Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:332:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 332, 8 ta' Ottubru 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 332

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
8 ta' Ottubru 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

il-508 Sessjoni Plenarja tal-KESE fis-27 u t-28 ta' Mejju 2015

2015/C 332/1

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-kura soċjali fit-tul u d-deistituzzjonalizzazzjoni” (opinjoni esploratorja)

1

2015/C 332/2

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-ikkompletar tal-UEM: il-pilastru politiku” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

8

2015/C 332/3

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-promozzjoni tal-kreattività, l-intraprenditorija u l-mobbiltà fl-edukazzjoni u t-taħriġ” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

20

2015/C 332/4

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Politika industrijali tal-UE għas-settur tal-ikel u x-xorb”

28

2015/C 332/5

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ngħixu l-ġejjieni. L-istampar 3D – għodda għall-għoti tas-setgħa lill-ekonomija Ewropea” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

36

2015/C 332/6

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-protezzjoni tal-investituri u s-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri u l-Istati fil-ftehimiet kummerċjali u ta’ investiment bejn l-UE u pajjiżi terzi”

45


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

il-508 Sessjoni Plenarja tal-KESE fis-27 u t-28 ta' Mejju 2015

2015/C 332/7

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni”(COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS)) u l-“Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE”(COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS))

64

2015/C 332/8

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi”(COM(2015) 98 final – 2015/0051 (NLE))

68

2015/C 332/9

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki”(COM(2015) 45 final – 2015/0028 (COD))

77

2015/C 332/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1236/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni dwar is-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal”(COM(2015) 121 final – 2015/0063 COD)

81


MT

 

Top