Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:118:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 118, 13 ta' April 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 118

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
13 ta' April 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 118/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 118/02

Kawża C-114/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeidshof te Antwerpen – il-Belġju) – Theodora Hendrika Bouman vs Rijksdienst voor Pensioenen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Assigurazzjoni għax-xjuħija u għall-mewt — Artikolu 46a(3)(ċ) — Likwidazzjoni ta’ benefiċċji — Regoli nazzjonali antikumulu — Deroga — Kunċett ta’ 'assigurazzjoni voluntarja jew ta’ assigurazzjoni b’għażla kontinwata' — Pensjoni nazzjonali skont skema ta’ assigurazzjoni obbligatorja — Possibbiltà li tintalab dispensa mill-affiljazzjoni matul ċertu perijodu — Portata taċ-ċertifikazzjoni redatta mill-istituzzjoni kompetenti ta’ Stat Membru ieħor — Regolament (KE) Nru 574/72 — Artikolu 47)

2

2015/C 118/03

Kawża C-134/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Ir-Renju Unit) – Raytek GmbH, Fluke Europe BV vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Kameras termali bir-raġġi infrared)

3

2015/C 118/04

Kawża C-336/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH (Appell — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tordna r-rimbors ta’ għajnuna finanzjarja — Eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea — Distinzjoni bejn l-interessi moratorji u l-interessi kumpensatorji — Kalkolu ta’ interessi)

3

2015/C 118/05

Kawża C-340/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-11 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Bruxelles – il-Belġju) – bpost SA vs Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Servizzi postali — Direttiva 97/67/KE — Artikolu 12 — Fornitur tas-servizz universali — Tariffi speċjali — Applikazzjoni għall-intermedjarji li jiġbru flimkien oġġetti postali — Obbligu ta’ nondiskriminazzjoni)

4

2015/C 118/06

Kawża C-349/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny – il-Polonja) – Minister Finansów vs Oil Trading Poland sp. z o.o. Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Dazji tas-sisa — Direttivi 92/12/KEE u 2008/118/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Żjut minerali u prodotti ta’ enerġija — Żjut lubrikanti intiżi għal użi differenti minn dawk ta’ karburant jew ta’ kombustibbli — Esklużjoni — Dazju tas-sisa impost fuq il-konsum ta’ prodotti ta’ enerġija, impost minn Stat Membru skont ir-regoli speċifiċi għas-sistema tad-dazju tas-sisa armonizzat — Kunċett ta’ “formalitajiet konnessi mal-qsim tal-fruntieri” — Artikolu 110 TFUE — Terminu għall-ħlas iqsar f’ċerti każijiet għax-xiri intra-Komunitarju minn dak għall-prodotti akkwistati fis-suq nazzjonali

4

2015/C 118/07

Kawża C-369/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch – il-Pajjiżi l-Baxxi) – proċeduri kriminali kontra N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom, A.A. Pruijmboom [Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Prekursuri ta’ drogi — Monitoraġġ tal-kummerċ bejn l-Istati Membri — Regolament (KE) Nru 273/2004 — Monitoraġġ tal-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi — Regolament (KE) Nru 111/2005 — Kunċett ta’ “sustanza skedata” — Sustanza “alpha-phenylacetoacetonitrile” (APAAN) — Sustanza skedata “1-phenyl-2-propanone” (BMK)]

5

2015/C 118/08

Kawża C-396/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Satakunnan käräjäoikeus – il-Finlandja) – Sähköalojen ammattiliitto ry vs Elektrobudowa Spolka Akcyjna (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 56 TFUE u 57 TFUE — Direttiva 96/71/KE — Artikoli 3, 5 u 6 — Haddiema ta’ kumpannija li għandha s-sede tagħha fi Stat Membru A, ikkollokati sabiex iwettqu xogħol fi Stat Membru B — Salarju minimu previst mill-ftehimiet kollettivi tal-Istat Membru B — Locus standi ta’ organizzazzjoni sindakali li għandha s-sede tagħha fl-Istat Membru B — Leġiżlazzjoni tal-Istat Membru A li tipprojbixxi t-trasferiment lil terz ta’ krediti marbuta mar-remunerazzjonijiet)

