EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:016:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 16, 19 ta’ Jannar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 16

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
19ta' Jannar 2015


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

2015/C 016/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 016/02

Kawża C-580/12 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Novembru 2014 – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Akkordji – Suq tal-ħġieġ ċatt fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) – Iffissar tal-prezzijiet – Kalkolu tal-ammont tal-multa – Teħid inkunsiderazzjoni tal-bejgħ intern tal-impriżi – Terminu raġonevoli – Ammissibbiltà ta’ dokumenti prodotti fid-dawl tas-seduta tal-Qorti Ġenerali)

2

2015/C 016/03

Kawża C-140/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-12 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – il-Ġermanja) – Annett Altmann et vs Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet – Direttiva 2004/39/KE – Artikolu 54 – Obbligu ta’ sigriet professjonali tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni finanzjarja – Informazzjoni dwar impriża ta’ investiment frawdolenti u fi stralċ ġudizzjarju)

3

2015/C 016/04

Kawża C-201/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-3 ta’ Settembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Brussel – il-Belġju) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW vs Helena Vandersteen et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2001/29/KE – Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati – Dritt ta’ riproduzzjoni – Eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet – Kunċett ta’ ‘parodija’ – Kunċett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni)

3

2015/C 016/05

Kawża C-333/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-11 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Sozialgericht Leipzig – il-Ġermanja) – Elisabeta Dano, Florin Dano vs Jobcenter Leipzig (Moviment liberu tal-persuni – Ċittadinanza tal-Unjoni – Ugwaljanza fit-trattament – Ċittadini ta’ Stat Membru mingħajr attività ekonomika residenti fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor – Esklużjoni ta’ dawn il-persuni mill-benefiċċji speċjali mhux kontributorji u li jingħataw fi flus abbażi tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 – Direttiva 2004/38/KE – Dritt ta’ residenza ta’ iktar minn tliet xhur – Artikoli 7(1)(b) u 24 – Kundizzjoni ta’ riżorsi suffiċjenti)

4

2015/C 016/06

Kawża C-402/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-5 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Anotato Dikastirio Kyprou – Ċipru) – Cypra Ltd vs Kypriaki Dimokratia (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Agrikoltura – Spezzjonijiet sanitarji – Regolament (KE) Nru 854/2004 – Prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman – Kontrolli uffiċjali – Ħatra ta’ veterinarju uffiċjali – Qtil tal-bhejjem)

5

2015/C 016/07

Kawża C-416/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado Contencioso-Administrativo no4 de Oviedo – Spanja) – Mario Vital Pérez vs Ayuntamiento de Oviedo (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol – Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Artikolu 21 – Direttiva 2000/78/KE – Artikoli 2(2), 4(1) u 6(1) – Diskriminazzjoni bbażata fuq l-età – Dispożizzjoni nazzjonali – Kundizzjoni ta’ reklutaġġ tal-membri tal-korp tal-pulizija lokali – Iffissar tal-età massima għal 30 sena – Ġustifikazzjonijiet)

6

2015/C 016/08

Kawża C-443/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-13 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – l-Awstrija) – Ute Reindl, répresentant pénalement responsable de MPREIS Warenvertriebs GmbH vs Bezirkshauptmannschaft Innsbruck (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet fil-qasam tal-ispezzjonijiet sanitarji – Regolament (KE) Nru 2073/2005 – Anness I – Kriterji mikrobijoloġiċi applikabbli għall-prodotti tal-ikel – Salmonella fil-laħam frisk tat-tjur – Nuqqas ta’ osservanza tal-kriterji mikrobijoloġiċi kkonstatat fl-istadju tad-distribuzzjoni – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissanzjona operatur fis-settur tal-ikel li jintervjeni biss fl-istadju tal-bejgħ bl-imnut – Konformità mad-dritt tal-Unjoni – Natura effettiva, dissważiva u proporzjonata tas-sanzjoni)

6

2015/C 016/09

Kawża C-447/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Novembru 2014 – Riccardo Nencini vs Il-Parlament Ewropew (Appell – Membru tal-Parlament Ewropew – Allowances intiżi li jkopru l-ispejjeż li jintefqu fit-twettiq tal-funzjonijiet Parlamentari – Irkupru tal-ammonti mħallsa indebitament – Irkupru – Preskrizzjoni – Terminu raġonevoli)

