Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:261:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 261, 11 ta' Awwissu 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 261

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
11 ta' Awwissu 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2014/C 261/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2014/C 261/02

Kawża C-511/12: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-10 ta’ April 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Central Administrativo Norte – il-Portugall) – Joaquim Fernando Macedo Maia et vs Fundo de Garantia Salarial, IP (Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 80/987/KEE — Direttiva 2002/74/KE — Protezzjoni tal-ħaddiema impjegati fil-każ ta’ insolvenza tal-persuna li timpjega — Istituzzjonijiet ta’ garanzija — Limitazzjoni tal-obbligu ta’ ħlas tal-istituzzjonijiet ta’ garanzija — Djun salarjali dovuti iktar minn sitt xhur qabel it-tressiq ta’ kawża intiża sabiex tiġi kkonstatata l-insolvenza tal-persuna li timpjega)

2

2014/C 261/03

Kawża C-608/12: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-8 ta’ Mejju 2014 – Greinwald GmbH vs Nicolas Wessang, L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Artikolu 169(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kontenut neċessarju tar-rikors tal-appell)

3

2014/C 261/04

Kawża C-27/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-4 ta’ April 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht – il-Ġermanja) – Flughafen Lübeck GmbH vs Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura — Għajnuna mill-Istat — Artikoli 107 TFUE u 108 TFUE — Vantaġġi mogħtija minn impriża pubblika li topera ajruport lil kumpannija tal-ajru bi prezz baxx — Deċiżjoni ta’ ftuħ ta’ proċedura ta’ investigazzjoni formali — Obbligu tal-qrati tal-Istati Membri li jikkonformaw ruħhom mal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni magħmula f’din id-deċiżjoni li tikkonċerna l-eżistenza ta’ għajnuna)

3

2014/C 261/05

Kawża C-89/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-30 ta’ April 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Napoli – l-Italja) – Luigi D’Aniello et vs Poste Italiane SpA (Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi sistema ta’ kumpens fil-każ ta’ iffissar illegali ta’ terminu għall-kuntratt ta’ xogħol differenti minn dik applikabbli f’każ ta’ terminazzjoni illegali ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien indeterminat. — Konsegwenzi ekonomiċi — Komparabbiltà tat-talbiet))

4

2014/C 261/06

Kawża C-153/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-3 ta’ April 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresný súd Bardejov – is-Slovakkja – Pohotovosť s.r.o. vs Ján Soroka (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 93/13 KEE — Applikazzjoni ratione temporis — Fatti li seħħew qabel l-adeżjoni tar-Repubblika Slovakka mal-Unjoni Ewropea — Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

5

2014/C 261/07

Kawża C-285/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-12 ta’ Ġunju 2014 – Bimbo, SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8 — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Caffè KIMBO — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti BIMBO — Trade mark magħrufa notorjament — Ċaħda parzjali tal-oppożizzjoni — Appell manifestament inammissibbli)

5

2014/C 261/08

Kawża C-287/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-22 ta’ Mejju 2014 – Bilbaína de Alquitranes, SA et vs Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (Appell — Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Regolament (KE) Nru 1907/2006 (Regolament REACH) — Artikolu 59 u Anness XIII — Identifikazzjoni taż-żift tal-qatran tal-faħam b’temperatura għolja bħala sustanza ta’ tħassib serju, li għandha tiġi suġġetta għall-proċedura ta’ awtorizzazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament)

6

2014/C 261/09

Kawża C-329/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-8 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Unabhängiger Verwaltungssenat Wien – l-Awstrija) – Ferdinand Stefan vs Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura — Direttiva 2003/4/KE — Validità — Aċċess pubbliku għat-tagħrif dwar l-ambjent — Eċċezzjoni għall-obbligu li jiġi żvelat tagħrif dwar l-ambjent meta l-iżvelar ikun jippreġudika l-possibbiltà ta’ kull persuna li tingħata smigħ xieraq — Natura fakultattiva ta’ din l-eċċezzjoni għall-Istati Membri — Artikolu 6 TUE — It-tieni paragrafu tal-Artikolu 47 tal-Karta)