6

2015/C 118/09

Kawża C-531/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-11 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof – l-Awsrija) – Marktgemeinde Straßwalchen et vs Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend [Ambjent — Direttiva 85/337/KEE — Evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent — Proġetti li jeħtieġ jew le li jiġu suġġetti għal evalwazzjoni — Tħaffir esploratorju — Punt 14 tal-Anness I — Kunċett ta’ “estrazzjoni tal-petrolju [żejt mhux maħdum] u tal-gass naturali għal għanijiet kummerċjali” — Obbligu ta’ evalwazzjoni fil-każ ta’ estrazzjoni ta’ ċerta kwantità ta’ gass — Punt 2(d) tal-Anness II — Kunċett ta’ “tħaffir fil-fond” — Punt 1 tal-Anness III — Kunċett ta’ “kumulazzjoni ma’ proġetti oħra”]

7

2015/C 118/10

Kawża C-539/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal – Ir-Renju Unit) – Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd vs Sigma Pharmaceuticals plc “Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Att ta’ Adeżjoni mal-Unjoni Ewropea tal-2003 — Anness IV — Kapitolu 2 — Mekkaniżmu speċifiku — Obbligu ta’ notifika minn qabel”

8

2015/C 118/11

Kawża C-567/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Törvényszék – l-Ungerija) – Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai vs Raiffeisen Bank Zrt (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Direttiva 93/13/KEE — Artikolu 7 — Kuntratt ta’ kreditu immobiljari — Klawżola ta’ arbitraġġ — Natura inġusta — Rikors tal-konsumatur — Regola proċedurali nazzjonali — Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni tal-qorti adita bir-rikors intiż sabiex tiġi kkonstatata l-invalidità ta’ kuntratt standard imfassal minn qabel sabiex tieħu konjizzjoni tat-talba intiża sabiex tiġi kkonstatata n-natura abbużiva ta’ klawżoli kuntrattwali li jinsabu f’dan l-istess kuntratt)

9

2015/C 118/12

Kawża C-662/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Administrativo – il-Portugall) – Surgicare – Unidades de Saúde SA vs Fazenda Pública (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — VAT — Direttiva 2006/112/KE — Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Tranżazzjonijiet li jikkostitwixxu prattika abbużiva — Dritt fiskali nazzjonali — Proċedura speċjali nazzjonali f’każ ta’ suspetti relatati mal-eżistenza ta’ prattiki abbużivi fil-qasam fiskali — Prinċipji ta’ effettività u ta’ ekwivalenza)

9

2015/C 118/13

Kawża C-37/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — ‘Pjanijiet ta’ kontinġenza’ — Settur tal-frott u tal-ħaxix — Għajnuna illegali u inkompatibbli mas-suq intern — Irkupru — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni)

10

2015/C 118/14

Kawża C-48/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-12 ta’ Frar 2015 – Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Direttiva 2013/51/Euratom — Għażla tal-bażi legali — Trattat KEEA — Artikoli 31 EA u 32 EA — Trattat FUE — Artikolu 192(1) TFUE — Protezzjoni tas-saħħa tal-persuni — Sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem — Ċertezza legali — Kooperazzjoni leali bejn l-istituzzjonijiet)

11

2015/C 118/15

Kawża C-411/14 P: Appell ippreżentat fid-29 ta’ Awwissu 2014 minn Romano Pisciotti mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-2 ta’ Lulju 2014 fil-Kawża T-403/14, Pisciotti vs Il-Kummissjoni

11

2015/C 118/16

Kawża C-537/14 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2014 minn Debonair Trading Internacional Lda mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-23 ta’ Settembru 2014 fil-Kawża T-341/13 – Groupe Léa Nature SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

12

2015/C 118/17

Kawża C-610/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill–Okresný súd Prešov (is-Slovakkja) fid-29 ta’ Settembru 2014 – Helena Kolcunová vs Provident Financial s.r.o.

