Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:439:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 439, 8 ta' Diċembru 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 439

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
8 ta' Diċembru 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2014/C 439/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2014/C 439/02

Kawżi magħquda C-359/11 u C-400/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-23 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Alexandra Schulz vs Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG u Josef Egbringhoff vs Stadtwerke Ahaus GmbH (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttivi 2003/54/KE u 2003/55/KE — Protezzjoni tal-konsumaturi — Suq intern tal-elettriku u tal-gass naturali — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tiddetermina l-kontenut tal-kuntratti magħmula mal-konsumaturi li jirriżultaw mill-obbligu ġenerali ta’ provvista — Tibdila unilaterali mill-bejjiegħ tal-prezz tas-servizz — Informazzjoni, fi żmien xieraq qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din it-tibdila, tar-raġunijiet, tal-kundizzjonijiet u tal-portata ta’ din)

2

2014/C 439/03

Kawża C-326/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla Awla) tad-9 ta’ Diċembru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Rita van Caster, Patrick van Caster vs Finanzamt Essen-Süd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Moviment liberu tal-kapital — Artikolu 63 TFUE — Tassazzjoni tad-dħul li jirriżulta minn fondi ta’ investiment — Obbligu ta’ komunikazzjoni u ta’ pubblikazzjoni ta’ ċerta informazzjoni minn fond ta’ investiment — Tassazzjoni b’rata fissa tad-dħul li jirriżulta minn fondi ta’ investiment li ma jikkonformawx ruħhom mal-obbligi ta’ komunikazzjoni u ta’ pubblikazzjoni)

3

2014/C 439/04

Kawża C-104/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-23 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākās tiesas Senāts – il-Latvja) – AS “Olainfarm” vs Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Politika industrijali — Direttiva 2001/83/KE — Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Artikolu 6 — Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq — Artikolu 8(3)(i) — Obbligu li, mal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni, jiġu annessi r-riżultati tat-testijiet farmaċewtiċi, prekliniċi u kliniċi — Derogi li jirrigwardaw it-testijiet prekliniċi u kliniċi — Artikolu 10 — Prodotti mediċinali ġeneriċi — Kunċett ta’ “prodott mediċinali ta’ referenza” — Dritt suġġettiv tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ prodott mediċinali ta’ referenza li jikkontesta l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ ġeneriku ta’ dan l-ewwel prodott mediċinali — Artikolu 10a — Prodott mediċinali li l-użu mediku tas-sustanzi attivi tiegħu ilu stabbilit sew fl-Unjoni Ewropea għal mill-inqas għaxar snin — Possibbiltà li jintuża prodott mediċinali li l-awtorizzazzjoni tiegħu ngħatat fid-dawl tad-deroga prevista fl-Artikolu 10a bħala prodott mediċinali ta’ referenza sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ medikament ġeneriku)

3

2014/C 439/05

Kawża C-222/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Teleklagenævnet – id-Danimarka) – TDC A/S vs Erhvervsstyrelsen (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi — Direttiva 2022/22/KE — Artikolu 32 — Servizzi addizzjonali obbligatorji — Mekkaniżmu ta’ kumpens tal-ispejjeż marbuta mal-provvista ta’ dawn is-servizzi — Kunċett ta’ “qorti jew tribunal” fis-sens tal-Artikolu 267 TFUE — Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

4

2014/C 439/06

Kawża C-252/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttivi 2002/73/KE u 2006/54/KE — Ugwaljanza fit-trattament bejn irġiel u nisa — Impjieg u xogħol — Aċċess għall-impjiegi — Ritorn mil-leave tal-maternità — Rekwiżiti proċedurali tar-rikors promotur — Espożizzjoni koerenti tal-ilmenti — Formulazzjoni mhux ekwivoka tat-talbiet)

