EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:171:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 171, 26 ta' Mejju 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 171

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
26 ta' Mejju 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 171/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 171/02

Kawża C-279/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-26 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Högsta domstolen – l-Isvezja) – C More Entertainment AB vs Linus Sandberg (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati — Direttiva 2001/29/KE — Soċjetà tal-informazzjoni — Armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati — Artikolu 3(2) — Xandira diretta ta’ avveniment sportiv fuq sit internet)

2

2015/C 171/03

Kawża C-316/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-26 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – Gérard Fenoll vs Centre d’aide par le travail “La Jouvene”, Association de parents et d'amis de personnes handicapées mentales (APEI) d’Avignon (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika Soċjali — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 31(2) — Direttiva 2003/88/KE — Artikolu 7 — Kunċett ta’ “ħaddiem” — Persuna diżabbli — Dritt għal leave annwali mħallas — Regolament nazzjonali li jmur kontra d-dritt tal-Unjoni — Rwol tal-qorti nazzjonali)

3

2015/C 171/04

Kawża C-499/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-26 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny – il-Polonja) – Marian Macikowski vs Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Rinviju għal deċiżjoni preliminar — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud — Prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ newtralità fiskal — Tassazzjoni ta’ kunsinna ta’ proprjetà immobbli fil-kuntest ta’ proċedura ta’ bejgħ b’subbasta forzat — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tobbliga lill-marixxall tal-qorti li jeżegwixxi tali bejgħ li jikkalkola u jħallas il-VAT fuq tali tranżazzjon — Pagament tal-prezz ta’ xiri lill-qorti kompetenti u neċessità li l-VAT li għandha titħallas tiġi ttrasferita, minn din tal-aħħar, lill-marixxall tal-qort — Responsabbiltà pekunjarja u kriminali tal-marixxall tal-qorti fil-każ ta’ nuqqas ta’ pagament tal-VAT — Differenza bejn it-terminu statutorju ġenerali għall-pagament tal-VAT minn persuna taxxabbli u t-terminu impost fuq tali marixxall tal-qort — Impossibbiltà li titnaqqas il-VAT tal-input imħallsa)

3

2015/C 171/05

Kawża C-556/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – il-Litwanja) – “Litaksa” UAB vs “BTA Insurance Company” SE (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Assigurazzjoni obbligatorja għar-responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta’ vetturi bil-mutur — Direttiva 90/232/KEE — Artikolu 2 — Differenzjazzjoni fl-ammont tal-primjum tal-assigurazzjoni skont it-territorju tal-użu tal-vettura)

4

2015/C 171/06

Kawża C-596/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ Marzu 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Moravia Gas Storage a.s., li kienet Globula a.s., Ir-Repubblika Ċeka (Appell — Suq intern tal-gass naturali — Obbligu tal-kumpanniji tal-gass naturali — Żvilupp ta’ sistema ta’ aċċess innegozjat għal terzi għall-faċilitajiet tal-ħażna ta’ gass naturali — Deċiżjoni tal-awtoritajiet Ċeki — Deroga temporanja għall-faċilitajiet futuri ta’ ħażna tal-gass taħt l-art f’Dambořice — Deċiżjoni tal-Kummissjoni — Ordni għall-irtirar tad-deċiżjoni ta’ deroga — Direttivi 2003/55/KE u 2009/73/KE — Applikazzjoni ratione temporis)

5

2015/C 171/07

Kawża C-601/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-26 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Administrativo – il-Portugall) – Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA vs Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial – Formação e Consultoria Lda (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2004/18/KE — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Żvolġiment tal-proċedura — Kriterju ta’ għoti tal-kuntratti — Kwalifiki tal-persunal assenjat għall-eżekuzzjoni tal-kuntratti)

