Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:419:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 419, 14 ta' Novembru 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 419

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 59
14 ta' Novembru 2016


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2016/C 419/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2016/C 419/02

Kawża C-165/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-13 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – Alfredo Rendón Marín vs Administración del Estado (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ċittadinanza tal-Unjoni — Artikoli 20 u 21 TFUE — Direttiva 2004/38/KE — Dritt ta’ residenza fi Stat Membru ta’ ċittadin ta’ Stat terz li għandu preċedenti kriminali — Ġenitur li għandu l-kustodja esklużiva ta’ żewg ulied minuri, ċittadini tal-Unjoni — L-ewwel wild li għandu n-nazzjonalità tal-Istat Membru ta’ residenza — It-tieni wild li għandu n-nazzjonalità ta’ Stat Membru ieħor — Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi l-għoti ta’ titolu ta’ residenza lil dan l-axxendent minħabba l-preċedenti kriminali tiegħu — Rifjut ta’ residenza li jista’ jwassal għall-obbligu ta’ tluq tal-ulied mit-territorju tal-Unjoni)

2

2016/C 419/03

Kawża C-304/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-13 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London – ir-Renju Unit) – Secretary of State for the Home Department vs CS (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ċittadinanza tal-Unjoni — Artikolu 20 TFUE — Ċittadin ta’ Stat terz li għandu l-kustodja ta’ wild ta’ età żgħira, ċittadin tal-Unjoni — Dritt ta’ residenza fl-Istat Membru li tiegħu l-wild huwa ċittadin — Kundanni kriminali tal-ġenitur tal-wild — Deċiżjoni ta’ tkeċċija tal-ġenitur li għandha bħala konsegwenza t-tkeċċija indiretta tal-wild ikkonċernat)

3

2016/C 419/04

Kawżi magħquda C-439/14 u C-488/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea – Roumanie – ir-Rumanija) – SC Star Storage SA vs Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), SC Max Boegl România SRL et vs RA Aeroportul Oradea et C-488/14) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttivi 89/665/KEE u 92/13/KEE — Kuntratti pubbliċi — Proċeduri ta’ reviżjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta l-ammissibbiltà ta’ azzjonijiet ġudizzjarji kontra l-atti tal-awtorità kontraenti għall-kostituzzjoni ta’ “garanzija ta’ kondotta tajba” — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 47 — Dritt għal rimedju effettiv)

3

2016/C 419/05

Kawża C-484/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht München I – il-Ġermanja) – Tobias Mc Fadden vs Sony Music Entertainment Germany GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Soċjetà tal-informazzjoni — Moviment liberu tas-servizzi — Netwerk wireless lokali (WLAN) professjonali — Tqegħid għad-dispożizzjoni libera tal-pubbliku — Responsabbiltà tal-persuni li jipprovdu servizzi intermedji — “Mere conduit” — Direttiva 2000/31/KE — Artikolu 12 — Limitazzjoni tar-responsabbiltà — Utent mhux magħruf minn dan in-netwerk — Ksur tad-drittijiet tad-detenturi ta’ drittijiet fuq xogħol protett — Obbligu ta’ protezzjoni tan-netwerk — Responsabbiltà ċivili tal-professjonist)

4

2016/C 419/06

Kawża C-516/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-15 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – il-Portugal) – Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA vs Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 178(a) — Dritt għal tnaqqis — Modalitajiet ta’ eżerċizzju — Artikolu 226(6) u (7) — Kontenut li obbligatorjament għandu jidher fuq il-fattura — Portata u natura tas-servizzi pprovduti — Data li fiha twettqet il-provvista ta’ servizzi)

6

2016/C 419/07

Kawża C-518/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-15 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Niedersächsisches Finanzgericht – il-Ġermanja) – Senatex GmbH vs Finanzamt Hannover-Nord (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112KE — Artikoli 167, 178(a), 179 u 226(3) — Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Ħruġ ta’ fatturi mingħajr numru fiskali u lanqas numru ta’ identifikazzjoni tal-VAT — Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li teskludi r-rettifika ex tunc ta’ fattura)