6

2014/C 261/10

Kawża C-350/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākā tiesa (li kienet Augstākās tiesas Senāts) – il-Latvja) – Antonio Gramsci Shipping Corp. et vs Aivars Lembergs (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ miżuri provviżorji u kawtelatorji — Annullament tad-deċiżjoni inizjali — Żamma tat-talba għal deċiżjoni preliminari — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

7

2014/C 261/11

Kawża C-374/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ April 2014 – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nruo40/94 — Applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark verbali METROINVEST — Oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark figurattiva nazzjonali u applikant għat-trade mark figurattiva Komunitarja li tinkludi l-element verbali “METRO”, bil-kuluri blu u isfar — Rifjut ta’ reġistrazzjoni)

7

2014/C 261/12

Kawża C-411/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-8 ta’ Mejju 2014 – L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) vs Sanco, SA (Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark figurattiva li tirrappreżenta tiġieġa — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade mark figurattiva nazzjonali li tirrappreżenta tiġieġa — Oppożizzjoni rrifjutata parzjalment)

8

2014/C 261/13

Kawża C-412/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ April 2014 – Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikoli 34(1), 75 u 77(1) — Trade marks nazzjonali u internazzjonali figurattivi preċedenti MEDINET — Talba tal-anzjanità — Rifjut)

8

2014/C 261/14

Kawża C-414/13 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-20 ta’ Mejju 2014 – Reber Holding GmbH & Co. KG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), Anna Klusmeier (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Trade mark verbali Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti W. Amadeus Mozart)

9

2014/C 261/15

Kawża C-448/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-12 ta’ Ġunju 2014 – Delphi Technologies, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 7(1)(b) — Trade mark verbali INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Slogan ta’ reklamar — Rifjut ta’ reġistrazzjoni — Assenza ta’ karattru distintiv)

9

2014/C 261/16

Kawża C-500/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny – il-Polonja) – Gmina Międzyzdroje vs Minister Finansów (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — VAT — Direttiva 2006/112/KE — Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Investimenti — Proprjetà — Aġġustament tat-tnaqqis — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi perijodu ta’ aġġustament ta’ għaxar snin)

10

2014/C 261/17

Kawża C-600/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-30 ta’ April 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Giudice di pace di Matera – l-Italja) – Intelcom Service Ltd vs Vincenzo Mario Marvulli (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikoli 34 TFUE, 35 TFUE, 37 TFUE, 56 TFUE u 60 TFUE — Direttiva 2006/123/KE — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tirriżerva għan-nutara l-attività ta’ redazzjoni u ta’ awtentifikazzjoni tal-atti ta’ bejgħ ta’ immobbli — Inammissibbiltà manifesta)

10

2014/C 261/18

Kawża C-683/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-19 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal do Trabalho da Covilhã – il-Portugall) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA et vs Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Ipproċessar tad-data personali — Direttiva 95/46/KE — Artikolu 2 — Kunċett ta’ “data personali” — Artikoli 6 u 7 — Prinċipji dwar il-kwalità tad-data u biex l-ipproċessar ta’ data jkun leġittimu — Artikolu 17 — Sigurtà tal-ipproċessar — Ħin tax-xogħol tal-ħaddiema — Reġistru tal-ħin tax-xogħol — Aċċess tal-awtorità nazzjonali kompetenti fil-qasam tas-sorveljanza tal-kundizzjonijiet tax-xogħol — Obbligu għall-persuna li timpjega li tqiegħed għad-dispożizzjoni r-reġistru tal-ħin tax-xogħol b’mod li tippermetti l-konsultazzjoni immedjata tiegħu)

11

2014/C 261/19

Kawża C-13/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Bacău (ir-Rumanija) fil-15 ta’ Jannar 2014 – Municipiul Piatra Neamț vs Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Kawża C-167/14: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ April 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

12

2014/C 261/21

Kawża C-240/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Korneuburg (l-Awstrija) fit-12 ta’ Mejju 2014 – Eleonore Prüller-Frey vs Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Kawża C-269/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein hallinto-oikeus (il-Finlandja) fit-30 ta’ Mejju 2014 – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Kawża C-285/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fil-11 ta’ Ġunju 2014 – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne vs Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Kawża C-289/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-12 ta’ Ġunju 2014 – Brit Air SA vs Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Kawża C-8/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Mejju 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovenja, intervenjenti: ir-Renju tal-Belġju u r-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi

