EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:279:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 279, 24 ta' Awwissu 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 279

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
24 ta' Awwissu 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 279/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 279/02

Kawżi Magħquda C-549/12 P u C-54/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-24 ta’ Ġunju 2015 – ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Il-Kummissjoni Ewropea, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (Appell — Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali (FEŻR) — Tnaqqis tal-għajnuna finanzjarja — Metodu ta’ kalkolu permezz ta’ estrapolazzjoni — Proċedura ta’ adozzjoni tad-deċiżjoni mill-Kummissjoni Ewropea — Nuqqas ta’ osservanza tat-terminu mogħti — Konsegwenzi)

2

2015/C 279/03

Kawża C-263/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-24 ta’ Ġunju 2015 – Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Fondi Ewropej għall-iżvilupp reġjonali (FEŻR) — Tnaqqis tal-għajnuna finanzjarja — Metodu ta’ kalkolu permezz ta’ estrapolazzjoni — Proċedura ta’ adozzjoni tad-deċiżjoni mill-Kummissjoni Ewropea — Nuqqas ta’ osservanza tat-terminu mogħti — Konsegwenzi)

3

2015/C 279/04

Kawżi magħquda C-293/13 P u C-294/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-24 ta’ Ġunju 2015 – Fresh Del Monte Produce, Inc. vs Il-Kummissjoni Ewropea, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Il-Kummissjoni Ewropea vs Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-banana — Koordinazzjoni fl-iffissar tal-prezzijiet ta’ referenza — Kunċett ta’ “unità ekonomika” bejn żewġ kumpanniji — Kunċett ta’ “influwenza determinanti” — Imputabbiltà tal-aġir ta’ kumpannija lil kumpannija oħra — Żnaturament tal-provi — Oneru tal-prova — Prinċipju in dubio pro reo — Kunċett ta’ “ksur uniku u kontinwu” — Kunċett ta’ ‘prattika miftiehma’ — Kunċett ta’ “ksur bl-għan” — Impriżi membri ta’ akkordju — Komunikazzjoni ta’ informazzjoni lill-Kummissjoni — Obbligu legali — Portata — Dritt għall-protezzjoni kontra l-awtoinkriminazzjoni — Intervenjent fl-ewwel istanza — Appell inċidentali — Ammissibbiltà)

4

2015/C 279/05

Kawża C-373/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-24 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – il-Ġermanja) – H.T. vs Land Baden-Württemberg (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Fruntieri, ażil u immigrazzjoni — Direttiva 2004/83/KE — Artikolu 24(1) — Regoli minimi dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-istatus ta’ refuġjat jew tal-istatus mogħti permezz tal-protezzjoni sussidjarja — Revoka tal-permess ta’ residenza — Kundizzjonijiet — Kunċett ta’ “raġunijiet obbligatorji ta’ sigurtà nazzjonali jew ordni pubblika” — Parteċipazzjoni ta’ persuna li għandha l-istatus ta’ refuġjat f’attivitajiet ta’ organizzazzjoni li tinsab fil-lista tal-organizzazzjonijiet terroristiċi stabbilita mill-Unjoni Ewropea)

5

2015/C 279/06

Kawża C-508/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta’ Ġunju 2015 – Ir-Repubblika tal-Estonja vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Direttiva 2013/34/UE — Obbligi fil-qasam ta’ dikjarazzjonijiet finanzjarji li għandhom ċerti tipi ta’ impriżi — Prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità — Obbligu ta’ motivazzjoni)

6

2015/C 279/07

Kawża C-583/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta’ Ġunju 2015 – Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Renju ta’ Spanja, L-Awtorità tas-Sorveljanza EFTA, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Settur tat-traffiku ferrovjarju u tas-servizzi anċillari — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Regolament (KE) Nru 1/2003 — Artikoli 20 u 28(1) — Proċedura amministrattiva — Deċiżjoni li tordna spezzjoni — Setgħat ta’ spezzjoni tal-Kummissjoni — Dritt fundamentali għall-invjolabbiltà tad-domiċilju — Assenza ta’ awtorizzazzjoni ġudizzjarja minn qabel — Stħarriġ ġudizzjarju effettiv — Konstatazzjoni fortuwita)

