Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:138:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 138, 27 ta' April 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 138

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
27 ta' April 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 138/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 138/02

Kawża C-463/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Østre Landsret – id-Danimarka) – Copydan Båndkopi vs Nokia Danmark A/S (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati — Direttiva 2001/29/KE — Artikoli 5(2)(b) u 6 — Dritt ta’ riproduzzjoni — Eċċezzjoni — Ikkopjar għal użu privat — Riproduzzjonijiet magħmula bl-għajnuna ta’ karti tal-memorja tat-telefons ċellulari — Kumpens ġust — Tariffa fuq il-mezzi — Ugwaljanza fit-trattament — Rimbors tat-tariffa — Dannu minimu)

2

2015/C 138/03

Kawżi Magħquda C-93/13 P u C-123/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Versalis SpA, li kienet Polimeri Europa SpA, Eni SpA u Versalis SpA, li kienet Polimeri Europa SpA, Eni SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-lasktu tal-kloropren — Suċċessjoni ta’ entitajiet ta’ produzzjoni — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Multi — Reċidiva — Ġurisdizzjoni sħiħa)

4

2015/C 138/04

Kawża C-143/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Specializat Cluj – Ir-Rumanija) – Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei vs SC Volksbank România SA (Direttiva 93/13/KEE — Klawżoli inġusti fil-kuntratti konklużi bejn negozjant u konsumatur — Artikolu 4(2) — Evalwazzjoni tan-natura inġusta tal-klawżoli kuntrattwali — Esklużjoni tal-klawżoli dwar l-għan prinċipali tal-kuntratt jew l-adegwatezza tal-prezz jew tar-remunerazzjoni sakemm dawn ikunu redatti b’mod ċar u komprensibbli — Klawżoli li jinkludu “kummissjoni għal riskju” miġbura mill-persuna li ssellef u li tawtorizza lil din tal-aħħar, f’ċertu ċirkustanzi, li tbiddel unilateralment ir-rata tal-interessi)

4

2015/C 138/05

Kawżi magħquda C-144/13, C-154/13 u C-160/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – VDP Dental Laboratory NV vs Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën vs X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud — Tnaqqis — Eżenzjonijiet — Provvista ta’ proteżijiet dentali)

5

2015/C 138/06

Kawża C-343/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal do Trabalho de Leiria – il-Portugall) – Modelo Continente Hipermercados SA vs Autoridade Para As Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema ta’ amalgamazzjonijiet ta’ kumpanniji b’responsabbiltà limitata — Direttiva 78/855/KEE — Amalgamazzjoni permezz ta’ akkwist — Artikolu 19 — Effetti — Trasferiment tal-attiv u tal-passiv kollu tal-kumpannija li qed tiġi akkwistata lill-kumpannija li qed takkwista — Ksur imwettaq mill-kumpannija li qed tiġi akkwistata qabel l-amalgamazzjoni — Konstatazzjoni tal-ksur permezz ta’ deċiżjoni amministrattiva wara din l-amalgamazzjoni — Dritt nazzjonali — Trasferiment tar-responsabbiltà ta’ natura kontravenzjonali tal-kumpannija li qed tiġi akkwistata — Ammissibbiltà)

6

2015/C 138/07

Kawża C-359/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Centrale Raad van Beroep – il-Pajjżi l-Baxxi) – B. Martens vs Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-persuni — Artikoli 20 TFUE u 21 TFUE — Ċittadin ta’ Stat Membru — Residenza fi Stat Membru ieħor — Studji f’pajjiż jew territorju extra-Ewropew — Żamma tal-għoti tal-finanzjament għal edukazzjoni ogħla — Kundizzjoni ta’ residenza ta’ “tliet snin minn sitta” — Restrizzjoni — Ġustifikazzjoni)