6

2016/C 419/08

Kawża C-525/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ Settembru 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ċeka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Moviment liberu tal-merkanzija — Artikolu 34 TFUE — Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni — Miżuri li għandhom effett ekwivalenti — Metalli prezzjużi mbollati f’pajjiż terz b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni Olandiża — Importazzjoni fir-Repubblika Ċeka wara rilaxx għal ċirkulazzjoni libera — Rifjut ta’ rikonoxximent ta’ boll — Protezzjoni tal-konsumaturi — Proporzjonalità — Ammissibbiltà)

7

2016/C 419/09

Kawża C-574/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-15 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Najwyższy – il-Polomja) – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA vs Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Għajnuna mill-Istat — Ftehimiet ta’ xiri ta’ elettriku fit-tul — Kumpens imħallas fil-każ ta’ xoljiment volontarju — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonstata l-kompatibbiltà ta’ għajnuna mill-Istat mas-suq intern — Verifika tal-legalità ta’ għajnuna mill-qorti nazzjonali — Aġġustament annwali tal-ispejjeż mhux rekuperabbli — Mument tat-teħid inkunsiderazzjoni tal-appartenenza ta’ prodottur ta’ enerġija lil grupp ta’ impriżi)

8

2016/C 419/10

Kawża C-592/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-21 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – ir-Renju Unit) – European Federation for Cosmetic Ingredients vs Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Prodotti kożmetiċi — Regolament (KE) Nru 1223/2009 — Artikolu 18(1)(b) — Prodotti kożmetiċi li jkun fihom ingredjenti jew għaqdiet ta’ ingredjenti li, “sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament” kienu s-suġġett ta’ testijiet fuq l-annimali — Projbizzjoni ta’ tqegħid fis-suq tal-Unjoni Ewropea — Portata)

9

2016/C 419/11

Kawża C-596/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-14 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Spanja) – Ana de Diego Porras vs Ministerio de Defensa (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas bejn CES, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien determinat — Klawżola 4 — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Kunċett ta’ “kondizzjonijiet ta’ l-impjieg” — Allowance għax-xoljiment ta’ kuntratt ta’ xogħol — Allowance mhux previst mil-leġiżlazzjoni nazzjonali għal kuntratti ta’ xogħol temporanju — Differenza fit-trattament meta mqabbla mal-ħaddiema għal żmien indeterminat)

9

2016/C 419/12

Kawżi magħquda C-8/15 P sa C-10/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-20 ta’ Settembru 2016 – Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) vs Il-Kummissjoni Ewropea, Il-Bank Ċentrali Ewropew (Appell — Programm ta’ sostenn għall-istabbiltà tar-Repubblika ta’ Ċipru — Memorandum ta’ qbil tas-26 ta’ April 2013 dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi ta’ politika ekonomika, konkluż bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà — Funzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Bank Ċentrali Ewropew — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea — It-tieni paragrafu tal-Artikolu 340 TFUE — Kundizzjonijiet — Obbligu li tiġi żgurata l-kompatibbiltà ta’ dan il-memorandum ta’ qbil mad-dritt tal-Unjoni)

10

2016/C 419/13

Kawżi magħquda C-14/15 u C-116/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Settembru 2016 – Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali — Skambju awtomatizzat ta’ data — Reġistrazzjoni ta’ vetturi — Data dattiloskopika — Qafas legali applikabbli wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona — Dispożizzjonijiet tranżitorji — Bażi legali dderivata — Distinzjoni bejn atti leġiżlattivi u miżuri ta’ implementazzjoni — Konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew — Inizjattiva ta’ Stat Membru jew tal-Kummissjoni Ewropea — Regoli ta’ vot)

11

2016/C 419/14

Kawża C-16/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-14 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado Contencioso-Administrativo no4 de Madrid – Spanja) – María Elena Pérez López vs Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas bejn CES, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien determinat — Klawżoli 3 sa 5 — Kuntratti ta’ impjieg għal żmien determinat suċċessivi fil-qasam tas-saħħa pubblika — Miżuri intiżi li jipprevjenu l-użu abbużiv tar-relazzjonijiet ta’ impjieg għal żmien determinat suċċessivi — Sanzjonijiet — Klassifikazzjoni mill-ġdid tar-relazzjoni ta’ impjieg — Dritt għal allowance)

