Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:085:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 085, 22 ta' Marzu 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2014.085.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 85

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
22 ta' Marzu 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2014/C 085/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 78, 15.3.2014

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2014/C 085/02

Kawża C-292/11 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-15 ta’ Jannar 2014 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża (Appell — Eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li kkonstatat nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Pagamenti ta’ penalità — Talba għal ħlas — Tħassir tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tat lok għan-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Evalwazzjoni mill-Kummissjoni tal-miżuri adottati mill-Istat Membru sabiex jikkonforma ruħu mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja — Limiti — Tqassim tal-kompetenzi bejn il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali)

2

2014/C 085/03

Kawża C-67/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tas-16 ta’ Jannar 2014 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2002/91/KE — Prestazzjoni tal-enerġija tal-bini — Artikoli 3, 7 u 8 — Traspożizzjoni inkompleta)

2

2014/C 085/04

Kawża C-176/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-15 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — Franza) — Association de médiation sociale vs Union locale des syndicats CGT et al (Politika soċjali — Direttiva 2002/14/KE — Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 27 — Issuġġettar tal-ħolqien ta’ istituzzjonijiet rappreżentattivi tal-persunal għal ċerti limiti ta’ ħaddiema impjegati — Kalkolu tal-limiti — Leġiżlazzjoni nazzjonali kuntrarja għad-dritt tal-Unjoni — Rwol tal-qorti nazzjonali)

3

2014/C 085/05

Kawża C-226/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Oviedo — Spanja) — Constructora Principado S.A. vs José Ignacio Menéndez Álvarez (Direttiva 93/13/KEE — Kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Kuntratt ta’ bejgħ ta’ immobbli — Klawżoli inġusti — Kriterji ta’ evalwazzjoni)

3

2014/C 085/06

Kawża C-270/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-22 ta’ Jannar 2014 — Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Regolament (UE) Nru 236/2012 — Bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti ta’ kuntratti ta’ skambju ta’ inadempjenza tal-kreditu — Artikolu 28 — Validità — Bażi legali — Setgħat ta’ intervent mogħtija lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq f’ċirkustanzi eċċezzjonali)

4

2014/C 085/07

Kawża C-300/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — il-Ġermanja) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte vs Ibero Tours GmbH (Taxxa fuq il-valur miżjud — Tranżazzjonijiet ta’ aġenti tal-ivvjaġġar — Għoti ta’ roħs lil vjaġġaturi — Determinazzjoni tal-valur taxxabbli tas-servizzi pprovduti fil-kuntest ta’ attività ta’ intermedjarju)

4

2014/C 085/08

Kawża C-328/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Ralph Schmid (li jaġixxi bħala likwidatur fil-kuntest tal-proċedimenti ta’ falliment fir-rigward tal-beni ta’ Aletta Zimmermann) vs Lilly Hertel (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 1346/2000 — Proċedimenti ta’ falliment — Azzjoni revokatorja bbażata fuq il-falliment — Domiċilju tal-konvenut fi Stat terz — Ġurisdizzjoni tal-qorti tal-Istat Membru taċ-ċentru tal-interessi prinċipali tad-debitur)

5

2014/C 085/09

Kawża C-371/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-23 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Tivoli — l-Italja) — Enrico Petillo, Carlo Petillo vs Unipol (Assigurazzjoni obbligatorja għar-responsabblità ċivili li tirriżulta mill-użu ta’ vetturi bil-mutur — Direttivi 72/166/KEE, 84/5/KEE, 90/232/KEE u 2009/103/KEE — Inċident tat-traffiku — Dannu mhux materjali — Kumpens — Dispożizzjonijiet nazzjonali li jistabbilixxu metodi ta’ kalkolu relattivi għall-inċidenti tat-traffiku, inqas favorevoli għall-vittmi minn dawk previsti mis-sistema komuni tar-responsabbiltà ċivili — Kompatibbiltà ma’ dawk id-direttivi)

5

2014/C 085/10

Kawża C-378/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-16 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — ir-Renju Unit) — Nnamdi Onuekwere vs Secretary of State for the Home Department (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2004/38/KE — Artikolu 16(2) u (3) — Dritt ta’ residenza permanenti ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi membri tal-familja ta’ ċittadin tal-Unjoni — Teħid inkunsiderazzjoni ta’ perijodi ta’ priġunerija ta’ dawn iċ-ċittadini)

6

2014/C 085/11

Kawża C-400/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-16 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Ir-Renju Unit) — Secretary of State for the Home Department vs M.G. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2004/38/KE — Artikolu 28(3)(a) — Protezzjoni kontra t-tkeċċija — Metodu ta’ kalkolu tal-perijodu ta’ għaxar snin — Teħid inkunsiderazzjoni tal-perijodi ta’ priġunerija)

7

2014/C 085/12

Kawża C-423/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-16 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — l-Isvezja) — Flora May Reyes vs Migrationsverket (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2004/38/KE — Dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri — Dritt ta’ residenza fi Stat Membru ta’ ċittadin ta’ Stat terz li jkun dixxendent dirett ta’ persuna li għandha dritt ta’ residenza f’dan l-Istat Membru — Kunċett ta’ persuna “dipendenti”)

7

2014/C 085/13

Kawża C-429/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-16 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Innsbruck — l-Awstrija) — Siegfried Pohl vs ÖBB Infrastruktur AG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 45 TFUE — Direttiva 2000/78/KE — Differenza fit-trattament ibbażata fuq l-età — Determinazzjoni tad-data ta’ referenza għall-finijiet ta’ avvanz fl-iskala tas-salarju — Terminu ta’ preskrizzjoni — Prinċipju ta’ effettività)