6

2015/C 138/08

Kawżi Magħquda C-472/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bayerisches Verwaltungsgericht München – Il-Ġermanja) – Andre Lawrence Shepherd vs Bundesrepublik Deutschland (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Ażil — Direttiva 2004/83/KE — Artikolu 9(2)(b), (c) u (e) — Livelli minimi tal-kundizzjonijiet li ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew li persuni mingħajr stat għandhom jissodisfaw sabiex ikunu jistgħu jitolbu l-istatus ta’ refuġjat — Kundizzjonijiet sabiex persuna titqies li hija refuġjat — Atti ta’ persekuzzjoni — Sanzjonijiet kriminali għal suldat tal-Istati Uniti li rrifjuta li jservi fl-Iraq)

7

2015/C 138/09

Kawża C-479/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Tassazzjoni — VAT — Applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa — Provvista ta’ kotba diġitali jew elettroniċi)

8

2015/C 138/10

Kawża C-502/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Tassazzjoni — VAT — Applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa — Provvista ta’ kotba diġitali jew elettroniċi)

9

2015/C 138/11

Kawżi Magħquda C-503/13 u 504/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – Ġermanja) – Boston Scientific Medizintechnik GmbH vs AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Responsabbiltà għal prodotti difettużi — Direttiva 85/374/KEE — Artikoli 1 u 6(1) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 9 — Pacemaker kardijaku u difibrillatur awtomatiku li jiddaħħal fil-ġisem — Riskju li l-prodott ma jiffunzjonax tajjeb — Korriment — Irtirar tal-prodott allegatament difettuż u tpoġġija ta’ prodott ieħor — Rimbors tal-ispejjeż tal-operazzjoni)

9

2015/C 138/12

Kawża C-512/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tal-24 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – C.G. Sopora vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-ħaddiema — Artikolu 45 TFUE — Ugwaljanza fit-trattament bejn ħaddiema mhux residenti — Vantaġġ fiskali li jikkonsisti fl-eżenzjoni mit-taxxa ta’ allowances mogħtija mill-persuna li timpjega — Vantaġġ mogħti b’rata fissa — Ħaddiema minn Stat Membru differenti minn dak tal-post tax-xogħol — Kundizzjoni ta’ residenza marbuta mad-distanza mill-fruntiera tal-Istat Membru tal-post tax-xogħol)

10

2015/C 138/13

Kawża C-515/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Østre Landsret – id-Danimarka) – Ingeniørforeningen i Danmark, li qed taġixxi għal Poul Landin vs Tekniq, li qed taġixxi għal ENCO A/S – VVS (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 2000/78/KE — Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Artikolu 2(1) u (2)(a) — Artikolu 6(1) — Differenza fit-trattament ibbażata fuq l-età — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi l-assenza ta’ ħlas ta’ allowance ta’ tkeċċija lill-ħaddiema eliġibbli, fid-data ta’ meta jitilqu, għall-benefiċċju ta’ pensjoni tal-irtirar mill-Istat)

11

2015/C 138/14

Kawża C-534/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-4 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare et vs Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 191(2) TFUE — Direttiva 2004/35/KE — Responsabbiltà ambjentali — Leġiżlazzjoni nazzjonali li ma tipprevedix il-possibbiltà għall-amministrazzjoni li timponi, lill-proprjetarji tal-artijiet imniġġsin, l-eżekuzzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ riabilitazzjoni u li tipprevedi biss l-obbligu ta’ rimbors tal-interventi mwettqa mill-awtoritajiet — Kompatibbiltà mal-prinċipji ta’ min iniġġes iħallas, ta’ prekawzjoni, ta’ azzjoni preventiva u ta’ korrezzjoni fis-sors tal-ħsarat għall-ambjent]

12

2015/C 138/15

Kawża C-547/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-4 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administratīvā rajona tiesa – il-Latvja) – SIA “Oliver Medical” vs Valsts ieņēmumu dienests [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KEE) Nru 2658/87 — Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Intestaturi 8543, 9018 u 9019 — Apparat lejżer u apparat ultrasoniku kif ukoll il-partijiet u l-aċċessorji tagħhom]