12

2016/C 419/15

Kawża C-28/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het Bedrijfsleven – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Koninklijke KPN NV et vs Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Qafas regolamentari komuni għan-netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi — Direttiva 2002/21/KE — Artikoli 4 u 19 — Awtorità regolamentari nazzjonali — Miżuri ta’ armonizzazzjoni — Rakkomandazzjoni 2009/396/KE — Portata ġuridika — Direttiva 2002/19/KE — Artikoli 8 u 13 — Operatur ikkwalifikat bħala li jiddisponi minn saħħa sinjifikanti fis-suq — Obbligi imposti minn awtorità regolamentari nazzjonali — Kontroll tal-prezzijiet u obbligi relattivi għas-sistema ta’ kontabilizzazzjoni tal-ispejjeż — Tariffi ta’ terminazzjoni ta’ telefonati fissi u ċellulari — Firxa tal-kontroll li l-qrati nazzjonali jistgħu jeżerċitaw fuq id-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet regolamentari nazzjonali)

13

2016/C 419/16

Kawża C-91/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-22 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Gerechtshof Amsterdam – Il-Pajjiżi l-Baxxi) – Kawasaki Motors Europe NV vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Evalwazzjoni tal-validità — Regolament (KE) Nru 1051/2009 — Tariffa doganali komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Intestatura 8701 — Trakters — Sotto-intestaturi 8701 90 11 sa 8701 90 39 — Trakters agrikulturali u trakters għax-xogħol fil-foresti, (ħlief trakters ikkontrollati minn xi ħadd bil-mixi), bir-roti, ġodda — Vetturi għal kull art ħafifa, four-wheel drive intiżi biex jintużaw bħala trakters)

14

2016/C 419/17

Kawżi magħquda C-105/15 P sa C-109/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-20 ta’ Settembru 2016 – Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli, (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma, (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P) vs Il-Kummissjoni Ewropea, Il-Bank Ċentrali Ewropew (Appell — Programm ta’ sostenn għall-istabbiltà tar-Repubblika ta’ Ċipru — Dikjarazzjoni tal-Grupp tal-Euro li tirrigwarda, b’mod partikolari, ir-ristrutturazzjoni tas-settur bankarju f’Ċipru — Rikors għal annullament)

14

2016/C 419/18

Kawża C-110/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Microsoft Mobile Sales International Oy, li kienet Nokia Italia SpA et vs Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Proprjetà intellettwali — Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati — Direttiva 2001/29/KE — Dritt esklużiv ta’ riproduzzjoni — Eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet — Artikolu 5(2)(b) — Eċċezzjoni ta’ kkopjar privat — Kumpens ekwu — Konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ dritt privat sabiex jiġu stabbiliti l-kriterji ta’ eżenzjoni mill-ġbir tal-kumpens ekwu — Rimbors tal-kumpens li jista’ jintalab biss mill-utent finali)

15

2016/C 419/19

Kawża C-113/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – il-Ġermanja) – Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG vs Landeshauptstadt München Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2000/13/KE — Ittikkettjar u preżentazzjoni tal-prodotti tal-ikel — Artikolu 1(3)(b) — Kunċett ta’ “[prodotti tal-ikel] li diġà huma mballeġġati” — Artikolu 2 — Informazzjoni u protezzjoni tal-konsumaturi — Punt 8 tal-Artikolu 3(1) — Post ta’ l-oriġini jew tal-provenjenza ta’ prodott — Artikolu 13(1) — Ittikkettjar ta’ [prodotti tal-ikel] ippakkjati minn qabel — Artikolu 13(4) — Imballaġġ jew reċipjenti li l-akbar wiċċ tiegħu għandu area ta’ anqas minn 10cm2 — Direttiva 2001/110/KE — Punt 4 tal-Artikolu 2 — Indikazzjoni tal-pajjiż jew pajjiżi ta’ oriġini tal-għasel — Porzjonijiet individwali tal-għasel issiġilati f’kaxxi tal-kartun multipli kkonsenjati lil mass caterers — Porzjonijiet individwali mibjugħa separatament jew offerti lill-konsumatur finali fil-kuntest tal- kompożizzjoni ta’ ikliet ippreparati mibjugħa għal prezz fiss — Indikazzjoni tal-pajjiż jew pajjiżi ta’ oriġini ta’ dan l-għasel

