Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:065:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 65, 23 ta' Frar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 65

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
23 ta' Frar 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

2015/C 065/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 065/02

Opinjoni 2/13: Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja (Seduta Plenarja) tat-18 ta’ Diċembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea [Opinjoni mogħtija skont l-Artikolu 218(11) TFUE — Abbozz ta’ ftehim internazzjonali — Adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali — Kompatibbiltà tal-imsemmi abbozz mat-Trattati UE u FUE]

2

2015/C 065/03

Kawża C-81/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta’ Diċembru 2014 – Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Rikors għal annullament — Koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali — Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KEE-Turkija — Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f’isem l-Unjoni Ewropea, fi ħdan il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni — Għażla tal-bażi legali — Artikolu 48 TFUE — Artikolu 79(2)(b) TFUE — Artikolu 217 TFUE

2

2015/C 065/04

Kawża C-87/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Staatssecretaris van Financiën vs X (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Libertà ta’ stabbiliment — Leġiżlazzjoni fiskali — Taxxa fuq id-dħul — Persuna taxxabbli mhux residenti — Possibbiltà ta’ tnaqqis ta’ spejjeż marbuta ma’ monument storiku okkupat mill-proprjetarju tiegħu — Possibbiltà ta’ tnaqqis eskluża fir-rigward ta’ monument għas-sempliċi raġuni li l-monument ma huwiex ikklassifikat fl-Istat ta’ impożizzjoni filwaqt li huwa kklassifikat fl-Istat ta’ residenza)

3

2015/C 065/05

Kawżi Magħquda C-131/13, C-163/13 u C-164/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Staatssecretaris van Financiën vs Schoenimport “Italmoda” Mariano Previti vof (C-131/13), Turbu.com BV (C-163/13), Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-164/13) vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviji għal deċiżjoni preliminari — VAT — Sitt Direttiva — Sistema tranżitorja tal-kummerċ bejn l-Istati Membri — Oġġetti mibgħuta jew ittrasportati ġewwa l-Komunità — Frodi mwettqa fl-Istat Membru destinatarju — Teħid inkunsiderazzjoni tal-frodi fl-Istat Membru ta’ spedizzjoni — Rifjut tal-benefiċċju tad-drittijiet għal tnaqqis, għal eżenzjoni jew għal rimbors — Assenza ta’ dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali)

4

2015/C 065/06

Kawża C-133/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën vs Q (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-kapital — Leġiżlazzjoni fiskali — Taxxa fuq id-donazzjonijiet — Eżenzjoni fir-rigward ta’ “dominju rurali” — Eżenzjoni eskluża fir-rigward ta’ dominju li jinsab fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor)

5

2015/C 065/07

Kawża C-202/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court – ir-Renju Unit) – The Queen, fuq talba ta’: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez vs Secretary of State for the Home Department (Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea — Direttiva 2004/38/KE — Dritt ta’ ċittadini tal-Unjoni u ta’ membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu u jirrisjedu liberament fit-territorju ta’ Stat Membru — Dritt ta’ dħul — Ċittadin ta’ Stat terz, membru tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni, li għandu permess ta’ residenza maħruġ minn Stat Membru — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta d-dħul fit-territorju nazzjonali għal kisba minn qabel tal-permess ta’ dħul — Artikolu 35 tad-Direttiva 2004/38/KE — Artikolu 1 tal-Protokoll (Nru 20) dwar l-applikazzjoni ta’ ċerti aspetti tal-Artikolu 26 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għar-Renju Unit u għall-Irlanda)

5

2015/C 065/08

Kawża C-306/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – il-Belġju) – LVP NV vs Belgische Staat (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Banana — Sistema ta’ importazzjonijiet — Rati ta’ dazju applikabbli)

6

2015/C 065/09

Kawża C-354/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Retten i Kolding, Civilretten – id-Danimarka) – FOA, li qed jaġixxi għal Karsten Kaltoft vs Kommunernes Landsforening (KL), li qed taġixxi għall-Billund Kommune (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Tkeċċija — Raġuni — Obeżità tal-ħaddiem — Prinċipju ġenerali ta’ nondiskriminazzjoni minħabba l-obeżità — Assenza — Direttiva 2000/78/KE — Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Projbizzjoni ta’ kull diskriminazzjoni bbażata fuq diżabbiltà — Eżistenza ta’ “diżabbiltà”)