7

2015/C 016/10

Kawża C-530/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-11 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof – l-Awstrija) – Leopold Schmitzer vs Bundesministerin für Inneres (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Politika soċjali – Direttiva 2000/78/KE – Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol – Artikolu 2(1) u (2)(a) – Artikolu 6(1) – Diskriminazzjoni bbażata fuq l-età – Leġiżlazzjoni nazzjonali li, għall-finijiet tad-determinazzjoni tar-remunerazzjoni, tissuġġetta t-teħid inkunsiderazzjoni ta’ perijodi ta’ taħriġ u ta’ servizz imwettqa qabel l-età ta’ 18-il sena għal estensjoni tat-termini għal avvanz – Ġustifikazzjoni – Natura adegwata sabiex jintlaħaq l-għan imfittex – Possibbiltà li tiġi kkontestata l-estensjoni tat-termini għal avvanz)

8

2015/C 016/11

Kawża C-656/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nejvyšší soud České republiky – ir-Repubblika Ċeka) – L vs M (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili – Ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri – Regolament (KE) Nru 2201/2003 – Artikolu 12(3) – Wild ta’ ġenituri mhux miżżewġin – Estensjoni tal-ġurisdizzjoni – Assenza ta’ kawża oħra pendenti konnessa – Aċċettazzjoni tal-ġurisdizzjoni – Kontestazzjoni tal-ġurisdizzjoni ta’ qorti minn parti li adixxiet l-istess qorti)

8

2015/C 016/12

Kawża C-112/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-13 ta’ Novembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Libertà ta’ stabbiliment – Moviment liberu ta’ kapital – Artikoli 49 TFUE u 63 TFUE – Artikoli 31 u 40 tal-Ftehim ŻEE – Leġiżlazzjoni fiskali nazzjonali – Imputazzjoni tal-qligħ kapitali lill-parteċipanti ta’ kumpannija privata – Skemi purament artifiċjali – Proporzjonalità)

9

2015/C 016/13

Kawża C-275/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo – Spanja) – Elcogás, SA vs Administración del Estado, Iberdrola, SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Għajnuna mill-Istat – Kunċett ta’ ‘intervent tal-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat’ – Kumpanniji li għandhom stallazzjonijiet ta’ produzzjoni tal-enerġija elettrika – Finanzjamenti straordinarji)

10

2015/C 016/14

Kawża C-348/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – BestWater International GmbH vs Michael Mebes, Stefan Potsch (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet – Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati – Direttiva 2001/29/KE – Soċjetà tal-informazzjoni – Armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati – Artikolu 3(1) – Komunikazzjoni lill-pubbliku – Kunċett – Links tal-internet li jagħtu aċċess għal xogħlijiet protetti – Użu tat-teknika tal-“framing”)

10

2015/C 016/15

Kawża C-466/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2014 – Repsol YPF SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) (Appell – Trade mark Komunitarja – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 8(1)(b) – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Sinjal figurattiv li jirrapreżenta l-ittra “R”)

11

2015/C 016/16

Kawża C-665/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal do Trabalho de Lisboa – il-Portugall) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins vs Via Directa – Companhia de Seguros SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) tar-Regolament tal-Proċedura – Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea – Prinċipji ta’ ugwaljanza u ta’ nondiskriminazzjoni – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tistabbilixxi tnaqqis fir-remunerazzjoni għal ċerti ħaddiema tas-settur pubbliku – Assenza ta’ implementazzjoni tad-dritt tal-Unjoni – Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

11

2015/C 016/17

Kawża C-669/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja is-Sitt Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2014 – Mundipharma GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), AFT Pharmaceuticals Ltd (Appell – Trade mark Komunitarja – Regolament (KE) Nru 40/94 – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark verbali Maxigesic – Rifjut ta’ reġistrazzjoni)

12

2015/C 016/18

Kawża C-139/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Baden-Württemberg – il-Ġermanja) – Mineralquelle Zurzach AG vs Hauptzollamt Singen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tariffa Doganali Komuni – Klassifikazzjoni tariffarja – Nomenklatura Magħquda – Klassifikazzjoni tal-merkanzija – Intestatura tariffarja 2202 10 00 – Ilmijiet, inklużi ilmijiet minerali u ilmijiet effervexxenti, biz-zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu miżjud jew imħawrin – Intestatura tariffarja 2202 9010 11 – Meraq tal-frott jew meraq tal-ħxejjex imħallat fl-ilma jew magħmul effervexxenti)

12

2015/C 016/19

Kawża C-246/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – l-Italja) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani vs Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għal tnaqqis ta’ drittijiet għall-pensjoni b’effett retroattiv – Sitwazzjoni purament interna – Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

