Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:205:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 205, 22 ta' Ġunju 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 205

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
22 ta' Ġunju 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

2015/C 205/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 205/02

Kawża C-260/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-23 ta’ April 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Sigmaringen – il-Ġermanja) – Sevda Aykul vs Land Baden-Württemberg (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2006/126/KE — Rikonoxximent reċiproku tal-liċenzji tas-sewqan — Rifjut ta’ Stat Membru li jirrikonoxxi, lil persuna li saqet taħt l-influwenza ta’ sustanzi narkotiċi, il-validità ta’ liċenzja tas-sewqan maħruġa minn Stat Membru ieħor)

2

2015/C 205/03

Kawża C-357/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ April 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – il-Polonja) – Drukarnia Multipress sp. z o.o. vs Minister Finansów (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Direttiva 2008/7/KE — Artikolu 2(1)(b) u (ċ) — Taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital — Issuġġettar għad-dazju fuq il-kapital — Kontribuzzjonijiet ta’ kapital favur soċjetà in akkomandita b’azzjonijiet — Klassifikazzjoni ta’ tali kumpannija bħala kumpannija b’kapital azzjonarju”)

3

2015/C 205/04

Kawża C-376/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-23 ta’ April 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Bulgarija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi — Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/77/KE — Drittijiet ta’ użu ta’ frekwenzi tar-radju għal xandir televiżiv diġitali terrestri — Sejħa għal offerti — Kriterji ta’ selezzjoni tal-offerenti — Proporzjonalità — Drittijiet speċjali)

3

2015/C 205/05

Kawża C-382/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-23 ta’ April 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Centrale Raad van Beroep – Il-Pajjiżi l-Baxxi) – C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg vs Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikoli 13(2) u 17 — Xogħol okkażjonali fi Stat Membru li ma huwiex l-Istat ta’ residenza — Leġiżlazzjoni applikabbli — Rifjut tal-għoti tal-allowances tal-familja u tnaqqis tal-pensjoni tax-xjuħija mill-Istat ta’ residenza]

4

2015/C 205/06

Kawża C-424/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-23 ta’ April 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – il-Ġermanja) – Zuchtvieh-Export GmbH vs Stadt Kempten (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Agrikoltura — Regolament (KE) Nru 1/2005 — Protezzjoni tal-annimali matul it-trasport — Vjaġġ twil minn Stat Membru lejn Stat terz — Artikolu 14(1) — Kontroll li għandu jitwettaq fir-rigward tar-reġistru tal-vjaġġ mill-awtorità kompetenti tal-post tat-tluq qabel vjaġġi twal — Applikabbiltà ta’ din id-dispożizzjoni fir-rigward tal-parti mill-vjaġġ li ssir barra mit-territorju tal-Unjoni Ewropea — Applikabbiltà tar-regoli stabbiliti mill-imsemmi regolament għal din il-parti mill-vjaġġ”)

5

2015/C 205/07

Kawża C-605/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-21 ta’ April 2015 – Issam Anbouba vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra r-Repubblika Għarbija Sirjana — Miżuri indirizzati kontra persuni u entitajiet li jibbenefikaw mill-politika mħaddna mir-reġim — Prova tal-fondatezza tal-inklużjoni fil-listi — Sensiela ta’ indizji)

6

2015/C 205/08

Kawża C-630/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-21 ta’ April 2015 – Issam Anbouba vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra r-Repubblika Għarbija Sirjana — Miżuri indirizzati kontra persuni u entitajiet li jibbenefikaw mill-politika mħaddna mir-reġim — Prova tal-fondatezza tal-inklużjoni fil-listi — Sensiela ta’ indizji)

6

2015/C 205/09

Kawża C-635/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-23 ta’ April 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul București – ir-Rumanija) – SC ALKA CO SRL vs Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, li kienet Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Intestatura 1207 — Żrieragħ żejtnin — Intestatura 1209 — Żrieragħ intiżi għaż-żriegħ — Intestatura 1212 — Żrieragħ użati prinċipalment għall-konsum mill-bniedem, mhux imsemmija jew inklużi band’oħra — Importazzjoni ta’ żrieragħ tal-qargħa ħamra mhux ipproċessati u fil-qoxra tagħhom li joriġinaw miċ-Ċina)

