EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:007:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 7, 12 ta' Jannar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 7

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
12ta' Jannar 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2015/C 007/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2015/C 007/02

Kawża C-476/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-5 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – l-Awstrija) – Österreichischer Gewerkschaftsbund vs Verband Österreichischer Banken und Bankiers (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Ftehim qafas dwar xogħol part-time — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Ftehim kollettiv li jipprevedi allowance għall-ulied dipendenti — Kalkolu tal-allowance mħallsa lil ħaddiema part-time skont il-prinċipju ta’ pro rata temporis)

2

2015/C 007/03

Kawża C-4/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) –Familienkasse vs Susanne Fassbender-Firman (Sigurtà soċjali — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Benefiċċji tal-familja — Regoli fil-każ ta’ kumulu ta’ drittijiet għal benefiċċji tal-familja)

3

2015/C 007/04

Kawża C-42/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – l-Italja) – Cartiera dell’Adda SpA vs CEM Ambiente SpA Kuntratti pubbliċi — Prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ trasparenza — Direttiva 2004/18/KE — Raġunijiet għall-esklużjoni mill-parteċipazzjoni — Artikolu 45 — Sitwazzjoni personali tal-kandidat jew tal-offerent — Dikjarazzjoni obbligatorja dwar il-persuna indikata bħala “direttur tekniku” — Ommissjoni tad-dikjarazzjoni fl-offerta — Esklużjoni mill-kuntratt mingħajr il-possibbiltà li tiġi rrettifikata din l-ommissjoni

3

2015/C 007/05

Kawża C-103/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-5 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Sofia-grad – il-Bulgarija) – Snezhana Somova vs Glaven director na Stolichno upravlenie “Sotsialno osiguryavane” (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikoli 12, 45, 46 u 94 — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta l-għoti ta’ pensjoni għall-kundizzjoni ta’ interruzzjoni tal-kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni għax-xjuħija — Xiri mill-ġdid ta’ perijodu ta’ assigurazzjoni nieqsa bħala korrispettiv għall-ħlas tal-kontribuzzjonijiet — Koinċidenza tal-perijodi ta’ assigurazzjoni f’diversi Stati Membri — Fakultà tal-persuna assigurata li tevita r-regola ta’ kumulu tal-perijodi ta’ kontribuzzjonijiet u ta’ assigurazzjoni — Irtirar tal-pensjoni mogħtija u rkupru tal-ammont imħallas żejjed — Obbligu ta’ ħlas tal-interessi)

4

2015/C 007/06

Kawża C-108/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Mac GmbH vs Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (Moviment liberu tal-merkanzija — Restrizzjonijiet kwantitattivi — Miżuri li għandhom effett ekwivalenti — Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq — Importazzjoni parallela — Rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq mogħtija skont id-Direttiva 91/414/KEE fl-Istat ta’ esportazzjoni)

5

2015/C 007/07

Kawża C-137/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bayerisch Verwaltungsgericht München – il-Ġermanja) – Herbaria Kräuterparadies GmbH vs Freistaat Bayern “Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Agrikoltura — Politika Agrikola Komuni — Produzzjoni organika u ttikkettjar ta’ prodotti organiċi — Regolament (KE) Nru 889/2008 — Artikolu 27(1)(f) — Użu ta’ prodotti u sustanzi fl-ipproċessar ta’ oġġetti tal-ikel — Projbizzjoni tal-użu ta’ minerali, vitamini, aminoaċidi u mikronutrijenti fejn ma jkunux legalment meħtieġa — Żieda ta’ glukonat ferruż u ta’ vitamini ma’ xarba organika — Użu ta’ minerali, vitamini, aminoaċidi u mikronutrijenti — Kwantitajiet meħtieġa biex jiġi awtorizzat il-bejgħ bħala suppliment tal-ikel, indikat bħala tajjeb għas-saħħa u nutrizzjonali jew bħala oġġett tal-ikel għal użu nutrittiv partikolari”

