Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:243:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 243, 4 ta' Lulju 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 243

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 59
4 ta' Lulju 2016


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2016/C 243/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1

 

Il-Qorti Ġenerali

2016/C 243/02

Assenjazzjoni tal-Imħallfin lill-Awli

2


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2016/C 243/03

Kawża C-128/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ April 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden - l-Olanda) – Staatssecretaris van Financiën vs Het Oudeland Beheer BV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — VAT — Tranżazzjonijiet taxxabbli — Użu għall-iskopijiet tan-negozju ta’ oġġetti akkwistati “matul in-negozju” — Assimilazzjoni ma’ provvista mwettqa bi ħlas — Valur taxxabbli)

5

2016/C 243/04

Kawżi magħquda C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 u C-391/14 sa C-393/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ April 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, tar-Raad van State, tat-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – l-Awstrija, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Italja) – Borealis Polyolefine GmbH vs Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-191/14), OMV Refining & Marketing GmbH vs Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-192/14), DOW Benelux BV et vs Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-295/14), Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl vs Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-389/14), Api Raffineria di Ancona SpA vs Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-391/14), Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA vs Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-392/14), Dalmine SpA vs Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-393/14) [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-Unjoni Ewropea — Direttiva 2003/87/KE — Artikolu 10a(5) — Metodu tal-allokazjoni ta’ kwoti — Allokazzjoni mingħajr ħlas ta’ kwoti — Mod ta’ kalkolu tal-fattur ta’ korrezzjoni transsettorjali uniformi — Deċiżjoni 2011/278/UE — Artikolu 15(3) — Deċiżjoni 2013/448/UE — Artikolu 4 — Anness II — Validità]

6

2016/C 243/05

Kawża C-346/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-4 ta’ Mejju 2016 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija [Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 4(3) TUE — Artikolu 288 TFUE — Direttiva 2000/60/KE — Politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ilma — Artikolu 4(1) — Prevenzjoni tad-deterjorazzjoni tal-istat tal-ilmijiet tal-wiċċ — Artikolu 4(7) — Deroga mill-projbizzjoni ta’ deterjorazzjoni — Interess pubbliku maġġuri — Awtorizzazzjoni għall-kostruzzjoni ta’ impjant idroelettriku fuq ix-xmara Schwarze Sulm (l-Awstrija) — Deterjorazzjoni tal-istat tal-ilma]

8

2016/C 243/06

Kawża C-358/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Mejju 2016 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Direttiva 2014/40/UE — Artikolu 2.25, l-Artikolu 6(2)(b), l-Artikolu 7(1) sa (5), l-ewwel sentenza tal-paragrafu (7), u (12) sa (14), u l-Artikolu 13(1)(c) — Validità — Manifattura, preżentazzjoni u bejgħ tal-prodotti tat-tabakk — Projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti tat-tabakk b’togħma karatterizzanti — Prodotti tat-tabakk li fihom il-mentol — Bażi legali — Artikolu 114 TFUE — Prinċipju ta’ proporzjonalità — Prinċipju ta’ sussidjarjetà)

8

2016/C 243/07

Kawża C-477/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Mejju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) – ir-Renju Unit) – Pillbox 38 (UK) Ltd vs Secretary of State for Health (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Direttiva 2014/40/UE — Artikolu 20 — Sigaretti elettroniċi u kontenituri ta’ rikarika — Validità — Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament — Prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ ċertezza legali — Prinċipju ta’ sussidjarjetà — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 16 u 17)

9

2016/C 243/08

Kawża C-520/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-12 ta’ Mejju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden - il-Pajiżi l-Baxxi) – Gemeente Borsele vs Staatssecretaris van Financiën, Staatssecretaris van Financiën vs Gemeente Borsele [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 2(1)(ċ) u Artikolu 9(1) — Persuni taxxabbli — Attivitajiet ekonomiċi — Kunċett — Trasport skolastiku]

10

2016/C 243/09

Kawża C-528/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-27 ta’ April 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – X vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa Doganali Komuni — Regolament (KE) Nru 1186/2009 — Artikolu 3 — Eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni — Proprjetà personali — Trasferiment ta’ residenza minn pajjiż terz għal Stat Membru — Kunċett ta’ “residenza normali” — Impossibbiltà li wieħed ikollu fl-istess ħin residenza normali fi Stat Membru u f’pajjiż terz — Kriterji ta’ determinazzjoni tal-post ta’ residenza normali)

10

2016/C 243/10

Kawżi magħquda C-532/414 u C-533/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Mejju 2016 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden - il-Pajjiżi l-Baxxi) – Toorank Productions BV vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa doganali komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Intestatura tariffarja 2206 — Intestatura tariffarja 2208 — Xarbiet alkoħoliċi miksuba minn fermentazzjoni segwita b’purifikazzjoni — Żieda ta’ addittivi max-xarbiet alkoħoliċi miksuba minn fermentazzjoni segwita b’purifikazzjoni — Xarbiet li tilfu l-proprjetajiet ta’ xarbiet li jaqgħu taħt l-intestatura tariffarja 2206)