6

2015/C 279/08

Kawża C-586/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-18 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Pesti Központi Kerületi Bíróság – L-Ungerija – Martin Meat kft vs Géza Simonfay, Ulrich Salburg (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Direttiva 96/71/KE — Artikolu 1(3)(a) u (c) — Kollokament ta’ ħaddiema — Provvista ta’ ħaddiema — Att ta’ adeżjoni tal-2003 — Kapitolu 1, paragrafi 2 u 13 tal-Anness X — Miżuri tranżitorji — Aċċess ta’ ċittadini Ungeriżi għas-suq tax-xogħol ta’ Stati li kienu diġà membri tal-Unjoni Ewropea fiż-żmien tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Ungerija — Rekwiżit ta’ permess tax-xogħol għall-provvista ta’ ħaddiema — Setturi mhux sensittivi)

7

2015/C 279/09

Kawża C-593/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Presidenza del Consiglio dei Ministri et vs Rina Services SpA, Rina SpA, SOA Rina Organismo di Attestazione SpA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 49 TFUE, 51 TFUE u 56 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Parteċipazzjoni fl-eżerċizzju tal-awtorità pubblika — Direttiva 2006/123/KE — Artikolu 14 — Kumpanniji responsabbli għall-verifika u għaċ-ċertifikazzjoni tal-osservanza min-naħa ta’ impriżi li jwettqu xogħlijiet pubbliċi tal-kundizzjonijiet meħtieġa mil-liġi — Leġiżlazzjoni nazzjonali li teżiġi li l-uffiċċju rreġistrat ta’ dawk il-kumpanniji jkun jinsab fl-Italja)

8

2015/C 279/10

Kawża C-664/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administratīvā apgabaltiesa – il-Latvja) – VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija vs Kaspars Nīmanis (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport — Liċenzja tas-sewqan — Tiġdid mill-Istat Membru ta’ ħruġ — Kundizzjoni ta’ residenza fit-territorju ta’ dan l-Istat Membru — Dikjarazzjoni ta’ residenza)

9

2015/C 279/11

Kawża C-671/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – il-Litwanja) – fil-proċeduri mressqa minn “Indėlių ir investicijų draudimas” VI, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttivi 94/19/KE u 97/9/KE — Skemi ta’ garanzija għal depożiti u ta’ kumpens għall-investituri — Strumenti ta’ tfaddil u ta’ investiment — Strument finanzjarju fis-sens tad-Direttiva 2004/39/KE — Esklużjoni tal-garanzija — Effett dirett — Kundizzjonijiet sabiex tibbenefika mid-Direttiva 97/9/KE

10

2015/C 279/12

Kawża C-9/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Staatssecretaris van Financiën vs D. G. Kieback (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-ħaddiema — Leġiżlazzjoni fiskali — Taxxi fuq id-dħul — Dħul irċevut fit-territorju ta’ Stat Membru — Ħaddiem mhux residenti — Tassazzjoni fl-Istat tal-impjieg — Kundizzjonijiet)

11

2015/C 279/13

Kawża C-18/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het bedrijfsleven – il-Pajjiżi l-Baxxi) – CO Sociedad de Gestión y Participación SA et vs De Nederlandsche Bank NV u De Nederlandsche Bank NV vs CO Sociedad de Gestión y Participación SA et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni għall-ħajja — Direttiva 92/49/KEE — Artikoli 15, 15a u 15b — Evalwazzjoni prudenzjali ta’ akkwisti u żidiet ta’ holding kwalifikanti — Possibbiltà li l-approvazzjoni ta’ proposta ta’ akkwist tkun suġġetta għal restrizzjoni jew għal rekwiżit)