6

2015/C 007/08

Kawża C-166/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal administratif de Melun – Franza) – Sophie Mukarubega vs Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis “Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Viżi, ażil, immigrazzjoni, u politiki oħra marbuta mal-moviment liberu tal-persuni — Direttiva 2008/115/KE — Ritorn taċ-ċittadini ta’ pajjiż terz li jirrisjedu irregolarment — Proċedura ta’ adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ ritorn — Prinċipju ta’ rispett tad-drittijiet tad-difiża — Dritt ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz f’sitwazzjoni irregolari li jinstema’ qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni li għandha mnejn taffettwa l-interessi tiegħu — Rifjut tal-amministrazzjoni li tagħti lil ċittadin ta’ pajjiż terz f’sitwazzjoni irregolari permess ta’ residenza abbażi tal-ażil, akkumpanjat minn obbligu ta’ tluq mit-territorju — Dritt għal smigħ qabel ma tingħata d-deċiżjoni ta’ ritorn”

7

2015/C 007/09

Kawża C-311/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-ĦamesAwla) tal-5 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Centrale Raad van Beroep – Il-Pajjiżi l-Baxxi) – O. Tümer vs Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Protezzjoni tal-impjegati fil-każ ta’ insolvenza tal-persuna li timpjega — Direttiva 80/987/KEE — Impjegat ċittadin ta’ pajjiż terz li ma għandux permess ta’ residenza validu — Ċaħda mill-benefiċċju tad-dritt għal kumpens għal insolvenza)

7

2015/C 007/10

Kawża C-335/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Iscottish Land Court – ir-Renju Unit) – Robin John Feakins vs The Scottish Ministers “Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika Agrikola Komuni — Skema ta’ pagament uniku — Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 795/2004 — Artikolu 18(2) — Riżerva nazzjonali — Ċirkustanzi eċċezzjonali — Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament”

8

2015/C 007/11

Kawża C-385/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 – Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali (FEŻR) — Programm operattiv reġjonali (POR) 2000-2006 għar-reġjun ta’ Campania — Regolament (KE) Nru 1260/1999 — L-ewwel subparagrafu (f) tal-Artikolu 32(3) — Proċedura ta’ ksur kontra r-Repubblika Taljana li tikkonċerna l-immaniġġar ta’ skart fir-reġjun ta’ Campania — Deċiżjoni li ma jitwettqux il-pagamenti intermedjarji relatati mal-miżura tal-POR dwar l-immaniġġar u l-eliminazzjoni tal-iskart)

9

2015/C 007/12

Kawża C-395/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ilma urban mormi — Direttiva 91/271/KEE — Artikoli 3 u 4 — Obbligu tal-ġbir — Obbligu ta’ trattament)

9

2015/C 007/13

Kawża C-546/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – Agenzia delle Dogane, Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane vs ADL American Dataline Srl (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KEE) Nru 2658/87 — Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Intestaturi 8471 u 8518 — Speakers li jirriproduċu l-ħoss permezz tal-bdil ta’ sinjal elettromanjetiku f’soundwaves, li jistgħu jiġu konnessi biss ma’ kompjuter u kkummerċjalizzati separatament)

10

2015/C 007/14

Kawża C-610/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 – Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — FAEGG, FAEG u FAEŻR — Spejjeż esklużi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea — Spejjeż sostnuti mill-Pajjiżi l-Baxxi)

11

2015/C 007/15

Kawża C-190/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-6 ta’ Novembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tad-Danimarka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2000/60/KE — Politika tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ilma — Pjanijiet ta’ ġestjoni ta’ distrett tal-baċin ta’ xmara — Pubblikazzjoni — Assenza ta’ notifika lill-Kummissjoni Ewropea)

11

2015/C 007/16

Kawża C-171/14 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ April 2014 minn Eleonora Giulia Calvi mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fil-31 ta’ Marzu 2014 fil-Kawża T-159/14, Eleonora Giulia Calvi vs Il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem

12

2015/C 007/17

Kawża C-459/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fit-3 ta’ Ottubru 2014 – Fadil Cocaj vs Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

