Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:294:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 294, 7 ta' Settembru 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 294

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
7 ta' Settembru 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 294/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 294/02

Kawża C-497/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – l-Italja) – Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas vs Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 49 TFUE, 102 TFUE u 106 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Artikolu 15 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Inammissibbiltà)

2

2015/C 294/03

Kawża C-422/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tax-Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein vs Dr. med. vet. Uta Wree (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Agrikoltura — Politika Agrikola Komuni — Skema ta’ pagament uniku — Regolament (KE) Nru 73/2009 — Artikolu 34(2)(a) — Kunċett ta’ “superfiċi eliġibbli għall-għajnuna” — Kunċett ta’ “superfiċi agrikola” — Superfiċi li tikkostitwixxi s-saff ta’ wiċċ veġetalizzat ta’ landfill iddekommissjonata — Użu għal finijiet agrikoli — Ammissibbiltà)

3

2015/C 294/04

Kawża C-461/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tal-1 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht – il-Ġermanja) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ambjent — Politika tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ilma — Direttiva 2000/60/KE — Artikolu 4(1) — Għanijiet ambjentali relatati mal-ilmijiet tal-wiċċ — Deterjorament tal-istat ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ — Proġett ta’ żvilupp ta’ rotta bil-baħar — Obbligu għall-Istati Membri li ma jawtorizzawx proġett li jkun jista’ jikkawża deterjorament tal-istat ta’ korp tal-ilma tal-wiċċ — Kriterji determinanti biex tiġi evalwata l-eżistenza ta’ deterjorament tal-istat ta’ korp tal-ilma)

3

2015/C 294/05

Kawża C-607/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – Ministero dell’Economia e delle Finanze et vs Francesco Cimmino et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Agrikoltura — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Banana — Regolament (KE) Nru 2362/98 — Artikoli 7, 11 u 21 — Kwoti tariffarji — Banana li toriġina mill-pajjiżi AKP — Operatur ġdid — Liċenzji ta’ importazzjoni — Natura mhux trasferibbli tad-drittijiet li jirriżultaw minn ċerti liċenzji ta’ importazzjoni — Prattika abbużiva — Regolament (KE) Nru 2988/95 — Artikolu 4(3))

4

2015/C 294/06

Kawża C-684/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vestre Landsret – id-Danimarka) – Johannes Demmer vs Fødevareministeriets Klagecenter (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Agrikoltura — Politika Agrikola Komuni — Skema ta’ pagament uniku — Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Artikolu 44(2) — Regolament (KE) Nru 73/2009 — Artikolu 34(2)(a) — Kunċett ta’ “ettaru eliġibbli għall-għajnuna” — Superfiċi li tmiss mar-runways, mal-karreġġjati u maż-żoni ta’ waqfien — Użu għal finijiet agrikoli — Ammissibbiltà — Irkupru tal-għajnuna agrikola mogħtija indebitament)

5

2015/C 294/07

Kawża C-63/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna illegali u inkompatibbli mas-suq intern — Obbligu ta’ rkupru — Impossibbiltà assoluta — Kumpens għal servizz komplementari għas-servizz bażiku)

6

2015/C 294/08

Kawża C-87/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2003/88/KE — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol tat-tobba waqt it-taħriġ)

7

2015/C 294/09

Kawża C-144/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Maramureș – ir-Rumanija) – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei vs Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 273 u 287 — Obbligu ta’ identifikazzjoni ex officio ta’ persuna taxxabbli għall-finijiet tal-VAT — Natura taxxabbli tas-servizzi ta’ mediċina veterinarja — Prinċipju ta’ ċertezza legali — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi)

7

2015/C 294/10

Kawża C-153/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Minister van Buitenlandse Zaken vs K, A (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2003/86/KE — Artikolu 7(2) — Riunifikazzjoni tal-familja — Miżuri ta’ integrazzjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi fuq il-membri tal-familja ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz li jirrisjedi regolarment fl-Istat Membru kkonċernat l-obbligu li jgħaddu minn eżami ta’ integrazzjoni ċivika sabiex ikunu jistgħu jidħlu fit-territorju tal-imsemmi Stat Membru — Spejjeż ta’ tali eżami — Kompatibbiltà)