7

2015/C 205/10

Kawża C-16/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ April 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Hof van Beroep te Gent – Il-Belġju) – Property Development Company NV vs l-Istat Belġjan (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Sitt Direttiva tal-VAT — Artikolu 11A — Użu ta’ oġġett meqjus bħala kunsinna magħmula bi ħlas — Użu ta’ proprjetà immobbli għal attività eżentata mill-VAT — Valur taxxabbli għal dan l-użu — Interessi fuq kapital misluf imħallsa fiż-żmien tal-kostruzzjoni tal-proprjetà immobbli)

8

2015/C 205/11

Kawża C-38/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’Awla) tat-23 ta’ April 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Spanja) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria vs Samir Zaizoune Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Direttiva 2008/115/KE — Standards u proċeduri komuni fil-qasam tar-ritorn taċ-ċittadini ta’ pajjiż terz li jirrisjedu irregolarment — Artikolu 6(1) u Artikolu 8(1) — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi, f’każ ta’ residenza irregolari, l-impożizzjoni, skont iċ-ċirkustanzi, jew ta’ multa jew ta’ tneħħija

8

2015/C 205/12

Kawża C-96/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ April 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de grande instance de Nîmes – Franza) – Jean-Claude Van Hove vs CNP Assurances SA Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 93/13/KEE — Klawżoli inġusti — Kuntratti ta’ assigurazzjoni — Artikolu 4(2) — Evalwazzjoni tan-natura inġusta tal-klawżoli kuntrattwali — Esklużjoni tal-klawżoli dwar is-suġġett prinċipali tal-kuntratt — Klawżola li tirrigwarda t-teħid ta’ responsabbiltà għall-ħlasijiet rateali ta’ kuntratt ta’ self immobiljari — Inkapaċità totali għax-xogħol ta’ min jissellef — Esklużjoni mill-benefiċċju ta’ din il-garanzija fil-każ ta’ kompetenza rrikonoxxuta li tiġi jew ma tiġix eżerċitata attività bi ħlas

9

2015/C 205/13

Kawża C-111/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-23 ta’ April 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Varhoven administrativen sad – il-Bulgarija) – GST – Sarviz AG Germania vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Prinċipju ta’ newtralità fiskali — Persuna responsabbli għall-ħlas tal-VAT — Likwidazzjoni żbaljata tal-VAT mid-destinatarju — Issuġġettar tal-fornitur ta’ servizzi għall-VAT — Rifjut li jingħata r-rimbors tal-VAT lill-fornitur ta’ servizzi)

10

2015/C 205/14

Kawża C-114/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal- 21 ta April 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Isvezja [“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Taxxa fuq il-valur miżjud — Is-Sitt Direttiva 77/388/KEE — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 132(1)(a) u 135(1)(h) — Eżenzjonijiet — Servizzi postali pubbliċi — Bolli — Direttiva 97/67/KE”]

11

2015/C 205/15

Kawża C-120/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ April 2015 – Christoph Klein vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Reponsabbiltà mhux kuntrattwali — Direttiva 93/42/KEE — Artikoli 8 u 18 — Mezzi mediċi — Nuqqas ta’ azzjoni tal-Kummissjoni wara n-notifika ta’ deċiżjoni ta’ projbizzjoni ta’ tqegħid fis-suq — Terminu ta’ preskrizzjoni — Effett sospensiv ta’ talba għal għajnuna legali fuq it-terminu ta’ preskrizzjoni — Proċedura ta’ klawżola tas-sigurtà)

11

2015/C 205/16

Kawża C-149/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-23 ta’ April 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 91/676/KEE — Protezzjoni tal-ilmijiet kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli — Deżinjazzjoni tal-ilmijiet u taż-żoni vulnerabbli — Kontenut eċċessiv ta’ nitrati — Ewtrofikazzjoni — Obbligu ta’ reviżjoni kull erba’ snin — Insuffiċjenza — Twaqqif ta’ programmi ta’ azzjoni — Assenza)

