Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:146:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 146, 4 ta' Mejju 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 146

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
4 ta' Mejju 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 146/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 146/02

Kawżi magħquda C-464/13 u C-465/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-11 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesarbeitsgericht – il-Ġermanja) – Europäische Schule München vs Silvana Oberto (C-464/13), Barbara O’Leary (C-465/13) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Statut tal-Iskejjel Ewropej — Ġurisdizzjoni tal-Bord tal-Ilmenti tal-Iskejjel Ewropej sabiex tingħata deċiżjoni fuq kuntratt ta’ xogħol għal żmien determinat konkluż bejn Skola Ewropea u għalliem mhux assenjat jew ikkollokat minn Stat Membru)

2

2015/C 146/03

Kawża C-538/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-12 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – il-Litwanja) – eVigilo Ltd vs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi — Direttivi 89/665/KEE u 2004/18/KE — Prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ trasparenza — Rabta tal-offerent magħżul mal-esperti tal-awtorità kontraenti — Obbligu li din ir-rabta tittieħed inkunsiderazzjoni — Oneru tal-prova tal-parzjalità ta’ espert — Assenza ta’ effett ta’ tali parzjalità fuq ir-riżultat finali tal-evalwazzjoni — Termini għall-preżentata ta’ rikors — Kontestazzjoni tal-kriterji astratti ta’ għoti — Kjarifika ta’ dawn il-kriterji wara l-komunikazzjoni tar-raġunijiet eżawrjenti ta’ għoti tal-kuntratt — Livell ta’ konformità tal-offerti mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi bħala kriterju ta’ evalwazzjoni)

3

2015/C 146/04

Kawża C-577/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-12 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (Chancery Division) – ir-Renju Unit) – Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd vs Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Regolament (KE) Nru 469/2009 — Artikolu 3 — Ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari — Kundizzjonijiet għall-kisba ta’ dan iċ-ċertifikat — Prodotti mediċinali li fihom, parzjalment jew totalment, l-istess ingredjent attiv — Tqegħid fis-suq sussegwenti — Kombinazzjoni ta’ ingredjenti attivi — Kummerċjalizzazzjoni preċedenti ta’ ingredjent attiv taħt forma ta’ prodott mediċinali għal ingredjent attiv uniku — Kundizzjonijiet għall-kisba ta’ diversi ċertifikati għall-istess privattiva — Emenda tal-ingredjenti attivi ta’ privattiva bażika

4

2015/C 146/05

Kawża C-594/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’Awla) tat-12 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – “go fair” Zeitarbeit OHG vs Finanzamt Hamburg-Altona (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — VAT — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 132(1)(g) — Eżenzjoni tal-provvista ta’ servizzi marbuta mill-qrib mal-għajnuna u mas-sigurtà soċjali — Kunċett ta’ “korpi rikonoxxuti bħala ddedikati għall-benessere soċjali” — Aġenzija ta’ xogħol temporanju — Tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ persunal kwalifikat fil-kura tas-saħħa — Esklużjoni tal-eżenzjoni)

4

2015/C 146/06

Kawża C-628/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-11 ta’ Marzu 015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – Jean-Bernard Lafonta vs Autorité des marchés financiers (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Direttiva 2003/6/KE — Artikolu 1(1) — Direttiva 2003/124/KE — Artikolu 1(1) — Informazzjoni kunfidenzjali — Kunċett ta’ “informazzjoni ta’ natura preċiża” — Influwenza potenzjali f’sens speċifiku fuq il-prezzijiet tal-istrumenti finanzjarji)

5

2015/C 146/07

Kawża C-175/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-10 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Riigikohus) – l-Estonja) – Liivimaa Lihaveis MTÜ vs Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 267 TFUE — Rikors kontra deċiżjoni li tordna rinviju għal deċiżjoni preliminari — Assenza ta’ kawża pendenti quddiem il-qorti li tiddeċiedi dwar dan ir-rikors — Inammissibbiltà manifesta)

6

2015/C 146/08

Kawża C-494/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Jannar 2015 – GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Villiger Söhne GmbH [Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Trade mark figurattiva bil-kulur, li tinkludi l-elementi verbali “LIBERTE american blend” fuq sfond blu — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade mark figurattiva Komunitarja li tinkludi l-elementi verbali “La LIBERTAD” — Rifjut ta’ reġistrazzjoni]

6

2015/C 146/09

Kawża C-495/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Jannar 2015 – GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Villiger Söhne GmbH [Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Trade mark figurattiva bil-kulur, li tinkludi l-elementi verbali “LIBERTE american blend” fuq sfond aħmar — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade mark verbali Komunitarja “La LIBERTAD” — Rifjut ta’ reġistrazzjoni]