12

2015/C 138/16

Kawża C-553/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tallinna Ringkonnakohus – l-Estonja) – Tallinna Ettevõtlusamet vs Statoil Fuel & Retail Eesti AS (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Taxxi indiretti — Dazji tas-sisa — Direttiva 2008/118/KE — Artikolu 1(2) — Karburant likwidu suġġett għad-dazju tas-sisa — Taxxa fuq il-bejgħ bl-imnut — Kunċett ta’ “għan speċifiku” — Assenjazzjoni predeterminata — Organizzazzjoni tat-trasport pubbliku fit-territorju ta’ belt)

13

2015/C 138/17

Kawża C-559/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof – il-Ġermanja) – Finanzamt Dortmund-Unna vs Josef Grünewald (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-kapital — Tassazzjoni diretta — Taxxa fuq id-dħul — Tnaqqis tal-ħlasijiet ta’ manteniment imħallsa b’korrispettiv għal donazzjoni ta’ sehem suċċessorju antiċipat — Esklużjoni għal persuni taxxabbli mhux residenti)

14

2015/C 138/18

Kawża C-564/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 – Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 340 TFUE — Responsabbiltà kuntrattwali tal-Unjoni — Artikolu 272 TFUE — Klawżola ta’ arbitraġġ — Sitt programm kwadru dwar l-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni — Kuntratti relatati mal-proġetti Ontogov, FIT u RACWeb — Spejjeż eliġibbli u ammonti mħallsa mill-Kummissjoni — Azzjoni dikjaratorja — Assenza ta’ interess ġuridiku ċert u attwali)

15

2015/C 138/19

Kawża C-585/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 – Europäisch-Iranische Handelsbank AG vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Ir-Renju Unit tal-Gran Brettanja u l-Irlanda ta’ Fuq, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Miżuri restrittivi meħuda kontra r-Repubblika Iżlamika tal-Iran bl-għan li tiġi prekluża l-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Restrizzjonijiet fuq it-trasferiment ta’ fondi — Għajnuna għal entitajiet indikati biex jevadu jew jiksru miżuri restrittivi)

15

2015/C 138/20

Kawża C-623/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Alwla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Ministre de l’Économie et des Finances vs Gérard de Ruyter (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikolu 4 — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae — Imposti fuq id-dħul mill-patrimonju — Kontribuzzjoni soċjali ġenerali — Kontribuzzjoni għall-ħlas lura tad-dejn soċjali — Imposta soċjali — Kontribuzzjoni addizzjonali għall-imposta soċjali — Parteċipazzjoni fil-finanzjament ta’ skemi obbligatorji tas-sigurtà soċjali — Rabta diretta u suffiċjentement rilevanti ma’ ċerti oqsma tas-sigurtà soċjali)

16

2015/C 138/21

Kawża C-667/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal do Comércio de Lisboa – il-Portugall) – Estado português vs Banco Privado Português SA, fi stralċ, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, fi stralċ (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Għajnuna mill-Istat — Garanzija tal-Istat assoċjata ma’ self — Deċiżjoni 2011/346/UE — Domandi dwar il-validità — Ammissibbiltà — Artikolu 107(1) TFUE — Motivazzjoni — Effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri — Artikolu 107(3)(b) TFUE — Perturbazzjoni gravi tal-ekonomija ta’ Stat Membru)

17

2015/C 138/22

Kawża C-691/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Les Laboratoires Servier SA vs Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l’Économie et des Finances (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Direttiva 89/105/KEE — Artikolu 6(2) — Stabbiliment ta’ lista ta’ prodotti mediċinali rrimborsati mill-fondi ta’ assigurazzjoni għall-mard — Modifika tal-kundizzjonijiet għar-rimbors ta’ prodott mediċinali fl-okkażjoni tat-tiġdid tal-inklużjoni tiegħu f’tali lista — Obbligu ta’ motivazzjoni)

