Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:424:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 424, 26 ta' Novembru 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 424

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
26 ta' Novembru 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

499 sessjoni plenarja tal-KESE tal-4 u l-5 ta' Ġunju 2014

2014/C 424/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Miżuri għall-impjieg taż-żgħażagħ — l-aħjar prattiki — (Opinjoni esploratorja fuq talba tal-Presidenza Griega tal-Kunsill)”

1

2014/C 424/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-relazzjonijiet trans-Atlantiċi kummerċjali u l-fehma tal-KESE dwar kooperazzjoni mtejba u ftehim ta' kummerċ ħieles eventwali bejn l-UE u l-Istati Uniti” — Opinjoni fuq inizjattiva proprja

9


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

499 sessjoni plenarja tal-KESE tal-4 u l-5 ta' Ġunju 2014

2014/C 424/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew “Viżjoni għas-suq intern għall-prodotti industrijali” — COM(2014) 25 final

20

2014/C 424/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar netwerk Ewropew tas Servizzi tal-Impjieg, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi tal-mobilità u l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol” — COM(2014) 6 final — 2014/0002 (COD)

27

2014/C 424/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Eworpew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-esplorazzjoni u l-produzzjoni ta’ idrokarburi (bħall-gass tax-shale) fl-UE bl-użu tal-fratturazzjoni idrawlika b'volum għoli” — COM(2014) 23 final

34

2014/C 424/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwaril-“Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perjodu ta' bejn l-2020 u l-2030” — COM(2014) 15 final

39

2014/C 424/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment u t-tħaddim ta' riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-emmissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE” — COM(2014) 20 final — 2014/0011 (COD)

46

2014/C 424/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-“Approċċ tal-UE kontra t-traffikar ta’ Organiżmi Salvaġġi” — COM(2014) 64 final

52

2014/C 424/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Flimkien lejn mobilità urbana kompetittiva u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi” — COM(2013) 913 final

58

2014/C 424/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Il-prezzijiet u l-kostijiet tal-enerġija fl-Ewropa” — (COM(2014) 21 final)

64

2014/C 424/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ kaseini u kaseinati maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE” — COM(2014) 174 final — 2014/0096 COD

72

2014/C 424/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffissar ta’ rata ta’ aġġustament għall-pagamenti diretti stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 għas-sena kalendarja tal-2014” — COM(2014) 175 final — 2014/0097 COD

73


MT

 

Top