17

2014/C 261/26

Kawża C-9/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Mejju 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovenja, interventi: Ir-Renju tal-Belġju u r-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi

17

2014/C 261/27

Kawża C-46/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tad-Datenschutzbehörde (li kienet Datenschutzkommission) – L-Awstrija) – H vs E

17

2014/C 261/28

Kawża C-121/13: Digriet tal-President tat-Tielet Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Wedding – il-Ġermanja) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft vs Xceed Holding Ltd.

18

2014/C 261/29

Kawża C-207/13: Digriet tal-President tat-Tielet Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het Bedrijfsleven – il-Pajjiżi l-Baxxi) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman li topera taħt l-isem Rederij Waddentransport vs Minister van Infrastructuur en Milieu, fil-preżenza ta’: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Kawża C-284/13 P: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta’ April 2014 – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France vs Il-Kummissjoni Ewropea

18

2014/C 261/31

Kawża C-292/13: Digriet tal-President tas-Sitt Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta’ Mejju 2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Kawża C-415/13 P: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Mejju 2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Kawża C-458/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Andreas Grund, bħala mandatarju likwidatur ta’ SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler vs Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Kawżi Magħquda C-475/13 u C-476/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13) vs easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Kawża C-493/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta’ April 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja

19

2014/C 261/36

Kawża C-558/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal–4 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Krajský súd v Prešove – is-Slovakkja) – CD Consulting s. r. o. vs Marián Vasko

20

2014/C 261/37

Kawża C-571/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Annegret Weitkämper-Krug vs NRW Bank – Anstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Kawża C-629/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta’ April 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Okręgowy w Gliwicach – il-Polonja) – proċeduri mibdija minn Adarco Invest sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

20

2014/C 261/39

Kawża C-658/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Hannover – il-Ġermanja) – Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner vs TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Kawża C-661/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf – il-Ġermanja) – Astellas Pharma Inc. vs Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Kawża C-680/13: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Frankfurt am Main – il-Ġermanja) – Condor Flugdienst GmbH vs Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Kawża C-46/14: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Rüsselsheim – il-Ġermanja) – Jürgen Kaiser vs Condor Flugdienst GmbH

21

 

Il-Qorti Ġenerali

2014/C 261/43

Kawża T-564/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2014 – Quimitécnica.com u de Mello vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-fosfati għall-alimentazzjoni tal-annimali — Multi — Ħlas bin-nifs — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tordna l-kostituzzjoni ta’ garanzija bankarja — Obbligu ta’ motivazzjoni — Proporzjonalità”)

22

2014/C 261/44

Kawża T-372/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2014 – Basic vs UASI – Repsol YPF (basic) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva basic — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti BASIC — Raġuni relattiva għal rifjut — Xebh tas-servizzi — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

22

2014/C 261/45

Kawża T-541/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ġunju 2014 – Fundação Calouste Gulbenkian vs UASI – Gulbenkian (GULBENKIAN) “Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali GULBENKIAN — Trade mark nazzjonali magħrufa, isem kummerċjali u logos nazzjonali preċedenti Fundação Calouste Gulbenkian — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Prova tal-eżistenza ta’ drittijiet preċedenti — Artikolu 8(1)(b) u (4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 90(a) tar-Regoli tal-Proċedura”

23

2014/C 261/46

Kawża T-314/14: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ April 2014 – Borde u Carbonium vs Il-Kummissjoni

24

2014/C 261/47

Kawża T-317/14: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Mejju 2014 – Klement vs UASI – Bullerjan (Forma ta’ forn)

24

2014/C 261/48

Kawża T-323/14: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Mejju 2014 – Bankia vs UASI– Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

25

2014/C 261/49

Kawża T-334/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Mejju 2014 – Roca Sanitario vs UASI – Villeroy & Boch (Vit)

26

2014/C 261/50

Kawża T-336/14: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Mejju 2014 – Société des produits Nestlé vs UASI (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