7

2015/C 146/10

Kawża C-496/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Jannar 2014 – GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Villiger Söhne GmbH [Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Trade mark figurattiva bil-kulur, li tinkludi l-elementi verbali “LIBERTE brunes” fuq sfond blu — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade mark verbali Komunitarja “La LIBERTAD” — Rifjut ta’ reġistrazzjoni]

7

2015/C 146/11

Kawżi Magħquda C-587/13 P u C-588/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-15 ta’ Jannar 2015 – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Telefónica SA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Skema ta’ għajnuna prevista mil-leġiżlazzjoni fiskali Spanjola — Dispożizzjoni dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji li tippermetti lill-impriżi stabbiliti fit-territorju Spanjol jamortizzaw l-avvjament li jirriżulta mill-akkwist ta’ sehem f’impriżi mhux stabbiliti f’dan it-territorju — Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta’ għajnuna mill-Istat inkompatibbli mas-suq intern)

8

2015/C 146/12

Kawża C-621/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-11 ta’ Frar 2015 – Orange vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika Franċiza, Département des Hauts-de-Seine, Sequalum SAS (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Għajnuna mill-Istat — Kumpens għal spejjeż ta’ servizz pubbliku għall-istabbiliment u l-użu ta’ netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi b’veloċità qawwija)

8

2015/C 146/13

Kawża C-624/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-11 ta’ Frar 2015 – Iliad, Free infrastructure, Free SAS vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika Franċiża, Ir-Repubblika tal-Polonja, Département des Hauts-de-Seine (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Għajnuna mill-Istat — Kumpens għal spejjeż ta’ servizz pubbliku għall-istabbiliment u l-operat ta’ netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi b’veloċità qawwija ħafna)

9

2015/C 146/14

Kawża C-688/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-28 ta’ Jannar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado Mercantil de Barcelona) – Spanja – Kawża mibdija minn Gimnasio Deportivo San Andrés SL, fi stralċ Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali — Trasferiment ta’ impriża — Salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati — Interpretazzjoni tad-Direttiva 2001/23/KE — Trasferent li huwa suġġett għal proċedura ta’ insolvenza — Garanzija ta’ nuqqas ta’ teħid ta’ responsabbiltà mit-trasferent għal ċerti djun tal-impriża ttrasferita

9

2015/C 146/15

Kawża C-68/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-3 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale ordinario di Aosta – l-Italja) – Equitalia Nord SpA vs CLR di Camelliti Serafino & C. Snc (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 106 TFUE u 107 TFUE — Kompetizzjoni — Kunċett ta’ “għajnuna mill-Istat” — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Użu ta’ proprjetà immobbli għal finijiet istituzzjonali — Tnaqqis tal-kera — Kuntest fattwali u leġiżlattiv tat-tilwima fil-kawża prinċipali — Assenza ta’ informazzjoni suffiċjenti — Neċessita li tingħata risposta għad-domandi preliminari — Assenza ta’ informazzjoni — Inammissibbiltà manifesta)

10

2015/C 146/16

Kawża C-296/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-5 ta’ Frar 2015 – Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Għajnuna mill-Istat — Self mingħajr interessi, mgħejjuna mill-garanzija tal-Istat, mogħti mill-awtoritajiet Griegi lill-operaturi fis-settur taċ-ċereali — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Rikors manifestament inammissibbli u manifestament infondat)

11

2015/C 146/17

Kawża C-305/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-10 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Satu Mare – ir-Romanija) – Sergiu Lucian Băbășan vs Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi li awtorizzazzjoni minn qabel hija meħtieġa għall-arganizzazzjoni ta’ dimostrazzjoni pubblika — Assenza ta’ implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni — Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

11

2015/C 146/18

Kawża C-374/14 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 – Walcher Meßtechnik GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) (Appell — Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Artikolu 181 — Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali HIPERDRIVE — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 7(1)(c) — Prinċipju ġenerali ta’ ugwaljanza fit-trattament)

12

2015/C 146/19

Kawża C-23/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Namur (il-Belġju) fl-20 ta’ Jannar 2015 – proċeduri kriminali kontra Sébastien Andre

12

2015/C 146/20

Kawża C-43/15 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Frar 2015 minn BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fl-4 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-595/13 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

13

2015/C 146/21

Kawża C-46/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Central Administrativo Sul (il-Portugall) fil-5 ta’ Frar 2015 – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda (Ambisig) vs AICP – Associação de Industriais do Concelho de Pombal