16

2016/C 419/20

Kawża C-139/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-21 ta’ Settembru 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Appell — Fond ta’ koeżjoni — Tnaqqis tal-għajnuna finanzjarja — Proċedura ta’ adozzjoni tad-deċiżjoni mill-Kummissjoni Ewropea — Eżistenza ta’ terminu — Inosservanza tat-terminu stabbilit — Konsegwenzi)

16

2016/C 419/21

Kawża C-140/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-21 ta’ Settembru 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Appell — Fond ta’ koeżjoni — Tnaqqis tal-għajnuna finanzjarja — Proċedura ta’ adozzjoni tad-deċiżjoni mill-Kummissjoni Ewropea — Eżistenza ta’ terminu — Inosservanza tat-terminu stabbilit — Konsegwenzi)

17

2016/C 419/22

Kawżi magħquda C-184/15 u C-197/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-14 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spanja) – Florentina Martínez Andrés vs Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López vs Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas bejn CES, UNICE u CEEP fuq ix-xogħol għal żmien determinat — Klawżoli 5 u 8 — Użu ta’ kuntratti ta’ xogħol għal żmien determinat suċċessivi — Miżuri intiżi li jipprevjenu l-użu abbużiv tal-kuntratti ta’ xogħol jew tar-relazzjonijiet ta’ impjieg għal żmien determinat suċċessivi — Sanzjonijiet — Klassifikazzjoni mill-ġdid tar-relazzjoni ta’ impjieg għal żmien determinat għal “kuntratt ta’ xogħol għal żmien indeterminat mhux permanenti” — Prinċipju ta’ effettività

18

2016/C 419/23

Kawża C-221/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-21 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Brussel – Il-Belġju) – proċeduri kriminali kontra Etablissements Fr. Colruyt NV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2011/64/UE — Artikolu 15(1) — Determinazzjoni libera, mill-produtturi u l-importaturi, tal-prezzijiet massimi tal-bejgħ bl-imnut tal-prodotti tat-tabakk immanifatturat — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi l-bejgħ ta’ tali prodotti mill-bejjiegħa bl-imnut bi prezzijiet iktar baxxi minn dawk indikati fuq il-bolla fiskali — Moviment liberu tal-merkanzija — Artikolu 34 TFUE — Modalitajiet tal-bejgħ — Artikolu 101 TFUE, moqri flimkien mal-Artikolu 4(3) TUE)

19

2016/C 419/24

Kawża C-223/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ Settemnbru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – combit Software vs Commit Business Solutions Ltd (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Natura unitarja — Konstatazzjoni ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni għal parti biss tal-Unjoni — Portata territorjali tal-projbizzjoni li hemm fl-Artikolu 102 tal-imsemmi regolament”)

19

2016/C 419/25

Kawża C-261/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-21 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vredegerecht te Ieper – il-Belġju) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV vs Gregory Demey (Trasport bil-ferrovija — Regolament (KE) Nru 1371/2007 — Drittijiet u obbligi tal-passiġġieri — Assenza ta’ biljett tat-trasport — Nuqqas ta’ regolarizzazzjoni fit-termini — Reat kriminali)

20

2016/C 419/26

Kawża C-304/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-21 ta’ Settembru 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2001/80/KE — Artikolu 4(3) — Parti A tal-Anness VI — Limitazzjoni tal-emissjonijiet ta’ ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni — Applikazzjoni — Power station ta’ Aberthaw)

21

2016/C 419/27

Kawża C-400/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-15 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – Landkreis Potsdam-Mittelmark vs Finanzamt Brandenburg (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud — Sitt Direttiva 77/388/KEE — Dritt għal tnaqqis — Deċiżjoni 2004/817/KE — Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru — Spejjeż relatati ma’ oġġetti u servizzi — Perċentwali tal-użu tagħhom għal skopijiet mhux ekonomiċi ta’ iktar minn 90 % tal-użu totali tagħhom — Esklużjoni mid-dritt għal tnaqqis)

