danimarka) – proċeduri kriminali kontra Canal Digital Danmark A/S (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Prattiki kummerċjali żleali — Direttiva 2005/29/KE — Artikoli 6 u 7 — Reklamar dwar abbonament għat-televiżjoni bis-satellita — Prezz tal-abbonament li jinkludi, minbarra l-ammont mensili tal-abbonament, ammont ta’ kull sitt xhur għall-karta meħtieġa sabiex jinfetħu x-xandiriet — Prezz tat-tariffa fissa ta’ kull sitt xhur ommess jew ippreżentat b’mod inqas apparenti minn dak tat-tariffa fissa mensili — Azzjoni qarrieqa — Ommissjoni qarrieqa — Traspożizzjoni ta’ dispożizzjoni ta’ direttiva biss fix-xogħol preparatorju tal-liġi nazzjonali ta’ traspożizzjoni u mhux fit-test stess ta’ din il-liġi)

8

2017/C 6/10

Kawża C-613/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court – l-Irlanda) – James Elliott Construction Limited vs Irish Asphalt Limited (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 267 TFUE — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kunċett ta’ “dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni” — Direttiva 89/106/KEE — Approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-prodotti għall-kostruzzjoni — Standard approvat mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) bis-saħħa ta’ mandat mogħti mill-Kummissjoni Ewropea — Pubblikazzjoni tal-istandard fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea — Standard armonizzat EN 13242:2002 — Standard nazzjonali li jittrasponi l-Istandard armonizzat EN 13242:2002 — Kontenzjuż relatat mal-kuntratti bejn individwi — Metodu ta’ verifika tan-(nuqqas) ta’ konformità ta’ prodott mal-Istandard nazzjonali li jittrasponi standard armonizzat — Data tal-verifika tan-(nuqqas) ta’ konformità ta’ prodott ma dan l-Istandard — Direttiva 98/34/KE — Proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-regolamenti tekniċi — Kamp ta’ applikazzjoni)

9

2017/C 6/11

Kawża C-41/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-8 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court – l-Irlanda) – Gerard Dowling et vs Minister for Finance (Regolament Nru 407/2010/UE — Mekkaniżmu Ewropew ta’ stabbilizzazzjoni finanzjarja — Deċiżjoni ta’ implementazzjoni 2011/77/UE — Assistenza finanzjarja mill-Unjoni Ewropea lill-Irlanda — Rikapitalizzazzjoni tal-banek nazzjonali — Dritt tal-kumpanniji — It-Tieni Direttiva 77/91/KEE — Artikoli 8, 25 u 29 — Rikapitalizzazzjoni ta’ bank permezz ta’ ordnijiet ġudizzjarji — Żieda fil-kapital azzjonarju mingħajr deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali u mingħajr ma l-azzjonijiet ġodda ma ġew offruti fuq bażi ta’ prelazzjoni lill-azzjonisti eżistenti — Ħruġ ta’ azzjonijiet ġodda bi prezz inqas mill-valur nominali tagħhom)

10

2017/C 6/12

Kawża C-42/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Okresný súd Dunajská Streda – l-Islovakkja) – Home Credit Slovakia a.s. vs Klára Bíróová (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2008/48/KE — Protezzjoni tal-konsumaturi — Kreditu għall-konsumatur — Artikoli 1, 3(m), 10(1) u (2), 22(1), u 23 — Interpretazzjoni tal-espressjonijiet “fuq karta” u “mezz durabbli ieħor” — Ftehim li jirreferi għal dokument ieħor — Rekwiżit tal-’forma miktuba’ fis-sens tad-dritt nazzjonali — Indikazzjoni tal-informazzjoni meħtieġa b’riferiment għal parametri oġġettivi — Elementi li għandhom jiġu indikati fi ftehim ta’ kreditu għal żmien fiss — Konsegwenzi tal-assenza ta’ informazzjoni obbligatorja — Proporzjonalità)

11

2017/C 6/13

Kawża C-43/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-8 ta’ Novembru 2016 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), LG Electronics Inc. (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark figurattiva li tinkludi l-elementi verbali “compressor technology” — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade marks verbali KOMPRESSOR PLUS u KOMPRESSOR — Rifjut parzjali ta’ reġistrazzjoni — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 60 — Regolament (KE) Nru 216/96 — Artikolu 8(3) — Appell “inċidentali” — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Karattru distintiv dgħajjef tat-trade marks nazzjonali preċedenti — Probabbiltà ta’ konfużjoni