7

2015/C 065/10

Kawża C-364/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (Chancery Division) – ir-Renju Unit) – International Stem Cell Corporation vs Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 98/44/KE — Artikolu 6(2)(ċ) — Protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi — Attivazzjoni ta’ ooċiti permezz tal-partenoġenesi — Produzzjoni ta’ ċelloli staminali embrijoniċi umani — Jedd għall-privattiva — Esklużjoni ta’ “użi ta’ l-embrjonijiet [embrijuni umani] għal għanijiet industrijali jew kummerċjali” — Kunċetti ta’ “embriju uman” u ta’ “organiżmu kapaċi li jibda l-proċess ta’ żvilupp ta’ bniedem”)

7

2015/C 065/11

Kawżi Magħquda C-400/13 u C-408/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe – Il-Ġermanja) – Sophia Marie Nicole Sanders irrappreżentata minn Marianne Sanders vs David Verhaegen (C-400/13), Barbara Huber vs Manfred Huber (C-408/13) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Kooperazzjoni f’materji ċivili — Regolament Nru 4/2009 — Artikolu 3 — Ġurisdizzjoni sabiex jiġi deċiż rikors dwar obbligu ta’ manteniment fir-rigward ta’ persuni ddomiċiljata fi Stat Membru ieħor — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tistabbilixxi ċentralizzazzjoni ta’ ġurisdizzjoni

8

2015/C 065/12

Kawża C-434/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Parker Hannifin Manufacturing Srl, li kienet Parker ITR Srl, Parker-Hannifin Corp. Appell — Akkordji — Suq Ewropew tal-manek marittimi — Suċċessjoni ta’ entitajiet legali — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Tnaqqis tal-multa mill-Qorti Ġenerali — Ġurisdizzjoni sħiħa

9

2015/C 065/13

Kawża C-449/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal d’instance d’Orléans – Franza) – CA Consumer Finance vs Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, née Savary, Florian Bonato (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Kreditu għall-konsum — Direttiva 2008/48/KE — Obbligu ta’ informazzjoni prekuntrattwali — Obbligu li tiġi vverifikata l-affidabbiltà finanzjarja ta’ min jissellef — Oneru tal-prova — Mezzi ta’ prova)

9

2015/C 065/14

Kawża C-470/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – Generali-Providencia Biztosító Zrt vs Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi — Kuntratti li ma jilħqux il-limitu previst mid-Direttiva 2004/18/KE — Artikoli 49 TFUE u 56 TFUE — Applikabbiltà — Interess transkonfinali ċert — Kawżi ta’ esklużjoni mill-proċedura ta’ sejħa għal offerti — Esklużjoni ta’ operatur ekonomiku li jkun wettaq ksur tar-regoli nazzjonali tal-kompetizzjoni kkonstatat permezz ta’ sentenza mogħtija inqas minn ħames snin ilu — Ammissibbiltà — Proporzjonalità)

10

2015/C 065/15

Kawża C-523/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundessozialgericht – il-Ġermanja) – Walter Larcher vs Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti — Artikolu 45 TFUE — Artikolu 3(1) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Benefiċċji tax-xjuħija — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Ħaddiem li jibbenefika, fi Stat Membru, minn irtirar kmieni progressiv qabel ma jirtira kompletament — Teħid inkunsiderazzjoni għall-għoti tad-dritt għal pensjoni tax-xjuħija fi Stat Membru ieħor)

11

2015/C 065/16

Kawża C-542/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour constitutionnelle – il-Belġju) – Mohamed M’Bodj vs État belge (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 19(2) — Direttiva 2004/83/KE — Livelli minimi dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-istatus ta’ refuġjat jew tal-istatus mogħti permezz tal-protezzjoni sussidjarja — Persuna li tista’ tibbenefika mill-protezzjoni sussidjarja — Artikolu 15(b) — Tortura jew trattament jew sanzjonijiet inumani jew degradanti imposti fuq applikant fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu — Artikolu 3 — Regoli iktar favorevoli — Applikant li jbati minn marda serja — Assenza ta’ trattament adatt disponibbli fil-pajjiż ta’ oriġini — Artikolu 28 — Protezzjoni soċjali — Artikolu 29 — Kura tas-saħħa)

12

2015/C 065/17

Kawża C-551/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – l-Italja) – Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) vs Comune di Quartu S. Elena (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2008/98/KE — Artikolu 15 — Immaniġġar ta’ skart — Possibbiltà għall-produttur ta’ skart li jwettaq it-trattament tiegħu huwa stess — Liġi nazzjonali ta’ traspożizzjoni adottata, iżda li għadha ma daħlitx fis-seħħ — Skadenza tat-terminu għat-traspożizzjoni — Effett dirett)

