Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:311:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 311, 21 ta' Settembru 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 311

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
21 ta' Settembru 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 311/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 311/02

Kawża C-425/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea [Rikors għal annullament — Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ ta’ negozjati sabiex l-iskema għall-iskambju ta’ drittijiet ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra tal-Unjoni Ewropea tintrabat mal-iskema għall-iskambju ta’ drittijiet ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-Awstralja — Direttivi ta’ negozjati — Kumitat speċjali — Artikoli 13(2) TUE, 218(2) sa (4) TFUE u 295 TFUE — Bilanċ istituzzjonali]

2

2015/C 311/03

Kawża C-584/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – Directeur général des finances publiques vs Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA et Mapfre warranty SpA vs Directeur général des finances publiques (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq id-dħul mill-bejgħ — Kamp ta’ applikazzjoni — Eżenzjoni — Kunċett ta’ “[operazzjonijiet ta’] assigurazzjoni” — Kunċett ta’ “provvista ta’ servizzi” — Somma f’daqqa mħallsa sabiex tiggarantixxi ħsara f’vettura użata)

3

2015/C 311/04

Kawża C-612/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 – ClientEarth vs Il-Kummissjoni Appell — Aċċess għal dokumenti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — It-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) — Informazzjoni dwar l-ambjent — Konvenzjoni ta’ Aarhus — Artikolu 4(1) u (4) — Eċċezzjoni għad-dritt ta’ aċċess — Ħarsien tal-għanijiet tal-attivitajiet ta’ investigazzjoni — Studji mwettqa minn impriża, fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, dwar it-traspożizzjoni ta’ direttivi fi kwistjonijiet ambjentali — Rifjut parzjali ta’ aċċess

4

2015/C 311/05

Kawża C-615/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 – ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) vs L-Awtorità Ewropea dwar is-sigurtà fl-Ikel (EFSA), Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Aċċess għal dokumenti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Artikolu 4(1)(b) — Regolament (KE) Nru 45/2001 — Artikolu 8 — Eċċezzjoni għad-dritt ta’ aċċess — Protezzjoni tad-data personali — Kunċett ta’ “data personali” — Kundizzjonijiet ta’ trasferiment ta’ data personali — Isem tal-awtur ta’ kull osservazzjoni dwar abbozz ta’ gwida tal-Awtorità Ewropea dwar is-sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar id-dokumentazzjoni xjentifika li għandha tingħata mal-fajl ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Rifjut ta’ aċċess)

5

2015/C 311/06

Kawża C-653/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 2006/12/KE — Artikoli 4 u 5 — Immaniġġar ta’ skart — Reġjun ta’ Campania — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja — Konstatazzjoni ta’ nuqqas — Ineżekuzzjoni parzjali tas-sentenza — Artikolu 260(2) TFUE — Sanzjonijiet pekunjarji — Pagamenti ta’ penalità — Somma f’daqqa)

6

2015/C 311/07

Kawża C-681/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Diageo Brands BV vs Simiramida-04 EOOD (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi — Motivi tar-rifjut — Ksur tal-ordni pubbliku tal-Istat li fih ġie mfittex ir-rikonoxximent — Sentenza ta’ qorti ta’ Stat Membru ieħor, li tmur kontra d-dritt tal-Unjoni fil-qasam tat-trade marks — Direttiva 2004/48/KE — Rispett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali — Spejjeż legali)

6

2015/C 311/08

Kawża C-21/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Rusal Armenal ZAO, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Dumping — Importazzjonijiet ta’ ċerti folji tal-aluminju li joriġinaw mill-Armenja, mill-Brażil u miċ-Ċina — Adeżjoni tar-Repubblika tal-Armenja mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) — Artikolu 2(7) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 — Kompatibbiltà mal-Ftehim dwar l-Implementazzjoni tal-Artikolu VI tal-Ftehim Ġenerali dwar it-tariffi u l-kummerċ tal-1994 (GATT))

