EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:253:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 253, 4 ta' Awwissu 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 253

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
4 ta' Awwissu 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2014/C 253/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2014/C 253/02

Kawża C-547/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — Deċiżjonijiet 2006/323/KE u 2007/375/KE — Eżenzjoni mid-dazju tas-sisa għal żjut minerali użati bħala karburant għall-produzzjoni ta’ alumina f’Sardegna — Irkupru — Deċiżjonijiet ta’ sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ avviż għall-ħlas adottati minn qorti nazzjonali)

2

2014/C 253/03

Kawżi magħquda C-24/12 u C-27/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 (talbiet għal deċiżjoni preliminari ta’ Hoge Raad der Nederlanden – il-Pajjiżi l-Baxxi) – X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12) vs Staatssecretaris van Financiën (Moviment liberu tal-kapital — Restrizzjonijiet — Ħlas ta’ dividendi minn Stat Membru lejn territorju extra-Ewropew tal-istess Stat — Kamp ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni — Arranġamenti speċjali UE-PTEE

3

2014/C 253/04

Kawża C-35/12 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Mejju 2014 – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-boroż industrijali tal-plastik — Ksur uniku u kontinwat)

3

2014/C 253/05

Kawża C-36/12 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Mejju 2014 – Armando Álvarez, SA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq ta’ boroż industrijali tal-plastik — Imputabbiltà lill-kumpannija parent tal-ksur imwettaq mis-sussidjarja — Obbligu ta’ motivazzjoni

4

2014/C 253/06

Kawża C-198/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Bulgarija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Suq intern tal-enerġija — Trasport tal-gass — Regolament (KE) Nru 715/2009 — Artikoli 14(1) u 16(1) u (2)(b) — Obbligu li tiġi żgurata kapaċità massima — Kapaċità virtwali ta’ trażmissjoni tal-gass fis-sens oppost — Ammissibbiltà)

5

2014/C 253/07

Kawża C-356/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – il-Ġermanja) – Wolfgang Glatzel vs Freistaat Bayern (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trasport — Direttiva 2006/126/KE — Anness III, punt 6.4 — Validità — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 20, 21(1) u 26 — Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni diżabbli — Liċenzja tas-sewqan — Kapaċità fiżika u mentali għas-sewqan ta’ vettura bil-mutur — Regoli minimi — Akutezza viżiva — Ugwaljanza fit-trattament — Assenza ta’ possibbiltà ta’ deroga — Proporzjonalità)

5

2014/C 253/08

Kawża C-360/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal- 5 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Coty Germany GmbH, li kienet Coty Prestige Lancaster Group GmbH vs First Note Perfumes NV Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolamenti (KE) Nri 40/94 u 44/2001 — Trade mark Komunitarja — Artikolu 93(5) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Ġurisdizzjoni internazzjonali fil-qasam tal-vjolazzjoni — Determinazzjoni tal-post fejn seħħ il-fatt dannuż — Parteċipazzjoni transkonfinali ta’ diversi persuni fl-istess att illegali

6

2014/C 253/09

Kawża C-398/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Fermo – l-Italja) – proċeduri kriminali kontra M (Konvenzjoni li timplementa l-Ftehim ta’ Schengen — Artikolu 54 — Prinċipju ta’ “ne bis in idem” — Kamp ta’ applikazzjoni — Digriet mogħti minn qorti ta’ Stat kontraenti li ma hemmx lok li jinfetħu proċeduri quddiem qorti ta’ ġudizzju minħabba insuffiċjenza ta’ provi — Possibbiltà ta’ ftuħ mill-ġdid tal-inkjesta ġudizzjarja f’każ li jinstabu provi ġodda — Kunċett ta’ persuna li għaliha “inqata’ b’mod finali” — Prosekuzzjoni kriminali fi Stat Membru ieħor kontraenti kontra l-istess persuna u għall-istess fatt — Estinzjoni tal-proċeduri kriminali u applikazzjoni tal-prinċipju ta’ ne bis in idem)