12

2015/C 065/18

Kawża C-562/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour du travail de Bruxelles – il-Belġju) – Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve vs Moussa Abdida (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 19(2) u 47 — Direttiva 2004/83/KE — Livelli minimi dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-istatus ta’ refuġjat jew tal-istatus mogħti permezz tal-protezzjoni sussidjarja — Persuna li tista’ tibbenefika mill-protezzjoni sussidjarja — Artikolu 15(b) — Tortura jew trattament jew sanzjonijiet inumani jew degradanti imposti fuq applikant fil-pajjiż ta’ oriġini tiegħu — Artikolu 3 — Regoli iktar favorevoli — Applikant li jbati minn marda serja — Assenza ta’ trattament adatt disponibbli fil-pajjiż ta’ oriġini — Direttiva 2008/115/KE — Ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz b’residenza irregolari — Artikolu 13 — Azzjoni ġudizzjarja b’effett sospensiv — Artikolu 14 — Salvagwardji sakemm iseħħ ir-ritorn — Bżonnijiet bażiċi)

13

2015/C 065/19

Kawża C-568/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze vs Data Medical Service srl Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Direttiva 92/50/KEE — Artikoli 1(c) u 37 — Direttiva 2004/18/KE — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 1(8) u l-Artikolu 55 — Kunċetti ta’ “fornitur ta’ servizz” u ta’ “operatur ekonomiku” — Sptar universitarju pubbliku — Stabbiliment li għandu personalità ġuridika kif ukoll l-awtonomija ta’ impriża u ta’ organizzazzjoni — Attività prinċipalment mhux għal profitt — Għan istituzzjonali li jiġu offruti servizzi ta’ saħħa — Possibbiltà li jiġu offruti servizzi analogi fis-suq — Ammissjoni għall-parteċipazzjoni fi proċedura ta’ għoti ta’ kuntratt pubbliku

14

2015/C 065/20

Kawża C-599/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) vs Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 — Artikolu 4 — Baġit ġenerali tal-Unjoni — Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 — Artikolu 53b(2) — Deċiżjoni 2004/904/KE — Fond Ewropew għar-refuġjati għall-perijodu 2005-2010 — Artikolu 25(2) — Bażi legali tal-obbligu ta’ rkupru ta’ sussidju fil-każ ta’ irregolarità)

15

2015/C 065/21

Kawża C-639/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/112/KE — VAT — Rata mnaqqsa — Artikoli initiżi biex jipprovdu protezzjoni min-nirien)

15

2015/C 065/22

Kawża C-640/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-18 ta’ Diċembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ħlas lura ta’ taxxi mħallsa indebitament taħt id-dritt tal-Unjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Tnaqqis retroattiv tat-terminu ta’ prekrizzjoni tar-rimedji applikabbli — Prinċipju ta’ effettività — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi)

16

2015/C 065/23

Kawża C-70/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-11 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu – il-Portugall) – Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA vs Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KEE) Nru 3846/87 — Agrikoltura — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Ħlasijiet lura fuq l-esportazzjoni — Laħam tat-tjur — “Tiġieġ ta’ riforma” — Nomenklatura tal-prodotti agrikoli għall-ħlasijiet lura fuq l-esportazzjoni — Klassifikazzjoni)

16

2015/C 065/24

Kawża C-99/14 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Diċembru 2014 – Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Għajnuna mill-Istat — Deċiżjoni 2010/787/UE — Għajnuna intiża sabiex tiffaċilità l-għeluq tal-minjieri tal-faħam li ma humiex kompettitivi — Kundizzjonijiet sabiex din l-għajnuna tkun kkunsidrata kompatibbli mas-suq intern — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja)

17

2015/C 065/25

Kawża C-368/14 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2014 minn Compagnie des bateaux mouches SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fil-21 ta’ Mejju 2014 fil-Kawża T-553/12 – Compagnie des bateaux mouches SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

17

2015/C 065/26

Kawża C-505/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Münster (il-Ġermanja) fit-12 ta’ Novembru 2014 – Klausner Holz Niedersachsen GmbH vs Land Nordrhein-Westfalen

18

2015/C 065/27

Kawża C-507/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal de Justiça (il-Portugall) fit-13 ta’ Novembru 2014 – P vs M

18

2015/C 065/28

Kawża C-515/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Ċipru

19

2015/C 065/29

Kawża C-522/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Novembru 2014 – Sparkasse Allgäu vs Finanzamt Kempten

20

2015/C 065/30

Kawża C-529/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fl-24 ta’ Novembru 2014 – YARA Brunsbüttel GmbH vs Hauptzollamt Itzehoe

20

2015/C 065/31

Kawża C-532/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (Il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-24 ta’ Novembru 2014 – Toorank Productions vs Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 065/32