17

2015/C 138/23

Kawża C-6/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – l-Awstrija) – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG vs Fridolin Santer (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KE) Nru 785/2004 — Trasportaturi bl-ajru u operaturi ta’ inġenji tal-ajru — Assigurazzjonijiet — Rekwiżiti — Kunċetti ta’ ‘passiġġier’ u ta’ ‘membru tal-ekwipaġġ’ — Ħelikopter — Trasport ta’ espert fil-qasam tal-iskattar ta’ valangi bl-isplussiv — Dannu sostnut matul titjira fil-kuntest tax-xogħol — Kumpens)

18

2015/C 138/24

Kawża C-41/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – Christie’s France SNC vs Syndicat national des antiquaires (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2001/84/KE — Artikolu 1 — Proprjetà intellettwali — Irkant ta’ xogħlijiet oriġinali tal-arti — Dritt tal-bejgħ mill-ġdid għall-benefiċċju tal-awtur ta’ xogħol oriġinali — Debitur tar-royalty dovuta fir-rigward tad-dritt tal-bejgħ mill-ġdid — Xerrej jew bejjiegħ — Deroga permezz ta’ ftehim)

19

2015/C 138/25

Kawża C-43/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nejvyšší správní soud – ir-Repubblika Ċeka) – ŠKO-ENERGO s. r. o. vs Odvolací finanční ředitelství (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tas-saff tal-ożonu — Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-Unjoni Ewropea — Metodu ta’ allokazzjoni ta’ kwoti — Allokazzjoni mingħajr ħlas ta’ kwoti — Applikazzjoni ta’ taxxa fuq id-donazzjonijiet għal tali allokazzjoni)

19

2015/C 138/26

Kawża C-104/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali vs Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi, fi ftehim mal-kredituri, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — It-tielet paragrafu tal-Artikolu 288 TFUE — Ġlieda kontra l-ħlas tardiv fit-tranżazzjonijiet kummerċjali — Direttiva 2000/35/KE — Artikoli 2, 3 u 6 — Direttiva 2011/7/UE — Artikoli 2, 7 u 12 — Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tista’ tbiddel, għad-detriment ta’ kreditur tal-Istat, l-interessi fuq kreditu li jippreċedi dawn id-direttivi)

20

2015/C 138/27

Kawża C-175/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Verwaltungsgerichtshof – l-Awstrija) – Ralph Prankl (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — Direttiva 92/12/KEE — Arranġamenti ġenerali tal-prodotti suġġetti għad-dazji tas-sisa — Taxxi fuq merkanzija b’kuntrabandu — Merkanzija mqiegħda għal konsum fi Stat Membru wieħed u ttrasportata lejn Stat Membru ieħor — Determinazzjoni tal-Istat Membru kompetenti — Dritt tal-Istat ta’ tranżitu li jintaxxa l-imsemmija merkanzija)

21

2015/C 138/28

Kawża C-178/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Finanzgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Vario Tek GmbH vs Hauptzollamt Düsseldorf (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Unjoni doganali u tariffa doganali komuni — Nomenklatura magħquda — Klassifikazzjoni tariffarja — Pożizzjoni 8525 80 — Kameras tat-televiżjoni, apparati fotografiċi numeriċi u camcorders tal-video — Taħt is-sub-intestatura 8525 u 8525 80 99 — Videjo kameras integrati fin-nuċċalijiet sportivi — Funzjoni “żum ottiku” — Reġistrazzjoni ta’ fajls li ġejjin minn sorsi esterni

21

2015/C 138/29

Kawża C-220/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Marzu 2015 – Ahmed Abdelaziz Ezz et vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Miżuri restrittivi meħuda kontra ċerti persuni fir-rigward tas-sitwazzjoni fl-Eġittu — Iffriżar ta’ fondi ta’ persuni suġġetti għal proċeduri ġudizzjarji għal misapproprjazzjoni ta’ fondi pubbliċi — Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni)