13

2015/C 016/20

Kawża C-254/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-5 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Općinski sud u Velikoj Gorici – il-Kroazja) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju vs Đuro Vladika (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Politika Komunitarja fil-qasam tal-ilma – Direttiva 2000/60/KE – Prezz iffatturat lill-konsumatur – Possibbiltà li jiġu ffatturati spejjeż fissi – Fatti preċedenti għall-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea – Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

14

2015/C 016/21

Kawża C-356/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-5 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – l-Ungerija) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft vs Földművelésügyi Miniszter (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikoli 53(2) u 94 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Assenza ta’ informazzjoni suffiċjenti dwar il-kuntest fattwali u leġiżlattiv tal-kawża prinċipali – Inammissibbiltà manifesta)

14

2015/C 016/22

Kawża C-366/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság – L-Ungerija – Herrenknecht AG vs Hév-Sugár kft (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Inammissibbiltà manifesta – Assenza ta’ informazzjoni suffiċjenti dwar il-kuntest fattwali u leġiżlattiv tat-tilwima fil-kawża prinċipali kif ukoll dwar ir-raġunijiet li jiġġustifikaw in-neċessità ta’ risposta għad-domanda preliminari)

15

2015/C 016/23

Kawża C-394/14: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-14 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Rüsselsheim – il-Ġermanja) – Sandy Siewert et vs Condor Flugdienst GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regoli tal-proċedura – Artikolu 99 – Trasport bl-ajru – Regolament (KE) Nru 261/2004 – Dewmien twil ta’ titjira – Dritt tal-passiġġieri għal kumpens – Kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni tat-trasportatur tal-ajru mill-obbligu ta’ kumpens tiegħu – Kunċett ta’ “ċirkustanzi straordinarji” – Ajruplan li saritlu ħsara minn taraġ mobbli għat-tlugħ abbord matul titjira preċedenti)

15

2015/C 016/24

Kawża C-243/14: Talba mressqa minn Philippe Adam Krikorian (Franza) fit-13 ta’ Mejju 2014

16

2015/C 016/25

Kawża C-401/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Namur (il-Belġju) fit-22 ta’ Awwissu 2014 – Bernard Leloup vs L-Istat Belġjan

16

2015/C 016/26

Kawża C-469/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Ottubru 2014 – Masterrind GmbH vs Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2015/C 016/27

Kawża C-482/14: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ottubru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

17

2015/C 016/28

Kawża C-486/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Novembru 2014 – proċeduri kriminali kontra Piotr Kossowski

18

2015/C 016/29

Kawża C-498/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’appel de Bruxelles (il-Belġju) fl-10 ta’ Novembru 2014 – RG (*1)  vs SF (*1) 

19

2015/C 016/30

Kawża C-503/14: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Novembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

20

2015/C 016/31

Kawża C-519/14 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Novembru 2014 minn Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugniss e.V. mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-3 ta’ Settembru 2014 fil-Kawża T-113/11 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse vs Il-Kummissjoni Ewropea

21

2015/C 016/32

Kawża C-405/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Ottubru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Rumanija, partijiet intervenjenti: Ir-Repubblika tal-Estonja, Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi

22

2015/C 016/33

Kawża C-483/13: Digriet tal-President tal-Ewwel Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Spanja) – Unicaja Banco, SA vs Steluta Grigore

23

2015/C 016/34

Kawża C-685/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de première instance de Liège – il-Belġju) – Belgacom SA vs Commune de Fléron

23

2015/C 016/35

Kawża C-54/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid – Spanja) – Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio vs Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

23

2015/C 016/36

Kawża C-188/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid – Spanja) – Juan Pedro Ludeña Hormigos vs Banco de Santander SA

23

2015/C 016/37

Kawża C-206/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Ottubru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja

24

2015/C 016/38

Kawża C-208/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera – Spanja) – Antonia Valdivia Reche vs Banco de Valencia SA

24

2015/C 016/39

Kawża C-380/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Settembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Rüsselsheim – il-Ġermanja) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner vs Condor Flugdienst GmbH

24

2015/C 016/40

Kawża C-403/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad ta’ Varna – Il-Bulgarija) – “Vekos Trade” AD vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