21

2016/C 419/28

Kawża C-442/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-22 ta’ Settembru 2016 – Pensa Pharma, SA vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Trade mark verbali PENSA PHARMA — Trade mark figurattiva pensa — Talbiet għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tal-proprjetarji tat-trade marks verbali pentasa — Dikjarazzjoni ta’ invalidità — Proċedura quddiem l-EUIPO — Bidla tas-suġġett tat-tilwima — Motiv ġdid quddiem il-Qorti Ġenerali)

22

2016/C 419/29

Kawża C-478/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-21 ta’ Settembru 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Baden-Württemberg – Il-Ġermanja) – Peter Radgen, Lilian Radgen vs Finanzamt Ettlingen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Konfederazzjoni Svizzera min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni — Ugwaljanza fit-trattament — Taxxa fuq id-dħul — Eżenzjoni tad-dħul mit-twettiq ta’ attività ta’ tagħlim b’mod anċillari fis-servizz ta’ persuna ġuridika rregolata mid-dritt pubbliku bis-sede tagħha fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew ta’ Stat li għalih japplika l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta’ Mejju 1992 — Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li teskludi minn din l-eżenzjoni dħul minn attività bħal din imwettqa fis-servizz ta’ persuna ġuridika rregolata mid-dritt pubbliku bis-sede tagħha fl-Isvizzera)

22

2016/C 419/30

Kawżi Magħquda C-490/15 P u C-505/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-14 ta’ Settembru 2016 – Ori Martin SA C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P) vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-azzar għall-prestressing — Multi — Kalkolu tal-ammont tal-multi — Regolament (KE) Nru 1/2003 — Artikolu 23(2) — Preżunzjoni tal-eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti tal-kumpannija omm fuq is-sussidjarja — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi tal-2006 — Prinċipju ta’ nuqqas ta’ retroattività — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 47 — Dritt għal rimedju effettiv f’terminu raġonevoli — Karta tad-Drittijiet Fundamentali — Artikolu 41 — Dritt għal trattament tal-kawżi f’terminu raġonevoli)

23

2016/C 419/31

Kawża C-519/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-14 ta’ Settembru 2016 – Trafilerie Meridionali SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-azzar għall-prestressing — Multi — Kalkolu tal-ammont tal-multi — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi tal-2006 — Punt 35 — Ġurisdizzjoni sħiħa — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Article 47 — Dritt għal rimedju effettiv f’terminu raġonevoli

24

2016/C 419/32

Kawża C-595/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat- 22 ta’ Settembru 2016 – National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) et vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Miżuri restrittivi meħuda kontra r-Repubblika Iżlamika tal-Iran — Lista tal-persuni u tal-entitajiet li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 945/2012 — Bażi legali — Kunċett ta’ entità assoċjata)

24

2016/C 419/33

Kawża C-130/16 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2016 minn Anastasia-Soultana Gaki mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fis-16 ta’ Diċembru 2015 fil-Kawża T-547/15, Anastasia-Soultana Gaki vs Il-Kummissjoni Ewropea

25

2016/C 419/34

Kawża C-394/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Frankfurt am Main (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Lulju 2016 – FMS Wertmanagement AöR vs Heta Asset Resolution AG

25

2016/C 419/35

Kawża C-395/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgerichts Düsseldorf (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Lulju 2016 – DOCERAM GmbH vs CeramTec GmbH

26

2016/C 419/36

Kawża C-414/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fis-27 ta’ Lulju 2016 – Vera Egenberger vs Evangelisches Werk für Diakonie u Entwicklung e.V.