11

2016/C 243/11

Kawża C-547/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Mejju 2016 [talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – ir-Renju Unit] – The Queen, Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Limited vs Secretary of State for Health [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Direttiva 2014/40/UE — Artikoli 7, 18 u 24(2) u (3) — Artikoli 8(3), 9(3), 10(1)(a), (c), u (g), 13 u 14 — Manifattura, preżentazzjoni u bejgħ tal-prodotti tat-tabakk — Validità — Bażi legali — Artikolu 114 TFUE — Prinċipju ta’ proporzjonalità — Prinċipju ta’ sussidjarjetà — Drittijiet fundamentali tal-Unjoni — Libertà ta’ espressjoni — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 11]

12

2016/C 243/12

Kawża C-233/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-28 ta’ April 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administratīvā apgabaltiesa – il-Latvja) – SIA “Oniors Bio” vs Valsts ieņēmumu dienests [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KEE) Nru 2658/87 — Tariffa doganali komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Subintestaturi 1517 90 91 u 1518 00 31 — Taħlita fluwida veġetali, mhux ipproċessata, mhux volatili, komposta minn żejt tal-kolza (88 %) u żejt tal-ġirasol (12 %)]

13

2016/C 243/13

Kawża C-358/15 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-12 ta’ Mejju 2016 – Bank of Industry and Mine vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran — Lista ta’ persuni u ta’ entitajiet li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi — Regolament ta’ Implementazzjoni (UE) Nruo945/2012 — Bażi legali — Kriterju bbażat fuq l-appoġġ materjali, loġistiku jew finanzjarju lill-Gvern tal-Iran — Parti mill-profitti ta’ kumpannija statali mogħtija lill-Istat tal-Iran)

14

2016/C 243/14

Kawża C-384/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-28 ta’ April 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia no44 de Barcelona – Spanja) – Alta Realitat SL vs Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali — Notifika tal-atti ġudizzjarji u extraġudizzjarji — Regolament (KE) Nru 1393/2007 — Artikolu 8 — Assenza ta’ traduzzjoni tal-att — Meta d-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta att — Konoxxenzi lingwistiċi tad-destinatarju tal-att — Stħarriġ mill-qorti li quddiemha tressqet il-kawża fl-Istat Membru ta’ oriġini)

14

2016/C 243/15

Kawża C-607/15 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Novembru 2015 minn Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fl-10 ta’ Settembru 2015 fil-Kawża T-453/14, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság vs Il-Parlament Ewropew

15

2016/C 243/16

Kawża C-146/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Marzu 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V. vs DHL Paket GmbH

15

2016/C 243/17

Kawża C-186/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Oradea (ir-Rumanija) fl-1 ta’ April 2016 – Ruxandra Paula Andriciuc et vs Banca Românească SA

16

2016/C 243/18

Kawża C-215/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanja) fit-18 ta’ April 2016 – Elecdey Carcelén S.A. vs Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

17

2016/C 243/19

Kawża C-216/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanja) fit-18 ta’ April 2016 – Energías Eólicas de Cuenca S.A. vs Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

18

2016/C 243/20

Kawża C-220/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanja) fl-20 ta’ April 2016 – Iberenova Promociones S.A.U. vs Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

19

2016/C 243/21

Kawża C-221/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanja) fl-20 ta’ April 2016 – Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A. vs Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

20

2016/C 243/22

Kawża C-222/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad Varna (il-Bulgarija) fl-20 ta’ April 2016 – “MIP-TS” OOD vs Nachalnik na Mitnitsa Varna

21

2016/C 243/23

Kawża C-224/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija) fl-20 ta’ April 2016 – Asotsiatsiya na balgarskite predpriyatiya za mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI) vs Nachalnik na Mitnitsa Burgas bħala s-suċċessur ta’ Mitnitsa Svilengrad

22

2016/C 243/24

Kawża C-251/16: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supreme Court (l-Irlanda) fit-2 ta’ Mejju 2016 – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston vs T. G. Brosman

23

2016/C 243/25

Kawża C-263/16 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2016 minn Schenker Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fid-29 ta’ Frar 2016 fil-Kawża T-265/12, Schenker Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea

24

2016/C 243/26

Kawża C-264/16 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2016 minn Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fid-29 ta’ Frar 2016 fil-Kawża T-267/12, Deutsche Bahn AG et vs Il-Kummissjoni Ewropea

25

2016/C 243/27

Kawża C-271/16 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2016 minn Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fid-29 ta’ Frar 2016 fil-Kawża T-270/12: Panalpina World Transport (Holding) Ltd et vs Il-Kummissjoni Ewropea

27

 

Il-Qorti Ġenerali

2016/C 243/28

Kawżi magħquda T-423/13 u T-64/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Mejju 2016 – Good Luck Shipping vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li tiġi prekluża l-proliferazzjoni nukleari fl-Iran — Iffriżar ta’ fondi — Żball ta’ liġi — Bażi legali — Żball ta’ evalwazzjoni — Assenza ta’ provi”)