5

2014/C 439/07

Kawża C-268/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Ottubru 22014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Sibiu – ir-Rumanija) – Elena Petru vs Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 22(2) — Assigurazzjoni għall-mard — Kura fl-isptar mogħtija fi Stat Membru ieħor — Rifjut ta’ awtorizzazzjoni minn qabel — Nuqqas ta’ mediċini u ta’ riżorsi mediċi bażiċi)

5

2014/C 439/08

Kawża C-299/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Grondwettelijk Hof – il-Belġju) – Isabelle Gielen vs Ministerraad (Tassazzjoni — Direttiva 2008/7/KE — Artikoli 5(2) u 6 — Taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital — Taxxa fuq il-konverżjoni ta’ titoli ta’ possessjoni f’titoli nominattivi jew f’titoli żmaterjalizzati)

6

2014/C 439/09

Kawża C-302/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākās tiesas Senāts – il-Litwanja) – AS flyLAL-Lithuanian Airlines, fi stralċ vs VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Artikolu 31 — Talba għal rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenza li tordna miżuri provviżorji jew kawtelatorji — Artikolu 1(1) — Kamp ta’ applikazzjoni — Materji ċivili u kummerċjali — Kunċett — Talba ta’ kumpens għad-dannu li rriżulta minn allegat ksur tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea — Tnaqqis fuq it-tariffi tal-ajruport — Artikolu 22(2) — Ġurisdizzjoni esklużiva — Kunċett — Tilwima fil-qasam tal-kumpanniji u tal-persuni ġuridiċi — Deċiżjoni li jiġi konċess it-tnaqqis — Artikolu 34(1) — Motivi għar-rifjut ta’ rikonoxximent — Ordni pubbliku tal-Istat fejn issir it-talba)

7

2014/C 439/10

Kawża C-305/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation – Franza) – Haeger & Schmidt GmbH vs Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, bħala stralċatarju ta’ Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Konvenzjoni ta’ Ruma dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali — Artikolu 4(1), (2), (4) u (5) — Liġi applikabbli fin-nuqqas ta’ għażla tal-partijiet — Kuntratt ta’ kummissjoni ta’ trasport — Kuntratt ta’ trasport ta’ merkanzija)

8

2014/C 439/11

Kawżi Magħquda C-344/13 u C-367/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione tributaria provinciale di Roma – l-Italja) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13) vs Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Libertà li jiġu provduti servizzi — Restrizzjonijiet — Leġiżlazzjoni fiskali — Dħul provenjenti minn flus mirbuħa mil-logħob tal-ażżard — Differenza fit-tassazzjoni bejn flus mirbuħa f’pajjiżi barranin u dawk provenjenti minn stabbilimenti nazzjonali)

8

2014/C 439/12

Kawża C-428/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato – l-Italja) – Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) vs Yesmoke Tobacco SpA (Dispożizzjonijiet fiskali — Armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Direttivi 95/59/KE u 2011/64/UE — Struttura u rati tad-dazju tas-sisa fuq it-tabakk immanifatturat — Determinazzjoni ta’ dazju tas-sisa — Prinċipju li jistabbilixxi rata tad-dazju tas-sisa għas-sigaretti kollha — Possibbiltà għall-Istati Membri li jistabbilixxu ammont minimu ta’ dazju tas-sisa — Sigaretti li jaqgħu fl-inqas kategorija ta’ prezz għolja — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Kategorija speċifika ta’ sigaretti — Iffissar tad-dazju tas-sisa għal 115 %)

9

2014/C 439/13

Kawża C-429/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2014 – Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Fond ta’ Koeżjoni — Tnaqqis ta’ għajnuna finanzjarja — Irregolaritajiet fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kuntratti pubbliċi — Adozzjoni tad-deċiżjoni mill-Kummissjoni Ewropea — Nuqqas ta’ osservanza tat-terminu stabbilit — Konsegwenzi)

10

2014/C 439/14

Kawża C-437/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-23 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Unitrading Ltd vs Staatssecretaris van Financiën (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kodiċi doganali tal-Komunità — Irkupru tad-dazji fuq l-importazzjoni — Oriġini tal-merkanzija — Mezzi ta’ prova — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 47 — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Awtonomija tal-ġudizzju tal-Istati Membri)