14

2015/C 146/22

Kawża C-62/15 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ Frar 2015 minn DTL Corporación, S.L. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fid-9 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-176/13, DTL Corporación vs UASI

14

2015/C 146/23

Kawża C-67/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo per la Sardegna (l-Italja) fit-12 ta’ Frar 2015 – Mario Melis et vs Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio

15

2015/C 146/24

Kawża C-68/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Grondwettelijk Hof (il-Belġju) fit-13 ta’ Frar 2015 – X, parti l-oħra: Ministerraad

16

2015/C 146/25

Kawża C-79/15 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2015 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fis-17 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-400/10, Hamas vs Il-Kunsill

17

2015/C 146/26

Kawża C-84/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fid-19 ta’ Frar 2015 – Sonos Europe BV vs Staatssecretaris van Financiën

18

2015/C 146/27

Kawża C-85/15 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2015 minn Feralpi Holding SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fid-9 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-70/10, Feralpi vs Il-Kummissjoni

18

2015/C 146/28

Kawża C-86/15 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2015 minn Ferriera Valsabbia SpA, Valsabbia Investimenti SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-9 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-92/10, Ferriera Valsabbia u Valsabbia Investimenti vs Il-Kummissjoni

19

2015/C 146/29

Kawża C-87/15 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2015 minn Alfa Acciai SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-9 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-85/10, Alfa Acciai vs Il-Kummissjoni

21

2015/C 146/30

Kawża C-88/15 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2015 minn Ferriere Nord SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-9 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-90/10, Ferriere Nord vs Il-Kummissjoni

23

2015/C 146/31

Kawża C-89/15 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2015 minn Riva Fire SpA, fi stralċ, mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fid-9 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-83/10, Riva Fire vs Il-Kummissjoni

24

2015/C 146/32

Kawża C-90/15 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2015 minn Hansen & Rosenthal KG u H & R Wax Company Vertrieb GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-12 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-544/08, Hansen & Rosenthal KG u H & R Wax Company Vertrieb GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea

26

2015/C 146/33

Kawża C-91/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Frar 2015 – Kawasaki Motors Europe NV vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

27

2015/C 146/34

Kawża C-96/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de grande instance de Nanterre (Franza) fis-26 ta’ Frar 2015 – Saint Louis Sucre SA, suċċessur fit-titolu ta’ Saint Louis Sucre SNC vs Directeur général des douanes et droits indirects

28

2015/C 146/35

Kawża C-104/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Marzu 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Rumanija

29

2015/C 146/36

Kawża C-112/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fl-4 ta’ Marzu 2015 – Kødbranchens Fællesråd f’isem Århus Slagtehus A/S et vs Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen

30

2015/C 146/37

Kawża C-116/15: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Marzu 2015 – Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

30

2015/C 146/38

Kawża C-507/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Diċembru 2014 – Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, intervenjenti: Il-Kummissjoni Ewropea

31

2015/C 146/39

Kawża C-56/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout – il-Belġju) – Openbaar Ministerie vs Marc Emiel Melanie De Beuckeleer, Michiel Martinus Zeeuws, Staalbeton NV/SA

31

2015/C 146/40

Kawża C-116/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta’ Diċembru 2014 – Il-Kummissjoni vs Ir-Repubblika Portugiża

32

2015/C 146/41

Kawża C-225/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Jannar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal d’instance de Dieppe – Franza) – Facet SA vs Jean Henri

32

2015/C 146/42

Kawża C-236/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-20 ta’ Jannar 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda, intervenjent: ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq

32

2015/C 146/43

Kawża C-412/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-14 ta’ Jannar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Rüsselsheim – il-Ġermanja) – Dagmar Wedel, Rudi Wedel vs Condor Flugdienst GmbH

32

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 146/44

Kawża T-89/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Marzu 2015 – Pollmeier Massivholz vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri tal-Istat li jikkonċernaw l-istabbiliment ta’ impriża tal-qtugħ tal-injam fil-Land Hessen — Rikors għal annullament — Ittra indirizzata lil-lanjanti — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà — Deċiżjoni li tikkonstata l-assenza ta’ għajnuna mill-Istat — Assenza ta’ ftuħ ta’ proċedura ta’ investigazzjoni formali — Diffikultajiet serji — Kalkolu tal-element tal-għajnuna ta’ garanziji tal-Istat — Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ garanziji — Impriża li tinsab f’diffikultà — Bejgħ ta’ art pubblika — Drittijiet tad-difiża — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