5

2015/C 171/08

Kawża C-7/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-26 ta’ Marzu 2015 – Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kodiċi doganali Komunitarju — Artikoli 220(2) u 239 — Tnaqqis tad-dazji fuq l-importazzjoni — Importazzjoni ta’ faqqiegħ ikkonservat li joriġina miċ-Ċina — Deċiżjoni li tiddikjara bħala mhux iġġustifikat it-tnaqqis tad-dazji fuq l-importazzjoni)

6

2015/C 171/09

Kawża C-275/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (il-Polonja) fil-5 ta’ Ġunju 2014 – Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard vs Ministrowi Finansów

6

2015/C 171/10

Kawża C-282/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Rejonowy w Rzeszowie (il-Polonja) fl-10 ta’ Ġunju 2014 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Stylinart” sp. z o.o. vs Skarb Państwa – Wojewoda Podkarpacki, Skarb Państwa – Prezydent Miasta Przemyśla

7

2015/C 171/11

Kawża C-8/15 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Jannar 2015 minn Ledra Advertising Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fl-10 ta’ Novembru 2014 fil-Kawża T-289/13, Ledra Advertising Ltd vs Il-Kummissjoni u Il-Bank Ċentrali Ewropew

7

2015/C 171/12

Kawża C-9/15 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Jannar 2015 minn Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou u Lilia Papachristofi mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fl-10 ta’ Novembru 2014 fil-Kawża T-291/13, Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou u Lilia Papachristofi vs Il-Kummissjoni Ewropea u Il-Bank Ċentrali Ewropew

9

2015/C 171/13

Kawża C-10/15 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Jannar 2015 minn Christos Theophilou u Eleni Theophilou mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fl-10 ta’ Novembru 2014 fil-Kawża T-293/13, Christos Theophilou u Eleni Theophilou vs Il-Kummissjoni Ewropea u Il-Bank Ċentrali Ewropew

11

2015/C 171/14

Kawża C-58/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Frar 2015 – Firma Theodor Pfister vs Landkreis Main-Spessart

13

2015/C 171/15

Kawża C-70/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fis-17 ta’ Frar 2015 – Emmanuel Lebek vs Janusz Domino

13

2015/C 171/16

Kawża C-74/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Oradea (ir-Rumanija) fit-18 ta’ Frar 2015 – Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău vs Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA – Sucursala Baia Mare et

14

2015/C 171/17

Kawża C-76/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour constitutionnelle (il-Belġju) fid-19 ta’ Frar 2015 – Paul Vervloet et, Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne vs Ministerraad, intervenjenti: SCRL Arcofin et

15

2015/C 171/18

Kawża C-78/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fl-20 ta’ Frar 2015 – Colena AG vs Deiters GmbH

16

2015/C 171/19

Kawża C-97/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-27 ta’ Frar 2015 – Sprengen/Pakweg Douane BV vs Staatssecretaris van Financiën

17

2015/C 171/20

Kawża C-98/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spanja) fis-27 ta’ Frar 2015 – María Begoña Espadas Recio vs Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

17

2015/C 171/21

Kawża C-99/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) (Spanja) fis-27 ta’ Frar 2015 – Christian Liffers vs Producciones Mandarina, S.L. u Gestevisión Telecinco, S.A.

18

2015/C 171/22

Kawża C-102/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Ítélőtábla (l-Ungerija) fit-2 ta’ Marzu 2015 – Gazdasági Versenyhivatal vs Siemens Aktiengesellschaft Österreich

19

2015/C 171/23

Kawża C-114/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’appel de Pau (Franza) fis-6 ta’ Marzu 2015 – Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL vs GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

19

2015/C 171/24

Kawża C-115/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (ir-Renju Unit) fis-6 ta’ Marzu 2015 – Secretarty of State for the Home Department vs NA

20

2015/C 171/25

Kawża C-118/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanja) fid-9 ta’ Marzu 2015 – Confederación Sindical ELA y Juan Manuel Martínez Sánchez vs Aquarbe S.A.U. y Consorcio de Aguas de Busturialdea

21

2015/C 171/26

Kawża C-122/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein hallinto-oikeus (il-Finlandja) fl-10 ta’ Marzu 2015 – C.