10

2014/C 439/15

Kawża C-492/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Varna – il-Bulgarija) – Traum EOOD vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Tassazzjoni — VAT — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 138(1) — Eżenzjonijiet għal tranżazzjonijiet intra-Komunitarji — Xerrej mhux irreġistrat għall-finijiet tal-VAT — Obbligu tal-bejjiegħ li jistabbilixxi l-awtentiċità tal-firma tax-xerrej jew tar-rappreżentant tiegħu — Prinċipji ta’ proporzjonalità, ta’ ċertezza legali u ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Effett dirett)

11

2014/C 439/16

Kawża C-522/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol – Spanja) – Ministerio de Defensa, Navantia SA vs Concello de Ferrol (Talba għal deċiżjoni preliminari — Kompetizzjoni — Għajnuna mill-Istat — Artikolu 107(1) TFUE — Kunċett ta’ “għajnuna mill-Istat” — Taxxa fuq il-proprjetà fuq il-proprjetajiet immobbli — Eżenzjoni fiskali)

12

2014/C 439/17

Kawża C-541/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tad-9 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Hamburg – il-Ġermanja) – Douane Advies Bureau Rietveld vs Hauptzollamt Hannover (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Unjoni doganali u tariffa doganali komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Intestatura 3822 — Kunċett ta’ “reaġenti dijanjostiċi jew ta’ laboratorju” — Indikaturi ta’ espożizzjoni għal temperatura ta’ rispons predeterminata)

12

2014/C 439/18

Kawża C-565/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hovrätten för västra Sverige – l-Isvezja) – proċeduri kriminali kontra Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Relazzjonijiet barranin — Ftehim ta’ Assoċjazzjoni fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk — Esklużjoni ta’ kull possibbiltà għall-bastimenti tal-Komunità li jeżerċitaw attivitajiet relatati mas-sajd fiż-żoni tas-sajd Marokkini abbażi ta’ liċenzja maħruġa mill-awtoritajiet Marokkini mingħajr l-intervent tal-awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni Ewropea)

13

2014/C 439/19

Kawża C-620/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2014 – British Telecommunications plc vs Il-Kummissjoni Ewropea, BT Pension Scheme Trustees Ltd (Appell — Għajnuna mill-Istat — Eżenzjoni ta’ fond għal pensjoni tal-irtirar mill-obbligu li titħallas, għal ċerti persuni impjegati, kontribuzzjoni għal fond ta’ protezzjoni tal-pensjonijiet tal-irtirar — Natura selettiva tal-miżura)

13

2014/C 439/20

Kawża C-641/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-9 ta’ Ottubru 2014 – Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Fond ta’ koeżjoni — Tnaqqis tal-għajnuna finanzjarja — Kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet — Direttiva 93/37/KEE — Kriterji ta’ għoti — Esperjenza ta’ xogħlijiet preċedenti — Kriterji ta’ selezzjoni kwantitattivi)

14

2014/C 439/21

Kawża C-376/14 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Ottubru 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court – l-Irlanda) – C vs M (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Żamma illegali — Residenza abitwali tal-minuri)

14

2014/C 439/22

Kawża C-369/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fil-31 ta’ Lulju 2014 – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH vs Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

15

2014/C 439/23

Kawża C-382/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Rüsselsheim (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Awwissu 2014 – Juergen Schneider, Erika Schneider vs Condor Flugdienst GmbH

16

2014/C 439/24

Kawża C-409/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mid-Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fit-28 ta’ Awwissu 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

16

2014/C 439/25

Kawża C-419/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fit-8 ta’ Settembru 2014 – WebMindLicences Kft. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

17

2014/C 439/26

Kawża C-423/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal Administrativo (il-Portugall) fil-15 ta’ Settembru 2014 – Fazenda Pública vs Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