7

2015/C 311/09

Kawża C-83/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Sofia-grad – il-Bulgarija) – “CHEZ Razpredelenie Bulgaria” AD vs Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Direttiva 2000/43/KE — Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament bejn il-persuni irrispettivament mir-razza jew mill-oriġini etnika — Distretti urbani essenzjalment abitati minn persuni ta’ oriġini Roma — Installazzjoni tal-arloġġi tad-dawl fuq pilastri li jagħmlu parti min-netwerk tal-linja tal-elettriku fl-ajru f’għoli ta’ sitta sa seba’ metri — Kunċetti ta’ “diskriminazzjoni diretta” u ta’ “diskriminazzjoni indiretta” — Oneru tal-prova — Possibbiltà ta’ ġustifikazzjoni — Prevenzjoni ta’ tbagħbis ta’ arloġġi tad-dawl u ta’ konnessjonijiet tal-elettriku illegali — Proporzjonalità — Natura ġeneralizzata tal-miżura — Effett offensiv u stigmatizzanti tagħha — Direttivi 2006/32/KE u 2009/72/KE — Impossibbiltà għall-utenti finali li jikkontrolla l-konsum tal-elettriku tiegħu)

8

2015/C 311/10

Kawża C-140/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovenja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttivi 2008/98/KE u 1999/31/KE — Prevenzjoni u rimi tal-ħażna tat-terrapien tat-tħaffir u ta’ skart ieħor — Landfill — Nuqqas ta’ adozzjoni ta’ miżuri għall-finijiet tar-rimi u tal-ħażna ta’ dan l-iskart — Użu ta’ rimedji ġudizzjarji)

10

2015/C 311/11

Kawża C-145/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Bulgarija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 1999/31/KE — Artikolu 14 — Rimi ta’ skart f’landfill — Skart mhux perikoluż — Nuqqas ta’ konformità tal-landfills eżistenti)

11

2015/C 311/12

Kawża C-369/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Köln – il-Ġermanja) – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH vs Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku — Direttiva 2002/96/KE — Artikoli 2(1) u 3(a), kif ukoll l-Annessi I A u I B — Direttiva 2012/19/UE — Artikoli 2(1)(a), 2(3)(b) u 3(1)(a) u (b), kif ukoll l-Annessi I u II — Kunċetti ta’ “tagħmir elettriku u elettroniku” u ta’ “[g]ħodod elettriċi u elettroniċi” — Apparat għal bibien ta’ garaxx

11

2015/C 311/13

Kawża C-468/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tad-Danimarka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2001/37/KE — Manifattura, preżentazzjoni u bejgħ tal-prodotti tat-tabakk — Artikoli 2(4) u 8 — Projbizzjoni ta’ tqegħid fis-suq tat-tabakki għall-użu orali — “Snus” (tabakk li wieħed isoff) sfuż)

12

2015/C 311/14

Kawża C-485/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Moviment liberu tal-kapital — Artikoli 63 TFUE u 40 tal-Ftehim ŻEE — Taxxa fuq trasferimenti magħmula mingħajr korrispettiv — Eżenzjoni — Legati u donazzjonijiet — Differenza fit-trattament — organi jkunu stabbiliti fi Stat Membru ieħor — Assenza ta’ ftehim fiskali bilaterali)

12

2015/C 311/15

Opinjoni 3/15: Talba għal opinjoni mressqa mill-Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 218(11) TFUE

13

2015/C 311/16

Kawża C-579/14 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Diċembru 2014 minn Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fis-16 ta’ Ottubru 2014 fil-Kawża T-297/13 – Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

13

2015/C 311/17

Kawża C-602/14 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2014 minn Bharat Heavy Electricals Ltd mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fil-21 ta’ Ottubru 2014 fil-Kawża T-374/14, Bharat Heavy Electricals vs Il-Kummissjoni Ewropea

14

2015/C 311/18

Kawża C-36/15 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2015 mill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-25 ta’ Novembru 2014 fil-Kawża T-556/12: Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni) vs Royalton Overseas Ltd

14

2015/C 311/19

Kawża C-136/15 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Marzu 2015 minn Mohammad Makhlouf mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fil-21 ta’ Jannar 2015 fil-Kawża T-509/11, Makhlouf vs Il-Kunsill

14

2015/C 311/20

Kawża C-227/15 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2015 minn Robert Aubineau et mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-18 ta’ Marzu 2015 fil-Kawżi T-195/11, T-485/11, T-448/12 u T-41/13, Cahier et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

15

2015/C 311/21

Kawża C-251/15 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2015 minn Emsibeth SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-26 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-596/13 – Emsibeth vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

16

2015/C 311/22

Kawża C-271/15 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2015 minn Sea Handling SpA, in liquidazione, li kienet Sea Handling SpA, mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-456/13, Sea Handling vs Il-Kummissjoni Ewropea

17

2015/C 311/23

Kawża C-294/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Apelacyjny w Warszawie (il-Polonja) fis-17 ta’ Ġunju 2015 – Edyta Mikołajczyk vs Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

19

2015/C 311/24

Kawża C-298/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (il-Litwanja) fit-18 ta’ Ġunju 2015 – UAB Borta vs Direzzjoni tal-port marittimu nazzjonali ta’ Klaipėda

20

2015/C 311/25

Kawża C-303/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Okręgowy w Łodzi (il-Polonja) fit-22 ta’ Ġunju 2015 – Proċeduri kriminali kontra G.M. u M.S.