12

2017/C 6/14

Kawża C-114/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Pau – Franza) – proċeduri kriminali kontra Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-merkanzija — Artikoli 34 u 36 TFUE — Restrizzjonijiet kwantitattivi — Importazzjonijiet parallelli ta’ prodotti mediċinali veterinarji — Direttiva 2001/82/KE — Artikolu 65 — Skema nazzjonali ta’ awtorizzazzjoni minn qabel — Esklużjoni ta’ persuni li jrabbu l-annimali mill-benefiċċju tal-proċedura semplifikata ta’ awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq — Obbligu li persuna jkollha awtorizzazzjoni li jitwettaq kummerċ bl-ingrossa — Obbligu li persuna jkollha stabbiliment fit-territorju tal-Istat Membru ta’ importazzjoni — Obbligi ta’ farmakoviġilanza)

12

2017/C 6/15

Kawża C-149/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Liège – il-Belġju) – Sabrina Wathelet vs Garage Bietheres & Fils SPRL Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 1999/44/KE — Bejgħ u garanziji ta’ oġġetti ta’ konsum — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “bejjiegħ” — Intermedjarju — Ċirkustanzi eċċezzjonali

13

2017/C 6/16

Kawża C-195/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – Il-Ġermanja) – SCI Senior Home, taħt amministrazzjoni ġudizzjarja vs Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Proċeduri ta’ insolvenza — Regolament (KE) Nru 1346/2000 — Artikolu 5 — Kunċett ta’ “drittijiet in rem ta’ terzi persuni” — Piż tad-dritt pubbliku fuq proprjetà immobbli u li jiggarantixxi l-ġbir tat-taxxa fuq l-art)

14

2017/C 6/17

Kawża C-211/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 – Orange, li kienet France Télécom vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna mogħtija mir-Repubblika Franċiża lil France Télécom — Riforma tal-metodu ta’ finanzjament tal-pensjonijiet tal-irtirar tal-uffiċjali tal-Istat li jaħdmu ma’ France Télécom — Tnaqqis tal-kumpens dovut lill-Istat minn France Télécom — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern taħt ċerti kundizzjonijiet — Kunċett ta’ “għajnuna” — Kunċett ta’ “vantaġġ ekonomiku” — Natura selettiva — Effett fuq il-kompetizzjoni — Żnaturament tal-fatti — Nuqqas ta’ motivazzjoni — Sostituzzjoni tal-motivi)

14

2017/C 6/18

Kawża C-212/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Mureș – Ir-Rumanija) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt vs Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Proċeduri ta’ insolvenza — Regolament (KE) Nru 1346/2000 — Artikolu 4 — Effetti previsti mil-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru fuq il-krediti li ma kinux is-suġġett tal-proċedura ta’ insolvenza — Dekadenza — Natura fiskali tal-kreditu — Assenza ta’ effett — Artikolu 15 — Kunċett ta’ “kawżi pendenti” — Proċeduri ta’ eżekuzzjoni forzata — Esklużjoni

15

2017/C 6/19

Kawża C-220/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Moviment liberu tal-merkanzija — Direttiva 2007/23/KE — Tqegħid fis-suq ta’ oġġetti pirotekniċi — Artikolu 6 — Moviment liberu ta’ oġġetti pirotekniċi konformi mar-rekwiżiti tad-direttiva — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta t-tqegħid fis-suq tal-oġġetti pirotekniċi għal rekwiżiti addizzjonali — Obbligu ta’ dikjarazzjoni preliminari fi ħdan korp nazzjonali awtorizzat sabiex jeżamina u jemenda l-istruzzjonijiet ta’ użu tal-oġġetti pirotekniċi)

16

2017/C 6/20

Kawża C-243/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-8 ta’ Novembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Najvyšší súd Slovenskej republiky – is-Slovakkja) – Lesoochranárske zoskupenie VLK vs Obvodný úrad Trenčín (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ambjent — Direttiva 92/43/KEE — Konservazzjoni tal-habitat naturali — Artikolu 6(3) — Konvenzjoni ta’ Aarhus — Parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċess deċiżjonali u aċċess għall-ġustizzja fil-qasam tal-ambjent — Artikoli 6 u 9 — Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 47 — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Proġett ta’ bini ta’ ħajt ta’ lqugħ — Sit protett ta’ Strážovské vrchy — Proċedura amministrattiva għall-awtorizzazzjoni — Organizzazzjoni għall-protezzjoni tal-ambjent — Talba intiża għall-kisba tal-kwalità ta’ parti fil-proċedura — Ċaħda — Rimedju ġudizzjarju)