20

2014/C 439/27

Kawża C-424/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fil-15 ta’ Settembru 2014 – Jácint Gábor Balogh vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

21

2014/C 439/28

Kawża C-443/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (il-Ġermanja) fil-25 ta’ Settembru 2014 – Kreis Warendorf vs Ibrahim Alo

21

2014/C 439/29

Kawża C-444/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (Il-Ġermanja) fil-25 ta’ Settembru 2014 – Amira Osso vs Region Hannover

22

2014/C 439/30

Kawża C-445/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (Il-Ġermanja) fil-25 ta’ Settembru 2014 – Seusen Sume vs Landkreis Stade

23

2014/C 439/31

Kawża C-456/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spanja) fit-2 ta’ Ottubru 2014 – Manuel Orrego Arias vs Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

23

2014/C 439/32

Kawża C-457/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale ordinario di Cagliari (l-Italja) fit-2 ta’ Ottubru 2014 – proċeduri kriminali kontra Claudia Concu, Isabella Melis

24

2014/C 439/33

Kawża C-463/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Аdministrativen sad – Varna (il-Bulgarija) fit-8 ta’ Ottubru 2014 – Asparuhovo Lake Investment Company OOD vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

24

2014/C 439/34

Kawża C-468/14: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ottubru 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tad-Danimarka

25

 

Il-Qorti Ġenerali

2014/C 439/35

Kawża T-29/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ottubru 2014 – Technische Universität Dresden vs Il-Kummissjoni “Klawżola ta’ arbitraġġ — Programm ta’ azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika — Kuntratt ta’ finanzjament ta’ rikors — Rikors għal annullament — Nota ta’ debitu — Natura kuntrattwali tal-kawża — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà — Klassifikazzjoni mill-ġdid tar-rikors — Spejjeż eliġibbli”

26

2014/C 439/36

Kawża T-543/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ottubru 2014 – Grau Ferrer vs UASI – Rubio Ferrer (Bugui va) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Bugui va — Trade mark figurattiva nazzjonali preċedenti Bugui u trade mark figurattiva Komunitarja preċedenti BUGUI — Raġuni relattiva għal rifjut — Ċaħda tal-oppożizzjoni — Artikolu 76(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Eżistenza tat-trade mark preċedenti — Assenza ta’ teħid inkunisiderazzjoni ta’ provi ppreżentati insostenn tal-oppożizzjoni quddiem il-Bord tal-Appell — Setgħa diskrezzjonali tal-Bord tal-Appell — Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009 — Il-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 15(1) tar-Regolament Nru 207/2009 — Użu ġenwin mit-trade mark preċedenti — Forma li hija differenti imma biss fir-rigward ta’ ċerti elementi li ma jbiddlux il-karattru distintiv”]

27

2014/C 439/37

Kawża T-706/14 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Ottubru 2014 – Holistic Innovation Institute vs REA (Miżuri provviżorji — Proġetti ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea fil-qasam tar-riċerka u tal-iżvilupp teknoloġiku — Deċiżjoni ta’ rifjut ta’ parteċipazzjoni f’ċerti proġetti — Talba għal sospenzjoni tal-eżekuzzjoni — Interpretazzjoni żbaljata tar-rekwiżiti proċedurali — Inammissibbiltà)

27

2014/C 439/38

Kawża T-350/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2014 – Arvanitis et vs Il-Parlament Ewropew et

28

2014/C 439/39

Kawża T-413/14: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2014 – Grigoriadis et vs Il-Parlament

29

2014/C 439/40

Kawża T-646/14: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Settembru 2014 – Micula et vs Il-Kummissjoni

29

2014/C 439/41

Kawża T-671/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Settembru 2014 – Bayerische Motoren Werke vs Il-Kummissjoni

30

2014/C 439/42

Kawża T-672/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Settembru 2014 – August Wolff u Remedia vs Il-Kummissjoni

31

2014/C 439/43

Kawża T-680/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Settembru 2014 – Lupin vs Il-Kummissjoni

33


MT

 

Top