33

2015/C 146/45

Kawżi T-195/11, T-458/11, T-448/12 u T-41/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Marzu 2015 – Cahier et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Projbizzjoni għall-produtturi tal-inbid miksub minn varjetajiet ta’ dwieli bi skop doppju li jagħmlu d-distillazzjoni fi spirti, huma stess, ta’ kwantitajiet tal-inbid miksub minn varjetajiet ta’ dwieli bi skop doppju prodotti li jeċċedu l-kwantità normalment prodotta — Applikazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali”)

34

2015/C 146/46

Kawża T-611/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Marzu 2015 – Spa Monopole vs UASI – South Pacific Management (Manea Spa) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali MANEA SPA — Trade marks verbali u figurattivi preċedenti tal-Benelux SPA, u trade mark verbali preċedenti tal-Benelux LES THERMES DE SPA — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

34

2015/C 146/47

Kawża T-30/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Marzu 2015 – IDT Biologika vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal provvisti — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista fis-Serbja ta’ vaċċin kontra l-idrofobija — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Attribuzzjoni tal-kuntratt lil offerent ieħor — Kriterji ta’ selezzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

35

2015/C 146/48

Kawża T-466/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Marzu 2015 – RFA International vs Il-Kummissjoni (“Dumping — Importazzjoni tal-ferrosiliċju li joriġina mir-Russja — Ċaħda tat-talbiet ta’ rimbors tad-dazji antidumping imħallsa — Determinazzjoni tal-prezz ta’ esportazzjoni — Entità ekonomika waħda — Determinazzjoni tal-marġni ta’ dumping — Applikazzjoni ta’ metodu differenti minn dak użat waqt l-investigazzjoni inizjali — Bdil fiċ-ċirkustanzi — Artikolu 2(9) u Artikolu 11(9) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009”)

36

2015/C 146/49

Kawża T-250/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 18 ta’ Marzu 2015 – Naazneen Investments vs UASI – Energy Brands (SMART WATER) [“Trade mark — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark Komunitarja verbali SMART WATER — Użu ġenwin — Artkolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”]

36

2015/C 146/50

Kawża T-384/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Marzu 2015 – Intermark vs UASI – Coca-Cola (RIENERGY Cola) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva RIENERGY Cola — Trade marks Komunitarji figurattiva preċedenti Coca-Cola u verbali preċedenti COCA-COLA — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

37

2015/C 146/51

Kawża T-412/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Marzu 2015 – Chin Haur Indonesia vs Il-Kunsill (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ roti mibgħuta mill-Indoneżja, mill-Malasja, mis-Sri Lanka u mit-Tuneżija — Estensjoni, għal dawn l-importazzjonijiet, tad-dazju antidumping definittiv stabbilit fuq l-importazzjonijiet ta’ roti li joriġinaw miċ-Ċina — Evażjoni — Nuqqas ta’ kooperazzjoni — Artikoli 13 u 18 tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball ta’ evalwazzjoni”)

38

2015/C 146/52

Kawża T-413/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Marzu 2015 – City Cycle Industries vs Il-Kunsill (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ roti mibgħuta mill-Indoneżja, mill-Malasja, mis-Sri Lanka u mit-Tuneżija — Estensjoni, għal dawn l-importazzjonijiet, tad-dazju antidumping definittiv stabbilit fuq l-importazzjonijiet ta’ roti li joriġinaw miċ-Ċina — Evażjoni — Nuqqas ta’ kooperazzjoni — Artikoli 13 tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball ta’ evalwazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament — Aċċess għall-fajl”)

38

2015/C 146/53

Kawża T-66/15: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2015 – Alsharghawi vs Il-Kunsill

39

2015/C 146/54

Kawża T-76/15: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Frar 2015 – KENUP Foundation et vs EIT

40

2015/C 146/55

Kawża T-118/15: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Marzu 2015 – Is-Slovenja vs Il-Kummissjoni

41

2015/C 146/56

Kawża T-458/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Marzu 2015 – Générations futures vs Il-Kummissjoni

42

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 146/57

Kawża F-73/13: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Marzu 2015 – AX vs BĊE (Servizz pubbliku — Persunal tal-BĊE — Proċedura dixxiplinari — Sanzjoni dixxiplinari — Tkeċċija — Drittijiet tad-difiża — Aċċess għall-fajl dixxiplinarja — Aċċess għal informazzjoni u dokumenti relatati ma’ dipartimenti oħra — Terminu raġonevoli — Legalità tal-kompożizzjoni tal-Bord Dixxiplinari — Rwol konsultattiv tal-Bord Dixxiplinari — Sanzjoni iktar ħarxa minn dik irrakkomandata — Obbligu ta’ motivazzjoni — Tmexxija ta’ dipartiment — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Proporzjonalità tas-sanzjoni — Ċirkustanzi attenwanti — Ċirkustanzi aggravanti — Eċċezzjoni ta’ illegalità)