8

2015/C 294/11

Kawża C-177/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – María José Regojo Dans vs Consejo de Estado (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas dwar ix-xogħol għal żmien determinat bejn CES, UNICE u CEEP — Klawżoli 3 u 4 — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Persunal “eventwali” — Rifjut milli tingħata allowance ta’ anzjanità li tingħata kull tliet snin — Raġunijiet oġġettivi)

9

2015/C 294/12

Kawża C-183/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Cluj – ir-Rumanija) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 167, 168, 179 u 213 — Klassifikazzjoni mill-ġdid ta’ tranżazzjoni, mill-amministrazzjoni fiskali nazzjonali, bħala attività ekonomika suġġetta għall-VAT — Prinċipju ta’ ċertezza legali — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta l-eżerċizzju tad-dritt għal tnaqqis għall-identifikazzjoni tal-operatur ikkonċernat għall-finijiet tal-VAT u għall-preżentata ta’ dikjarazzjoni ta’ din it-taxxa)

10

2015/C 294/13

Kawża C-209/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče – is-Slovenja) – NLB Leasing d.o.o. vs Republika Slovenija (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — VAT — Direttiva 2006/112/KE — Kunsinna ta’ oġġetti jew provvista ta’ servizzi — Kuntratt ta’ kiri (leasing) — Restituzzjoni lil sid il-kera ta’ proprjetà immobbli li hija s-suġġett ta’ kuntratt ta’ leasing — Kunċett ta’ “kanċellazzjoni, ċaħda jew nuqqas ta’ pagament totali jew parzjali” — Dritt ta’ sid il-kera għat-tnaqqis tal-bażi taxxabbli — Taxxa doppja — Provvisti distinti — Prinċipju ta’ newtralità fiskali)

10

2015/C 294/14

Kawża C-229/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeitsgericht Verden – il-Ġermanja – Ender Balkaya vs Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 98/59/KE — Artikolu 1(1)(a) — Tkeċċijiet kollettivi — Kunċett ta’ “ħaddiem” — Membru tal-bord tad-diretturi ta’ kumpannija b’kapital azzjonarju — Persuna li taħdem fil-kuntest ta’ miżura ta’ tagħlim u ta’ reintegrazzjoni professjonali u li tirċievi għajnuna pubblika għat-taħriġ mingħajr ma tirċievi remunerazzjoni min-naħa tal-persuna li timpjega)

11

2015/C 294/15

Kawża C-231/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – InnoLux Corp., preċedentement Chimei InnoLux Corp. vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Artikolu 101 TFUE — Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Suq dinji ta’ pannelli tal-kristalli likwidi (LCD) — Iffissar tal-prezzijiet — Multi — Linji gwida għall-kalkolu tal-multi (2006) — Punt 13 — Determinazzjoni tal-valur tal-bejgħ b’rabta mal-ksur — Bejgħ intern tal-prodott ikkonċernat barra miż-ŻEE — Teħid inkunsiderazzjoni ta’ bejgħ ta’ prodotti lesti li jintegraw il-prodott ikkonċernat lil terzi fiż-ŻEE)

12

2015/C 294/16

Kawża C-249/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), Fundação Eugénio de Almeida (Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark Komunitarja figurattiva QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA — Applikazzjoni għal reġistrazzjoni — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade marks figurattivi nazzjonali preċedenti VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO u PÊRAMANCA — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni)

13

2015/C 294/17

Kawża C-331/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče – is-Slovenja) – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma vs Ir-Repubblika tas-Slovenja (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud — Sitt Direttiva 77/388/KEE — Artikoli 2(1), u 4(1) — Issuġġettar għat-taxxa — Tranżazzjonijiet ta’ proprjetà immobbli — Bejgħ ta’ artijiet assenjati lill-assi privati ta’ persuna fiżika li teżerċita l-professjoni ta’ imprenditur indipendenti — Persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali)

13

2015/C 294/18

Kawża C-334/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-2 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Mons – Belgique – L-Istat Belġjan vs Nathalie De Fruytier (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Is-Sitt Direttiva tal-VAT — Eżenzjonijiet għal ċerti attivitajiet ta’ interess ġenerali — Artikolu 13A(1)(b) u (ċ) — Viżta fl-isptar u kura medika — Operazzjonijiet marbuta strettament — Attività ta’ trasport ta’ organi u ta’ kampjuni umani għall-finijiet ta’ analiżi medika jew ta’ kura medika jew terapewtika — Attività ta’ natura indipendenti — Sptarijiet u ċentri għat-trattament mediku u ta’ dijanjosi — Stabbiliment tal-istess natura)

