Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:314:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 314, 29 ta' Awwissu 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 314

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 59
29 ta' Awwissu 2016


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2016/C 314/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2016/C 314/02

Kawża C-540/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2016 – DK Recycling und Roheisen GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Ambjent — Direttiva 2003/87/KE — Artikolu 10a — Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra — Regoli tranżitorji dwar l-allokazzjoni armonizzata ta’ kwoti ta’ emissjonijiet mingħajr ħlas mis-sena 2013 — Deċiżjoni 2011/278/UE — Miżuri nazzjonali ta’ implementazzjoni ppreżentati mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja — Ċaħda tar-reġistrazzjoni ta’ ċerti installazzjonijiet fuq il-listi ta’ installazzjonijiet li jirċievu kwoti ta’ emissjonijiet allokati mingħajr ħlas — Dispożizzjoni dwar il-każijiet li jqajmu “diffikultajiet eċċessivi” — Kompetenzi ta’ implementazzjoni tal-Kummissjoni)

2

2016/C 314/03

Kawża C-557/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2016 – Il Kummissjoni Ewropea vs Ir Repubblika Portugiża (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 91/271/KEE — Trattament tal-ilma urban mormi — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni — Artikolu 260(2) TFUE — Sanzjonijiet pekunjarji — Somma f’daqqa u pagamenti ta’ penalità”)

2

2016/C 314/04

Kawża C-11/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nejvyšší správní soud – ir-Repubblika Ċeka) – Odvolací finanční ředitelství vs Český rozhlas (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sitt Direttiva 77/388/KEE — Taxxa fuq il-valur miżjud — Artikolu 2(1) — Provvista ta’ servizzi mwettqa bi ħlas — Kunċett — Xandir pubbliku — Finanzjament permezz ta’ tariffa legali obbligatorja)

3

2016/C 314/05

Kawża C-15/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-21 ta’ Ġunju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank van Koophandel te Gent – il-Belġju) – New Valmar BVBA vs Global Pharmacies Partner Health Srl (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-merkanzija — Projbizzjoni ta’ miżuri li għandhom effett ekwivalenti għal restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-esportazzjoni — Artikolu 35 TFUE — Kumpannija stabbilita fir-reġjun tal-lingwa Olandiża tar-Renju tal-Belġju — Leġiżlazzjoni li timponi r-redazzjoni tal-fatturi bil-lingwa Olandiża taħt piena ta’ nullità assoluta — Kuntratt ta’ konċessjoni ta’ natura transkonfinali — Restrizzjoni — Ġustifikazzjoni — Assenza ta’ proporzjonalità)

4

2016/C 314/06

Kawża C-207/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2016 – Nissan Jidosha KK vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (Appell — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Trade mark figurattiva li tinkludi l-element “CVTC” — Talbiet għat-tiġdid imressqa għal parti mill-prodotti jew mis-servizzi li għalihom it-trade mark hija rreġistrata — Terminu addizzjonali — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 47 — Prinċipju ta’ ċertezza legali)

4

2016/C 314/07

Kawża C-255/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Steef Mennens vs Emirates Direktion für Deutschland (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikolu 2(f) u Artikolu 10(2) — Rimbors parzjali tal-prezz tal-biljett fil-każ li l-passiġġier fuq titjira jitqiegħed fi klassi inferjuri — Kunċetti ta’ “biljett” u ta’ “prezz tal-biljett” — Kalkolu tar-rimbors dovut lill-passiġġier)

5

2016/C 314/08

Kawża C-267/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Gemeente Woerden vs Staatsecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud — Taxxa tal-input — Tnaqqis)

6

2016/C 314/09

Kawża C-280/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Harju Maakohus – l-Estonja) – Irina Nikolajeva vs Multi Protect OÜ (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikoli 9(3) u 102(1) — Obbligu ta’ qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea li tadotta digriet li jipprekludi lil terz milli jissokta bl-atti ta’ vjolazzjoni — Assenza ta’ talba intiża għall-kisba ta’ tali digriet — Kunċett ta’ “raġunijiet speċjali” sabiex tali projbizzjoni ma tiġix ippronunzjata — Kunċett ta’ “kumpens raġonevoli” għal fatti li seħħew wara l-pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea u qabel il-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni ta’ tali trade mark)

6

2016/C 314/10

Kawża C-419/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Thomas Philipps GmbH & Co. KG vs Grüne Welle Vertriebs GmbH [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proprjetà intellettwali — Disinni Komunitarji — Regolament (KE) Nru 6/2002 — Artikoli 32 u 33 — Liċenzja — Reġistru ta’ disinni Komunitarji — Dritt tal-persuna liċenzjata li tressaq azzjoni għal vjolazzjoni minkejja n-nuqqas ta’ iskrizzjoni tal-liċenzja fir-reġistru — Dritt tal-persuna liċenzjata li tressaq azzjoni għal vjolazzjoni bil-għan li tikseb kumpens għad-dannu mġarrab minnha]