7

2014/C 253/10

Kawża C-539/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Employment Tribunal, Nottingham – ir-Renju Unit) – Z.J.R. Lock vs British Gas Trading Limited et (Politika soċjali — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Direttiva 2003/88/KE — Dritt għal-leave annwali mħallas — Kompożizzjoni tar-remunerazzjoni — Salarju bażiku u kummissjoni skont id-dħul mill-bejgħ imwettaq)

8

2014/C 253/11

Kawża C-557/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof – l-Awstrija) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH vs ÖBB Infrastruktur AG (Artikolu 101 TFUE — Kumpens għad-danni kkawżati minn akkordju pprojbit minn dan l-artikolu — Danni li jirriżultaw mill-prezz ogħla applikat minn impriża minħabba akkordju pprojbit, li hija ma tipparteċipax fih (“umbrella pricing”) — Rabta kawżali)

9

2014/C 253/12

Kawża C-56/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Szegedi Ítélőtábla – l-Ungerija) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt vs Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Direttivi 92/40/KEE u 2005/94/KE — Deċiżjonijiet 2006/105/KE u 2006/115/KE — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 16, 17 u 47 — Miżuri ta’ ġlieda kontra l-influwenza tat-tjur — Kumpens għad-danni)

9

2014/C 253/13

Kawża C-105/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het Bedrijfsleven – il-Pajjiżi l-Baxxi) – P. J. Vonk Noordegraaf vs Staatssecretaris van Economische Zaken (Agrikoltura — Politika agrikola komuni — Skema ta’ pagament uniku — Regolament (KE) Nru 73/2009 — Artikoli 34, 36 u 137 — Drittijiet għal pagament — Bażi ta’ kalkolu — Primjums imħallsa għall-bhejjem u għall-biċċiet ta’ art miżmuma mill-bidwi matul il-perijodu ta’ referenza — Modifika tal-modalitajiet ta’ stabbiliment tal-erja tal-biċċiet ta’ art agrikola — Tnaqqis tan-numru ta’ ettari eliġibbli għall-benefiċċju tal-għajnuna — Applikazzjoni tal-bidwi sabiex jinkiseb tnaqqis tan-numru u żieda fil-valur unitarju tad-drittijiet tiegħu għal pagament — Regolament (KE) Nru 796/2004 — Artikolu 73a(2a) — Ammissibbiltà)

10

2014/C 253/14

Kawża C-255/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Ireland – l-Irlanda) – I vs Health Service Executive (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sigurtà soċjali — Regolament (KE) Nru 883/2004 — Artikoli 19(1) u 20(1) u (2) — Regolament (KE) Nru 987/2009 — Artikolu 11 — Ċittadin ta’ Stat Membru assigurat fl-Istat ta’ residenza — Okkorrenza ta’ marda serja u għal għarrieda waqt vaganza fi Stat Membru ieħor — Persuna mġiegħla tibqa’ f’dan it-tieni Stat matul ħdax-il sena minħabba l-marda tagħha u d-disponibbiltà ta’ trattament mediku speċjalizzat fil-viċinanzi tal-post fejn tgħix — Provvista ta’ benefiċċji in natura f’dan it-tieni Stat — Kunċetti ta’ “residenza” u ta’ “soġġorn”)

11

2014/C 253/15

Kawża C-339/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-22 ta’ Mejju 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 1999/74/KE — Artikoli 3 u 5(2) — Projbizzjoni tat-trobbija ta’ tiġieġ li jbid f’gaġġi li ma humiex mgħammra — Trobbija ta’ tiġieġ li jbid f’gaġġi mhux konformi għall-eżiġenzi li jirriżultaw minn din id-direttiva)

12

2014/C 253/16

Kawża C-360/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court of the United Kingdom – ir-Renju Unit) – Public Relations Consultants Association Ltd vs The Newspaper Licensing Agency Ltd et (Drittijiet tal-awtur — Soċjetà tal-informazzjoni — Direttiva 2001/29/KE — Artikolu 5(1) u (5) — Riproduzzjoni — Eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet — Twettiq ta’ kopji ta’ sit tal-internet fuq l-iskrin u fil-cache fil-hard disk waqt il-browsing fuq l-internet — Att temporanju ta’ riproduzzjoni — Att tranżitorju jew inċidentali — Parti integrali u essenzjali ta’ proċess tekniku — Użu legali — Sinjifikat ekonomiku indipendenti)