11

2015/C 279/14

Kawża C-62/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverfassungsgericht – il-Ġermanja) – Peter Gauweiler et vs Deutscher Bundestag (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika ekonomika u monetarja — Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) dwar numru ta’ karatteristiċi tekniċi relatati ma’ tranżazzjonijiet monetarji tal-Eurosistema dwar xiri ta’ titoli fis-swieq sekondarji tad-dejn sovran — Artikoli 119 TFUE u 127 TFUE — Funzjonijiet tal-BĊE u tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali — Mekkaniżmu ta’ trażmissjoni tal-politika monetarja — Żamma tal-istabbiltà tal-prezzijiet — Proporzjonalità — Artikolu 123 TFUE — Projbizzjoni ta’ finanzjament monetarju tal-Istati Membri taż-żona tal-euro)

12

2015/C 279/15

Kawża C-147/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Brussel – Il-Belġju – Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL vs AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 9(1)(b) — Effetti — Drittijiet mogħtija minn trade mark Komunitarja — Sinjali identiċi jew li jixxiebhu — Projbizzjoni ta’ użu — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Evalwazzjoni — Teħid inkunsiderazzjoni tal-użu ta’ lingwa li ma hijiex lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea)

13

2015/C 279/16

Kawża C-187/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Østre Landsret – id-Danimarka) – Skatteministeriet vs DSV Road A/S (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kodiċi Doganali tal-Komunità — Regolament (KEE) Nru 2913/92 — Artikoli 203 u 204 — Regolament (KEE) Nru 2454/93 — Artikolu 859 — Proċedura ta’ tranżitu estern — Tnissil tad-dejn doganali — Tneħħija jew le mis-sorveljanza doganali — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ obbligu — Preżentazzjoni tardiva tal-merkanzija fl-uffiċċju doganali tad-destinazzjoni — Merkanzija li ġiet irrifjutata mid-destinatarju u rritornata mingħajr ma ġiet ippreżentata fl-uffiċċju doganali — Merkanzija mqiegħda għal darba oħra taħt proċedura ta’ tranżitu estern permezz ta’ dikjarazzjoni ġdida — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 168(e) — Tnaqqis tal-VAT fuq l-importazzjoni mit-trasportatur)

14

2015/C 279/17

Kawża C-207/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-24 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vrhovno sodišče – is-Slovenja) – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. vs Ir-Repubblika tas-Slovenja (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Ilmijiet minerali naturali — Direttiva 2009/54/KE — Artikolu 8(2) — Anness I — Projbizzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni taħt diversi ismijiet kummerċjali ta’ “ilma minerali naturali mill-istess nixxiegħa waħdanija” — Kunċett)

15

2015/C 279/18

Kawża C-242/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Mannheim – il-Ġermanja) – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH vs Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel, Gerhard Vogel (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Drittijiet Komunitarji ta’ varjetajiet ta’ pjanti — Regolament (KE) Nru 2100/94 — Deroga prevista fl-Artikolu 14 — Użu mill-bdiewa tal-prodott tal-ħsad għal finijiet ta’ propagazzjoni mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur — Obbligu ta’ ħlas mill-bdiewa ta’ remunerazzjoni raġonevoli għal dan l-użu — Terminu li fih din ir-remunerazzjoni għandha titħallas sabiex wieħed ikun jista’ jibbenefika mid-deroga — Possibbiltà tad-detentur li jirrikorri għall-Artikolu 94 — Ksur)

15

2015/C 279/19

Kawża C-303/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Regolament (KE) Nru 842/2006 — Taħriġ u ċertifikazzjoni — Obbligu ta’ notifika — Sanzjonijiet — Regolamenti (KE) Nru 303/2008, (KE) Nru 304/2008, (KE) Nru 305/2008, (KE) Nru 306/2008, (KE) Nru 307/2008 u (KE) Nru 308/2008)