Kawża C-533/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-24 ta’ Novembru 2014 – Toorank Productions vs Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 065/33

Kawża C-556/14 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Diċembru 2014 minn Holcim (Romania) SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-18 ta’ Settembru 2014 fil-Kawża T-317/12, Holcim (Romania) SA vs Il-Kummissjoni Ewropea

22

2015/C 065/34

Kawża C-561/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-5 ta’ Diċembru 2014 – Caner Genc vs Udlændingenævnet

24

2015/C 065/35

Kawża C-575/14 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ Diċembru 2014 minn Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-2 ta’ Ottubru 2014 fil-Kawża T-340/07 RENV: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea

25

2015/C 065/36

Case C-590/14 P: Appell ippreżentata fit-18 ta’ Diċmebru 2014 minn Dimosia Epikhirisi Ilektrismou AE (DEI) mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tat- 8 ta’ Ottubru 2014 fil-Każ T-542/11 Alouminion vs Il-Kummissjoni

26

2015/C 065/37

Kawża C-453/12: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ Diċembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

27

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 065/38

Kawża T-127/09 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Jannar 2015 – Abdulrahim vs Il-Kunsill u l-Kummissjoni (“Rinviju wara annullament — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban — Regolament (KE) Nru 881/2002 — Iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi ta’ persuna inkluża f’lista stabbilita minn korp ta’ Nazzjonijiet Uniti — Inklużjoni tal-isem ta’ din il-persuna fil-lista inkluża fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Skadenza — Żball skużabbli — Drittijiet fundamentali — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Dritt għar-rispett tal-proprjetà — Dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja”)

28

2015/C 065/39

Kawża T-667/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Jannar 2015 – Veloss International u Attimedia vs Il-Parlament (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Provvista ta’ servizzi ta’ traduzzjoni lejn il-Grieg fil-Parlament — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Obbligu ta’ motivazzjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

29

2015/C 065/40

Kawża T-1/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Jannar 2015 – Franza vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Għajnuna għas-salvataġġ u għar-ristrutturazzjoni ta’ impriżi f’diffikultà — Għajnuna għar-ristrutturazzjoni prevista mill-awtoritajiet Franċiżi favur SeaFrance SA — Żieda fil-kapital azzjonarju u self mogħti minn SNCF lil SeaFrance — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Kriterju ta’ investitur privat — Linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u għar-ristrutturazzjoni tal-impriżi f’diffikultà”)

29

2015/C 065/41

Kawżi magħquda T-539/12 u T-150/03: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Jannar 2015 – Ziegler vs Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Kompetizzjoni — Suq tas-servizzi ta’ ċaqliq internazzjonali fil-Belġju — Ċaqliq tal-uffiċjali u ta’ membri tal-persunal oħra tal-Unjoni — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE — Kwotazzjonijiet ta’ konvenjenza — Portata tar-responsabbiltà ta’ istituzzjoni — Awtorità ta’ res judicata — Dmir ta’ diliġenza — Rabta kawżali”)

30

2015/C 065/42

Kawża T-107/13 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2015 – Trentea vs FRA (“Appell — Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Reklutaġġ — Deċiżjoni ta’ ċaħda tal-kandidatura u ta’ ħatra ta’ kandidat ieħor — Aggravju li tqajjem għall-ewwel darba fis-seduta — Żnaturament tal-provi — Obbligu ta’ motivazzjoni — Kontestazzjoni tal-kundanna għall-ispejjeż”)

31

2015/C 065/43

Kawża T-195/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 14 ta’ Jannar 2015 – dm-drogerie markt vs UASI – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali CAMEA — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti BALEA — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Assenza ta’ xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/200”]

31

2015/C 065/44

Kawża T-197/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Jannar 2015 – MEM vs UASI (MONACO) “Trade mark Komunitarja — Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika lill-Komunità Ewropea — Trade mark verbali MONACO — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 151(1) u Artikolu 154(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 7(1)(b) u (c) u Artikolu 7(2) tar-Regolament Nru 207/2009 — Rifjut parzjali ta’ protezzjoni”

32

2015/C 065/45

Kawża T-406/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Jannar 2015 – Gossio vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi speċifiċi meħuda kontra ċerti persuni u entitajiet fir-rigward tas-sitwazzjoni fil-Côte d’Ivoire — Iffriżar ta’ fondi — Użu ħażin ta’ poter — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Drittijiet fundamentali”)

32

2015/C 065/46

Kawża T-69/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Jannar 2015 – Melt Water vs UASI (MELT WATER Original) [“Trade mark Komunitajra — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva MELT WATER Original — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nruo207/2009”])