13

2014/C 253/17

Kawża C-129/14 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-27 ta’ Mejju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Nürnberg – il-Ġermanja) – Proċeduri kriminali kontra Zoran Spasic (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 50 u 52 — Prinċipju ta’ ne bis in idem — Konvenzjoni li timplementa l-Ftehim ta’ Schengen — Artikolu 54 — Kunċetti ta’ sanzjoni “infurzata” u “fil-proċess li tiġi infurzata”)

13

2014/C 253/18

Kawża C-146/144 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Ġunju 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Sofia-grad – il-Bulgarija) – fil-proċedura dwar Bashir Mohamed Ali Mahdi (Viżi, ażil, immigrazzjoni u politika oħra marbuta mal-moviment liberu tal-persuni — Direttiva 2008/115/KE — Ritorn taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jirrisjedu irregolarment — Artikolu 15 — Detenzjoni — Estensjon tad-detenzjoni — Obbligi tal-awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja — Stħarriġ ġudizzjarju — Assenza ta’ dokumenti ta’ identità ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz — Ostakoli għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni ta’ tneħħija — Rifjut tal-ambaxxata tal-pajjiż terz ikkonċernat li toħroġ dokument ta’ identità li jippermetti r-ritorn ta’ ċittadin ta’ dan il-pajjiż — Riskju ta’ ħarba — Prospett raġonevoli ta’ tneħħija — Nuqqas ta’ kooperazzjoni — Eventwali obbligu tal-Istat Membru kkonċernat li joħroġ dokument temporanju dwar l-istatus tal-persuna)

14

2014/C 253/19

Kawża C-520/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd rejonowy w Płocku (il-Polonja) fit-30 ta’ Settembru 2013 – Urszula Leśniak – Jaworska, Małgorzata Głuchowska – Szmuliewicz vs Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Kawża C-177/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sala Tercera de lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Supremo (Spanja) fl-10 ta’ April 2014 – María José Regojo Dans vs Consejo del Estado

16

2014/C 253/21

Kawża C-183/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Cluj (ir-Rumanija) fil-11 ta’ April 2014 – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Kawża C-216/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Laufen (il-Ġermanja) fit-30 ta’ April 2014 – proċeduri kriminali kontra Gavril Covaci

17

2014/C 253/23

Kawża C-244/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Mejju 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

18

2014/C 253/24

Kawża C-250/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fis-26 ta’ Mejju 2014 – Air France – KLM vs Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Kawża C-254/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Općinski sud u Velikoj Gorici (Ir-Repubblika tal-Kroazja) fis-26 ta’ Mejju 2014 – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju vs Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

Kawża C-265/14 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2014 minn Cemex S.A.B. de C.V. et mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fl-14 ta’ Marzu 2014 fil-Kawża T-292/11, Cemex vs Il-Kummissjoni

19

2014/C 253/27

Kawża C-272/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vestre Landsret (id-Danimarka) fil-5 ta’ Ġunju 2014 – Skatteministeriet vs Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Kawża C-286/14: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ġunju 2014 – Il-Parlament Ewropew vs Il-Kummissjoni Ewropea

21

2014/C 253/29

Kawża C-296/14 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Ġunju 2014 mir-Repubblika Ellenika mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ April 2014 fil-Kawża T-150/12, Il-Ġreċja vs Il-Kummissjoni

22

2014/C 253/30

Kawża C-592/12: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta’ April 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Spanja) – Compañía Europea de Viajeros España S.A. vs Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Kawżi Magħquda C-215/13 P u C-216/13 P: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-31 ta’ Marzu 2014 – Acron OAO, Dorogobuzh OAO vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Kawża C-283/13 P: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta’ April 2014 – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France vs Il-Kummissjoni Ewropea, id-Danimarka