16

2015/C 279/20

Kawża C-535/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-18 ta’ Ġunju 2015 – Vadzim Ipatau vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi diretti kontra r-Repubblika tal-Bjelorussja — Ammissibbiltà — Terminu tar-rikors — Għajnuna legali — Effett sospensiv — Protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Drittijiet tad-difiża — Prinċipju ta’ proporzjonalità)

17

2015/C 279/21

Kawża C-219/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fit-13 ta’ Mejju 2015 – Elisabeth Schmitt vs TÜV Rheinland LGA Products GmbH

17

2015/C 279/22

Kawża C-243/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Najvyšší súd Slovenskej republiky (ir-Repubblika Slovakka) fis-27 ta’ Mejju 2015 – Lesoochranárské zoskupenie VLK vs Obvodný úrad Trenčín

18

2015/C 279/23

Kawża C-257/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fl-1 ta’ Ġunju 2015 – Michael Ihden, Gisela Brinkmann vs TUIfly GmbH

19

2015/C 279/24

Kawża C-268/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’appel de Bruxelles (il-Belġju) fit-8 ta’ Ġunju 2015 – Fernand Ullens de Schooten vs Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

19

2015/C 279/25

Kawża C-272/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) fit-8 ta’ Ġunju 2015 – Swiss International Air Lines AG vs The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

20

2015/C 279/26

Kawża C-275/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) fit-8 ta’ Ġunju 2015 – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited vs TVCatchup Limited, Media Resources Limited, TVCatchup (UK) Limited

21

2015/C 279/27

Kawża C-284/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour du travail de Bruxelles (il-Belġju) fl-10 ta’ Ġunju 2015 – Office national de l’emploi (ONEm), M vs M, Office national de l’emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

22

2015/C 279/28

Kawża C-290/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (il-Belġju) fil-15 ta’ Ġunju 2015 – Patrice D’Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL vs Région wallonne

23

2015/C 279/29

Kawża C-307/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Provincial de Alicante (Spanja) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Ana María Palacios Martínez vs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

24

2015/C 279/30

Kawża C-308/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Provincial de Alicante (Spanja) fil-25 ta’ Ġunju 2015 – Banco Popular Español, S.A. vs Emilio Irles López u Teresa Torres Andreu

24

2015/C 279/31

Kawża C-319/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-cour administrative d’appel de Paris (Franza) fid-29 ta’ Ġunju 2015 – Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited vs Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

25

2015/C 279/32

Kawża C-347/15: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

26

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 279/33

Kawża T-516/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Lulju 2015 – Franza vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima ‘Gwida’ — Tnaqqis ta’ għajnuna finanzjarja — Programm ta’ inizjattiva Komunitarja Leader+ — Nuqqas ta’ osservanza tat-terminu ta’ adozzjoni ta’ deċiżjoni — Ksur tal- Ksur tal-forom proċedurali sostanzjali”)

28

2015/C 279/34

Kawża T-44/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Lulju 2015 – L-Italja vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima Garanzija — FAEG u FAEŻR — Infiq eskluż mill-finanzjament — Għajnuna għall-produzzjoni ta’ trab tal-ħalib xkumat — Irregolaritajiet jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet amministrattivi jew organi tal-Istati Membri — Proporzjonalità — Obbligu ta’ motivazzjoni — Prinċipju ta’ ne bis in idem — Terminu raġonevoli”)

28

2015/C 279/35

Kawża T-89/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Lulju 2015 – Nanu-Nana Joachim Hoepp vs UASI – Vincci Hoteles (NANU) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja NANU — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti NAMMU — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