43

2015/C 146/58

Kawża F-97/13: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-5 ta’ Marzu 2015 – Gyarmathy vs FRA (Servizz pubbliku — Persunal tal-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Membru tal-Persunal temporanju — Reklutaġġ — Avviż ta’ pożizzjoni vakanti — Ċaħda ta’ kandidatura)

43

2015/C 146/59

Kawża F-24/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Marzu 2015 – Rajala vs UASI (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni — Evalwazzjoni globali tal-obbligi — Koerenza)

44

2015/C 146/60

Kawża F-27/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18 ta’ Marzu 2015 – DK vs SEAE (Servizz pubbliku — Persunal tas-SEAE — Uffiċjal — Proċedura dixxiplinari — Tneħħija mill-pożizzjoni mingħajr tnaqqis tad-drittijiet għall-pensjoni — Artikolu 25 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal — Proċeduri kriminali pendenti — Identiċità tal-fatti ppreżentati lill-Awtorità tal-Ħatra u lill-qorti kriminali)

45

2015/C 146/61

Kawża F-51/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18 ta’ Marzu 2015 – Ribeiro Sinde Monteiro vs SEAE (Servizz pubbliku — Persunal tal-EEAS — Uffiċjali — Promozzjoni — Artikoli 43 u 45(1) tar-Regolamenti tal-Persunal — Eżami komparattiv tal-merti tal-uffiċjali li jistgħu jiġu promossi kollha — Uffiċjali proposti mid-dipartimenti tal-EEAS u uffiċjali mhux proposti — Teħid inkunsiderazzjoni tar-rapporti ta’ evalwazzjoni — Evalwazzjonijiet esklużivament litterali)

45

2015/C 146/62

Kawża F-61/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tal-24 ta’ Marzu 2015 – Maggiulli vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2013 — Deċiżjoni li ma tingħatax promozzjoni — Eżami komparattiv tal-merti)

46

2015/C 146/63

Kawża F-58/13: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Marzu 2015 – Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Esklużjoni mill-proċedura tar-rappreżentant ta’ parti — Assenza ta’ ħatra ta’ rappreżentant ġdid — Rikorrent li waqaf iwieġeb għat-talbiet tat-Tribunal — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

47

2015/C 146/64

Kawża F-62/13: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Marzu 2015 – Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Esklużjoni mill-proċedura tar-rappreżentant ta’ parti — Assenza ta’ ħatra ta’ rappreżentant ġdid — Rikorrent li waqaf iwieġeb għat-talbiet tat-Tribunal — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

47

2015/C 146/65

Kawża F-65/13: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Marzu 2015 – Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Esklużjoni mill-proċedura tar-rappreżentant ta’ parti — Assenza ta’ ħatra ta’ rappreżentant ġdid — Rikorrent li waqaf iwieġeb għat-talbiet tat-Tribunal — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

48

2015/C 146/66

Kawża F-89/13: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Marzu 2015 – Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Esklużjoni mill-proċedura tar-rappreżentant ta’ parti — Assenza ta’ ħatra ta’ rappreżentant ġdid — Rikorrent li waqaf iwieġeb għat-talbiet tat-Tribunal — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

48

2015/C 146/67

Kawża F-90/13: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Marzu 2015 – Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Esklużjoni mill-proċedura tar-rappreżentant ta’ parti — Assenza ta’ ħatra ta’ rappreżentant ġdid — Rikorrent li waqaf iwieġeb għat-talbiet tat-Tribunal — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

49

2015/C 146/68

Kawża F-28/15: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

49

2015/C 146/69

Kawża F-29/15: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2015 – ZZ vs Entreprise Commune ECSEL

50

2015/C 146/70

Kawża F-30/15: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2015 – ZZ vs SEAE

50

2015/C 146/71

Kawża F-31/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Frar 2015 – ZZ vs Il-Kunsill

51

2015/C 146/72

Kawża F-32/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Frar 2015 – ZZ et vs Il-Kunsill

51

2015/C 146/73

Kawża F-35/15: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2015 – ZZ vs Il-Kummissjoni

52

2015/C 146/74

Kawża F-36/15: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Frar 2015 ZZ u ZZ vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

52

2015/C 146/75

Kawża F-97/14: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-24 ta’ Marzu 2015 – BU vs EMA

53


MT

 

Top