27

2014/C 261/51

Kawża T-340/14: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Mejju 2014 – Klyuyev vs Il-Kunsill

27

2014/C 261/52

Kawża T-341/14: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Mejju 2014 – Klyuyev vs Il-Kunsill

29

2014/C 261/53

Kawża T-343/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2014 – Cipriani vs UASI – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

29

2014/C 261/54

Kawża T-351/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Mejju 2014 – Construlink vs UASI – Wit-Software (GATEWIT)

30

2014/C 261/55

Kawża T-362/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2014 – REWE-Zentral vs UASI – Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

31

2014/C 261/56

Kawża T-364/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Mejju 2014 – Penny-Markt vs UASI – Boquoi Handels (B! O)

32

2014/C 261/57

Kawża T-367/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2014 – August Storck vs UASI – Chiquita Brands (Fruitfuls)

33

2014/C 261/58

Kawża T-370/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Mejju 2014 – Petropars et vs Il-Kunsill

33

2014/C 261/59

Kawża T-371/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2014 – NICO vs Il-Kunsill

34

2014/C 261/60

Kawża T-372/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2014 – HK Intertrade vs Il-Kunsill

35

2014/C 261/61

Kawża T-373/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2014 – Petro Suisse Intertrade vs Il-Kunsill

36

2014/C 261/62

Kawża T-380/14: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2014 – Pshonka vs Il-Kunsill

37

2014/C 261/63

Kawża T-381/14: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2014 – Pshonka vs Il-Kunsill

38

2014/C 261/64

Kawża T-387/14: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2014 – salesforce.com vs UASI (MARKETINGCLOUD)

39

2014/C 261/65

Kawża T-400/14: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2014 – Premo vs UASI – Prema Semiconductor (PREMO)

39

2014/C 261/66

Kawża T-402/14: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ġunju 2014 – FCC Aqualia vs UASI– Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

40

2014/C 261/67

Kawża T-405/14: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2014 – Yavorskaya vs Il-Kunsill et

41

2014/C 261/68

Kawża T-455/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ġunju 2014 – Pirelli & C. vs Il-Kummissjoni

42

2014/C 261/69

Kawża T-456/14: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2014 – TAO/AFI u SFIE vs Il-Parlament u Il-Kunsill

43

2014/C 261/70

Kawża T-457/14 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Ġunju 2014 minn Thierry Rouffaud mis-sentenza mogħtija fid-9 ta’ April 2014 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-59/13, Rouffaud vs SEAE

44

2014/C 261/71

Kawża T-464/14 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Ġunju 2014 minn Risto Nieminen mis-sentenza mogħtija fl-10 ta’ April 2014 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-81/12, Nieminen vs Il-Kunsill

45

2014/C 261/72

Kawża T-466/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2014 – Spanja vs Il-Kummissjoni

45

2014/C 261/73

Kawża T-471/14: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2014 – Ibercaja Banco et vs Il-Kummissjoni

46

2014/C 261/74

Kawża T-472/14: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2014 – Joyería Tous vs Il-Kummissjoni

47

2014/C 261/75

Kawża T-473/14: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2014 – Corporación Alimentaria Guissona y Naviera Muriola vs Il-Kummissjoni

47

2014/C 261/76

Kawża T-474/14: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2014 – Cesáreo Martín-Sanz et vs Il-Kummissjoni

48

2014/C 261/77

Kawża T-476/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2014 – Poal Investments XXI et vs Il-Kummissjoni

49

2014/C 261/78

Kawża T-477/14: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2014 – Caamaño Sistemas Metálicos et vs Il-Kummissjoni

50

2014/C 261/79

Kawża T-478/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2014 – Industrias Espadafor et vs Il-Kummissjoni

50

2014/C 261/80

Kawża T-482/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria vs Il-Kummissjoni

51

2014/C 261/81

Kawża T-483/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2014 – Banco de Albacete vs Il-Kummissjoni

52

2014/C 261/82

Kawża T-484/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2014 – Monthisa Residencial vs Il-Kummissjoni

52

2014/C 261/83

Kawża T-485/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2014 – Bon Net vs UASI– Aldi (Bon Appétit!)

53


MT

 

Top