28

2016/C 243/29

Kawża T-226/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Mejju 2016 – Il-Kummissjoni vs McCarron Poultry [“Klawżola ta’ arbitraġġ — Il-Ħames Programm Qafas għal attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (1998-2002) — Kuntratt li jikkonċerna l-qasam tal-‘Enerġija, Ambjent u Żvilupp sostenibbli’ — Xoljiment ta’ kuntratt — Rimbors ta’ parti mis-somom antiċipati — Interessi moratorji — Proċedura fil-kontumaċja”]

29

2016/C 243/30

Kawża T-753/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Mejju 2016 – Ice Mountain Ibiza vs EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea ocean beach club Ibiza — Trade marks nazzjonali figurattivi u verbali preċedenti ocean drive Ibiza-hotel u OCEAN THE GROUP — Annullament tad-trade mark preċedenti li sservi bħala bażi għad-deċiżjoni kkontestata — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

29

2016/C 243/31

Kawża T-5/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Mejju 2016 – Ice Mountain Ibiza vs EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza) (“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva ocean beach club ibiza — Trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti OC ocean club u OC ocean club Ibiza — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

30

2016/C 243/32

Kawża T-6/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Mejju 2016 – Ice Mountain Ibiza vs EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva ocean ibiza — Trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti OC ocean club u OC ocean club Ibiza — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

31

2016/C 243/33

Kawża T-126/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 24 ta’ Mejju 2016 – El Corte Inglés vs Grup Supeco Maxor (Supeco) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea Supeco — Trade mark figurattiva tal-Unjoni Ewropea preċedenti SUPER COR — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Portata tal-eżami mwettaq mill-Bord tal-Appell — Oġġetti u servizzi li hija bbażata fuqhom l-oppożizzjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Regola 15(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 — Avviż Nru 2/12”]

31

2016/C 243/34

Kawżi T-422/15 u T-423/15: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Mejju 2016 – U-R LAB vs EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) [“Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Applikazzjoni għat-trade marks tal-Unjoni Ewropea figurattivi u verbali THE DINING EXPERIENCE — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”]

32

2016/C 243/35

Kawża T-376/15: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2016 – KK vs EASME

33

2016/C 243/36

Kawża T-5/16: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Jannar 2016 – Gregis vs EUIPO – DM9 Automobili (ATS)

33

2016/C 243/37

Kawża T-167/16: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2016 – Il-Polonja vs Il-Kummissjoni

34

2016/C 243/38

Kawża T-170/16: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera vs Il-Kummissjoni

35

2016/C 243/39

Kawża T-185/16: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ April 2016 – Make up for ever vs EUIPO – L’Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL)

36

2016/C 243/40

Kawża T-187/16: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ April 2016 – Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik vs EUIPO – Viña y Bodega Botalcura (LITU)

37

2016/C 243/41

Kawża T-197/16: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ April 2016 – Andrea Incontri vs EUIPO – HigicoL (ANDREA INCONTRI)

38

2016/C 243/42

Kawża T-208/16: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ April 2016 – Ranocchia vs ERCEA

38

2016/C 243/43

Kawża T-210/16: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Mejju 2016 – Lukash vs Il-Kunsill

39

2016/C 243/44

Kawża T-212/16: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Mejju 2016 – El Corte Inglés vs EUIPO — Elho Business & Sport (FRee STyLe)

40

2016/C 243/45

Kawża T-213/16: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Mejju 2016 – El Corte Inglés vs EUIPO — Elho Business & Sport (FREE STYLE)

41

2016/C 243/46

Kawża T-216/16: Rikors ippreżentat fil-11 ta Mejju 2016 – Vignerons de la Méditerranée vs EUIPO - Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)

42

2016/C 243/47

Kawża T-227/16: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Mejju 2016 – Haverkamp vs EUIPO - Sissel (Fußmatte)

43

2016/C 243/48

Kawża T-228/16: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Mejju 2016 – Haverkamp vs EUIPO – Sissel (xtajta taċ-ċagħaq bħala disinn tal-wiċċ)

43

2016/C 243/49

Kawża T-232/16 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2016 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija fit-2 ta’ Marzu 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-3/15, Frieberger u Vallin vs Il-Kummissjoni

44

2016/C 243/50

Kawża T-233/16 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2016 minn José Luis Ruiz Molina mis-sentenza mogħtija fit-2 ta’ Marzu 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-60/15, Ruiz Molina vs UASI

45

2016/C 243/51

Kawża T-234/16: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Mejju 2016 – Meissen Keramik vs EUIPO – Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen (Meissen)

46

2016/C 243/52

Kawża T-236/16: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Mejju 2016 – Biogena Naturprodukte vs UASI (ZUM wohl)

46

2016/C 243/53

Kawża T-239/16: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2016 – Polskie Zdroje vs EUIPO (perlage)

47

2016/C 243/54

Kawża T-243/16: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Mejju 2016 – Freddo vs EUIPO - Freddo Freddo (Freggo)

48

2016/C 243/55

Kawża T-244/16: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2016 – Yanukovych vs Il-Kunsill

49

2016/C 243/56

Kawża T-245/16: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2016 – Yanukovych vs Il-Kunsill

50

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2016/C 243/57

Kawża F-19/16: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2016 – ZZ vs BEI

52


MT

 

Top