24

2015/C 016/41

Kawi magħquda T-303/06 RENV u T-337/06 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2014 – UniCredit vs UASI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB u UniCredit Wealth Management) (“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjonijiet għat-trade marks Komunitarji verbali UNIWEB u UniCredit Wealth Management – Trade marks nazzjonali verbali preċedenti UNIFONDS u UNIRAK u trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti UNIZINS – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Sensiela jew familja ta’ trade marks – Probabbiltà ta’ assoċjazzjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009] – Talbiet għal annullament jew għal bidla mressqa mill-intervenjent – Artikolu 134(3) tar-Regoli tal-Proċedura”)

25

2015/C 016/42

Kawża T-450/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 25 ta’ Novembru 2014 – Simba Toys vs UASI – Seven Towns (Forma ta’ kubu b’uċuħ li għandhom struttura ta’ gradilja) (“Trade mark Komunitarja – Proċedura għal dikjarazzjoni ta’ invalidità – Trade mark Komunitarja tridimensjonali – Kuba b’uċuħ li jkollhom struttura ta’ gradilja – Raġunijiet assoluti għal rifjut – L-ewwel sentenza tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 – Assenza ta’ sinjal kompost esklużivament mill-forma ta’ prodott neċessarja sabiex jinkiseb riżultat tekniku – Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(e)(ii) tar-Regolament Nru 207/2009] – Assenza ta’ sinjal kompost esklużivament mill-forma imposta min-natura stess tal-prodott – Artikolu 7(1)(e)(i) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(e)(i) tar-Regolament Nru 207/2009] – Assenza ta’ sinjal kompost esklużivament mill-forma li tagħti valur sostanzjali lill-prodott – Artikolu 7(1)(e)(iii) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(e)(iii) tar-Regolament Nru 207/2009] – Karattru distintiv – Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009) – Assenza ta’ karattru distintiv – Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 207/2009) – Karattru distintiv miksub bl-użu – Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009) – Obbligu ta’ motivazzjoni – L-ewwel sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”)

26

2015/C 016/43

Kawża T-517/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Novembru 2014 – Alstom vs Il-Kommissjoni (“Kompetizzjoni – Akkordji – Suq tat-transformers tal-elettriku – Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE – Effett fuq il-kummerċ bejn Stati Membri – Kunċett ta’ impriża – Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur – Preżunzjoni ta’ eżerċizzju effettiv ta’ influwenza determinanti minn kumpannija parent fuq l-aġir tas-sussidjarja tagħha – Obbligu ta’ motivazzjoni”)

26

2015/C 016/44

Kawża T-521/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Novembru 2014 – Alstom Grid vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni – Akkordji – Suq tat-transformers tal-elettriku – Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE – Ftehim ta’ tqassim tas-suq – Komunikazzjoni dwar il-kooperazzjoni tal-2002 – Immunità minn multi – Aspettattivi leġittimi – Obbligu ta’ motivazzjoni”)

27

2015/C 016/45

Kawża T-153/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Novembru 2014 – Cantina Broglie 1 vs UASI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) (“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali ZENATO RIPASSA – Trade mark nazzjonali verbali preċedenti RIPASSO – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nruo207/2009”)

28

2015/C 016/46

Kawża T-154/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Novembru 2014 – Cantina Broglie 1 vs UASI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) (“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Ripassa ZENATO – Trade mark nazzjonali verbali preċedenti RIPASSO – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nruo207/2009”)

28

2015/C 016/47

Kawża T-173/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 27 ta’ Novembru 2014 – Hesse u Lutter & Partner vs UASI – Porsche (Carrera) (“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Carrera – Trade marks Komunitarja u nazzjonali verbali preċedenti CARRERA – Raġuni relattiva għal rifjut – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 – Vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti – Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 – Sostituzzjoni parzjali ta’ parti fil-kawża”)

29

2015/C 016/48

Kawża T-384/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2014 – Safa Nicu Sepahan vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran bil-għan li tiġi evitata l-proliferazzjoni nukleari – Iffriżar ta’ fondi – Żball ta’ evalwazzjoni – Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva – Talba għad-danni”)

30

2015/C 016/49

Kawża T-512/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2014 – Ryanair vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat – Settur tal-ajru – Taxxa Irlandiża fuq it-trasport bl-ajru – Eżenzjoni ta’ passiġġieri fi tranżitu u f’korrispondenza – Deċiżjoni li tikkonstata l-assenza ta’ għajnuna mill-Istat – Assenza ta’ ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali – Diffikultajiet serji – Drittijiet proċedurali tal-persuni interessati”)

31

2015/C 016/50

Kawża T-272/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Novembru 2014 – Energetický a průmyslový u EP Investment Advisors vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni – Proċedura amministrattiva – Deċiżjoni li tikkonstata rifjut ta’ sottomissjoni għal spezzjoni u li timponi multa – Artikolu 23(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 – Preżunzjoni ta’ innoċenza – Drittijiet tad-difiża – Proporzjonalità – Obbligu ta’ motivazzjoni”)

