Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:346:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 346, 19 ta' Ottubru 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 346

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
19 ta' Ottubru 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 346/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 346/02

Kawża C-296/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mid-Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (is-Slovenja) fit-18 ta’ Ġunju 2015 – Medisanus d. o. o. vs Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Kawża C-341/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Wien (l-Awstrija) fit-8 ta’ Lulju 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Kawża C-360/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-13 ta’ Lulju 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort vs X

4

2015/C 346/05

Kawża C-366/15: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Rumanija

5

2015/C 346/06

Kawża C-390/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Trybunał Konstytucyjny (il-Polonja) fl-20 ta’ Lulju 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Kawża C-391/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanja) fl-20 ta’ Lulju 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. et vs Consejería de Obras Públicas u Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Kawża C-416/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Bucureşti (ir-Rumanija) fid-29 ta’ Lulju 2015 – Selena România SRL vs Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Kawża C-419/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fit-30 ta’ Lulju 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG vs Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Kawża C-420/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (il-Belġju) fit-30 ta’ Lulju 2015 – proċeduri kriminali kontra  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Kawża C-437/15 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Awwissu 2015 mill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fl-4 ta’ Ġunju 2015 fil-Kawża T-222/14, Deluxe Laboratories vs UASI (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Kawża C-455/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varbergs tingsrätt (l-Isvezja) fit-28 ta’ Awwissu 2015 – P vs Q

11

2015/C 346/13

Kawża C-459/15 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Awwissu 2015 minn Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fil-25 ta’ Ġunju 2015 fil-Kawża T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction vs Il-Kunsill

11

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 346/14

Kawża T-446/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Settembru 2015 – Dow AgroSciences u Dintec Agroquímica – Produtos Químicos vs Il-Kummissjoni [“Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Sustanza attiva trifluralin — Nuqqas ta’ inklużjoni fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE — Regolament (KE) Nru 33/2008 — Proċedura aċċellerata ta’ evalwazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Proporzjonalità”]

13

2015/C 346/15

Kawża T-234/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2015 – Amitié vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Sussidju — Għajnuna finanzjarja — Sospensjoni ta’ ħlas — Talba għar-rimbors tal-ispejjeż iddikjarati — Danni — Interessi moratorji — Nota ta’ debitu — Responsabbiltà kuntrattwali — Kontrotalba”)

13

2015/C 346/16

Kawża T-503/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Settembru 2015 – Ir-Renju Unit vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Sezzjoni ‘Garanzija’ — FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Skema ta’ pagament uniku — Verifiki ewlenin — Verifiki sekondarji”)

15

2015/C 346/17

Kawża T-564/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2015 – Ministry of Energy in Iran vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi adottati fil-konfront tal-Iran bil-għan li titwaqqaf il-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Obbligu ta’ motivazzjoni — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Żball ta’ evalwazzjoni — Ksur tad-drittijiet fundamentali — Proporzjonalità”)

15

2015/C 346/18

Kawża T-577/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Settembru 2015 – NIOC et vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran bil-għan li tiġi evitata l-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għal annullament — Entità infrastatali — Locus standi u interess ġuridiku — Ammissibbiltà — Obbligu ta’ motivazzjoni — Indikazzjoni u għażla tal-bażi ġuridika — Kompetenza tal-Kunsill — Prinċipju ta’ prevedibbiltà tal-atti tal-Unjoni — Kunċett ta’ entità assoċjata — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Proporzjonalità — Dritt għall-proprjetà”)

16

2015/C 346/19

Kawża T-82/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2015 – Panasonic u MT Picture Display vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq dinji tat-tubi katodiċi għas-settijiet tat-televiżjoni u għall-moniters tal-kompjuter — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Ftehimiet u prattiki miftiehma fir-rigward ta’ prezzijiet, ta’ tqassim tas-swieq, ta’ kapaċitajiet u ta’ produzzjoni — Drittijiet tad-difiża — Prova tal-parteċipazzjoni fl-akkordju — Ksur uniku u kontinwat — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi tal-2006 — Proporzjonalità — Multi — Ġurisdizzjoni sħiħa”)

17

2015/C 346/20

Kawża T-84/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2015 – Samsung SDI et vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq dinji tat-tubi katodiċi għas-settijiet tat-televiżjoni u għall-moniters tal-kompjuter — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Ftehimiet u prattiki miftiehma fir-rigward ta’ prezzijiet, ta’ tqassim tas-swieq, ta’ kapaċitajiet u ta’ produzzjoni — Ksur uniku u kontinwu — Tul tal-ksur — Kooperazzjoni matul il-proċedura amministrattiva – — Komunikazzjoni tal-2006 dwar il-kooperazzjoni — Tnaqqis tal-ammont tal-multa — Kalkolu tal-ammont tal-multa — Teħid inkunsiderazzjoni tal-bejgħ tal-impriża skont il-kriterju tal-post tal-kunsinna — Teħid inkunsiderazzjoni tal-valur medju tal-bejgħ irreġistrat matul iż-żmien tal-ksur”)

