Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:088:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 088, 27 ta' Marzu 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2014.088.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 88

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
27 ta' Marzu 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

Il-Kunsill

2014/C 088/01

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2014 dwar Qafas tal-Kwalità għat-Traineeships

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 088/02

Rata tal-kambju tal-euro

5

2014/C 088/03

Il-wiċċ nazzjonali ġdid ta’ muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni

6

2014/C 088/04

Il-wiċċ nazzjonali ġdid ta’ muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni

7

2014/C 088/05

Il-wiċċ nazzjonali ġdid ta’ muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni

8


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)

2014/C 088/06

Avviż ta’ kompetizzjoni ġenerali

9

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-EFTA

2014/C 088/07

Sentenza tal-Qorti tal-15 ta’ Novembru 2013 fil-Kawża E-10/13 – L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA v l-Iżlanda (Nuqqas minn Stat ŻEE/EFTA li jissodisfa l-obbligi tiegħu – Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-ġdid))

10

2014/C 088/08

Sentenza tal-Qorti tal-15 ta’ Novembru 2013 fil-Kawża E-9/13 – L-Awtorità tas-Sorveljanza tal-EFTA kontra r-Renju tan-Norveġja (Nuqqas ta' Stat EFTA li jissodisfa l-obbligi tiegħu – Direttiva tal-Kummissjoni 2010/48/UE tal-5 ta’ Lulju 2010 li taddatta għall-progress tekniku d-Direttiva 2009/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar testijiet tal-kundizzjoni ta’ vetturi u tal-karrijiet tagħhom għat-triq

11

2014/C 088/09

Sentenza tal-Qorti tal-15 ta’ Novembru 2013 fil-Kawża E-11/13 – L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA v l-Iżlanda (Nuqqas minn Parti Kontraenti li tissodisfa l-obbligi tagħha – Direttiva 2002/92/KE tad-9 ta' Diċembru 2002 dwar medjazzjoni fl-assikurazzjoni)

12

2014/C 088/10

Sentenza tal-Qorti tas-27 ta’ Novembru 2013 fil-Kawża E-6/13 – Metacom AG v Rechtsanwälte Zipper & Collegen (Libertà tal-avukati biex jipprovdu servizzi transfruntiera – Direttiva 77/249/KEE – Awtorappreżentanza – Ħtieġa ta' Notifika fil-liġi nazzjonali – Konsegwenzi ta' nuqqas ta' notifika)

13

2014/C 088/11

Sentenza tal-Qorti tas-6 ta' Diċembru 2013 fil-Kawża E-15/13 – L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA v l-Islanda (Nuqqas minn Stat taż-ŻEE biex jissodisfa l-obbligi tiegħu – Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar inġunzjonijiet għall-protezzjoni tal-interessi tal-konsumatur)

14

2014/C 088/12

Sentenza tal-Qorti tas-6 ta' Diċembru 2013 fil-Kawża E-16/13 – L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA v l-Islanda (Nuqqas minn Parti Kontraenti biex tissodisfa l-obbligi tagħha – Nuqqas ta' implimentazzjoni – Direttiva 2008/122/KE dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fir-rigward ta' ċerti aspetti ta' kuntratt ta' timeshare, kuntratti dwar prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, kuntratti ta’ bejgħ mill-ġdid u kuntratti ta’ skambju)

15

2014/C 088/13

Sentenza tal-Qorti tas-6 ta' Diċembru 2013 fil-Kawża E-17/13 – L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA v l-Islanda (Nuqqas minn Parti Kontraenti biex tissodisfa l-obbligi tagħha – Direttiva 2009/44/KE – Nuqqas ta' implimentazzjoni)

16

2014/C 088/14

Sentenza tal-Qorti tas-6 ta' Diċembru 2013 fil-Kawża E-18/13 – L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA v l-Islanda (Nuqqas minn Parti Kontraenti biex tissodisfa l-obbligi tagħha – Direttiva 2001/81/KE – Nuqqas ta' implimentazzjoni)

17

2014/C 088/15

Talba għal Opinjoni Konsultattiva mill-Qorti tal-EFTA mill-Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein datata d-29 ta' Ottubru 2013 fil-kawża tal-Casino Admiral AG vs. Wolfgang Egger (Kawża E-24/13)

18

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 088/16

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.7153 – BNPP/LaSer) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (1)

19

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 088/17

Pubblikazzjoni ta’ talba għal emenda skont l-Artikolu 50 (2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

20

2014/C 088/18

Pubblikazzjoni ta’ talba għal emenda skont l-Artikolu 50 (2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

25


 

Rettifika

2014/C 088/19

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (ĠU C 50, 21.2.2014)

30


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top