31

2015/C 016/51

Kawża T-374/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 25 ta’ Novembru 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck vs UASI – Beverage Trademark (KASTEEL) (“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Komunità Ewropea – Trade mark figurattiva KASTEEL – Trade mark nazzjonali verbali preċedenti CASTEL BEER – Raġuni relattiva għal rifjut – Użu ġenwin tat-trade mark preċedenti – Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 – Probabbiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 – Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009”)

32

2015/C 016/52

Kawża T-375/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck vs UASI – Beverage Trademark (KASTEEL) (“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Reġistrazzjoni internazzjonali li tindika lill-Komunità Ewropea – Trade mark verbali KASTEEL – Trade mark nazzjonali verbali preċedenti CASTEL BEER – Raġuni relattiva għal rifjut – Użu ġenwin tat-trade mark preċedenti – Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 – Probbabiltà ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 – Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009”)

33

2015/C 016/53

Kawża T-394/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2014 – Alfastar Benelux vs Il-Kunsill (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi – Proċedura ta’ sejħa għal offerti – Manteniment tekniku u servizzi ta’ assistenza u ta’ intervent fuq is-sit għall-kumpjuters personali, għall-printers u għat-tagħmir periferali tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill – Ċaħda tal-offerta ta’ offerent u għoti tal-kuntratt lil offerent ieħor – Deċiżjoni meħuda wara l-annullament mill-Qorti Ġenerali ta’ deċiżjoni preċedenti – Talba għad-danni”)

33

2015/C 016/54

Kawża T-556/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2014 – Royalton Overseas vs UASI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) (“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva KAISERHOFF – Trade mark nazzjonali verbali preċedenti KAISERHOFF – Sospensjoni tal-proċedura amministrattiva – Regoli 20 u 50 tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 – Exami ex officio tal-fatti – Artikolu 76(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

34

2015/C 016/55

Kawża T-240/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Novembru 2014 – Aldi Einkauf vs UASI – Alifoods (Alifoods) (“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva Komunitarja Alifoods – Trade marks verbali internazzjonali u Komunitarji preċedenti ALDI – Raġuni relattiva għal rifjut – Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni – Assenza ta’ xebh bejn is-sinjali – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 – Regola 19(2)(a)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95”)

35

2015/C 016/56

Kawża T-402/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2014 – Orange vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni – Proċedura amministrattiva – Deċiżjoni li tordna spezzjoni – Proporzjonalità – Natura xierqa – Neċessità – Assenza ta’ natura arbitrarja – Motivazzjoni”)

35

2015/C 016/57

Kawża T-556/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2014 – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller vs UASI (Original Eau de Cologne) (“Trade mark Komunitarja – Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja kollettiva verbali Original Eau de Cologne – Raġunijiet assoluti għal rifjut – Artikolu 7(1)(b)(c) u (d) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

36

2015/C 016/58

Kawża T-17/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Novembru 2014 – ANKO vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ – Seba’ Programm Qafas dwar l-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) – Kuntratt li jikkonċerna l-proġett Pocemon – Rimbors tas-somom antiċipati – Ittra li tħabbar il-ħruġ ta’ nota ta’ debitu – Ittra ta’ tfakkira – Nuqqas ta’ interess ġuridiku – Inammissibbiltà”)

37

2015/C 016/59

Kawża T-64/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Novembru 2014 – ANKO vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ – Sitt Programm Qafas dwar l-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2002-2006) – Kuntratt li jikkonċerna l-proġett Doc@Hand – Rimbors tas-somom antiċipati – Ittra li tħabbar il-ħruġ ta’ nota ta’ debitu – Nuqqas ta’ interess ġuridiku – Inammissibbiltà”)

37

2015/C 016/60

Kawża T-20/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Novembru 2014 – Nguyen vs Il-Parlament u l-Kunsill (“Rikors għal annullament – Riforma tal-istatut tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewroprea u tal-kondizzjonijiet tal-impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni – Kondizzjonijiet inqas favorevoli fil-qasam tal-ħlas fil-forma ta’ somma f’daqqa tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u taż-żieda tal-leave annwali permezz ta’ jiem ta’ leave addizzjonali għal raġuni ta’ distanza – Nuqqas ta’ interess individwali – Responsabbiltà mhux kuntrattwali – Rabta kawżali – Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament kompletament infondat fid-dritt”)