13

2015/C 118/18

Kawża C-2/15 SA: Talba għal awtorizzazzjoni ta’ eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ qbid imressqa fid-9 ta’ Frar 2015 – ANKO AE vs Il-Kummissjoni Ewropea

14

2015/C 118/19

Kawża C-3/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Jannar 2015 – Alexandra Stück vs Swiss International Air Lines AG

14

2015/C 118/20

Kawża C-6/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Belġju) fit-12 ta’ Jannar 2015 – TNS Dimarso NV vs Vlaams Gewest

15

2015/C 118/21

Kawża C-15/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank van koophandel te Gent (il-Belġju) fis-16 ta’ Jannar 2015 – New Valmar BVBA vs Global Pharmacies Partner Health srl

15

2015/C 118/22

Kawża C-18/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal Administrativo (il-Portugall) fid-19 ta’ Jannar 2015 – Brisal – Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland vs Fazenda Pública

16

2015/C 118/23

Kawża C-45/15 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Frar 2015 minn Safa Nicu Sepahan Co. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fil-25 ta’ Novembru 2014 fil-Kawża T-384/11, Safa Nicu Sepahan Co. vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

16

2015/C 118/24

Kawża C-47/15: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fis-6 ta’ Frar 2015 – Sélina Affum (konjuġi Amissah) vs Préfet du Pas de Calais, Procureur général de la Cour d’appel de Douai

18

2015/C 118/25

Kawża C-53/15 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2015 minn Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fil-25 ta’ Novembru 2014 fil-Kawżi magħquda T-426/10 u T-575/10, u fil-Kawża T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerias vs Il-Kummissjoni

19

2015/C 118/26

Kawża C-54/15 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2015 minn Trefilerías Quijano, S.A. mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fil-25 ta’ Novembru 2014 fil-Kawżi magħquda T-427/10 u T-576/10, u fil-Kawża T-439/12, Trefilerías Quijano vs Il-Kummissjoni

20

2015/C 118/27

Kawża C-55/15 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2015 minn Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fil-25 ta’ Novembru 2014 fil-Kawżi magħquda T-428/10 u T-577/10, u fil-Kawża T-441/12, Trenzas y Cables de Acero vs Il-Kummissjoni

20

2015/C 118/28

Kawża C-56/15 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2015 minn Global Steel Wire, S.A. mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fil-25 ta’ Novembru 2014 fil-Kawżi magħquda T-429/10 u T-578/10, u fil-Kawża T-438/12, Global Steel Wire vs Il-Kummissjoni

21

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 118/29

Kawża T-257/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 26 ta’ Frar 2015 – Pangyrus vs UASI – RSVP Design (COLOURBLIND) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali COLOUBLIND — Sinjal verbali COLOURBLIND — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ mala fide — Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Assenza ta’ użu fil-ħajja kummerjċali ta’ sinjal li l-portata tiegħu hija biss lokali — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(4) u Artikolu 53(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009”]

23

2015/C 118/30

Kawża T-652/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Frar 2015 – Sabbagh vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

23

2015/C 118/31

Kawża T-135/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Frar 2015 – Franza vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Irtirar — Għajnuna li tirrigwarda r-riforma tal-metodu ta’ finanzjament tal-irtirar tal-uffiċjali tal-Istat li jaħdmu ma’ France Télécom — Tnaqqis tal-korrispettiv dovut lill-Istat minn France Télécom — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern taħt ċerti kundizzjonijiet — Vantaġġ”)

24

2015/C 118/32

Kawża T-385/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Frar 2015 – Orange vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Irtirar — Għajnuna li tirrigwarda r-riforma tal-mod ta’ finanzjament tal-pensjonijiet tal-uffiċjali tal-Istat li jaħdmu ma’ France Télécom — Tnaqqis tal-korrispettiv li għandu jitħallas lill-Istat minn France Télécom — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna bħala kompatibbli mas-suq intern taħt ċerti kundizzjonijiet — Vantaġġ — Natura selettiva — Effett ħażin fuq il-kompetizzjoni — Drittijiet tad-difiża”)

25

2015/C 118/33

Kawża T-257/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Frar 2015 – Il-Polonja vs Il-Kummissjoni [“FAEGG — Taqsima ‘Garanzija’ — FAEG u FAEŻR — Spejjeż esklużi mill-finanzjament — Żvilupp rurali — Infiq imwettaq mill-Polonja — Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1258/1999 — Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 — Effikaċja tal-kontrolli — Obbligu ta’ motivazzjoni — Prinċipju ta’ sussidjarjetà”]

