EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:344:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 344, 2 ta' Ottubru 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 344

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
2 ta' Ottubru 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 344/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.7304 — Danone/ID Logistics/JV) (1)

1

2014/C 344/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.7384 — Helvetia/Nationale Suisse) (1)

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 344/03

Ir-rata tal-interessi applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament: 0,05 % fl-1 ta’ Ottubru 2014 — Rata tal-kambju tal-euro

2

2014/C 344/04

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv fil-qasam tal-prattiki restrittivi u l-pożizzjoni dominanti mogħtija fil-laqgħa tiegħu tat-28 ta’ April 2014 fir-rigward ta’ abbozz ta’ deċiżjoni relatata mal-Każ AT.39985 — Motorola — Eżekuzzjoni ta’ privattivi essenzjali-standard GPRS — Relatur: Il-Bulgarija

3

2014/C 344/05

Ir-Rapport Finali tal-Uffiċjal tas-Seduta — Motorola — Infurzar tal-privattivi standard essenzjali tal-GPRS (AT.39985)

4

2014/C 344/06

Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' April 2014 li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 54 tal-Ftehim ŻEE (Il-Każ AT.39985 — Motorola — Eżekuzzjoni ta’ privattivi essenzjali standard GPRS) (notifikat bin-numru tad-dokument C(2014) 2892 final)

6

 

INFORMAZZJONI DWAR IŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

2014/C 344/07

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati tal-EFTA dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skont l-Att imsemmi fil-punt 1j tal-Anness XV tal-Ftehim ŻEE (ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa)

9

2014/C 344/08

Għajnuna mill-Istat — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet

13

2014/C 344/09

Għajnuna mill-Istat — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet

14


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 344/10

Sejħa għall-proposti 2015 — EAC/A04/2014 — Il-Programm Erasmus+

15


 

Rettifika

2014/C 344/11

Rettifika għad-Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq għall-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2013 — baġit emendatorju Nru 2 (ĠU C 58, 28.2.2014)

18


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top