29

2015/C 279/36

Kawża T-536/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2015 – European Dynamics Luxembourg et vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi informatiċi ta’ żvilupp u ta’ manutenzjoni ta’ softwer, ta’ konsulenza u ta’ assistenza għal tipi differenti ta’ applikazzjonijiet informatiċi — Klassifika tal-offerta ta’ offerent fil-kaskata għal diversi lottijiet u klassifika tal-offerti ta’ offerenti oħra — Obbligu ta’ motivazzjoni — Kriterju ta’ għoti — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

30

2015/C 279/37

Kawża T-436/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 8 ta’ Lulju 2015 – Deutsche Rockwool Mineralwoll vs UASI Ceramicas del Foix (Rock & Rock) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja figurattiva Rock & Rock — Trade marks nazzjonali preċedenti MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK u CEILROCK — Raġuni assoluta għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

30

2015/C 279/38

Kawża T-548/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 8 ta’ Lulju 2015 – Deutsche Rockwool Mineralwoll vs UASI – Redrock Construction (REDROCK) “Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja figurattiva REDROCK — Trade marks nazzjonali preċedenti ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK u MASTERROCK — Raġuni assoluta għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”

31

2015/C 279/39

Kawżi magħquda T-98/13 u T-99/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Lulju 2015 – CMT vs UASI – Camomilla (Camomilla) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade marks Komunitarji figurattivi Camomilla — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti CAMOMILLA — Raġuni assoluta għal rifjut — Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Assenza ta’ mala fide tal-proprjetarju tat-trade mark Komunitarja — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ xebh ta’ prodotti — Assenza ta’ ħsara għar-reputazzjoni — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament Nru 207/2009 — Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009”]

32

2015/C 279/40

Kawża T-100/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 9 ta’ Lulju 2015 – CMT vs UASI – Camomilla (CAMOMILLA) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali CAMOMILLA — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti Camomilla — Raġuni assoluta għal rifjut — Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Assenza ta’ mala fide tal — proprjetarju tat — trade mark Komunitarja — Provi addizzjonali prodotti quddiem il-Bord tal-Appell”]

33

2015/C 279/41

Kawża T-521/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Lulju 2015 – Alpinestars Research vs UASI – Tung Cho u Wang Yu (A ASTER) [“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva A ASTER — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti A-STARS — Raġuni relattiva għal rifjut — Riskju ta’ konfużjoni — Xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

33

2015/C 279/42

Kawża T-677/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Lulju 2015 – Axa Versicherung vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti relatati ma’ proċedura għall-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni — Talba li tirrigwarda sensiela ta’ dokumenti — Rifjut ta’ aċċess — Talba li tirrigwarda dokument wieħed — Werrej — Obbligu li jitwettaq eżami konkret u individwali — Eċċezzjoni marbuta mal-protezzjoni tal-interessi kummerċjali ta’ terz — Eċċezzjoni marbuta mal-protezzjoni tal-iskop ta’ ispezzjonijiet, investigazzjoni u verifiki — Interess pubbliku superjuri — Kawża għal kumpens — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

34

2015/C 279/43

Kawża T-312/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Lulju 2015 – Federcoopesca et vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Sajd — Sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-politika komuni tas-sajd — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi pjan ta’ azzjoni intiż sabiex jiġu indirizzati l-lakuni tas-sistema Taljana ta’ kontroll tas-sajd — Att li ma jbiddilx fih innifsu s-sitwazzjoni legali tar-rikorrent — Nuqqas ta’ interess individwali — Inammissibbiltà”)

35

2015/C 279/44

Kawża T-221/15: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Mejju 2015 – Arbuzov vs Il-Kunsill

36

2015/C 279/45

Kawża T-269/15: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2015 – Novartis Europharm vs Il-Kummissjoni

36

2015/C 279/46

Kawża T-270/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2015 – ANKO AE vs L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)

37

2015/C 279/47

Kawża T-274/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2015 – Alcogroup u Alcodis vs Il-Kummissjoni

38

2015/C 279/48

Kawża T-287/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2015 – Tayto Group vs UASI – MIP Metro (real)