26

2015/C 118/34

Kawża T-365/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Frar 2015 – Il-Litwanja vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima ‘Garanzija’ — FAEG u FAEŻR — Spejjeż esklużi mill-finanzjament — Miżuri ta’ żvilupp rurali — ‘Żvantaġġi naturali’ u agroambjent — Adegwatezza tal-kontrolli — Korrezzjonijiet finanzjarji b’rata fissa — Proporzjonalità”)

26

2015/C 118/35

Kawża T-388/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 26 ta’ Frar 2015 – Costa Crociere vs UASI – Guerlain (SAMSARA) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali SAMSARA — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti SAMSARA — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

27

2015/C 118/36

Kawża T-713/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Frar 2015 – 9Flats vs UASI – Tibesoca (9flats.com) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali 9flats.com — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti 50flats — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

28

2015/C 118/37

Kawża T-261/14 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Frar 2015 – Walton vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Ċaħda tar-rikors fl-ewwel istanza bħala manifestament inammissibbli — Riżenja mill-impjieg ta’ membru tal-persunal temporanju — Ammont tal-kreditu miżmum mill-Kummissjoni fil-konfront tar-rikorrent wara r-riżenja tiegħu — Awtorità ta' res judicata — Deċiżjonijiet li saru definittivi fl-assenza ta’ rikors kontenzjuż”)

28

2015/C 118/38

Kawża T-814/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2014 – Banco Espírito Santo vs Il-Kummissjoni

29

2015/C 118/39

Kawża T-8/15: Rikors ippreżentat fit-8 ta Jannar 2015 – Auyantepui Corp. vs UASI – Magda Rose (Mr Jones)

31

2015/C 118/40

Kawża T-26/15 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Jannar 2015 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija fit-13 ta’ Novembru 2014 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) fil-Kawża F-2/12 – Hristov vs Il-Kummissjoni u EMA

32

2015/C 118/41

Kawża T-27/15 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Jannar 2015 mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) mis-sentenza mogħtija fit-13 ta’ Novembru 2014 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) fil-Kawża F-2/12 – Hristov vs Il-Kummissjoni u EMA

32

2015/C 118/42

Kawża T-51/15: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Frar 2015 – PAN Europe vs Il-Kummissjoni

33

2015/C 118/43

Kawża T-56/15: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Frar 2015 – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft vs UASI (Brauwelt)

34

2015/C 118/44

Kawża T-57/15: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Frar 2015 – Trajektna luka Split vs Il-Kummissjoni

35

2015/C 118/45

Kawża T-58/15: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Frar 2015 – Ludwig Bertram vs UASI – Seni Vita (Sanivita)

36

2015/C 118/46

Kawża T-67/15: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2015 – Polo Club vs UASI – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN)

36

2015/C 118/47

Kawża T-70/15: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2015 – Trajektna luka Split vs Il-Kummissjoni

37

2015/C 118/48

Kawża T-71/15: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2015 – Jaguar Land Rover vs UASI – Nissan Jidosha KK (Land Glider)

38

2015/C 118/49

Kawża T-73/15: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2015 – Aston Martin Lagonda vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ gradilja mqiegħda fil-parti ta’ quddiem ta’ vettura bil-mutur)

39

2015/C 118/50

Kawża T-75/15: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2015 – ROD Leichtmetallräder vs UASI – Rodi TR (ROD)

39

2015/C 118/51

Kawża T-77/15: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2015 – Tronios Group International vs UASI – British Sky Broadcasting Group (SkyTec)

40

2015/C 118/52

Kawża T-79/15: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Frar 2015 – Olympus Medical Systems vs UASI (3D)

41

2015/C 118/53

Kawża T-81/15: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2015 – Facchinello vs UASI – Olimpia Splendid (Synthesis)

41

2015/C 118/54

Kawża T-84/15: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Frar 2015 – Laboratorios Thea vs UASI – Sebapharma (Sebacur)

42

2015/C 118/55

Kawża T-85/15: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2015 – Alfa Wassermann Hungary vs UASI – Pharma Mar (YLOELIS)

43

2015/C 118/56

Kawża T-89/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Frar 2015 – Niagara Bottling vs UASI (NIAGARA)

44

2015/C 118/57

Kawża T-90/15: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Frar 2015 – Schoeller Corporation vs UASI – Sqope (SCOPE)

44

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 118/58

Kawża F-9/15: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Jannar 2015 – ZZ vs EMA

46


MT

 

Top