14

2015/C 294/19

Kawża C-348/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Judecătoria Câmpulung – ir-Rumanija) – Maria Bucura vs SC Bancpost SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Direttiva 87/102/KEE — Artikolu 1(2)(a) — Kreditu lill-konsumatur — Kunċett ta’ “konsumatur” — Direttiva 93/13/KEE — Artikoli 2(b), 3 sa 5 u 6(1) — Klawżoli inġusti — Evalwazzjoni ex officio mill-qorti nazzjonali — Klawżoli “mfassla b’mod ċar u li jinftiehem” — Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-kreditur)

15

2015/C 294/20

Kawża C-360/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2015 – Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonjiet — Direttiva 2009/48/KE — Sigurtà tal-ġugarelli — Valuri ta’ limitu għaċ-ċomb, għall-barju, għall-arseniku, għall-antimonju, għall-merkurju, għan-nitrosammini u għas-sustanzi nitrosatabbli fil-ġugarelli — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tapprovax totalment id-dispożizzjonijiet nazzjonali nnotifikat mill-awtoritajiet Ġermaniżi li jżommu fis-seħħ il-valuri ta’ limitu għal dawn is-sustanzi — Prova ta’ livell ta’ protezzjoni għola għas-saħħa tal-bniedem mogħti mid-dispożizzjonijiet nazzjonali)

16

2015/C 294/21

Kawża C-575/14 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-30 ta’ Ġunju 2015 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt marbut mal-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni Ewropea mogħtija lil proġett fil-kuntest tal-programm eContent — Rexissjoni tal-kuntratt mill-Kummissjoni Ewropea — Pagament tas-somom mhux imħallsa u kumpens għad-dannu allegatament imġarrab mir-rikorrenti — Żnaturament tal-elementi tal-proċess — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u manifestament infondat għall-bqija — Talba li tinbidel id-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea dwar l-ispejjeż — Inammissibbiltà manifesta)

16

2015/C 294/22

Kawża C-223/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Mejju 2015 – combit Software GmbH vs Commit Business Solutions Ltd

17

2015/C 294/23

Kawża C-229/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (il-Polonja) fid-19 ta’ Mejju 2015 – Minister Finansów vs Jan Mateusiak

17

2015/C 294/24

Kawża C-231/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fil-21 ta’ Mejju 2015 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. vs Polkomtel sp. z o.o.

18

2015/C 294/25

Kawża C-252/15 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2015 minn Naazneen Investments Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-18 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-250/13 – Naazneen Investments Limited vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (UASI)

19

2015/C 294/26

Kawża C-255/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fid-29 ta’ Mejju 2015 – Steef Mennens vs Emirates Direktion für Deutschland

21

2015/C 294/27

Kawża C-262/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fl-1 ta’ Ġunju 2015 – GD European Land Systems – Steyr GmbH

22

2015/C 294/28

Kawża C-263/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kúria (l-Ungerija) fit-3 ta’ Ġunju 2015 – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. u Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

23

2015/C 294/29

Kawża C-264/15 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2015 minn Makro autoservicio mayorista SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Sitt Awla) fit-12 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-269/12: Makro autoservicio mayorista vs Il-Kummissjoni

23

2015/C 294/30

Kawża C-265/15 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2015 minn Vestel Iberia, SL mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-12 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-249/12, Vestel Iberia vs Il-Kummissjoni

24

2015/C 294/31

Kawża C-266/15 P: Appell ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2015 minn Central Bank of Iran mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-563/12, Central Bank of Iran vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

25

2015/C 294/32

Kawża C-269/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Belġju) fit-8 ta’ Ġunju 2015 – Office national des Pensions vs Willem Hoogstad; il-parti l-oħra fil-proċedura: Institut national d’assurance maladie invalidité

26

2015/C 294/33

Kawża C-276/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (Il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2015 – Hecht-Pharma GmbH vs Hohenzollern Apotheke, Inhaber Winfried Ertelt

27

2015/C 294/34

Kawża C-277/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ġunju 2015 – Servoprax GmbH vs Roche Diagnostics Deutschland GmbH

28

2015/C 294/35

Kawża C-279/15 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Ġunju 2015 minn Alexandre Borde u Carbonium mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-314/14, Borde u Carbonium vs Il-Kummissjoni

28

2015/C 294/36

Kawża C-281/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht München (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Ġunju 2015 – Soha Sahyouni vs Raja Mamisch