33

2015/C 065/47

Kawża T-70/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 14 ta’ Jannar 2015 – Melt Water vs UASI (Forma ta’ flixkun ċilindriku u trasparenti) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja tridimensjonali — Forma ta’ flixkun ċilindriku u trasparenti — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

34

2015/C 065/48

Kawża T-407/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Diċembru 2014 – Al Assad vs Il-Kunsill [“Rikors għal annullament — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Iskrizzjoni ta’ individwu fil-lista ta’ persuni kkonċernati — Rabtiet personali ma’ membri tar-reġim — Drittijiet tad-difiża — Smigħ xieraq — Obbligu ta’ motivazzjoni — Oneru tal-prova — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Proporzjonalità — Dritt għall-proprjetà — Dritt għall-ħajja privata — Awtorità ta’ res judicata — Inammissibbiltà — Inammissibbiltà manifesta — Rikors infondat fid-dritt”]

34

2015/C 065/49

Kawża T-768/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2014 – ANKO vs Il-Kummissjoni

35

2015/C 065/50

Kawża T-771/14: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Novembru 2014 – ANKO vs Il-Kummissjoni

36

2015/C 065/51

Kawża T-784/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2014 – Ir-Rumanija vs Il-Kummissjoni

36

2015/C 065/52

Kawża T-788/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2014 – MPF Holdings vs Il-Kummissjoni

38

2015/C 065/53

Kawża T-794/14: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Diċembru 2014 – AATC Trading vs UASI – El Corte Inglés (ALAΪA PARIS)

38

2015/C 065/54

Kawża T-804/14: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Diċembru 2014 – Ogrodnik vs UASI – Aviário Tropical (Tropical)

39

2015/C 065/55

Kawża T-810/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Diċembru 2014 – Il-Portugall vs Il-Kummissjoni

40

2015/C 065/56

Kawża T-813/14: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Diċembru 2014 – Liu vs UASI – DSN Marketing (Basktijiet għal kompjuters li jistgħu jinġarru)

40

2015/C 065/57

Kawża T-815/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2014 – Closet Clothing vs UASI – (Closed Holding (CLOSET)

41

2015/C 065/58

Kawża T-818/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Diċembru 2014 – BSCA vs Il-Kummissjoni

42

2015/C 065/59

Kawża T-820/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2014 – Delta Group agroalimentare vs Il-Kummissjoni

43

2015/C 065/60

Kawża T-821/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2014 – Pollo Delta di Scabin Giancarlo e C. vs Il-Kummissjoni

44

2015/C 065/61

Kawża T-824/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Diċembru 2014 – Eveready Battery Company vs UASI – Hussain et (POWER EDGE)

45

2015/C 065/62

Kawża T-825/14: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2014 – IREPA vs Il-Kummissjoni u Il-Qorti tal-Awdituri

45

2015/C 065/63

Kawża T-826/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2014 – Spanja vs Il-Kummissjoni

47

2015/C 065/64

Kawża T-828/14: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Diċembru 2014 – Antrax It vs UASI – Vasco Group (Radjaturi tat-tisħin)

47

2015/C 065/65

Kawża T-829/14: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Diċembru 2014 – Antrax It vs UASI – Vasco Group (Radjaturi tat-tisħin)

48

2015/C 065/66

Kawża T-839/14: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2014 – Alnapharm vs UASI – Novertis (Alrexil)

49

2015/C 065/67

Kawża T-840/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2014 – International Gaming Projects/UASI – British Sky Broadcasting Group (Sky BONUS)

50

2015/C 065/68

Kawża T-842/14: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2014 – Airpressure Bodyforming vs UASI (Slim legs by airpressure bodyforming)

50

2015/C 065/69

Kawża T-844/14: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2014 – GRE vs UASI (Mark1)

51

2015/C 065/70

Kawża T-846/14: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Diċembru 2014 – Spokey vs UASI – Leder Jaeger (SPOKEY)

52

2015/C 065/71

Kawża T-2/15: Rikors ippreżentat fil-Qorti Ġenerali fit-2 ta’ Jannar 2015 – Ipatau vs Il-Kunsill

52

2015/C 065/72

Kawża T-3/15: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Jannar 2015 – K-Swiss vs UASI (Strixxi paralleli fuq żarbun)

53

2015/C 065/73

Kawża T-4/15: Rikors ippreżentat fit-8 ta Jannar 2015 – Beiersdorf vs UASI (Q10)

53

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 065/74

Kawża F-140/14: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

55


MT

 

Top