23

 

Il-Qorti Ġenerali

2014/C 253/33

Kawża T-595/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ġunju 2014 – Cantina Broglie 1 vs UASI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali RIPASSA — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti VINO DI RIPASSO — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni”]

24

2014/C 253/34

Kawża T-260/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ġunju 2014 – Spanja vs Il-Kummissjoni (“Sajd — Konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-baħar — Eċċess minn Spanja tal-kwoti tal-kavalli fiż-żoni VIII c, IX u X u fl-ilmijiet tal-Unjoni Ewropea tal-Copace 34.1.1 attribwiti għall-2010 — Tnaqqis fuq il-kwoti ta’ ħut allokati għas-snin 2011 sa 2015 — Drittijiet tad-difiża — Ċertezza legali — Aspettattivi leġittimi — Ugwaljanza fit-trattament”)

24

2014/C 253/35

Kawża T-273/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ġunju 2014 – Unister vs UASI (Ab in den Urlaub) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali Ab in den Urlaub — Trade mark li tikkonsisti fi slogan pubbliċitarju — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Assenza ta’ prova ta’ karattru distintiv miksub bl-użu — Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009”)

25

2014/C 253/36

Kawża T-330/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ġunju 2014 – Hut.com vs UASI – Intersport France (THE HUT) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali THE HUT — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti LA HUTTE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

26

2014/C 253/37

Kawża T-382/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Ġunju 2014 – Kampol vs UASI – Colmol (Nobel) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Nobel — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti NOBEL — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

26

2014/C 253/38

Kawża T-523/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali fl-24 ta’ Ġunju 2014 – Rani Refreshments vs UASI– Global-Invest Bartosz Turek (Sani) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Sani — Trade marks Komunitarji figurattivi preċedenti Hani ou llani u RANI — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

27

2014/C 253/39

Kawża T-207/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Ġunju 2014 – 1872 Holdings vs UASI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali THE SPIRIT OF CUBA — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

27

2014/C 253/40

Kawża T-305/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ April 2014 – Unicid vs Il-Kummissjoni “Għajnuna mill-Istat — Skema qafas ta’ azzjonijiet immexxija mill-interprofessjonisti agrikoli rikonoxxuti fi Franza favur membri tas-sussidjarji agrikoli rrappreżentati — Finanzjament bil-kontribuzzjonijiet volontarji li saru obbligatorji — Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta’ għajnuna kompatibbli mas-suq komuni — Irtirar tad deċiżjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”

28

2014/C 253/41

Kawża T-526/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Ġunju 2014 – Axa Versicherung vs Il-Kummissjoni [“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Rifjut impliċitu ta’ aċċess — Deċiżjoni espliċita adottata wara l-preżentata tar-rikors — Tmiem tal-interess ġuridiku — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”]

29

2014/C 253/42

Kawża T-239/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ġunju 2014 – Atmeh vs UASI – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (“Trade mark Komunitarja — Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Irtirar tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

29

2014/C 253/43

Kawża T-427/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ġunju 2014 – Gruppo Norton vs UASI – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Gruppo Norton S.r.l. — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti NORTON HISPAŃO — Regola 49(1) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 u l-Artikolu 60 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Inammissibbiltà tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell — Rikors manifestament infondat fid-dritt”]

30

2014/C 253/44

Kawża T-252/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ April 2014 – Chemo Ibérica vs UASI – Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

Kawża T-253/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ April 2014 – Chemo Ibérica vs UASI – Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

Kawża T-256/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2014 – Giuntoli vs UASI – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

Kawża T-296/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2014 – City Index vs UASI – Citigroup and Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

Kawża T-273/14: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ April 2014 – Lithomex vs UASI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

Kawża T-278/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ April 2014 – Dairek Attoumi vs UASI – Diesel (Ċinturin)

34

2014/C 253/50

Kawża T-335/14: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2014 – Davó Lledó vs UASI – Administradora y Franquicias América u Inversiones Ged (DoggiS)

35

2014/C 253/51

Kawża T-339/14: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Mejju 2014 – Kurchenko vs Il-Kunsill