22

2015/C 171/27

Kawża C-129/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad Sofia-grad (il-Bulgarija) fis-16 ta’ Marzu 2015 – H. M. vs Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI)

22

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 171/28

Kawża T-175/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta Marzu 2015 – Deutsche Börse vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Konċentrazzjonijiet — Settur tal-instrumenti finanzjarji — Swieq Ewropej marbuta ma’ prodotti derivati — Deċiżjoni li tiddikjara l-konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq intern — Evalwazzjoni tal-effetti tat-tranżazzjoni fuq il-kompetizzjoni — Żieda fl-effiċjenza — Impenji”)

24

2015/C 171/29

Kawża T-234/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Marzu 2015 – Mammoet Salvage vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni u għad-danni — Responsabbiltà kuntrattwali — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Eċċezzjoni tal-inammissibbiltà — Tmien Fond Ewropew għall-Iżvilupp — Xogħlijiet ta’ tneħħija ta’ 74 tifrik fil-bajja ta’ Nouadhibou — Kuntratt konkluż bejn ir-rikorrenti u l-Mawritanja u li l-Kummissjoni ħadet ir-responsabbiltà għall-finanzjament tiegħu mill-Unjoni — Eżekuzzjoni tal-kuntratt — Posponiment tad-data tat-tmiem tal-obbligi ta’ ħlas tal-Unjoni skont il-kuntratt — Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid-dritt”)

24

2015/C 171/30

Kawża T-74/15: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2015 – European Dynamics Luxembourg u Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

25

2015/C 171/31

Kawża T-107/15: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2015 – Uganda Commercial Impex vs Il-Kunsill

26

2015/C 171/32

Kawża T-112/15: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Marzu 2015 – Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni

27

2015/C 171/33

Kawża T-117/15: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Marzu 2015 – L-Estonja vs Il-Kummissjoni

28

2015/C 171/34

Kawża T-123/15: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Marzu 2015 – Unicorn/UASI – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice)

29

2015/C 171/35

Kawża T-124/15: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2015 – Unicorn vs UASI – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

30

2015/C 171/36

Kawża T-125/15: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2015 – Unicorn vs UASI – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

31

2015/C 171/37

Kawża T-128/15: Rikors ippreżentat fl-20 ta Marzu 2015 – Rotkäppchen – Mumm Sektkellereien vs UASI – Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

31

2015/C 171/38

Kawża T-134/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Marzu 2015 – salesforce.com vs UASI (SOCIAL.COM)

32

2015/C 171/39

Kawża T-142/15: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Marzu 2015 – DHL Express vs UASI – Chronopost (WEBSHIPPING)

33

2015/C 171/40

Kawża T-144/15: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Marzu 2015 – L’Oréal vs UASI – Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

34

2015/C 171/41

Kawża T-146/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Marzu 2015 – hyphen vs UASI – Skylotec

34

2015/C 171/42

Kawża T-159/15: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ April 2015 – Puma vs UASI – Gemma Group (Disinn ta’ annimal jaqbeż)

35

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 171/43

Kawża F-32/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-26 ta’ Marzu 2015 – DO vs ESMA (Servizz Pubbliku — Persunal tal-ESMA — Membru tal-persunal temporanju — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Rapport ta’ evalwazzjoni — Redazzjoni tardiva tar-rapport ta’ evalwazzjoni — Inkoerenza tal-evalwazzjonijiet ġenerali u speċifiċi)

36

2015/C 171/44

Kawża F-5/15: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Marzu 2015 – Necci vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Pensjonijiet — Trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni miksuba taħt skema ta’ pensjoni nazzjonali — Proposta ta’ akkreditazzjoni tas-snin ta’ servizz — Ilment tardiv — Nuqqas ta’ osservanza tal-proċedura prekontenzjuża — Inammissibbiltà manifesta)

36


MT

 

Top