21

2015/C 311/26

Kawża C-306/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta Ġunju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Rumanija

21

2015/C 311/27

Kawża C-316/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supreme Court of the United Kingdom (ir-Renju Unit) fis-26 ta’ Ġunju 2015 – The Queen on the application of Hemming (li tinnegozja taħt l-isem “Simply Pleasure Ltd.”) et vs Westminster City Council

22

2015/C 311/28

Kawża C-317/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-26 ta’ Ġunju 2015 – X, Staatssecretaris van Financiën

23

2015/C 311/29

Kawża C-318/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (l-Italja) fis-26 ta’ Ġunju 2015 – Tecnoedi Costruzioni Srl vs Comune di Fossano

24

2015/C 311/30

Kawża C-323/15 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 minn Polynt SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-30 ta’ April 2015 fil-Kawża T-134/13: Polynt SpA u Sitre Srl vs L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

24

2015/C 311/31

Kawża C-324/15 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 minn Hitachi Chemical Europe GmbH u Polynt SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-30 ta’ April 2015 fil-Kawża T-135/13: Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA u Sitre Srl vs L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

25

2015/C 311/32

Kawża C-326/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administratīvā apgabaltiesa (il-Latvja) fl-1 ta’ Lulju 2015 – AS “DNB Banka” vs Valsts ieņēmumu dienests

26

2015/C 311/33

Kawża C-331/15 P: Appell ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 mir-Repubblika Franċiża mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-16 ta’ April 2015 fil-Kawża T-402/12, Carl Schlyter vs Il-Kummissjoni Ewropea

27

2015/C 311/34

Kawża C-336/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbetsdomstolen (l-Isvezja) fis-6 ta’ Lulju 2015 – Unionen vs Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB

29

2015/C 311/35

Kawża C-339/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (il-Belġju) fis-7 ta’ Lulju 2015 – Proċeduri kriminali kontra Luc Vanderborght vs Verbond der Vlaamse Tandartsen (VZW)

30

2015/C 311/36

Kawża C-343/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Centrale Raad van Beroep (Il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-8 ta’ Lulju 2015 – J. Klinkenberg vs Minister van Infrastructuur en Milieu

31

2015/C 311/37

Kawża C-344/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Appeal Commissioners (l-Irlanda) fis-6 ta’ Lulju 2015 – National Roads Authority vs The Revenue Commissioners

32

2015/C 311/38

Kawża C-345/15 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2015 minn Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) u Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-28 ta’ April 2015 fil-Kawża T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) u Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

33

2015/C 311/39

Kawża C-350/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (l-Italja) fl-10 ta’ Lulju 2015 – proċeduri kriminali kontra Luciano Baldetti

34

2015/C 311/40

Kawża C-368/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein hallinto-oikeus (il-Finlandja) fl-14 ta’ Lulju 2015 – Ilves Jakelu Oy

34

2015/C 311/41

Kawża C-369/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Lulju 2015 – Siderúrgica Sevillana S.A. vs Administración del Estado

35

2015/C 311/42

Kawża C-370/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Lulju 2015 – Solvay Solutions España S.L. vs Administración del Estado

37

2015/C 311/43

Kawża C-371/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Lulju 2015 – Cepsa Quimica, S.A. vs Administración del Estado

39

2015/C 311/44

Kawża C-372/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-13 ta’ Lulju 2015 – Dow Chemical Ibérica S.A. vs Administración del Estado

41

2015/C 311/45

Kawża C-389/15: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

42

2015/C 311/46

Kawża C-394/15 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Lulju 2015 minn John Dalli mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla Estiża) fit-12 ta’ Mejju 2015 fil-Kawża T-562/12, John Dalli vs Il-Kummissjoni Ewropea