12

2015/C 007/18

Kawża C-470/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo – Sala Tercera Contencioso-Administrativo (Spanja) fl-14 ta’ Ottubru 2014 – Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) et vs Administración del Estado et

13

2015/C 007/19

Kawża C-473/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Ġreċja) fl-20 ta’ Ottubru 2014 – Dimos Kropias Attikis vs Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis

14

2015/C 007/20

Kawża C-475/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Il-Litwanja) fis-17 ta’ Ottubru 2014 – AAS Gjensidige Baltic, li taġixxi permezz ta’ AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas vs UAB DK PZU Lietuva

15

2015/C 007/21

Kawża C-477/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (England and Wales) (ir-Renju Unit) fis-27 ta’ Ottubru 2014 – Pillbox 38 (UK) Limited, li qed taġixxi taħt l-isem kummerċjali “Totally Wicked” vs Secretary of State for Health

16

2015/C 007/22

Kawża C-478/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale ordinario di Cagliari (l-Italja) fis-27 ta’ Ottubru 2014 – proċeduri kriminali kontra Roberto Siddu

17

2015/C 007/23

Kawża C-480/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fid-29 ta’ Ottubru 2014 – Società Sogno di Tolosa Limited et vs Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

17

2015/C 007/24

Kawża C-485/14: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Novembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

18

2015/C 007/25

Kawża C-504/14: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Novembru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

19

 

Il-Qorti Ġenerali

2015/C 007/26

Kawża T-549/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Novembru 2014 – Natura Selection vs UASI – Afoi Anezoulaki (natur) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali natur — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva preċedenti natura — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

21

2015/C 007/27

Kawża T-481/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Novembru 2014 – Spanja vs Il-Kummissjoni (“Agrikoltura — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Settur tal-frott u l-ħaxix — Frott taċ-ċitru — Rikors għal annullament — Att konfermattiv — Fatti ġodda u sostanzjali — Ammissibbiltà — Kundizzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni — Dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-immarkar — Indikazzjonijiet tal-aġenti ta’ preżervazzjoni jew sustanzi kimiċi oħra użati fit-trattament ta’ wara l-ħsad — Rakkomandazzjonijiet relatati mal-istandards deċiżi fil-kuntest tal-Kummissjoni ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa”)

21

2015/C 007/28

Kawża T-653/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Novembru 2014 – Jaber vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għal annullament — Terminu ta’ rikors — Inammissibbiltà parzjali — Interess ġuridiku — Oneru tal-prova — Modulazzjoni ratione temporis tal-effetti ta’ annullament”)

22

2015/C 007/29

Kawża T-654/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Novembru 2014 – Koddour vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għal annullament — Terminu ta’ rikors — Inammissibbiltà parzjali — Interess ġuridiku — Oneru tal-prova — Modulazzjoni ratione temporis tal-effetti ta’ annullament”)

24

2015/C 007/30

Kawżi T-40/12 u T-183/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Novembru 2014 – European Dynamics Luxembourg u Evropaïki Dynamiki vs Europol (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi informatiċi għal sistema ta’ ġestjoni tal-proċessi tan-negozju, dokumenti u rekords u ta’ portal tal-intranet tal-kumpannija — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Obbligu ta’ motivazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament — Trasparenza — Proporzjonalità — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

27

2015/C 007/31

Kawża T-43/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Novembru 2014 – Hamcho u Hamcho International vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għal annullament — Terminu ta’ rikors — Inammissibbiltà parzjali — Interess ġuridiku — Oneru tal-prova — Modulazzjoni ratione temporis tal-effetti ta’ annullament”)

28

2015/C 007/32

Kawża T-223/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Novembru 2014 – Ntouvas vs ECDC (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — It-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) — Rapporti finali tal-awditjar li sar fuq l-ECDC mis-servizz tal-awditjar intern tal-Kummissjoni — Rifjut ta’ aċċess — Obbligu ta’ motivazzjoni — Obbligu li jsir eżami konkret u individwali — Interess pubbliku superjuri”)