16

2017/C 6/21

Kawża C-269/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van Cassatie – Il-Belġju) – Rijksdienst voor Pensioenen vs Willem Hoogstad (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikolu 4 — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae — Tnaqqis minn pensjonijiet tax-xjuħija legali kif ukoll minn kull benefiċċju ieħor supplimentari — Artikolu 13 — Determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli — Residenza fi Stat Membru ieħor)

17

2017/C 6/22

Kawża C-276/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Hecht-Pharma GmbH vs Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, fil-kwalità tiegħu ta’ proprjetarju (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Direttiva 2001/83/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Artikolu 2(1) — Prodotti mediċinali ppreparati industrijalment jew immanifatturati b’metodu li jinvolvi proċess industrijali — Artikolu 3(2) — Preparazzjoni uffiċjali)

18

2017/C 6/23

Kawża C-290/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – il-Belġju) – Patrice D’Oultremont et vs Région wallonne (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent — Direttiva 2001/42/KE — Artikolu 2(a) u Artikolu 3(2)(a) — Kunċett ta’ “pjanijiet u programmi” — Kundizzjonijiet relatati mal-installazzjoni ta’ eoliċi stabbiliti minn digriet leġiżlattiv — Dispożizzjonijiet li b’mod partikolari jikkonċernaw miżuri ta’ sigurtà, ta’ kontroll, ta’ tiswija u ta’ garanziji finanzjarji, kif ukoll regoli dwar il-livell ta’ ħsejjes iddefiniti fir-rigward tal-assenjazzjoni taż-żoni)

19

2017/C 6/24

Kawża C-292/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vergabekammer Südbayern- il-Ġermanja) – Hörmann Reisen GmbH vs Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi — Servizzi pubbliċi ta’ trasport tal-passiġġieri b’xarabank — Regolament (KE) Nru 1370/2007 — Artikolu 4(7) — Subappalt — Obbligu għall-operatur li jwettaq huwa stess parti kbira mis-servizzi pubbliċi ta’ trasport tal-passiġġieri — Portata — Artikolu 5(1) — Proċedura tal-għoti ta’ kuntratt — Għoti ta’ kuntratt skont id-Direttiva 2004/18/KE)

20

2017/C 6/25

Kawża C-428/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court – l-Irlanda) – Child and Family Agency vs J. D. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Artikolu 15 — Trasferiment tal-kawża lil qorti ta’ Stat Membru ieħor — Kamp ta’ applikazzjoni — Kundizzjonijiet għall-applikazzjoni — Qorti f’pożizzjoni aħjar — L-aħjar interess tal-minuri)

21

2017/C 6/26

Kawża C-468/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Appell — Dumping — Regolamenti ta’ implementazzjoni (UE) Nru 1138/2011 u (UE) Nru 1241/2012 — Importazzjoni ta’ ċerti alkoħols xaħmija u t-taħlitiet tagħhom li joriġinaw mill-Indja, l-Indoneżja u l-Malasja — Regolament (KE) Nru 1225/2009 — Artikolu 2(10)(i) — Aġġustament — Funzjonijiet li jistgħu jiġu assimilati ma’ dawk ta’ aġent li jaħdem abbażi ta’ kummissjonijiet — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 2(10) — Simetrija bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba)

22

2017/C 6/27

Kawża C-482/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2016 – Westermann Lernspielverlage GmbH, li kienet Westermann Lernspielverlag GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (Appell — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva li tinkludi l-elementi verbali “bambino” u “lük” — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Trade mark figurattiva preċedenti tal-Unjoni Ewropea li tinkludi l-element verbali “bambino” — Rifjut parzjali ta’ reġistrazzjoni — Revoka tat-trade mark preċedenti li fuqha hija bbażata l-oppożizzjoni — Ittra tar-rikorrenti li tinforma lill-Qorti Ġenerali b’din ir-revoka — Rifjut tal-Qorti Ġenerali li tinkludi l-ittra fil-proċess tal-kawża — Nuqqas ta’ motivazzjoni)