43

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 311/47

Kawża T-19/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ġunju 2015 – Frank Bold vs Il-Kummissjoni (“Ambjent — Direttiva 2003/87/KE — Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra — Deċiżjoni li tagħti lir-Repubblika Ċeka l-għażla ta’ allokazzjoni tranżitorja ta’ kwoti mingħajr ħlas għall-immodernizzar tal-produzzjoni tal-elettriku — Talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deċiżjoni, — Assenza ta’ miżura ta’ portata individwali — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiddikjara t-talba ta’ eżami mill-ġdid inammissibbli — Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid-dritt”)

44

2015/C 311/48

Kawża T-690/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Ġunju 2015 – In vivo vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Rifjut tal-OLAF li jiftaħ investigazzjoni esterna — Teħid ta’ pożizzjoni — Talba għall-ordni — Nuqqas ta’ interess dirett — Inammissibbiltà”)

45

2015/C 311/49

Kawża T-552/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ġunju 2015 – Wm. Wrigley Jr. vs UASI (Extra) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Extra — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Rikors manifestament infondat fid-dritt”]

45

2015/C 311/50

Kawża T-553/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ġunju 2015 – Wm. Wrigley Jr. vs UASI (Extra) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Extra — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Rikors manifestament infondat fid-dritt”]

46

2015/C 311/51

Kawża T-625/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ġunju 2015 – Wm. Wrigley Jr. vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ sfera) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta sfera — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Rikors manifestament infondat fid-dritt”]

47

2015/C 311/52

Kawża T-626/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ġunju 2015 – Wm. Wrigley Jr. vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ sfera blu) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta sfera blu — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Rikors manifestament infondat fid-dritt”]

47

2015/C 311/53

Kawża T-132/15: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2015 – IR vs UASI – Pirelli Tyre (popchrono)

48

2015/C 311/54

Kawża T-351/15: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 – Papapanagiotou vs Il-Parlament

49

2015/C 311/55

Kawża T-353/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2015 – NeXovation vs Il-Kummissjoni

50

2015/C 311/56

Kawża T-370/15 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2015 minn CJ mis-sentenza mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-29 ta’ April 2015 fil-kawżi magħquda F-159/12 u F-161/12, CJ vs ECDC

51

2015/C 311/57

Kawża T-371/15: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2015 – Preferisco Foods vs UASI – Piccardo & Savore’ (PREFERISCO)

53

2015/C 311/58

Kawża T-390/15: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Lulju 2015 – Perfetti Van Melle Benelux vs UASI – PepsiCo (3D)

53

2015/C 311/59

Kawża T-393/15: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2015 – Università del Salento vs Il-Kummissjoni

54

2015/C 311/60

Kawża T-395/15: Appell ippreżentat fl-14 ta’ Lulju 2015 miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) mis-sentenza mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawżi magħquda F-159/12 u F-161/12, CJ vs ECDC

55

2015/C 311/61

Kawża T-399/15: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Lulju 2015 – Morgan & Morgan vs UASI – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)

56

2015/C 311/62

Kawża T-402/15: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2015 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Kummissjoni Ewropea

57

2015/C 311/63

Kawża T-403/15: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2015 – JYSK vs Il-Kummissjoni

58

2015/C 311/64

Kawża T-407/15: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Lulju 2015 – Monster Energy vs UASI – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology)

59

2015/C 311/65

Kawża T-573/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ġunju 2015 – Matrix Energetics International vs UASI (MATRIX ENERGETICS)

60

2015/C 311/66

Kawża T-73/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ġunju 2015 – InterMune UK et vs EMA

60

2015/C 311/67

Kawża T-166/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Ġunju 2015 – PRS Mediterranean vs UASI – Reynolds Presto Products (NEOWEB)

61

2015/C 311/68

Kawża T-212/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ġunju 2015 – PSL vs UASI – Consortium Menager Parisien (Rappreżentazzjoni ta’ arloġġ tal-idejn)

61

2015/C 311/69

Kawża T-255/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ġunju 2015 – Aalto-korkeakoulusäätiö vs UASI (APPCAMPUS)

61

2015/C 311/70

Kawża T-729/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Ġunju 2015 – Pan Europe u Unaapi vs Il-Kummisjoni

61

2015/C 311/71

Kawża T-815/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ġunju 2015 – Closet Clothing vs UASI – Closed Holding (CLOSET)

62

2015/C 311/72

Kawża T-93/15: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2015 – Navitar vs UASI – Elukuva (NaviTar)

62


MT

 

Top