18

2015/C 346/21

Kawża T-91/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2015 – LG Electronics vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq dinji tat-tubi katodiċi għas-settijiet tat-televiżjoni u għall-moniters tal-kompjuter — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Ftehimiet u prattiki miftiehma fir-rigward ta’ prezzijiet, ta’ tqassim tas-swieq, ta’ kapaċitajiet u ta’ produzzjoni — Ksur uniku u kontinwu — Imputabbiltà lill-kumpannija parent tal-ksur imwettaq — Ugwaljanza fit-trattament — Metodu ta’ kalkolu tal-ammont tal-multa — Teħid inkunsiderazzjoni tal-valur ta’ bejgħ tat-tubi katodiċi permezz ta’ prodotti ttrasformati — Terminu ta’ preskrizzjoni — Proporzjonalità — Tul tal-proċedura amministrattiva”))

19

2015/C 346/22

Kawża T-92/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2015 – Philips vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq dinji tat-tubi katodiċi għas-settijiet tat-televiżjoni u għall-moniters tal-kompjuter — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Ftehimiet u prattiki miftiehma fir-rigward ta’ prezzijiet, ta’ tqassim tas-swieq u ta’ kapaċitajiet ta’ produzzjoni — Ksur uniku u kontinwat — Imputabbiltà lill-kumpannija parent tal-ksur imwettaq mill-impriża komuni — Ugwaljanza fit-trattament — Metodu ta’ kalkolu tal-ammont tal-multa — Teħid inkunsiderazzjoni tal-valur tal-bejgħ tat-tubi katodiċi permezz ta’ prodotti ttrasformati — Teħid inkunsiderazzjoni tal-valur medju tal-bejgħ irreġistrat matul it-tul tal-ksur — Teħid inkunsiderazzjoni tad-dħul mill-bejgħ globali tal-grupp — Proporzjonalità — Tul tal-proċedura amministrattiva”)

20

2015/C 346/23

Kawża T-104/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2015 – Toshiba vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq dinji tat-tubi katodiċi għas-settijiet tat-televiżjoni u għall-moniters tal-kompjuter — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Ftehimiet u prattiki miftiehma fir-rigward ta’ prezzijiet, ta’ tqassim tas-swieq, ta’ kapaċitajiet u ta’ produzzjoni — Prova tal-parteċipazzjoni fl-akkordju — Ksur uniku u kontinwat — Imputabbiltà tal-ksur — Kontroll konġunt — Multi — Ġurisdizzjoni sħiħa”)

21

2015/C 346/24

Kawża T-245/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Settembru 2015 – Ir-Renju Unit vs Il-Kummissjoni [“FAEGG — Sezzjoni ‘Garanzija’ — FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Skema ta’ pagament uniku — Verifiki ewlenin — Verifiki sekondarji — Artikoli 51, 53, 73 u 73a tar-Regolament (KE) Nru 796/2004”]

22

2015/C 346/25

Kawża T-346/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Settembru 2015 – Il-Greċja vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima ta’ Garanziji — FAEG u Faeir — Infiq eskluż mill-finanzjament — Miżuri ta’ żvilupp rurali — Agroambjent — Adegwatezza tal-kontrolli — Korrezzjonijiet finanzjarji b’rata fissa”)

22

2015/C 346/26

Kawża T-525/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Settembru 2015 – H&M Hennes & Mauritz vs UASI – Yves Saint Laurent (Basktijiet tal-idejn) (“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta basktijiet tal-idejn — Disinn preċedenti — Raġuni għall-invalidità — Karattru individwali — Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

23

2015/C 346/27

Kawża T-526/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Settembru 2015 – H&M Hennes & Mauritz vs UASI – Yves Saint Laurent (Basktijiet tal-idejn) (“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta basktijiet tal-idejn — Disinn preċedenti — Raġuni għall-invalidità — Karattru individwali — Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

24

2015/C 346/28

Kawża T-714/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 8 ta’ Settembru 2015 – Gold Crest vs UASI (MIGHTY BRIGHT) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali MIGHTY BRIGHT — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