30

2015/C 007/33

Kawża T-510/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2014 – Conrad Electronic vs UASI – British Sky Broadcasting Group u Sky IP International (EuroSky) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali EuroSky — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti SKY — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

31

2015/C 007/34

Kawża T-50/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2014 – Think Schuhwerk vs UASI – Müller (VOODOO) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali VOODOO — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Mala fide — Artikolu 52(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009”]

32

2015/C 007/35

Kawża T-138/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Novembru 2014 – Evonik Oil Additives vs UASI – BRB International (VISCOTECH) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali VISCOTECH — Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti VISCOPLEX — Prova tal-portata territorjali u tal-validità ta’ trade mark internazzjonali preċedenti — Regola 19(2), u Regola 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza tal-probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nruo207/2009”)

32

2015/C 007/36

Kawża T-308/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2014 – Repsol vs UASI – Adell Argiles (ELECTROLINERA) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali ELECTROLINERA — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti ELECTROLINERA — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

33

2015/C 007/37

Kawża T-344/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Novembru 2014 – Out of the blue vs UASI – Dubois et (FUNNY BANDS) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali FUNNY BANDS — Isem kummerċjali nazzjonali preċedenti FUNNY BANDS — Isem tad-dominju tal-internet nazzjonali preċedenti ‘www.funny-bands.com’ — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nruo207/2009 — Użu fin-negozju ta’ sinjal li l-portata tiegħu ma huwiex biss lokali — Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 — Ċaħda tal-oppożizzjoni”)

34

2015/C 007/38

Kawża T-394/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2014 – Photo USA Electronic Graphic vs Il-Kunsill (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ oġġetti taċ-ċeramika li jintużaw fuq il-mejda u fil-kċina li joriġinaw miċ-Ċina — Dazju antidumping definittiv — Definizzjoni tal-prodott ikkonċernat”)

34

2015/C 007/39

Kawża T-484/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2014 – Lumene vs UASI (THE YOUTH EXPERTS) [“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali THE YOUTH EXPERTS — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Portata tal-eżami li għandu jitwettaq mill-Bord tal-Appell — Eżami fuq il-mertu suġġett għall-ammissibbiltà tar-rikors — L-ewwel sentenza tal-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

35

2015/C 007/40

Kawża T-693/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2014 – Hamr Sport vs Il-Kummissjoni

36

2015/C 007/41

Kawża T-712/14: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2014 – CEAHR vs Il-Kummissjoni

36

2015/C 007/42

Kawża T-720/14: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Ottubru 2014 – Rotenberg vs Il-Kunsill

37

2015/C 007/43

Kawża T-724/14: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2014 – ECFA u IEP vs Il-Kummissjoni u EACEA

38

2015/C 007/44

Kawża T-726/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2014 – Novar vs UASI

39

2015/C 007/45

Kawża T-729/14: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ottubru 2014 – PAN Europe u Unaapi vs Il-Kummissjoni

40

2015/C 007/46

Kawża T-737/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ottubru 2014 – Vnesheconombank vs Kunsill

41

2015/C 007/47

Kawża T-739/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ottubru 2014 – PSC Prominvestbank vs Il-Kunsill

42

2015/C 007/48

Kawża T-745/14: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Novembru 2014 – TeamBank vs UASI – Easy Asset Management (easy Credit)

43

2015/C 007/49

Kawża T-748/14: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Novembru 2014 – Montenegro vs UASI (Forma ta’ flixkun)

43

2015/C 007/50

Kawża T-751/14: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Novembru 2014 – Hikari Miso vs UASI – Nishimoto Trading (Hikari)

44

2015/C 007/51

Kawża T-761/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Novembru 2014 – Consolidated Artists vs UASI – Body Cosmetics International (MANGO)