22

2017/C 6/28

Kawża C-439/16 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas- 27 ta’ Ottubru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-iSpetsializiran nakazatelen sad – Il-Bulgarija) – proċeduri kriminali kontra Emil Milev (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali — Direttiva (UE) 2016/343 — Artikoli 3 u 6 — Applikazzjoni ratione temporis — Stħarriġ ġudizzjarju tad-detenzjoni provviżorja ta’ akkużat — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi, matul il-fażi kontenzjuża tal-proċedura, l-eżami tal-eżistenza ta’ suspett raġonevoli li l-akkużat ikkometta reat — Kontradizzjoni mal-Artikolu 5(1)(c) u (4) tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali — Marġni ta’ diskrezzjoni mogħti mill-ġurisprudenza nazzjonali lill-qrati nazzjonali sabiex jiddeċiedu jekk japplikawx jew le l-imsemmija konvenzjoni)

23

2017/C 6/29

Kawża C-317/16 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2016 mill-Ukrajna mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla Estiża), fil-11 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-346/14: Yanukovych vs Il-Kunsill

23

2017/C 6/30

Kawża C-318/16 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2016 mill-Ukrajna mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fil-11 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-347/14, Yanukovych vs Il-Kunsill

24

2017/C 6/31

Kawża C-319/16 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2016 mill-Ukrajna mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla Estiża) fil-11 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-348/14, Yanukovych vs Il-Kunsill

24

2017/C 6/32

Kawża C-488/16 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Settembru 2016 minn Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-5 ta’ Lulju 2016 fil-Kawża T-167/15 – Bundesverbandes Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

24

2017/C 6/33

Kawża C-519/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (il-Portugall) fil-5 ta’ Ottubru 2016 – Superfoz – Supermercados Lda vs Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Kawża C-531/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (il-Litwanja) fit-18 ta’ Ottubru 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras u UAB “Specializuotas transportas”

27

2017/C 6/35

Kawża C-532/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (il-Litwanja) fit-18 ta’ Ottubru 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vs AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Kawża C-540/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (il-Litwanja) fil-25 ta’ Ottubru 2016 – UAB “Spika”, AB “Senoji Baltija”, UAB “Stekutis”, UAB “Prekybos namai Aistra” vs Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Kawża C-541/16: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ottubru 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tad-Danimarka

30

2017/C 6/38

Kawża C-543/16: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

31

 

Il-Qorti Ġenerali

2017/C 6/39

Kawża T-579/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Novembru 2016 – Birkenstock Sales vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ disinn ta’ linji mmewġa li jinkroċjaw ma’ xulxin) “Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva li tirrappreżenta linji mmewġa li jinkroċjaw ma’ xulxin — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Disinn ta’ superfiċje — Applikazzjoni ta’ disinn ta’ superfiċje fuq l-ippakkjar ta’ prodott”

33

2017/C 6/40

Kawża T-67/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2016 – Polo Club vs EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — Trade marks figurattivi preċedenti tal-Unjoni Ewropea BEVERLY HILLS POLO CLUB — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Produzzjoni ta’ provi addizzjonali — Setgħa diskrezzjonali mogħtija mill-Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 — Kawża mibgħuta lura parzjalment quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni — Artikolu 64(1) u (2) tar-Regolament Nru 207/2009”]

33

2017/C 6/41

Kawża T-184/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Novembru 2016 – Trivisio Prototyping vs Il-Kummissjoni (Għajnuna finanzjarja — Sitt programm kwadru għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni — Kuntratti li jirrigwardaw il-proġetti ULTRA, CINeSPACE u IMPROVE — Klassifikazzjoni mill-ġdid parzjali tar-rikors — Deċiżjoni li tagħti titolu eżekuttiv — Artikolu 299 TFUE — Klawżola ta’ arbitraġġ — Spejjeż eliġibbli — Rimbors tas-somom imħallsa)

34

2017/C 6/42

Kawża T-290/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Novembru 2016 – Smarter Travel Media vs EUIPO (SMARTER TRAVEL) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva SMARTER TRAVEL — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) u Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Ugwaljanza fit-trattament”]

35

2017/C 6/43

Kawża T-315/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Novembru 2016 – Vince vs EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) [“Trade Mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali ELECTRIC HIGHWAY — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

35

2017/C 6/44

Kawża T-579/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Novembru 2016 – For Tune vs EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea fortune — Trade mark verbali Ġermaniża preċedenti FORTUNE-HOTELS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

