EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:245:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 245, 28 ta' Lulju 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 245

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
28 ta' Lulju 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2014/C 245/01

L-aħħar pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2014/C 245/02

Kawża C-11/14 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Jannar 2014 mill-Associazione sportiva Taranto calcio Srl mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fid-19 ta’ Novembru 2013 fil-Kawża T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl vs Ir-Repubblika Taljana

2

2014/C 245/03

Kawża C-95/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Milano (l-Italja) fis-27 ta’ Frar 2014 – Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel) vs FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

2

2014/C 245/04

Kawża C-195/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fit-18 ta’ April 2014 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. vs Teekanne GmbH & Co. KG

3

2014/C 245/05

Kawża C-199/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fit-22 ta’ April 2014 – János Kárász vs Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

4

2014/C 245/06

Kawża C-204/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fit-23 ta’ April 2014 – István Tivadar Szabó vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

4

2014/C 245/07

Kawża C-230/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kúria (l-Ungerija) fit-12 ta’ Mejju 2014 – Weltimmo s.r.o vs Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

5

2014/C 245/08

Kawża C-233/14: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2014 – Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi

6

2014/C 245/09

Kawża C-264/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Högsta förvaltningsdomstolen (l-Isvezja) fit-2 ta’ Ġunju 2014 – Skatteverket vs David Hedqvist

7

 

Il-Qorti Ġenerali

2014/C 245/10

Kawża T-286/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ġunju 2014 – Intel vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq tal-mikroproċessuri — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 82 KE u tal-Artikolu 54 tal-Ftehim ŻEE — Tnaqqis għal fedeltà — Restrizzjonijiet ‘ovvji’ — Klassifikazzjoni bħala prattika abbużiva — Analiżi ta’ kompetitur daqstant effiċjenti — Ġurisdizzjoni internazzjonali tal-Kummissjoni — Obbligu ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni — Limiti — Drittijiet tad-difiża — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Strateġija ġenerali — Multi — Ksur uniku u kontinwat — Linji gwida tal-2006 għall-kalkolu tal-ammont tal-multi”)

8

2014/C 245/11

Kawża T-488/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ġunju 2014 – Sarc vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Kuntratt ta’ liċenzja ta’ softwer — Deċiżjoni li tikkonstata l-assenza ta’ għajnuna mill-Istat — Rikors għal annullament — Nuqqas ta’ impatt sostanzjali fuq il-pożizzjoni kompetittiva — Inammissibbiltà — Drittijiet proċedurali tal-partijiet ikkonċernati — Ammissibbiltà — Assenza ta’ ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali — Assenza ta’ diffikultajiet serji — Vantaġġ”)

9

2014/C 245/12

Kawża T-293/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ġunju 2014 – Syria International Islamic Bank vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi kontra s-Sirja — Iffriżar ta’ fondi — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Oneru tal-prova — Talba għad-danni”)

9

2014/C 245/13

Kawża T-352/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ġunju 2014 – Grupo Flexi de León vs UASI (FLEXI) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali FLEXI — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

10

2014/C 245/14

Kawża T-401/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ġunju 2014 – Klingel vs UASI – Develey (JUNGBORN) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Reġistrazzjoni internazzjonali li tiddeżinja lill-Komunità Ewropea — Trade mark verbali JUNGBORN — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti BORN — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

11

2014/C 245/15

Kawża T-486/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ġunju 2014 – Golam vs UASI – Pentafarma (METABOL) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali METABOL — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti METABOL-MG — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

11

2014/C 245/16

Kawża T-4/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ġunju 2014 – Communicaid Group vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi ta’ taħriġ lingwistiku għall-persunal tal-istituzzjonijiet, tal-korpi u tal-aġenziji tal-Unjoni stabbiliti fi Brussell — Ċaħda tal-offerti ta’ offerent — Prinċipju ta’ trasparenza — Nondiskriminazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament — Artikolu 94 tar-Regolament finanzjarju — Kriterji ta’ selezzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni — Kriterji ta’ għoti — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

12

2014/C 245/17

Kawża T-62/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ġunju 2014 – Golam vs UASI – Glaxo Group (METABIOMAX) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali METABIOMAX — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti BIOMAX — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

13

2014/C 245/18

Kawża T-85/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Ġunju 2014 – K-Swiss vs UASI – Künzli SwissSchuh (Strixxi paralleli fuq żarbuna) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta strixxi paralleli fuq żarbuna — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”]

13

2014/C 245/19

Kawża T-281/13: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ġunju 2014 – Golam vs UASI– meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX) [“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali METABIOMAX — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti metabiarex — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”]

14

2014/C 245/20

Kawża T-204/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Marzu 2014 – Victor International vs UASI – Ovejero Jiménez u Becerra Guibert (VICTOR)

14

2014/C 245/21

Kawża T-210/14: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ April 2014 – Mederer vs UASI – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

15

2014/C 245/22

Kawża T-211/14: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ April 2014 – Klement vs UASI – Bullerjan (Forma ta’ forn)

16

2014/C 245/23

Kawża T-212/14: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Marzu 2014 – PSL vs UASI – Consortium Ménager Parisien (Rappreżentazzjoni ta’ arloġġ tal-idejn)

17

2014/C 245/24

Kawża T-227/14: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ April 2014 – CBM Creative Brands Marken vs UASI – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Trecolore)

17

2014/C 245/25

Kawża T-228/14: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ April 2014 – CBM Creative Brands Marken vs UASI – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

18

2014/C 245/26

Kawża T-266/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2014 – Argus Security Projects vs Il-Kummissjoni

19

2014/C 245/27

Kawża T-284/14: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Mejju 2014 – Dyckerhoff Polska vs Il-Kummissjoni

20

2014/C 245/28

Kawża T-292/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2014 – Ċipru vs UASI

21

2014/C 245/29

Kawża T-293/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2014 – Ċipru vs UASI (HALLOUMI)

21

2014/C 245/30

Kawża T-316/14: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Mejju 2014 – PKK vs Il-Kunsill

22

2014/C 245/31

Kawża T-326/14: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Mejju 2014 – Novomatic vs UASI – Granini France (HOT JOKER)

23

2014/C 245/32

Kawża T-337/14: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Mejju 2014 – Rezon OOD vs UASI – mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)

24

2014/C 245/33

Kawża T-352/14: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Mejju 2014 – The Smiley Company vs UASI – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)

25

2014/C 245/34

Kawża T-375/14: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2014 – Al Naggar vs Il-Kunsill

25

2014/C 245/35

Kawża T-376/14: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2014 – Yassin vs Il-Kunsill

26

2014/C 245/36

Kawża T-377/14: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2014 – Ezz vs Il-Kunsill

27

2014/C 245/37

Kawża T-378/14: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2014 – Salama vs Il-Kunsill

27

2014/C 245/38

Kawża T-392/14: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2014 – Gutser vs Il-Kummissjoni

28

2014/C 245/39

Kawża T-393/14: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2014 – Ingeperfil vs Il-Kummissjoni

29

2014/C 245/40

Kawża T-394/14: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2014 – Turon & Ros vs Il-Kummissjoni

29

2014/C 245/41

Kawża T-397/14: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ġunju 2014 – Sociedad Española Inmuebles y Locales vs Il-Kummissjoni

30

2014/C 245/42

Kawża T-409/14: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2014 – Marcuccio vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

30

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2014/C 245/43

Kawża F-50/14: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2014 – ZZ vs Il-Kummissjoni

32


MT

 

Top