27

2016/C 419/37

Kawża C-418/16: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Lulju 2016 minn mobile.de GmbH, li kienet mobile.international GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-12 ta’ Mejju 2016 fil-Kawżi magħquda T-322/14 u T-325/14 – mobile.international vs EUIPO – Rezon

28

2016/C 419/38

Kawża C-435/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Awwissu 2016 – Acacia Srl u Rolando D’Amato vs Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

29

2016/C 419/39

Kawża C-441/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ir-Rumanija) fit-8 ta’ Awwissu 2016 – SMS group GmbH vs Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

30

2016/C 419/40

Kawża C-473/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fid-29 ta’ Awwissu 2016 – F vs Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

31

2016/C 419/41

Kawża C-476/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Kroatzja) fit-30 ta’ Awwissu 2016 – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo vs Air Serbia A.D. Beograd u Dane Kondić, direktor Air Serbia A.D. Beograd

31

2016/C 419/42

Kawża C-480/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-5 ta’ Settembru 2016 – Fidelity Funds vs Skatteministeriet

32

2016/C 419/43

Kawża C-483/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Törvényszék (l-Ungerija) fis-6 ta’ Settembru 2016 – Zsolt Sziber vs ERSTE Bank Hungary Zrt.

32

2016/C 419/44

Kawża C-490/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vrhovno sodišče Republike Slovenije (is-Slovenja) fl-14 ta’ Settembru 2016 – A.S. vs Ir-Repubblika tas-Slovenja

34

 

Il-Qorti Ġenerali

2016/C 419/45

Kawża T-549/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Ottubru 2016 – Lidl Stiftung vs EUIPO – Horno del Espinar (Castello) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali Castello — Trade marks nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea figurattivi preċedenti Castelló — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

36

2016/C 419/46

Kawża T-724/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2016 – European Children’s Fashion Association u Instituto de Economía Pública vs EACEA [“Klawżola ta’ arbitraġġ — Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tal-programm ta’ azzjoni ‘Lifelong Learning (2007-2013)’ — Proġett ‘Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector’ — Rikors għal annullament — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Att li jaqa’ f’kuntest purament kuntrattwali li huwa indissoċjabbli minnu — Inammissibbiltà — Spejjeż mhux eliġibbli — Rimbors tas-somom imħallsa — Rapport ta’ awditu”]

37

2016/C 419/47

Kawża T-70/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2016 – Trajektna luka Split vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 102 TFUE — Iffissar, mill-awtorità portwali ta’ Split, ta’ tariffi fuq livelli massimi għas-servizzi portwali relattivi għat-traffiku intern — Ċaħda ta’ lment — Trattament tal-każ minn awtorità tal-kompetizzjoni ta’ Stat Membru — Nuqqas ta’ interess tal-Unjoni”)

37

2016/C 419/48

Kawżi magħquda T-129/15 u T-130/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2016 – Intesa Sanpaolo vs EUIPO (WAVE 2 PAY u WAVE TO PAY) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade marks verbali tal-Unjoni Ewropea WAVE 2 PAY u WAVE TO PAY — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(b) u (c), u (2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”]

38

2016/C 419/49

Kawża T-335/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Settembru 2016 – Universal Protein Supplements vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ body builder) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea” — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva li tirrappreżenta body builder — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

39

2016/C 419/50

Kawża T-337/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 29 ta’ Settembru 2016 – Bach Flower Remedies vs EUIPO – Durapharma (RESCUE) (Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali RESCUE — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(1)(ċ) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 52(2) tar-Regolament Nru 207/2009)

39

2016/C 419/51

Kawża T-355/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2016 – Alpex Pharma vs EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali ASTEX — Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti ALPEX — Assenza ta’ użu ġenwin tat-trade mark preċedenti — Artikolu 42(2) tar-Regolament (KE)Nru 207/2009 — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 — Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009”]

40

2016/C 419/52

Kawża T-370/15 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2016 – CJ vs ECDC (“Appell — Servizz pubbliku — Membru tal-persunal bil-kuntratt — Kuntratt għal żmien determinat — Xoljiment — Terminazzjoni tar-rabta ta’ fiduċja — Dritt għal smigħ”)

40

2016/C 419/53

Kawża T-395/15 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2016 – ECDC vs CJ (“Appell — Servizz pubbliku — Membru tal-persunal bil-kuntratt — Kuntratt għal żmien determinat — Xoljiment — Ksur tar-rabta ta’ fiduċja — Dritt għal smigħ”)