36

2017/C 6/45

Kawża T-157/16 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Novembru 2016 – Fedtke vs KESE (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Att purament konfermattiv — Fatti ġodda u sostanzjali — Oneru tal-prova”)

36

2017/C 6/46

Kawża T-746/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Novembru 2016 – Biofa vs Il-Kummissjoni [“Rikors għal annullament — Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/2069 — Approvazzjoni tas-sustanza bażika idroġenu karbonat tas-sodju — Nuqqas ta’ interess dirett — Inammissibbiltà”]

37

2017/C 6/47

Kawża T-12/16: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2016 – Is-Slovenja vs Il-Kummissjoni [“FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Spejjeż sostnuti mis-Slovenja — Adozzjoni tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1059 — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”]

38

2017/C 6/48

Kawża T-281/16 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Novembru 2016 – Solelec et vs Il-Parlament [“Miżuri provviżorji — Kuntratti pubbliċi ta’ xogħlijiet — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Xogħolijiet ta’ elettriku (kurrenti qawwija) fil-kuntest tal-proġett ta’ estensjoni u ta’ rinnovament tal-bini Konrad Adenauer tal-Parlament fil-Lussemburgu — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent u għoti tal-kuntratt lil offerent ieħor — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”]

38

2017/C 6/49

Kawża T-738/16: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ottubru 2016 – La Quadrature du Net et vs Il-Kummissjoni

39

2017/C 6/50

Kawża T-745/16: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ottubru 2016 – BPCE vs BĊE

40

2017/C 6/51

Kawża T-749/16: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ottubru 2016 – Stemcor London and Samac Steel Supplies vs Il-Kummissjoni

41

2017/C 6/52

Kawża T-750/16: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ottubru 2016 – FV vs Il-Kunsill

42

2017/C 6/53

Kawża T-751/16: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ottubru 2016 – Confédération Nationale du Crédit Mutuel vs BCE

42

2017/C 6/54

Kawża T-756/16: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Novembru 2016 – Euro Castor Green vs EUIPO – Netlon France (Kannizzata li tgħatti l-veduta)

43

2017/C 6/55

Kawża T-757/16: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ottubru 2016 – Société générale vs BĊE

44

2017/C 6/56

Kawża T-758/16: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Ottubru 2016 – Crédit Agricole vs BĊE

45

2017/C 6/57

Kawża T-760/16: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Novembru 2016 – Basil vs EUIPO – Artex (Fahrradkörbe)

46

2017/C 6/58

Kawża T-763/16: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Ottubru 2016 – PY vs EUCAP Saher Niger

46

2017/C 6/59

Kawża T-765/16: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Novembru 2016 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura vs EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Kawża T-766/16: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Novembru 2016 – Hércules Club de Fútbol vs Il-Kummissjoni

48

2017/C 6/61

Kawża T-768/16: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Ottubru 2016 – BNP Paribas vs BĊE

49

2017/C 6/62

Kawża T-770/16: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Novembru 2016 – Korwin-Mikke vs Il-Parlament

50

2017/C 6/63

Kawża T-774/16: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Novembru 2016 – Consejo Regulador del Cava vs EUIPO – Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Kawża T-780/16: Rikors ippreżentat fit-8 ta Novembru 2016 – Mediaexpert vs EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Kawża T-784/16: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Novembru 2016 – Pilla vs Il-Kummissjoni u EACEA

52

2017/C 6/66

Kawża T-785/16: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2016 – BSH Electrodomesticos España vs EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Kawża T-795/16: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2016 – Krasnyiy oktyabr vs EUIPO – Kondyterska korporatsiia “Roshen” (CRABS)

54

2017/C 6/68

Kawża T-796/16: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Novembru 2016 – CEDC International vs EUIPO – Underberg (Rappreżentazzjoni ta’ xafra tal-ħaxix ta’ kulur kannella ħadrani fi flixkun)

54

2017/C 6/69

Kawża T-798/16: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2016 – Hanso Holding vs EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Kawża T-720/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Settembru 2016 – Il-Kummissjoni vs CINAR

56

2017/C 6/71

Kawża T-732/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Settembru 2016 – ICA Laboratories et vs Il-Kummissjoni

56


 

Rettifika

2017/C 6/72

Rettifika għall-Avviż fil-Ġurnal Uffiċjali fil-Kawża T-698/16 ( ĠU C 441, 28.11.2016 )

57


MT

 

Top