39

2015/C 279/49

Kawża T-306/15: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ġunju 2015 – KV vs EACEA

39

2015/C 279/50

Kawża T-314/15: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2015 – Il-Greċja vs Il-Kummissjoni

40

2015/C 279/51

Kawża T-325/15: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ġunju 2015 – Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató vs UASI – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)

41

2015/C 279/52

Kawża T-327/15: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2015– Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni

42

2015/C 279/53

Kawża T-328/15 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2015 minn Geoffroy Alsteens mis-sentenza mogħtija fil-21 ta’ April 2015 mid-digriet mogħti mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-87/12 RENV, Alsteens vs Il-Kummissjoni

43

2015/C 279/54

Kawża T-329/15: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2015 – Certuss Dampfautomaten vs UASI – Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

44

2015/C 279/55

Kawża T-330/15: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2015 – Keil vs UASI – Naturafit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate)

44

2015/C 279/56

Kawża T-335/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ġunju 2015 – Universal Protein Supplements vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ body builder)

45

2015/C 279/57

Kawża T-339/15: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen vs UASI (Forma ta’ pompa tal-petrol)

46

2015/C 279/58

Kawża T-340/15: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen vs UASI (Forma ta’ stazzjon tal-petrol)

46

2015/C 279/59

Kawża T-341/15: Rikors ippreżentat fit-27 ta’ Ġunju 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen vs UASI (Forma ta’ pompa tal-petrol)

47

2015/C 279/60

Kawża T-342/15: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen vs UASI (Forma ta’ pompa tal-petrol)

48

2015/C 279/61

Kawża T-343/15: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2015 – Polski Koncern Naftowy Orlen vs UASI (Forma ta’ pompa tal-petrol)

48

2015/C 279/62

Kawża T-357/15 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2015 minn Maria Luisa Garcia Minguez mid-digriet mogħti fit-28 ta’ April 2015 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-72/14, Garcia Minguez vs Il-Kummissjoni

49

2015/C 279/63

Kawża T-360/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2015 – Dr Vita vs UASI (69)

50

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 279/64

Kawża F-112/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 – EJ vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal — Regolament Nru 1023/2013 — Tipi ta’ pożizzjonijiet — Regoli tranżitorji dwar il-klassifikazzjoni fit-tipi ta’ pożizzjonijiet — Artikolu 30(2) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Amministraturi ġuristi fil-grad AD 13 tas-Servizz Ġuridiku tal-Kummissjoni — Sitwazzjoni tal-“Konsulenti Ġuridiċi” u tal-“membri tas-Servizz Ġuridiku” — Modalitajiet ta’ aċċess għall-grad AD 13 taħt ir-Regolamenti tal-Persunal tal-2004 — Promozzjoni skont l-Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal — Ħatra skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolamenti tal-Persunal — Klassifikazzjoni fit-tipi ta’ pożizzjonijiet “konsulent jew ekwivalenti” u “amministratur fi tranżizzjoni” — Att li jikkawża preġudizzju — Kunċett ta’ “responsabbiltajiet sinifikanti” — Kunċett ta’ “responsabbiltajiet speċjali” — Ugwaljanza fit-trattament — Eliġibbiltà għall-promozzjoni għall-grad AD 14 — Aspettattivi leġittimi — Prinċipju ta’ ċertezza legali)

51

2015/C 279/65

Kawża F-116/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 – Murariu vs EIOPA (Servizz pubbliku — Persunal tal-EIOPA — Membru tal-persunal temporanju — Avviż ta’ pożizzjoni vakanti — Rekwiżit ta’ esperjenza professjonali minima ta’ tmien snin — Kandidat intern li diġà ġie kkonfermat fil-funzjonijiet tiegħu ta’ membru tal-persunal temporanju fi tmiem stage — Assenjazzjoni provviżorja għall-impjieg il-ġdid li tfisser klassifikazzjoni fi grad ogħla — Żball materjali li jinsab fl-avviż ta’ pożizzjoni vakanti — Irtirar tal-offerta ta’ impjieg — Applikabbiltà tad-DĠI — Konsultazzjoni tal-Kumitat tal-Persunal — Aspettattivi leġittimi)

