Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:251:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 251, 31 ta' Lulju 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 251

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
31 ta' Lulju 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

il-505 Sessjoni Plenarja tal-KESE tat-18 u d-19 ta' Frar 2015

2015/C 251/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għall-immappjar ta’ strateġiji makroreġjonali fl-Ewropa” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

1

2015/C 251/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-rwol tal-kooperattivi u tal-banek tat-tfaddil fil-koeżjoni territorjali — proposti għal qafas adattat ta’ regolamentazzjoni finanzjarja” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

7

2015/C 251/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-tneħħija għalkollox tal-asbestos mill-UE”

13

2015/C 251/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020 u kif jistgħu jinkisbu l-għanijiet tagħha sal-2020” (Opinjoni esploratorja fuq talba tal-Presidenza Latvjana)

19


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

il-505 Sessjoni Plenarja tal-KESE tat-18 u d-19 ta' Frar 2015

2015/C 251/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-Istrateġija u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għall-ġestjoni tar-riskju doganali: l-indirizzar ta’ riskji, it-tisħiħ tas-sigurtà tal-katina tal-provvista u l-iffaċilitar tal-kummerċ”(COM(2014) 527 final)

25

2015/C 251/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti relatati mal-limiti tal-emissjonijiet u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni ta’ kombustjoni interna għall-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq”(COM(2014) 581 final — 2014/0268 (COD))

31

2015/C 251/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operat tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) u s-Sistema Ewropea ta’ Superviżjuri Finanzjarji (SESF)”(COM(2014) 509 final) u dwar “Ir-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-missjoni u l-organizzazzjoni tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS)”(COM(2014) 508 final)

33

2015/C 251/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Green Paper “Nagħmlu l-aħjar mill-kompetenzi tradizzjonali tal-Ewropa: il-possibilità li tiġi estiża l-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografika tal-Unjoni Ewropea għal prodotti mhux agrikoli”(COM(2014) 469 final)

39

2015/C 251/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment — Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2015”(COM(2014) 902 final)

44


MT

 

Top