29

2015/C 294/37

Kawża C-282/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Braunschweig (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Ġunju 2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG vs Bundesrepublik Deutschland

30

2015/C 294/38

Kawża C-283/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-11 ta’ Ġunju 2015 – X, parti oħra: Staatssecretaris van Financiën

31

2015/C 294/39

Kawża C-288/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht München (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Ġunju 2015 – Medical Imaging Systems GmbH (MIS) vs Hauptzollamt München

32

2015/C 294/40

Kawża C-289/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Krajský súd v Prešove (Ir-Repubblika Slovakka) fil-15 ta’ Ġunju 2015 – Jozef Grundza

32

2015/C 294/41

Kawża C-292/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vergabekammer Südbayern (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Ġunju 2015 – Hörmann Reisen GmbH vs Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

33

2015/C 294/42

Kawża C-297/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sø- og Handelsretten (id-Danimarka) fit-18 ta’ Ġunju 2015 – Ferring Lægemidler A/S li qed taġixxi għal Ferring B.V. vs Orifarm A/S

34

2015/C 294/43

Kawża C-300/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal administratif (il-Lussemburgu) fid-19 ta’ Ġunju 2015 – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser vs Directeur de l’administration des contributions directes

34

2015/C 294/44

Kawża C-301/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fid-19 ta’ Ġunju 2015 – Marc Soulier, Sara Doke vs Ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

35

2015/C 294/45

Kawża C-302/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Spanja) fid-19 ta’ Ġunju 2015 – Correos y Telégrafos S.A. vs Ayuntamiento de Vila Seca

35

2015/C 294/46

Kawża C-305/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fl-24 ta’ Ġunju 2015 – Delta Air Lines Inc. vs Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

36

2015/C 294/47

Kawża C-310/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Vincent Deroo-Blanquart vs Sony Europe Limited, aventi kawża ta’ Sony France SA

37

2015/C 294/48

Kawża C-311/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein oikeus (il-Finlandja) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – TrustBuddy AB vs Lauri Pihlajaniemi

38

2015/C 294/49

Kawża C-313/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de commerce de Paris (Franza) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Eco-Emballages SA vs Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

38

2015/C 294/50

Kawża C-314/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

39

2015/C 294/51

Kawża C-321/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour constitutionnelle (il-Lussemburgu) fid-29 ta’ Ġunju 2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA vs État du Grand-duché de Luxembourg

39

2015/C 294/52

Kawża C-327/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fit-2 ta’ Lulju 2015 – TDC A/S vs Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

40

2015/C 294/53

Kawża C-335/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fit-3 ta’ Lulju 2015 – Maria Cristina Elisabetta Ornano vs Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

41

2015/C 294/54

Kawża C-337/15 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Lulju 2015 mill-Ombudsman Ewropew mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29/04/2015 fil-Kawża T-217/11, Staelen vs L-Ombudsman Ewropew

42

2015/C 294/55

Kawża C-338/15 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2015 minn Claire Staelen mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-217/11, Staelen vs L-Ombudsman Ewropew

43

2015/C 294/56

Kawża C-351/15 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Lulju 2015 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-470/11, Total u Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni

44

2015/C 294/57

Kawża C-358/15 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2015 minn Bank of Industry and Mine mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-10/13, Bank of Industry and Mine vs Il-Kunsill

45

2015/C 294/58

Kawża C-359/15 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2015 minn The National Iranian Gas Company mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-29 ta’ April 2015 fil-Kawża T-9/13, The National Iranian Gas Company vs Il-Kunsill

47

2015/C 294/59

Kawża C-373/15 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2015 mir-Repubblika Franċiża mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fit-30 ta’ April 2015 fil-Kawża T-259/13, Franza vs Il-Kummissjoni

48

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 294/60

Kawża T-172/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Stahlwerk Bous vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għal annullament — Talba għall-adattament tat-talbiet — Assenza ta’ element ġdid — Inammissibbiltà”)

50

2015/C 294/61

Kawża T-173/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – WeserWind vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

51

2015/C 294/62

Kawża T-174/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Dieckerhoff Guss vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

51

2015/C 294/63

Kawża T-175/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Walter Hundhausen vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

52

2015/C 294/64

Kawża T-176/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Georgsmarienhütte vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għal annullament — Talba għall-adattament tat-talbiet — Assenza ta’ element ġdid — Inammissibbiltà”)

