EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:254:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 254, 3 ta' Awwissu 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 254

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
3 ta' Awwissu 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 254/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 254/02

Kawża C-159/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fis-7 ta’ April 2015 – Franz Lesar

2

2015/C 254/03

Kawża C-163/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fid-9 ta’ April 2015 – Youssef Hassan vs Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

3

2015/C 254/04

Kawża C-183/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fit-23 ta’ April 2015 – TSI GmbH vs Hauptzollamt Aachen

3

2015/C 254/05

Kawża C-185/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vrhovno sodišče Republike Slovenije (is-Slovenja) fit-22 ta’ April 2015 – Marjan Kostanjevec vs F&S LEASING GmbH

4

2015/C 254/06

Kawża C-186/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Münster (il-Ġermanja) fl-24 ta’ April 2015 – Kreissparkasse Wiedenbrück vs Finanzamt Wiedenbrück

5

2015/C 254/07

Kawża C-195/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fid-29 ta’ April 2015 – Pierre Mulhaupt, bħala amministratur ġudizzjarju ta’ Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)

5

2015/C 254/08

Kawża C-209/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Centrale Raad van Beroep (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-6 ta’ Mejju 2015 – Korpschef van politie vs W.F. de Munk

6

2015/C 254/09

Kawża C-214/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal Administrativo (il-Portugall) fil-11 ta’ Mejju 2015 – Município de Vila Pouca de Aguiar vs Sá Machado & Filhos, SA, Norcep Construções e Empreendimentos, Lda

7

2015/C 254/10

Kawża C-226/15 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Mejju 2015 minn Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-378/13, APAL u Star Fruit vs UASI

7

2015/C 254/11

Kawża C-230/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Rechtbank Den Haag (in-Netherlands) fl-20 ta’ Mejju 2015 – Brite Strike Technologies Inc. vs Brite Strike Technologies SA

8

2015/C 254/12

Kawża C-238/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal administratif (il-Lussemburgu) fit-22 ta’ Mejju 2015 – Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga vs Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche

9

2015/C 254/13

Kawża C-244/15: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

10

2015/C 254/14

Kawża C-253/15 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2015 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fid-19 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

10

2015/C 254/15

Kawża C-254/15 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2015 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fid-19 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-413/13, City Cycle Industries vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

11

2015/C 254/16

Kawża C-259/15 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2015 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fid-19 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

12

2015/C 254/17

Kawża C-260/15 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2015 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fid-19 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-413/13, City Cycle Industries vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

13

2015/C 254/18

Kawża C-270/15 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2015 mir-Renju tal-Belġju mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża T-538/11, Il-Belġju vs Il-Kummissjoni

14

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 254/19

Kawża T-260/15: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Mejju 2015 – Iberdrola vs Il-Kummissjoni

16

2015/C 254/20

Kawża T-263/15: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Mejju 2015 – Gmina Miasto Gdynia u Port Lotniczy Gdynia Kosakowo vs Il-Kummissjoni

16

2015/C 254/21

Kawża T-264/15: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Mejju 2015 – Gameart vs Il-Kummissjoni

17

2015/C 254/22

Kawża T-296/15: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2015 – Industrias Químicas del Vallés vs Il-Kummissjoni

19

2015/C 254/23

Kawża T-299/15: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2015 – Nova vs Il-Kummissjoni

20

2015/C 254/24

Kawża T-317/15: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ġunju 2015 – L-Italja vs Il-Kummissjoni

21

2015/C 254/25

Kawża T-320/15: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ġunju 2015 – Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro vs Il-Kummissjoni

22

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 254/26

Kawża F-55/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta’ Ġunju 2015 – EE vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Membru tal-persunal bil-kuntratt — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt għal żmien determinat — Talbiet għal annullament — Proċedura ta’ tiġdid — Artikolu 41(2)(a) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Dritt ta’ smigħ — Ksur — Talbiet għal kumpens — Dannu morali)

24

2015/C 254/27

Kawża F-67/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tal-25 ta’ Ġunju 2015 – Mikulik vs Il-Kunsill (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Perijodu ta’ prova — Estensjoni tal-perijodu ta’ prova — Tkeċċija meta ntemm il-perijodu ta’ prova — Perijodu ta’ prova mwettaq f’kundizzjonijiet irregolari)

24

2015/C 254/28

Kawża F-139/14: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2015 – van Ourdenaarden vs Il-Parlament (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Leave annwali — Posponiment limitat għal tnax-il ġurnata — Kumpens — Rendikont tal-pensjoni — Assenza ta’ kontestazzjoni fit-termini — Assenza ta’ fatti ġodda u sostanzjali — Artikolu 81 tar-Regoli tal-Proċedura — Rikors manifestament inammissibbli)

25


MT

 

Top