36

2014/C 253/52

Kawża T-346/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Mejju 2014 – Yanukovych vs Il-Kunsill

37

2014/C 253/53

Kawża T-347/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Mejju 2014 – Yanukovych vs Il-Kunsill

39

2014/C 253/54

Kawża T-348/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Mejju 2014 – Yanukovych vs Il-Kunsill

40

2014/C 253/55

Kawża T-354/14: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2014 – Comercializadora Eloro vs UASI – Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

Kawża T-356/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Mejju 2014 – CareAbout vs UASI – Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

Kawża T-357/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Mejju 2014 – Experience Hendrix vs UASI – JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

Kawża T-358/14: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Mejju 2014 – Hoteles Catalonia vs UASI – Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

Kawża T-359/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2014 – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia vs UASI – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

Kawża T-360/14: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Mejju 2014 – Švyturys-Utenos Alus vs UASI – Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

Kawża T-363/14: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2014 – Secolux vs Il-Kummissjoni

46

2014/C 253/62

Kawża T-365/14: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2014 – CBM Creative Brands Marken vs UASI – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

Kawża T-366/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2014 – August Storck vs UASI (2good)

48

2014/C 253/64

Kawża T-369/14: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Mejju 2014 – Sequoia Capital Operations vs UASI – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

Kawża T-385/14: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2014 – Volkswagen vs UASI (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

Kawża T-386/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Mejju 2014 – Fih Holding u Fih Erhversbank vs Il-Kummissjoni

50

2014/C 253/67

Kawża T-401/14: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Ġunju 2014 – Duro Felguera vs Il-Kummissjoni

51

2014/C 253/68

Kawża T-406/14: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Ġunju 2014 – Promoinmo vs Il-Kummissjoni

52

2014/C 253/69

Kawża T-407/14: Rikors ippreżentat fil-10 ta’ Ġunju 2014 – Gres La Sagra vs Il-Kummissjoni

53

2014/C 253/70

Kawża T-408/14: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Ġunju 2014 – Venatto Design vs Il-Kummissjoni

53

2014/C 253/71

Kawża T-415/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2014 – Embutidos Rodríguez vs Il-Kummissjoni

54

2014/C 253/72

Kawża T-416/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2014 – Grup Maritim TCB vs Il-Kummissjoni

55

2014/C 253/73

Kawża T-417/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2014 – Afar 4 vs Il-Kummissjoni

55

2014/C 253/74

Kawża T-426/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2014 – Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos vs Il-Kummissjoni

56

2014/C 253/75

Kawża T-427/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2014 – Almoauto vs Il-Kummissjoni

56

2014/C 253/76

Kawża T-428/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2014 – Gasiber 2000 vs Il-Kummissjoni

57

2014/C 253/77

Kawża T-429/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2014 – Uriinmuebles vs Il-Kummissjoni

57

2014/C 253/78

Kawża T-432/14: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ġunju 2014 – Remolcadores Nosa Terra u Hospital Povisa vs Il-Kummissjoni

58

2014/C 253/79

Kawża T-433/14: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ġunju 2014 – Superficies de Alimentación vs Il-Kummissjoni

58

2014/C 253/80

Kawża T-435/14: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ġunju 2014 – Tose’e Ta’avon Bank vs Il-Kunsill

59

2014/C 253/81

Kawża T-436/14: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ġunju 2014 – Neka Novin vs Il-Kunsill

60

2014/C 253/82

Kawża T-442/14: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2014 – Metalúrgica Galaica vs Il-Kummissjoni

60

2014/C 253/83

Kawża T-443/14: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2014 – Aprovechamientos Energéticos JG vs Il-Kummissjoni

61

2014/C 253/84

Kawża T-452/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ġunju 2014 – Laboratoires CTRS vs Il-Kummissjoni

62

2014/C 253/85

Kawża T-461/14: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ġunju 2014 – Arocasa vs Il-Kummissjoni

63

2014/C 253/86

Kawża T-465/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2014 – Vego Supermercados vs Il-Kummissjoni