25

2015/C 346/29

Kawża T-168/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2015 – Pérez Gutiérrez vs Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Saħħa pubblika — Direttiva 2001/37/KE — Fabrikazzjoni, preżentazzjoni u bejgħ tal-prodotti tat-tabakk — Ritratti bil-kulur proposti mill-Kummissjoni bħala avviżi marbuta mas-saħħa li għandhom jiġu inklużi fil-kundizzjonijiet tal-prodotti tat-tabakk — Deċiżjoni 2003/641/KE — Użu mhux awtorizzat tal-immaġni ta’ persuna li mietet — Dannu personali tal-konjugu superstitu tad-decujus”)

25

2015/C 346/30

Kawża T-225/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Settembru 2015 – iNET24 Holding vs UASI (IDIRECT24) (“Trade mark Komunitarja — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Komunità Ewropea — Trade mark verbali IDIRECT24 — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”)

26

2015/C 346/31

Kawża T-254/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Settembru 2015 – Warenhandelszentrum vs UASI – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva NEW MAX — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti MAX — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

27

2015/C 346/32

Kawża T-278/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2015 – Dairek Attoumi vs UASI – Diesel (DIESEL) [“Disinn jew mudell Komunitarju — Proċedimenti ta’ nullità — Disinn jew mudell Komunitarju rreġistrat DIESEL — Trade mark internazzjonali verbali preċedenti DIESEL — Raġuni ta’ invalidità — Użu ta’ sinjal distintiv — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 25(1)(e) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 — Prova ta’ użu ġenwin — Sospensjoni tal-proċedura amministrattiva”]

28

2015/C 346/33

Kawża T-530/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2015 – Verein StHD vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ żigarella sewda) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta żigarella sewda — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

28

2015/C 346/34

Kawża T-584/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 9 ta’ Settembru 2015 – Inditex vs UASI – Ansell (ZARA) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark Komunitarja verbali ZARA — Użu ġenwin — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

29

2015/C 346/35

Kawża T-660/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2015 – SV Capital vs EBA (“Politika ekonomika u monetarja — Talba għal ftuħ ta’ investigazzjoni għal allegat ksur tad-dritt tal-Unjoni — Deċiżjoni tal-EBA — Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-Awtoritajiet Ewropej ta’ Sorveljanza — Konstatazzjoni ex officio — Nuqqas ta’ kompetenza tal-awtur tal-att — Rikors għal annullament — Terminu tar-rikors — Tardività — Inammissibbiltà parzjali”)

30

2015/C 346/36

Kawża T-344/15 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Settembru 2015 – Franza vs Il-Kummissjoni [“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Aċċess għal dokumenti tal-istituzzjonijiet — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti trażmessi mill-awtoritajiet Franċiżi lill-Kummissjoni fil-kuntest tal-proċedura prevista mid-Direttiva 98/34/KE — Oppożizzjoni minn Franza għall-iżvelar tad-dokumenti — Deċiżjoni li jingħata l-aċċess għal dokumenti lil terzi — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Urġenza — Fumus boni juris — Ibbilanċjar tal-interessi”]

30

2015/C 346/37

Kawża T-367/15: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2015 – Renfe-Operadora vs UASI (AVE)

31

2015/C 346/38

Kawża T-472/15 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Awwissu 2015 mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) mis-sentenza mogħtija fit-3 ta Ġunju 2015 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża 78/14, Gross vs SEAE

32

2015/C 346/39

Kawża T-478/15: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Awwissu 2015 – Ir-Rumanija vs Il-Kummissjoni

33

2015/C 346/40

Kawża T-501/15: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Awwissu 2015 – Il-Pajjiżi l-Baxxi vs Il-Kummissjoni

35

2015/C 346/41

Kawża T-502/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Settembru 2015 – Spanja vs Il-Kummissjoni

36

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 346/42

Kawża F-28/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-9 ta’ Settembru 2015 – De Loecker vs SEAE (Servizz pubbliku — Persunal tal-SEAE — Membru tal-persunal temporanju — Kap ta’ delegazzjoni f’pajjiż terz — Ksur tar-rabta ta’ fiduċja — Trasferiment lejn is-sede tal-SEAE — Rexissjoni bikrija ta’ kuntratt ta’ reklutaġġ — Preavviż — Motivazzjoni tad-deċiżjoni — Artikolu 26 tar-Regolamenti tal-Persunal — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal smigħ)

38

2015/C 346/43

Kawża F-9/15: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-7 ta’ Settembru 2015 – Verhelst vs EMA

38


 


MT

 

Għal raġunijiet ta’ protezzjoni ta’ data personali, xi informazzjoni li tinsab f’din il-ħarġa ma tistax tibqa’ tiġi żvelata, għalhekk ġiet ippubblikata verżjoni awtentika ġdida.

Top