41

2016/C 419/54

Kawża T-430/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 30 ta’ Settembru 2016 – Flowil International Lighting vs EUIPO – Lorimod Prod Com (Silvania Food) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva Silvania Food — Trade marks tal-Unjoni Ewropea verbali preċedenti SYLVANIA — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009”]

42

2016/C 419/55

Kawża T-456/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2016 – Foodcare vs EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea T.G.R. ENERGY DRINK — Mala fides — Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

42

2016/C 419/56

Kawża T-574/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2016 – Kozmetika Afrodita vs EUIPO – Núñez Martín u Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva KOZMeTIKA AFRODITA — Trade marks nazzjonali verbali preċedenti EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL u figurattiva preċedenti AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

43

2016/C 419/57

Kawża T-575/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 28 ta’ Settembru 2016 – Kozmetika Afrodita vs EUIPO – Núñez Martín et Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva AFRODITA COSMETICS — Trade marks nazzjonali verbali preċedenti EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL u figurattiva preċedenti AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

43

2016/C 419/58

Kawża T-593/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2016 – The Art Company B & S vs EUIPO – G Star Raw (THE ART OF RAW) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali THE ART OF RAW — Trade marks nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea figurattivi preċedenti art u trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva preċedenti The Art Company — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

44

2016/C 419/59

Kawża T-73/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Settembru 2016 – Aston Martin Lagonda vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ grilja tar-radjatur fil-parti ta’ quddiem ta’ karozza) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Irtirar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

45

2016/C 419/60

Kawża T-87/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Settembru 2016 – Aston Martin Lagonda vs EUIPO (Rappreżentazzjoni ta’ gradilja mqiegħda fil-parti ta’ quddiem ta’ vettura bil-mutur) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Irtirar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

45

2016/C 419/61

Kawża T-382/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Settembru 2016 – Greenpeace Energy et vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Enerġija nukleari — Għajnuna favur l-unità C tal-impjant nukleari ta’ Hinkley Point — Kuntratt għad-differenza, ftehim tas-Segretarju tal-Istat u garanzija ta’ kreditu — Deċiżjoni li tiddikkjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern — Nuqqas ta’ interess sostanzjali tal-pożizzjoni kompetittiva — Nuqqas ta’ interess individwali — Inammissibbiltà)

46

2016/C 419/62

Kawża T-408/16: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Lulju 2016 — HX vs Il-Kunsill

46

2016/C 419/63

Kawża T-458/16: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Lulju 2016 – Acquafarm vs Il-Kummissjoni

47

2016/C 419/64

Kawża T-637/16: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Settembru 2016 – Wabco Europe vs Il-Kummissjoni

48

2016/C 419/65

Kawża T-639/16: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Settembru 2016 minn FV mis-sentenza mogħtija fit-28 ta’ Ġunju 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-40/15, FV vs Il-Kunsill

49

2016/C 419/66

Kawża T-643/16: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Settembru 2016 – Gamaa Islamya Egypte vs Il-Kunsill

50

2016/C 419/67

Kawża T-646/16 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Settembru 2016 minn Erik Simpson mid-digriet mogħti fil-24 ta’ Ġunju 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-142/11 RENV, Simpson vs Il-Kunsill

51

2016/C 419/68

Kawża T-652/16: Appell ippreżentat fis-16 ta’ Settembru 2016 minn HD mis-sentenza mogħtija fil-21 ta’ Lulju 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-136/15, HD vs Il-Parlament

51

2016/C 419/69

Kawża T-671/16: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2016 – Villeneuve vs Il-Kummissjoni

52

2016/C 419/70

Kawża T-674/16: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Settembru 2016 – Seigneur vs BĊE

53

2016/C 419/71

Kawża T-677/16: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Settembru 2016 – Bowles vs BĊE

54

2016/C 419/72

Kawża T-678/16 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Settembru 2016 minn Sergio Siragusa mid-digriet mogħti tat-13 ta’ Lulju 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża 124/15, Siragusa vs Il-Kunsill

55

2016/C 419/73

Kawża T-679/16: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2016 – Athletic Club vs Il-Kummissjoni

56

2016/C 419/74

Kawża T-707/16: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ottubru 2016 – Enoitalia vs EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

57


MT

 

Top