7

2016/C 314/11

Kawża C-611/15 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2015 minn L’Oréal SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-23 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-426/13, L’Oreal vs EUIPO

8

2016/C 314/12

Kawża C-639/15: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Diċembru 2015 minn Gat Microencapsulation GmbH (li kienet Gat Microencapsulation AG) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-30 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-720/13 – Gat Microencapsulation vs EUIPO

8

2016/C 314/13

Kawża C-275/16: Talba għaldeċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fis-17 ta’ Mejju 2016 – Comune di Balzola et vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8

2016/C 314/14

Kawża C-282/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Handelsgericht Wien (l-Awstrija) fl-20 ta’ Mejju 2016 – RMF Financial Holdings Sàrl vs Heta Asset Resolution AG

9

2016/C 314/15

Kawża C-297/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Bucureşti (ir-Rumanija) fil-25 ta’ Mejju 2016 – Colegiul Medicilor Veterinari din România vs Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

10

2016/C 314/16

Kawża C-298/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Cluj (Ir-Rumanija) fil-25 ta’ Mejju 2016 – Teodor Ispas, Anduța Ispas vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

11

2016/C 314/17

Kawża C-310/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-iSpetsializiran nakazatelen sad (il-Bulgarija) fil-31 ta’ Mejju 2016 – Proċeduri kriminali kontra Peter Dzivev

11

2016/C 314/18

Kawża C-368/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Højesteret (id-Danimarka) fis-6 ta’ Lulju 2016 – Assens Havn vs Navigators Management (UK) Limited

13

2016/C 314/19

Kawża C-377/16: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2016 – Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Parlament Ewropew

13

2016/C 314/20

Kawża C-380/16: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Lulju 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Ġermanja

14

2016/C 314/21

Kawża C-384/16 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ Lulju 2016 minn European Union Copper Task Force mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fis-27 ta’ April 2016 fil-Kawża T-310/15, European Union Copper Task Force vs Il-Kummissjoni Ewropea

15

2016/C 314/22

Kawża C-388/16: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

16

 

Il-Qorti Ġenerali

2016/C 314/23

Kawża T-146/09 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2016 – Parker Hannifin Manufacturing u Parker-Hannifin vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-manek marittimi — Ftehimiet ta’ iffissar tal-prezzijiet, tqassim tas-suq u skambji ta’ informazzjoni kummerċjalment sensittiva — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Prinċipju ta’ kontinwità ekonomika — Prinċipju ta’ responsabbiltà personali — Multi — Ċirkustanzi aggravanti — Rwol ta’ tmexxija — Limitu massimu ta’ 10 % — Ġurisdizzjoni sħiħa”)

17

2016/C 314/24

Kawża T-143/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2016 – Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni “Għajnuna mill-Istat — Qasam postali — Finanzjament tal-ispiża addizzjonali ta’ salarji u tal-ispiża ta’ natura soċjali li tirrigwarda parti mill-persunal ta’ Deutsche Post permezz ta’ sussidji u tal-allokazzjoni ta’ dħul mir-remunerazzjoni tas-servizzi b’tariffi rregolati — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Kunċett ta’ vantaġġ — Sentenza ‘Combus’ — Turija tal-eżistenza ta’ vantaġġ ekonomiku u selettiv — Assenza”

18

2016/C 314/25

Kawża T-99/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2016 – Alesa vs Il-Kummissjoni [“Kuntratti pubbliċi ta’ servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi ta’ assistenza teknika lill-awtoritajiet Ċiniżi għall-ħtiġijiet tal-proġett ‘Urbanizzazzjoni fit-tul — Konnessjoni bejn il-villaġġi ekoloġiċi tal-Ewropa u taċ-Ċina (EC-LINK)’ — Proċedura nnegozzjata — Artikolu 266(1) tar-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 1268/2012 — Trasparenza — Ugwaljanza fit-trattament — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”]

18

2016/C 314/26

Kawża T-266/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Lulju 2016 – Argus Security Projects vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Provvista ta’ servizzi ta’ sigurtà fil-kuntest tal-missjoni ta’ assistenza tal-Unjoni għall-ġestjoni integrata tal-fruntieri fil-Libja — Ċaħda ta’ offerta ta’ offerent u għoti tal-kuntratt lil offerent ieħor — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