38

2015/C 016/61

Kawża T-22/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Novembru 2014 – Bergallou vs Il-Parlament u Il-Kunsill (“Rikors għal annullament – Riforma tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea u tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra tal-Unjoni – Sistema inqas favorevoli fil-qasam ta’ ħlas b’rata fissa ta’ spejjeż tal-ivvjaġġar u ta’ żieda tal-leave annwali bi ġranet ta’ leave supplimentari għal raġuni ta’ distanza – Nuqqas ta’ interess individwali – Responsabbiltà mhux kuntrattwali – Rabta kawżali – Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment infondat fid-dritt”)

39

2015/C 016/62

Kawża T-23/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Novembru 2014 – Bos et vs Il-Parlament u l-Kunsill (“Rikors għal annullament – Riforma tar-Regolamenti tal-persunal tal-Unjoni Ewropea u tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea – Tnaqqis sostanzjali tan-numru ta’ ġranet ta’ leave annwali għal uffiċjali u membri tal-persunal f’pajjiż terz – Nuqqas ta’ interess individwali – Inammissibbiltà manifesta”)

39

2015/C 016/63

Kawża T-27/14: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Novembru 2014 – Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament – Suq intern tal-gass naturali – Artikolu 22 tad-Direttiva 2003/55/KE – Ittra tal-Kummissjoni li titlob lil awtorità regolatorja tannulla d-deċiżjoni tagħha dwar l-għoti ta’ deroga – Att li ma jistax jiġi kkontestat – Inammissibbiltà”)

40

2015/C 016/64

Kawża T-731/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ottubru 2014 – Agrotikos Sinetairismos Profiti Ilia vs Il-Kunsill

41

2015/C 016/65

Kawża T-732/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2014 – Sberbank of Russia vs Il-Kunsill

41

2015/C 016/66

Kawża T-733/14: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2014 – European Dynamics Luxembourg u Evropaïki Dynamiki vs IL-Parlament

42

2015/C 016/67

Kawża T-734/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ottubru 2014 – VTB Bank vs Il-Kunsill

43

2015/C 016/68

Kawża T-749/14: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Novembru 2014 – Chung-Yuan Chang vs UASI – BSH (AROMA)

44

2015/C 016/69

Kawża T-772/14: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Novembru 2014 – Musso vs Il-Parlament

45

2015/C 016/70

Kawża T-647/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Novembru 2014 – Meda vs UASI – Takeda (PANTOPREM)

47

2015/C 016/71

Kawża F-59/09 RENV: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-18 ta’ Novembru 2014 – De Nicola vs BEI (Servizz Pubbliku – Kawża mibgħuta lura lejn it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku wara annullament – Persunal tal-BEI – Evalwazzjoni annwali – Regolamentazzjoni interna – Proċedura għat-tressiq ta’ kawża – Dritt ta’ smigħ – Ksur mill-Kumitat tal-Appell – Illegalità tad-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Appell – Fastidju psikoloġiku – Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talbiet għal kumpens)

48

2015/C 016/72

Kawża F-156/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-18 ta’ Novembru 2014 – McCoy vs Il-Kumitat tar-Reġjuni (Servizz pubbliku – Uffiċjali – Rikors għad-danni – Aġir ħażin – Fastidju mis-superjuri diretti – Mard ikkaġunat mix-xogħol – Kumpens mogħti abbażi tal-Artikolu 73 tar-Regolamenti tal-Persunal li ma jkoprix id-dannu kollu subit – Talba għal kumpens kumplimentari)

48

2015/C 016/73

Kawża F-42/14: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Novembru 2014 – EH vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku – Uffiċjal – Remunerazzjoni – Allowances tal-familja – Regola kontra l-kumulu tal-allowances nazzjonali u statutorji – Ġbir mill-konjuġi tal-uffiċjal ta’ allowances tal-familja nazzjonali – Assenza ta’ dikjarazzjoni tal-uffiċjal tal-bidla tas-sitwazzjoni personali tiegħu lill-amministrazzjoni tiegħu – Proċedura dixxiplinari – Sanzjoni dixxiplinari – Inżul fl-iskala – Proporzjonalità – Motivazzjoni – Ċirkustanzi attenwanti – Nuqqas ta’ diliġenza tal-amministrazzjoni)

49

2015/C 016/74

Kawża F-133/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Novembru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

50

2015/C 016/75

Kawża F-135/14: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2014 – ZZ vs EMA

50


 


MT

 

Top