22

2015/C 138/30

Kawża C-221/14 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 – H vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Appell — Reġim pekunjarju tal-membri tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-unjoni Ewropea — Ex-membru tat-Tribunal għas-servizz pubbliku — Talba għal affiljazzjoni fi skema komuni ta’ assigurazzjoni għal mard (RCAM) — Deċiżjoni — Rifjut — Rimedji ġudizzjarji — Tardività — Inammissibbiltà)

23

2015/C 138/31

Kawża C-238/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-26 ta’ Frar 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas dwar xogħol għal żmien determinat konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP — Ħaddiema intermittenti tal-ispettaklu — Kuntratti ta’ xogħol għal żmien determinat suċċessivi — Klawżola 5(1) — Miżuri intiżi sabiex jipprevjenu l-użu abbużiv ta’ kuntratti għal żmien determinat suċċessivi — Kunċett ta’ ‘raġunijiet oġġettivi’ li jiġġustifikaw tali kuntratti”)

23

2015/C 138/32

Opinjoni 1/15: Talba għal opinjoni mressqa mill-Parlament Ewropew skont l-Artikolu 218(11) TFUE

24

2015/C 138/33

Kawża C-451/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rayonen sad Sofia (il-Bulgarija) fis-26 ta’ Settembru 2014 – Rumyana Asenova Petrus vs Ir-Repubblika tal-Bulgarija

24

2015/C 138/34

Kawża C-512/14 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2014 mill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni) (UASI) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-3 ta’ Settembru 2014 fil-Kawża T-686/13, Unibail vs UASI

24

2015/C 138/35

Kawża C-513/14 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2014 mill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-3 ta’ Settembru 2014 fil-Kawża T-687/13, Unibail vs UASI

25

2015/C 138/36

Kawża C-595/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Diċembru 2014 – Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

26

2015/C 138/37

Kawża C-11/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nejvyšší správní soud (Ir-Repubblika Ċeka) fit-13 ta’ Jannar 2015 – Odvolací finanční ředitelství vs Český rozhlas

26

2015/C 138/38

Kawża C-24/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht München (il-Ġermanja) fil-21 ta’ Jannar 2015 – Josef Plöckl vs Finanzamt Schrobenhausen

27

2015/C 138/39

Kawża C-27/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (l-Italja) fit-22 ta’ Jannar 2015 – Pippo Pizzo vs CRGT srl

27

2015/C 138/40

Kawża C-28/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-College van Beroep voor het Bedrijfsleven (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-23 ta’ Jannar 2015 – Koninklijke KPN NV et vs Autoriteit Consument en Markt (ACM)

28

2015/C 138/41

Kawża C-30/15 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2015 minn Simba Toys GmbH & Co. KG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fil-25 ta’ Jannar 2015 fil-Kawża T-450/09 – Simba Toys GmbH & Co. KG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

29

2015/C 138/42

Kawża C-37/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (l-Italja) fid-29 ta’ Jannar 2015 – Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s. vs Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

31

2015/C 138/43

Kawża C-41/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Ireland (l-Irlanda) fit-2 ta’ Frar 2015 – Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited vs Minister for Finance

31

2015/C 138/44

Kawża C-48/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-cour d’appel de Bruxelles (il-Belġju) fis-6 ta’ Frar 2015 – État belge – SPF Finances vs ING International SA, suċċessur fid-drittijiet u l-obbligi ta’ ING Dynamic SA

32

2015/C 138/45

Kawża C-50/15 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2015 minn Kurt Hesse mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fis-27 ta’ Novembru 2014 fil-Kawża T-173/11 – Kurt Hesse u Lutter & Partner GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

33

2015/C 138/46

Kawża C-57/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van beroep te Antwerpen (il-Belġju) fid-9 ta’ Frar 2015 – United Video Properties Inc. vs Telenet NV