19

2016/C 314/27

Kawża T-742/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Lulju 2016 – Alpha Calcit vs Materis Paints Italia (CALCITE) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea CALCILITE — Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea Calcilit — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tal-prodotti — Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Pubbliku rilevanti — Pubbliku komuni għall-prodotti inkwistjoni”]

20

2016/C 314/28

Kawża T-26/15 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Lulju 2016 – Il-Kummissjoni vs Hristov (“Appell — Servizz pubbliku — Ħatra — Proċedura ta’ selezzjoni u ta’ ħatra tad-direttur eżekuttiv ta’ aġenzija regolatorja — EMA — Preselezzjoni minn kumitat ta’ preselezzjoni — Ħatra mill-Bord Amministrattiv tal-EMA — Kompożizzjoni tal-kumitat ta’ preselezzjoni — Kumulu tal-funzjonijiet ta’ membru tal-kumitat ta’ preselezzjoni u ta’ membru tal-Bord Amministrattiv tal-EMA — Imparzjalità”)

20

2016/C 314/29

Kawża T-27/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Lulju 2016 – EMA vs Hristov (“Appell — Servizz pubbliku — Ħatra — Proċedura ta’ selezzjoni u ta’ ħatra tad-direttur eżekuttiv ta’ aġenzija regolatorja — EMA — Preselezzjoni minn kumitat ta’ preselezzjoni — Ħatra mill-Bord Amministrattiv tal-EMA — Kompożizzjoni tal-kumitat ta’ preselezzjoni — Kumulu tal-funzjonijiet ta’ membru tal-kumitat ta’ preselezzjoni u ta’ membru tal-Bord Amministrattiv tal-EMA — Imparzjalità”)

21

2016/C 314/30

Kawża T-429/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2016 – Monster Energy vs EUIPO – Mad Catz Interactive (MAD CATZ) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea MAD CATZ — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

22

2016/C 314/31

Kawża T-491/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2016 – Volkswagen vs EUIPO (ConnectedWork) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea ConnectedWork — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u l-Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni”]

23

2016/C 314/32

Kawża T-567/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2016 – Monster Energy vs EUIPO – Mad Catz Interactive (Rappreżentazzjon ta’ kwadru iswed b’erba’ strixxi bojod) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea li tirrappreżenta kwadru iswed b’erba’ strixxi bojod — Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea preċedenti li tirrappreżenta tliet dwiefer ippożizzjonati vertikalment — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

23

2016/C 314/33

Kawża T-732/15 R II: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ġunju 2016 – ICA Laboratories et vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Ambjent — Protezzjoni tal-konsumaturi — Regolament li jistabbilixxi l-livelli massimi ta’ residwi għall-gważatina — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Talba ġdida — Assenza ta’ fatti ġodda — Nuqqas ta’ urġenza”)

24

2016/C 314/34

Kawża T-300/16: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ġunju 2016 – Jindal Saw u Jindal Saw Italia vs Il-Kummissjoni

24

2016/C 314/35

Kawża T-301/16: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ġunju 2016 – Jindal Saw u Jindal Saw Italia vs Il-Kummissjoni

25

2016/C 314/36

Kawża T-325/16: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2016 – České dráhy vs Il-Kummissjoni

26

2016/C 314/37

Kawża T-329/16: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2016 – Bristol-Myers Squibb Pharma vs Il-Kummissjoni u EMA

27

2016/C 314/38

Kawża T-339/16: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2016 – Ville de Paris vs Il-Kummissjoni

27

2016/C 314/39

Kawża T-344/16: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2016 – Blackmore vs EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

28

2016/C 314/40

Kawża T-345/16: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2016 – Blackmore vs EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

29

2016/C 314/41

Kawża T-352/16: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ġunju 2016 – Ville de Bruxelles vs Il-Kummissjoni

30

2016/C 314/42

Kawża T-353/16: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ġunju 2016 – European Social Enterprise Law Association vs EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

31

2016/C 314/43

Kawża T-361/16: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Lulju 2016 – TBWA\London vs EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

31

2016/C 314/44

Kawża T-362/16: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ġunju 2016 – Tillotts Pharma vs EUIPO – Ferring (XENASA)

32

2016/C 314/45

Kawża T-369/16: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2016 – Luciad vs Il-Kummissjoni

33

2016/C 314/46

Kawża T-372/16: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Lulju 2016 – Bammer vs EUIPO – mydays (Männerspielplatz)

34

2016/C 314/47

Kawża T-456/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta Ġunju 2016 – British Telecommunications vs Il-Kumissjoni

35

2016/C 314/48

Kawża T-460/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ġunju 2016 – Virgin Media vs Il-Kummissjoni

35

2016/C 314/49

Kawża T-176/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2016 – Golparvar vs Il-Kunsill

35


MT

 

Top