12

2015/C 205/17

Kawża C-227/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-23 ta’ April 2015 – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Artikoli 101 TFUE u 53 tal-Ftehim ŻEE — Suq dinji tal-iskrins tal-kristalli likwidi (LCD) — Iffissar tal-prezzijiet — Multi — Linji gwida għall-kalkolu tal-multi (2006) — Punt 13 — Determinazzjoni tal-valur tal-bejgħ — Impriża komuni — Teħid inkunsiderazzjoni tal-bejgħ lill-kumpanniji parent — Komunikazzjoni dwar l-immunità mill-multi u t-tnaqqis tal-ammont tagħhom fil-każijiet ta’ akkordji (2002) — L-aħħar subparagrafu tal-punt 23(b) — Immunità parzjali minn multa — Provi ta’ fatti li preċedentement il-Kummissjoni ma kinitx taf bihom”)

12

2015/C 205/18

Kawża C-127/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fit-12 ta’ Marzu 2015 – Verein für Konsumenteninformation vs INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Kawża C-132/15 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Marzu 2015 mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-13 ta’ Frar 2015 fil-Kawża T-725/14, Aalberts Industries vs L-Unjoni Ewropea

13

2015/C 205/20

Kawża C-134/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Il-Ġermanja) fid-19 ta’ Marzu 2015 – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG vs Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

Kawża C-147/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fis-26 ta’ Marzu 2015 – Provincia di Bari vs Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Kawża C-151/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal da Relação de Coimbra (il-Portugall) fit-30 ta’ Marzu 2015 – Sociedade Portuguesa de Autores CRL vs Ministério Público

16

2015/C 205/23

Kawża C-152/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal da Relação de Lisboa (il-Portugall) fit-30 ta’ Marzu 2015 – Cruz & Companhia Lda vs Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Kawża C-157/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van Cassatie (il-Belġju) fit-3 ta’ April 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding vs G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Kawża C-158/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-3 ta’ April 2015 – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV vs Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

Kawża C-160/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-7 ta’ April 2015 – GS Media BV vs Sanoma Media Netherlands BV et

18

2015/C 205/27

Kawża C-164/15 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ April 2015 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fil-5 ta’ Frar 2015 fil-Kawża T-473/12, Aer Lingus Ltd. vs Il-Kummissjoni Ewropea

19

2015/C 205/28

Kawża C-165/15 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ April 2015 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fil-5 ta’ Frar 2015 fil-Kawża T-500/12, Ryanair vs Il-Kummissjoni Ewropea

20

2015/C 205/29

Kawża C-166/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (il-Lativja) fit-13 ta’ April 2015 – proċeduri kriminali kontra Ranks u Jurijs Vasiļevičs

21

2015/C 205/30

Kawża C-180/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (l-Isvezja) fil-21 ta’ April 2015 – Borealis Ab et vs Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Kawża C-182/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa (il-Latvja) fit-22 ta’ April 2015 – Aleksei Petruhhin

23

2015/C 205/32

Kawża C-193/15 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ April 2015 minn Tarif Akhras mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-12 ta’ Frar 2015 fil-Kawża T-579/11, Tarif Akhras vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

24

2015/C 205/33

Kawża C-200/15: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ April 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

25

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 205/34

Kawża T-131/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2015 – Spa Monopole vs UASI – Orly International (SPARITUAL) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali SPARITUAL — Trade marks Benelux verbali u figurattivi preċedenti SPA u LES THERMES DE SPA — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

26

2015/C 205/35

Kawża T-423/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2015 – Skype vs UASI – Sky u Sky IP International (skype) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva skype — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti SKY — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru207/2009”]

26

2015/C 205/36

Kawża T-183/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2015 – Skype vs UASI – Sky u Sky IP International (SKYPE) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali SKYPE — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti SKY — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

27

2015/C 205/37

Kawża T-184/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2015 – Skype vs UASI – Sky u Sky IP International (SKYPE) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali SKYPE — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti SKY — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