34

2015/C 138/47

Kawża C-59/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (l-Italja) fid-9 ta’ Frar 2015 – Esse Di Emme Costruzioni Srl vs Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

35

2015/C 138/48

Kawża C-60/15 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ Frar 2015 minn Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fil-11 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-476/14, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea

35

2015/C 138/49

Kawża C-63/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Den Haag, sede ’s-Hertogenbosch (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-12 ta’ Frar 2015 – Mehrdad Ghezelbash vs Staatssecretaris van Veiligheit en Justitie

36

2015/C 138/50

Kawża C-64/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fit-12 ta’ Frar 2015 – BP Europa SE vs Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2015/C 138/51

Kawża C-65/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bari (l-Italja) fit-12 ta’ Frar 2015 – proċeduri kriminali kontra Vito Santoro

38

2015/C 138/52

Kawża C-66/15: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

38

2015/C 138/53

Kawża C-69/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fis-16 ta’ Frar 2015 – Nutrivet D.O.O.E.L. vs Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

39

2015/C 138/54

Kawża C-75/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Markkinaoikeus (il-Finlandja) fid-19 ta’ Frar 2015 – Viiniverla Oy vs Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

40

2015/C 138/55

Kawża C-77/15 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2015 mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fid-9 ta’ Jannar 2015 fil-Kawża T-409/14, Marcuccio vs L-Unjoni Ewropea u Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

41

2015/C 138/56

Kawża C-81/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fl-20 ta’ Frar 2015 – Kapnoviomichania Karelia AE vs Ypourgos Oikonomikon

42

2015/C 138/57

Kawża C-95/15 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2015 minn H & R ChemPharm GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-12 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-551/08, H & R ChemPharm GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea

43

2015/C 138/58

Kawża C-101/15 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Frar 2015 minn Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH u Pilkington Italia SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fis-17 ta’ Diċembru 2014 fil-Kawża T-72/09, Pilkington Group Limited et vs Il-Kummissjoni

45

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 138/59

Kawża T-249/12 u T-269/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Marzu 2015 – Vestel Iberia u Makro autoservicio mayorista vs Il-Kummissjoni [“Rikors għal annullament — Unjoni doganali — Teħid inkunsiderazzjoni a posteriori u maħfra ta’ dazji fuq l-importazzjoni — Apparat ta’ riċezzjoni ta’ televiżjoni bil-kulur li joriġina mit-Turkija — Talba għal maħfra tża’ dazji doganali mressqa minn żewġ importaturi — Rinviju mill-Kummissjoni lill-awtoritajiet nazzjonali għal deċiżjoni dwar importatur ieħor — Artikolu 871(2) u (6) u Artikolu 905(2) u (6) tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 — Nuqqas ta’ interess dirett — Inammissibbiltà”]

46

2015/C 138/60

Kawża T-377/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Marzu 2015 – ultra air vs UASI Deutschland (ultra.air ultrafilter) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invaldità — Trade mark Komunitarja verbali ultra.air ultrafilter — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009”]

46

2015/C 138/61

Kawża T-513/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Marzu 2015 – Braun Melsungen vs UASI (SafeSet) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali SafeSet — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — L-ewwel sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 — Eżami ex officio tal-fatti — Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009”]

47

2015/C 138/62

Kawża T-257/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Marzu 2015 – Novomatic vs UASI – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva BLACK JACK TM — Trade marks Komunitarji verbali u figurattivi preċedenti BLACK TRACK — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

48

2015/C 138/63

Kawża T-392/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Frar 2015 – Lavazza vs UASI – Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

48

2015/C 138/64

Kawża T-251/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Marzu 2015 – Gemeente Nijmegen vs Il-Kummissjoni [“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna mogħtija minn komun Olandiż favur klabb professjonali tal-futbol — Deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali prevista fl-Artikolu 108(2) TFUE — Miżura ta’ għajnuna implementata kompletament fid-data tad-deċiżjoni — Ammissibbiltà — Att li jista’ jiġi kkontestat”]