52

2015/C 279/66

Kawża F-109/14: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Lulju 2015 – Roda vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Remunerazzjoni — Pensjoni tas-superstiti — Artikolu 27 tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Dritt tal-konjugu ddivorzjat tal-uffiċjali li miet — Pensjoni tal-manteniment li tinkombi lill-uffiċjali li miet — Limitu tal-pensjoni tas-superstiti — Rikors manifestament infondat)

53

2015/C 279/67

Kawża F-20/15: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Lulju 2015 – FG vs Il-Kummissjoni Ewropea (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal — Regolament Nru 1023/2013 — Tipi ta’ pożizzjonijiet — Regoli tranżitorji dwar il-klassifikazzjoni f’tipi ta’ pożizzjonijiet — Artikolu 30(2) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Eliġibbiltà għal promozzjoni għall-grad superjuri — Proċedura ta’ promozzjoni 2014 — Amministratur li ma jeżerċitax “responsabbiltajiet speċjali” — Possibbiltà ta’ promozzjoni limitata għall-grad AD 12 — Nuqqas ta’ inklużjoni ta’ isem dan l-amministratur fil-lista ta’ uffiċjali tal-grad AD 12 li jistgħu jiġu promossi — Possibbiltà li jintalab il-benefiċċju tal-Artikolu 30(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Data finali tal-31 ta’ Diċembru 2015 — Ammissibbiltà tar-rikors — Kunċett ta’ att li jikkawża preġudizzju — Modifika tal-fajl individwali informatiku tal-uffiċjal — Informazzjoni amministrattiva — Tixrid fuq l-intranet tal-istituzzjoni — Nuqqas ta’ osservanza tar-rekwiżiti għall-proċedura prekontenzjuża — Artikolu 81 tar-Regoli tal-Proċedura)

53

2015/C 279/68

Kawża F-35/15: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Lulju 2015 – De Esteban Alonso vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal — Talba għal assistenza — Proċeduri kriminali quddiem qorti nazzjonali — Kostituzzjoni parti ċivili tal-Kummissjoni — Rikors manifestament infondat)

54

2015/C 279/69

Kawża F-94/15 R: Digriet tal-President tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-15 ta’ Lulju 2015 – Wolff vs SEAE (Servizz pubbliku — Proċeduri għal miżuri provviżorji — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Elezzjonijiet għall-Kumitat tal-Persunal — Urġenza — Assenza — Bilanċ tal-interessi kontrapposti)

54

2015/C 279/70

Kawża F-72/15: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Mejju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

55

2015/C 279/71

Kawża F-74/15: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Mejju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

55

2015/C 279/72

Kawża F-78/15: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Mejju 2015 – ZZ et vs BEI

56

2015/C 279/73

Kawża F-79/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2015 – ZZ vs BĊE

57

2015/C 279/74

Kawża F-80/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2015 – ZZ u ZZ vs Il-Kummissjoni

58

2015/C 279/75

Kawża F-82/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2015 – ZZ vs BEI

59

2015/C 279/76

Kawża F-83/15: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2015 – ZZ vs L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea

60

2015/C 279/77

Kawża F-84/15: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2015 – ZZ vs Il-Kunsill

60

2015/C 279/78

Kawża F-86/15: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ġunju 2015 – ZZ vs BĊE

61

2015/C 279/79

Kawża F-88/15: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ġunju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

61

2015/C 279/80

Kawża F-89/15: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Mejju 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

62

2015/C 279/81

Kawża F-69/14: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-13 ta’ Lulju 2015 – Carreira vs AEMF

62


MT

 

Top