EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:230:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 230, 14 ta' Lulju 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 230

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
14 ta' Lulju 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

Il-503 Sessjoni Plenarja tal-KESE fl-10 u l-11 ta' Diċembru 2014

2015/C 230/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità bħala strument tal-politika ta’ koeżjoni 2014-2020 għall-iżvilupp lokali, rurali, urban u periurban” (opinjoni esploratorja mitluba mill-Presidenza Griega tal-Kunsill tal-UE)

1

2015/C 230/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Strateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Alpi” (Opinjoni esploratorja)

9

2015/C 230/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-kapaċità tal-ajruporti fl-UE” (Opinjoni esploratorja fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea)

17

2015/C 230/04

Opinjoni tal-Kumitati Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-ikkompletar tal-UEM – Ir-rwol tal-politika tat-tassazzjoni” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

24

2015/C 230/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Bidliet Industrijali fis-Settur Ewropew tal-Imballaġġ” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

33

2015/C 230/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-kontribut tas-settur tax-xogħol fl-injam għall-bilanċ tal-karbonju” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

39

2015/C 230/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-film Ewropew fl-era diġitali” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

47

2015/C 230/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Is-soċjetà ċivili fir-Russja” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

52


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

Il-503 Sessjoni Plenarja tal-KESE fl-10 u l-11 ta' Diċembru 2014

2015/C 230/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – ir-riċerka u l-innovazzjoni bħala sorsi tat-tkabbir imġedded”(COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final)

59

2015/C 230/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT): Is-Sitwazzjoni Attwali u l-Perspettivi”(COM(2014) 368 final)

66

2015/C 230/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew – Lejn kunsens imġedded dwar l-infurzar tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali: Pjan ta’ Azzjoni tal-UE (COM(2014) 392 final)

72

2015/C 230/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-White Paper – Lejn kontroll aktar effettiv tal-fużjonijiet tal-UE”(COM(2014) 449 final)

77

2015/C 230/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali 2014–2020”(COM(2014) 332 final)

82

2015/C 230/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar opportunitajiet għall-effiċjenza fir-riżorsi fis-settur tal-bini”(COM(2014) 445 final) u “L-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Għal ekonomija ċirkolari: Programm ta’ skart żero għall-Ewropa”(COM(2014) 398 final) u “L-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2008/98/KE dwar l-iskart, 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ, 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma, 2000/53/KE dwar vetturi li m’għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku”(COM(2014) 0397 final – 2014/0201 (COD))

91

2015/C 230/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Pjan ta’ Azzjoni Ekoloġiku għall-SMEs: għajnuna għall-SMEs biex isarrfu l-isfidi ambjentali f’opportunitajiet tan-negozju (COM(2014) 440 final) u dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Inzjattiva għal Impjiegi Ekoloġiċi: jiġi sfruttat il-potenzjal tal-ekonomija ekoloġika għall-ħolqien tal-impjiegi (COM(2014) 446 final)

99

2015/C 230/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: “Għarfien aħjar tas-sitwazzjoni permezz ta’ kooperazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet ta’ sorveljanza marittima: il-passi li jmiss fi ħdan l-Ambjent Komuni għall-Qsim tal-Informazzjoni għad-dominju marittimu tal-UE”(COM(2014) 451 final)

107

2015/C 230/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Strateġija għall-ħarsien u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-pajjiżi terzi (Komunikazzjoni)”(COM(2014) 389 final)

112

2015/C 230/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-importazzjoni fl-Unjoni ta’ prodotti agrikoli li ġejjin mit-Turkija (Kodifikazzjoni)”(COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD))

117

2015/C 230/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissospendi konċessjonijiet oħra fuq l-importazzjoni fil-Unjoni ta’ prodotti agrikoli li ġejjin mit-Turkija” (Kodifikazzjoni) (COM(2014)593 final – 2014/0275 (COD))

118

2015/C 230/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jiftaħ u jipprovdi l-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti tat-tariffa tal-Unjoni għal-laħam taċ-ċanga ta’ kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta’ nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra (Kodifikazzjoni)”COM(2014) 594 final – 2014/0276 COD

119

2015/C 230/21

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007”(COM(2014) 614 final – 2014/0285 COD)

120

2015/C 230/22

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropej dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri ta' salvagwardja previsti fil-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda (Kodifikazzjoni)”COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD)

121

2015/C 230/23

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-esportazzjoni (Kodifikazzjoni)”(COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD))

122

2015/C 230/24

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet (Kodifikazzjoni)”COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD)

123

2015/C 230/25

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi terzi (Riformulazzjoni)”COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD)

124

2015/C 230/26

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' prodotti tessili minn għadd ta' pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehim bilaterali, Protokoll jew arranġamenti oħra, jew minn regoli tal-importazzjoni speċifika tal-Unjoni (riformulazzjoni)”COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD)

125

2015/C 230/27

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċeduri tal-Unjoni fil-qasam ta' politika kummerċjali komuni sabiex jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ, b'mod partikolari dawk stabbiliti taħt l-awspiċji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (Kodifikazzjoni)”COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD)

126

2015/C 230/28

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq il-miżuri li jistgħu jittieħdu mill-Unjoni wara rapport adottat mill-Korp għall-Ftehim fuq Tilwim tal-WTO dwar kwistjonijiet fuq anti-dumping u anti-sussidji (Kodifikazzjoni)”(COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD))

127

2015/C 230/29

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra (Kodifikazzjoni) COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD)

128

2015/C 230/30

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea (Kodifikazzjoni)”(COM(2014) 660 final – 2014/0305 (COD))

129


MT

 

Top