45

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2015/C 007/52

Kawża F-2/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-13 ta’ Novembru 2014 – Hristov vs Il-Kummissjoni u EMA (Servizz pubbliku — Proċedura ta’ selezzjoni u ta’ ħatra tad-direttur eżekuttiv ta’ aġenzija regolatorja — Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) — Proċedura ta’ selezzjoni f’żewġ fażijiet — Preselezzjoni fi ħdan il-Kummissjoni — Ħatra mill-kunsill ta’ aministrazzjoni tal-EMA — Obbligu għall-kunsill ta’ amministrazzjoni tal-EMA li jagħżel id-direttur eżekuttiv minn fost il-kandidati magħżula mill-Kummissjoni — Rikors għal annullament — Kompożizzjoni tal-kumitat ta’ preselezzjoni — Kumulu tal-funzjonijiet ta’ membru tal-kumitat ta’ preselezzjoni u ta’ membru tal-kunsill ta’ amministrazzjoni tal-EMA — Kandidati membri tal-kunsill ta’ amministrazzjoni tal-EMA li jidhru fil-lista ta’ kandidati magħżula mill-Kummissjoni — Ħatra tal-kandidat membru tal-kunsill ta’ amministrazzjoni tal-EMA — Dmir ta’ imparzjalità — Ksur — Annullament — Rikors għad-danni — Dannu morali separabbli mill-illegalità li fuqha huwa bbażat l-annullament — Prova — Assenza)

46

2015/C 007/53

Kawża F-78/13: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Novembru 2014 – Loecker vs SEAE (Servizz pubbliku — Persunal tal-EEAS — Membru tal-persunal temporanju — Kap ta’ delegazzjoni f’pajjiż terz — Waqfien antiċipat tal-funzjonijiet ta’ kap ta’ delegazzjoni — Trasferiment lejn is-sede tal-EEAS — Drittijiet tad-difiża — Interess tas-servizz — Motivazzjoni)

47

2015/C 007/54

Kawża F-83/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Awwissu 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

47

2015/C 007/55

Kawża F-88/14: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Settembru 2014 – ZZ et vs Il-Kummissjoni

48

2015/C 007/56

Kawża F-93/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Settembru 2014 – ZZ vs UASI

48

2015/C 007/57

Kawża F-94/14: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2014 – ZZ vs BĊE

49

2015/C 007/58

Kawża F-96/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembtu 2014 – ZZ u ZZ vs Il-Kummissjoni

49

2015/C 007/59

Kawża F-97/14: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Settembru 2014 – ZZ vs EMA

50

2015/C 007/60

Kawża F-101/14: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs UASI

50

2015/C 007/61

Kawża F-102/14: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs UASI

51

2015/C 007/62

Kawża F-103/14: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs UASI

52

2015/C 007/63

Kawża F-104/14: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

52

2015/C 007/64

Kawża F-105/14: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs ENISA

53

2015/C 007/65

Kawża F-107/14: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

53

2015/C 007/66

Kawża F-109/14: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

54

2015/C 007/67

Kawża F-111/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ottubru 2014 – ZZ et vs Il-Kummissjoni

54

2015/C 007/68

Kawża F-113/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ottubru 2014 – ZZ et vs Il-Kummissjoni

55

2015/C 007/69

Kawża F-115/14: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

55

2015/C 007/70

Kawża F-117/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

56

2015/C 007/71

Kawża F-119/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

56

2015/C 007/72

Kawża F-120/14: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Parlament

57

2015/C 007/73

Kawża F-121/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kunsill

57

2015/C 007/74

Kawża F-122/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

58

2015/C 007/75

Kawża F-123/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Kumitat tar-Reġjuni

59

2015/C 007/76

Kawża F-124/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

59

2015/C 007/77

Kawża F-125/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Parlament

60

2015/C 007/78

Kawża F-127/14: Rikors ippreżentat fit-31 ta’ Ottubru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

60

2015/C 007/79

Kawża F-129/14: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Novembru 2014 – ZZ vs SEAE

61

2015/C 007/80

Kawża F-131/14: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

61

2015/C 007/81

Kawża F-126/13: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Novembru 2014 – Durand vs Il-Kummissjoni

62


MT

 

Top