63

2014/C 253/87

Kawża T-467/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2014 – Fonditel Pensiones vs Il-Kummissjoni

64

2014/C 253/88

Kawża T-469/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2014 – Dordal vs Il-Kummissjoni

64

2014/C 253/89

Kawża T-479/14: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2014 – Kendrion vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

65

2014/C 253/90

Kawżi magħquda T-433/11 u T-98/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ġunju 2014 – Makhlouf vs Il-Kunsill

66

2014/C 253/91

Kawża T-109/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ġunju 2014 – Othman vs Il-Kunsill

66

2014/C 253/92

Kawża T-477/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ġunju 2014 – Syrian Lebanese Commercial Bank vs Il-Kunsill

66

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2014/C 253/93

Kawża F-24/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-tieni Awla) tad-19 ta’ Ġunju 2014 – BN vs Il-Parlament (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Rikors għal annullament — Uffiċjal fil-grad AD 14 li għandu pożizzjoni ta’ kap ta’ unità — Allegazzjoni ta’ fastidju psikoloġiku kontra d-direttur ġenerali — Eżerċizzju ta’ mobbiltà — Rifjut li tiġi aċċettata l-ħatra f’pożizzjoni ta’ konsulent f’direttorat ġenerali ieħor b’telf taż-żieda fis-salarju marbuta mal-pożizzjoni ta’ kap ta’ unità — Deċiżjoni ta’ assenjazzjoni mill-ġdid provviżorja f’pożizzjoni oħra ta’ konsulent — Interess tas-servizz — Regola li l-grad għandu jikkorrispondi mal-impjieg — Rikors għad-danni — Dannu li jirriżulta minn aġir mhux deċiżjonali)

67

2014/C 253/94

Kawża F-119/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2014 – Sumberaz Sotte-Wedemeijer vs Europol (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Konvenzjoni Europol — Regolamenti tal-persunal tal-Europol — Deċiżjoni 2009/371/ĠAI — Applikazzjoni tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg għall-membri tal-persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt ta’ membru tal-persunal temporanju għal żmien determinat — Rifjut li jingħata kuntratt ta’ aġent temporanju għal żmien indeterminat)

67

2014/C 253/95

Kawża F-120/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2014 – Coutureau vs Europol (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Konvenzjoni Europol — Regolamenti tal-persunal tal-Europol — Deċiżjoni 2009/371/ĠAI — Applikazzjoni tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg għall-membri tal-persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt ta’ membru tal-persunal temporanju għal żmien determinat — Rifjut li jingħata kuntratt ta’ aġent temporanju għal żmien indeterminat)

68

2014/C 253/96

Kawża F-121/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2014 – Maynard vs Europol (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Konvenzjoni Europol — Regolamenti tal-persunal tal-Europol — Deċiżjoni 2009/371/ĠAI — Applikazzjoni tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg għall-membri tal-persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt ta’ membru tal-persunal temporanju għal żmien determinat — Rifjut li jingħata kuntratt ta’ aġent temporanju għal żmien indeterminat)

69

2014/C 253/97

Kawża F-66/13: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta’ Ġunju 2014 – Molina Solano vs Europol (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Konvenzjoni Europol — Regolamenti tal-persunal tal-Europol — Deċiżjoni 2009/371/ĠAI — Applikazzjoni tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg għall-membri tal-persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt ta’ membru tal-persunal temporanju għal żmien determinat — Rifjut li jingħata kuntratt ta’ aġent temporanju għal żmien indeterminat)

69

2014/C 253/98

Kawża F-67/13: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2014 – Rihn vs Europol (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Konvenzjoni Europol — Regolamenti tal-persunal tal-Europol — Deċiżjoni 2009/371/ĠAI — Applikazzjoni tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg għall-membri tal-persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt ta’ membru tal-persunal temporanju għal żmien determinat — Rifjut li jingħata kuntratt ta’ aġent temporanju għal żmien indeterminat)

70

2014/C 253/99

Kawża F-56/14: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ġunju 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

70


MT

 

Top