Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:170:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 170, 5 ta' Ġunju 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 170

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
5 ta' Ġunju 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

L-494 sessjoni plenarja tal-KESE tal-10 u l-11 ta' Diċembru 2013

2014/C 170/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Lejn strateġija makroreġjonali tal-UE għall-iżvilupp tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fil-Mediterran (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

1

2014/C 170/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Għodod statistiċi biex jitkejjel il-volontarjat (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

11

2014/C 170/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-kejl tal-impatt soċjali (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

18

2014/C 170/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Introjtu minimu Ewropew u indikaturi tal-faqar (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

23

2014/C 170/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar L-isfidi għall-industrija Ewropea tal-inġinerija (mekkanika, elettrika, elettronika u tax-xogħol tal-metall) f'ekonomija globali li qed tinbidel (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

32

2014/C 170/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Is-settur Ewropew tal-manutenzjoni, it-tiswija u l-konverżjoni tal-bastimenti: industrija reżiljenti, kompetittiva fid-dinja u impenjata fil-politiki tal-UE għat-tkabbir sostenibbli (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

38


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

L-494 sessjoni plenarja tal-KESE tal-10 u l-11 ta' Diċembru 2013

2014/C 170/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2012/2002 li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea COM(2013) 522 final – 2013/0248 (COD)

45

2014/C 170/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi tas-Suq Monetarju COM(2013) 615 final – 2013/0306 (COD)

50

2014/C 170/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew Sistema Bankarja Parallela – Nindirizzaw Sorsi Ġodda ta’ Riskju fis-Settur Finanzjarju COM(2013) 614 final

55

2014/C 170/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-Pakkett għall-Investiment fl-Innovazzjoni COM(2013) 494 final COM(2013) 493 final – 2013/0232 (COD) COM(2013) 495 final – 2013/0240 (NLE) COM(2013) 496 final – 2013/0241 (NLE) COM(2013) 497 final – 2013/0242 (COD) COM(2013) 498 final – 2013/0243 (COD) COM(2013) 500 final – 2013/0233 (COD) COM(2013) 501 final – 2013/0234 (NLE) COM(2013) 503 final – 2013/0237 (NLE) COM(2013) 505 final – 2013/0244 (NLE) COM(2013) 506 final – 2013/0245 (NLE)

61

2014/C 170/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Lejn Qafas Orizzontali Ewropew għal Rimedju Kollettiv COM(2013) 401 final

68

2014/C 170/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti, li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004, id-Direttiva 2011/83/UE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE COM(2013) 512 final – 2013/0246 (COD)

73

2014/C 170/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament ibbażati fuq kard COM(2013) 550 final – 2013/0265 (COD) Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2013/36/UE u 2009/110/KE u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE COM(2013) 547 final – 2013/0264 (COD)

78

2014/C 170/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew COM(2013) 534 final – 2013-255-APP

85

2014/C 170/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Pjan ta' Azzjoni għall-Industrija Ewropea tal-Azzar COM(2013) 407 final

91

2014/C 170/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp (2015)

98

2014/C 170/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Saħħa tal-Annimali COM (2013) 260 final – 2013/0136 (COD) il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni u d-disponibbiltà fis-suq ta' materjal riproduttiv tal-pjanti (il-liġi tal-materjal riproduttiv tal-pjanti) COM(2013) 262 final – 2013/0137 (COD) il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti COM(2013) 267 final – 2013/0141 (COD)

104

2014/C 170/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) COM/2013/0521 final – 2013/0247 (COD)

110

2014/C 170/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 2006 dwar vjeġġi ta’ skart COM(2013) 516 final – 2013/0239 (COD)

113

2014/C 170/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudomi, tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru u l-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew (riformulazzjoni) u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tat-Reġjuni dwar L-aċċellerazzjoni fl-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew COM(2013) 408 final – COM(2013) 409 final – 2013/0187 (COD) and COM(2013) 410 final – 2013/0186 (COD)

116


MT

 

Top