28

2015/C 205/38

Kawża T-433/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2015 – Petropars Iran et vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran bil-għan li titwaqqaf il-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball ta’ evalwazzjoni — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Dritt li tiġi eżerċitata attività ekonomika — Dritt għall-proprjetà — Protezzjoni tas-saħħa pubblika, tas-sigurtà u tal-ambjent — Prinċipju ta’ prekawzjoni — Proporzjonalità — Drittijiet tad-difiża”)

29

2015/C 205/39

Kawża T-599/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Mejju 2015 – Cosmowell vs UASI – Haw Par (GELENKGOLD) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trademark Komunitarja figurattiva GELENKGOLD — Trademark Komunitarja figurattiva preċedenti li tirrappreżenta tigra — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Tibdil tal-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti — Xebh bejn is-sinjali fil-livell fonetiku — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

30

2015/C 205/40

Kawża T-715/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2015 – Lidl Stiftung vs UASI – Horno del Espinar (Castello) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Castello — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti Castelló — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Dritt ta’ smigħ — It-tieni sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”]

30

2015/C 205/41

Kawża T-383/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ April 2015 – Chatzianagnostou vs Il-Kunsill et (“Rikors għal annullament — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Espert nazzjonali ssekondat mal-missjoni Eulex Kosovo — Deċiżjonijiet ta’ kap ta’ missjoni dwar sanzjonijiet dixxiplinari”)

31

2015/C 205/42

Kawża T-393/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ April 2015 – SolarWorld u Solsonica vs Il-Kummissjoni [“Dumping — Importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi bis-silikon kristallin u l-komponenti ewlenin (jiġifieri ċ-ċelloli u l-wejfers) li joriġinaw jew li jiġu kkonsenjati miċ-Ċina — Dazju anti-dumping provviżorju”]

32

2015/C 205/43

Kawża T-284/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2015 – Dyckerhoff Polska vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Rikors għal annullament — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Tardività — Assenza ta’ forza maġġuri jew ta’ każ fortuwitu — Inammissibbiltà manifesta — Eċċezzjoni ta’ illegalità”)

32

2015/C 205/44

Kawża T-581/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2015 – Vierling vs UASI – IP Leanware (BRAINCUBE) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

33

2015/C 205/45

Kawża T-43/15 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ April 2015 – CRM vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Reġistrazzjoni ta’ indikazzjoni ġeografika protetta — ‘piadina romagnola/piada romagnola’ — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

34

2015/C 205/46

Kawża T-45/15 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ April 2015 – Hydrex vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Ftehim ta’ sussidju dwar proġett li jirrigwarda strument finanzjarju għall-ambjent — Ordni ta’ rkupru — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Ksur tar-rekwiżiti proċedurali — Inammissibbiltà”)

34

2015/C 205/47

Kawża T-174/15: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ April 2015 – EFB vs Il-Kummissjoni

35

2015/C 205/48

Kawża T-191/15: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ April 2015 – SLE Schuh vs UASI – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Kawża T-205/15: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ April 2015 – Aguirre y Compañía vs UASI – Puma (Rappreżentazzjoni ta’ żarbun tal-isport)

36

2015/C 205/50

Kawża T-209/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2015 – Gmina Kosakowo vs Il-Kummissjoni

37

2015/C 205/51

Kawża T-211/15 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ April 2015 minn Claudio Necci mid-digriet mogħti mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-25 ta’ Marzu 2015 fil-Kawża F-5/15, Necci vs Il-Kummissjoni

38

2015/C 205/52

Kawża T-213/15: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ April 2015 – Lidl Stiftung vs UASI – toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Kawża T-214/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2015 – Novartis/UASI – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Kawża T-217/15: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ April 2015 – Fiesta Hotels & Resorts vs UASI – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Kawża T-224/15: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Mejju 2015 – Cofely Solelec et vs Il-Parlament

41

2015/C 205/56

Kawża T-536/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ April 2015 – Microsoft vs UASI – Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

Kawża T-182/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ April 2015 – Marzocchi Pompe vs UASI – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Kawża T-637/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ April 2015 – noon Copenhagen vs UASI – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Kawża T-791/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ April 2015 – Bensarsa vs Il-Kummissjoni u CEPD

43


MT

 

Top