53

2015/C 294/65

Kawża T-177/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Harz Guss Zorge vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għal annullament — Talba għall-adattament tat-talbiet — Assenza ta’ element ġdid — Inammissibbiltà”)

54

2015/C 294/66

Kawża T-178/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

55

2015/C 294/67

Kawża T-179/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġ unju 2015 – Schmiedewerke Gröditz vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

56

2015/C 294/68

Kawża T-183/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Schmiedag vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għal annullament — Talba għall-adattament tat-talbiet — Assenza ta’ element ġdid — Inammissibbiltà”)

57

2015/C 294/69

Kawża T-230/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Deutsche Edelstahlwerke vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

57

2015/C 294/70

Kawża T-235/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – ArcelorMittal Hamburg et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

58

2015/C 294/71

Kawża T-236/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Kronotex u Kronoply vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

59

2015/C 294/72

Kawża T-237/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Steinbeis Papier vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

60

2015/C 294/73

Kawża T-265/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Schumacher Packaging vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

60

2015/C 294/74

Kawża T-270/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Grupa Azoty ATT Polymers vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

61

2015/C 294/75

Kawża T-272/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – P-D Glasseiden et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

62

2015/C 294/76

Kawża T-275/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Drahtwerk St. Ingbert et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

63

2015/C 294/77

Kawża T-276/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Flachglas Torgau et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

63

2015/C 294/78

Kawża T-280/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Ineos Manufacturing Deutschland et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

64

2015/C 294/79

Kawża T-281/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Fels-Werke vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

65

2015/C 294/80

Kawża T-282/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Bayer MaterialScience vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

66

2015/C 294/81

Kawża T-283/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Advansa et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

66

2015/C 294/82

Kawża T-318/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2015 – Vinnolit vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri adottati mill-Ġermanja favur l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u favur impriżi li jagħmlu użu intensiv tal-enerġija — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Adozzjoni tad-deċiżjoni finali sussegwentement għall-preżentata tar-rikors — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

67

2015/C 294/83

Kawża T-161/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ April 2015– Brinkmann (Steel Trading) et vs Il-Kummissjoni u Il-BĊE

68

2015/C 294/84

Kawża T-255/15: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2015 – Almaz-Antey vs Il-Kunsill

69

2015/C 294/85

Kawża T-262/15: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Mejju 2015 – Kiselev vs Il-Kunsill

70

2015/C 294/86

Kawża T-275/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2015 – Hmicho vs Il-Kunsill

71

2015/C 294/87

Kawża T-278/15 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2015 mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) mis-sentenza mogħtija fit-18 ta’ Marzu 2015 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-51/14

72

2015/C 294/88

Kawża T-292/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2015 – Vakakis vs Il-Kummissjoni

73

2015/C 294/89

Kawża T-310/15: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2015 – European Union Copper Task Force vs Il-Kummissjoni

74

2015/C 294/90

Kawża T-316/15: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ġunju 2015 – Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Kummissjoni

75

2015/C 294/91

Kawża T-332/15: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2015 – Ocean Capital Administration a.O. vs Il-Kunsill

76

2015/C 294/92

Kawża T-336/15: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Windrush Aka vs UASI – Dammers (The Specials)

77

2015/C 294/93

Kawża T-337/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ġunju 2015 – Bach Flower Remedies vs UASI – Durapharma (RESCUE)

78

2015/C 294/94

Kawża T-349/15: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 – CG vs UASI – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

79

2015/C 294/95

Kawża T-355/15: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 – Alpex Pharma vs UASI – Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

79

2015/C 294/96

Kawża T-358/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – Arrom Conseil vs UASI – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

80

2015/C 294/97

Kawża T-359/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – Arrom Conseil vs UASI – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

81

2015/C 294/98

Kawża T-361/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – Choice vs UASI (Choice chocolate & ice cream)

81

2015/C 294/99

Kawża T-362/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – Lacamanda Group vs UASI – Woolley (HENLEY)

82

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 294/00

Kawża F-92/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

83

2015/C 294/01

Kawża F-94/15: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2015 – ZZ vs SEAE

83

2015/C 294/02

Kawża F-95/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

84

2015/C 294/03

Kawża F-96/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

84

2015/C 294/04

Kawża F-97/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

85

2015/C 294/05

Kawża F-98/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2015 – ZZ vs Il-Parlament

86


MT

 

Top