49

2015/C 138/65

Kawża T-431/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Frar 2015 – Métropole Gestion vs UASI – Metropol (METROPOL) (“Trade mark Komunitarja — Trade mark verbali METROPOL — Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Assenza ta’ applikazzjoni għal tiġdid tar-reġistrazzjoni tat-trade mark — Tħassir tat-trade mark wara l-iskadenza tar-reġistrazzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

49

2015/C 138/66

Kawża T-473/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Frar 2015 – G-Star Raw vs UASI – PepsiCo (PEPSI RAW) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

50

2015/C 138/67

Kawża T-233/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Marzu 2015 – Intesa Sanpaolo vs UASI (NEXTCARD) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali NEXTCARD — Rifjut parzjali ta’ reġistrazzjoni mill-eżaminatur — Obbligu ta’ motivazzjoni — Appell manifestament infondat fid-dritt”)

51

2015/C 138/68

Kawża T-833/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2014 – Søndagsavisen vs Il-Kummissjoni

51

2015/C 138/69

Kawża T-834/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2014 – Forbruger-Kontakt vs Il-Kummissjoni

52

2015/C 138/70

Kawża T-52/15: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Frar 2015 – Sharif University of Technology vs Il-Kunsill

52

2015/C 138/71

Kawża T-59/15: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Frar 2015 – Amitié vs EACEA

53

2015/C 138/72

Kawża T-65/15: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2014 – Talanton vs Il-Kummissjoni Ewropea

55

2015/C 138/73

Kawża T-68/15: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2015 – Scandlines Øresund et vs Il-Kummissjoni

56

2015/C 138/74

Kawża T-72/15: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2015 – Hippler vs Il-Kummissjoni

57

2015/C 138/75

Kawża T-86/15: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2015 – Aston Martin Lagonda vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ gradilja mqiegħda fil-parti ta’ quddiem ta’ vettura bil-mutur)

58

2015/C 138/76

Kawża T-87/15: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2015 – Aston Martin Lagonda vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ gradilja mqiegħda fil-parti ta’ quddiem ta’ vettura bil-mutur)

59

2015/C 138/77

Kawża T-88/15: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2015 – Aston Martin Lagonda vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ gradilja ta’ radjatur)

59

2015/C 138/78

Kawża T-98/15: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2015 – Tubes Radiatori vs UASI – Antrax It (Radiatori per riscaldamento)

60

2015/C 138/79

Kawża T-101/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Frar 2015 – Red Bull vs UASI – Optimum Mark (Rappreżentazzjoni tal-kuluri blu u fidda)

61

2015/C 138/80

Kawża T-102/15: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Frar 2015 – Red Bull vs UASI – Optimum Mark (Rappreżentazzjoni tal-kuluri blu u fidda)

61

2015/C 138/81

Kawża T-103/15: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Frar 2015 – Flabeg Deutschland vs Il-Kummisjoni

62

2015/C 138/82

Kawża T-108/15: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Frar 2015 – Bundesverband Glasindustrie et vs Il-Kummissjoni

63

2015/C 138/83

Kawża T-109/15: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Marzu 2015 – Saint-Gobain Isover G+H et vs Il-Kummissjoni

64

2015/C 138/84

Kawża T-110/15: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Marzu 2015 – International Management Group vs Il-Kummissjoni

65

2015/C 138/85

Kawża T-120/15: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Marzu 2015 – Proforec vs Il-Kummissjoni

66

2015/C 138/86

Kawża T-639/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Marzu 2015 – Watch TV vs Il-Kunsill

67

2015/C 138/87

Kawża T-459/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Marzu 2015 – Messi Cuccittini vs UASI – Pires Freitas Campos (LEO)

67


MT

 

Top