8

2014/C 085/14

Kawża C-481/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-16 ta’ Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — il-Litwanja) — UAB “Juvelta” vs VĮ “Lietuvos prabavimo rūmai” (Moviment liberu tal-merkanzija — Artikolu 34 TFUE — Restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni — Miżuri li għandhom effett ekwivalenti — Kummerċjalizzazzjoni ta’ xogħlijiet magħmula minn metalli prezzjużi — Boll — Rekwiżiti imposti mil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ta’ importazzjoni)

9

2014/C 085/15

Kawża C-558/12 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-23 ta’ Jannar 2014 — L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) vs riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (li qabel kienet Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG (Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark verbali WESTERN GOLD — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade marks verbali nazzjonali, internazzjonali u Komunitarja WeserGold, Wesergold u WESERGOLD)

9

2014/C 085/16

Kawża C-45/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-16 ta Jannar 2014 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof — l-Awstrija) — Andreas Kainz vs Pantherwerke AG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ġurisdizzjoni f’materji ċivili u kummerċjali — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Responsabbiltà minħabba prodott difettuż — Merkanzija prodotta fi Stat Membru u mibjugħa fi Stat Membru ieħor — Interpretazzjoni tal-kunċett ta’ “post fejn l-effett tal-ħsara jkun twettaq jew jista’ jitwettaq” — Post fejn seħħ l-avveniment li kkawża d-dannu)

10

2014/C 085/17

Kawża C-371/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Sibiu (ir-Rumanija) fit-2 ta’ Lulju 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL vs Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Kawża C-654/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (l-Ungerija) fl-10 ta’ Diċembru 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Kawża C-656/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nejvyšší soud (Ir-Repubblika Ċeka) fit-12 ta’ Diċembru 2013 — L vs M, R u K

11

2014/C 085/20

Kawża C-658/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Hannover (il-Ġermanja) fit-12 ta’ Diċembru 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner vs TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Kawża C-665/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal do Trabalho de Lisboa (il-Portugall) fis-16 ta’ Diċembru 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins vs Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Kawża C-666/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Diċembru 2013 — Rohm Semiconductor GmbH vs Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Kawża C-668/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Suceava (ir-Rumanija) fis-16 ta’ Diċembru 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani vs Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Kawża C-669/13 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ Ottubru 2013 minn Mundipharma GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fis-16 ta’ Diċembru 2013 fil-Kawża T-328/12 — Mundipharma GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

13

2014/C 085/25

Kawża C-672/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (l-Ungerija) fis-17 ta’ Diċembru 2013 — OTP Bank Nyrt. vs Magyar Állam u Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

Kawża C-680/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Frankfurt am Main (il-Ġermanja) fl-20 ta’ Diċembru 2013 — Condor Flugdienst GmbH vs Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Kawża C-684/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vestre Landsret (id-Danimarka) fit-23 ta’ Diċembru 2013 — Johannes Demmer vs Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Kawża C-691/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-22 ta’ Ottubru 2013 — Les Laboratoires Servier SA vs Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l’Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Kawża C-5/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fis-7 ta’ Jannar 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH vs Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Kawża C-25/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fl-20 ta’ Jannar 2014 — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) vs Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) et

17

2014/C 085/31

Kawża C-26/14: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fl-20 ta’ Jannar 2014 — Beaudout Père et Fils SARL vs Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT et

17

2014/C 085/32

Kawża C-29/14: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2014 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

17

2014/C 085/33

Kawża C-36/14: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2014 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

18

 

Il-Qorti Ġenerali

2014/C 085/34

Kawża T-642/13: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Diċembru 2013 — Wolverine International vs UASI — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Kawża T-678/13: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Diċembru 2013 — AEMN vs Il-Parlament

20

2014/C 085/36

Kawża T-679/13: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Diċembru 2013 — AEMN vs Il-Parlament

21

2014/C 085/37

Kawża T-689/13: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2013 — Bilbaina de Alquitranes et vs Il-Kummissjoni

21

2014/C 085/38

Kawża T-27/14: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Jannar 2014 — Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni

22

2014/C 085/39

Kawża T-30/14: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Jannar 2014 — Laverana vs UASI (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Kawża T-79/14: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Frar 2014 — Secop vs Il-Kummissjoni

23

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2014/C 085/41

Kawża F-65/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-11 ta’ Frar 2014 — Armani vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Remunerazzjoni — Allowances tal-familja — Dritt għall-benefiċċju tal-allowance għall-ulied dipendenti — Wild dipendenti — Wild tal-konjuġi tar-rikorrent)

25

2014/C 085/42

Kawża F-73/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Frar 2014 — Bodson et vs BEI (Servizz Pubbliku — Persunal tal-BEI — Natura kuntrattwali tar-relazzjoni ta’ xogħol — Riforma tas-sistema ta’ remunerazzjoni u ta’ progressjoni salarjali tal-BEI)

25

2014/C 085/43

Kawża F-83/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Frar 2014 — Bodson et vs BEI (Servizz Pubbliku — Persunal tal-BEI — Natura kuntrattwali tar-relazzjoni ta’ xogħol — Remunerazzjoni — Riforma tas-sistema ta’ primjums tal-BEI)

26

2014/C 085/44

Kawża F-97/13: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Diċembru 2013 — ZZ vs FRA

26

2014/C 085/45

Kawża F-112/13: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Novembru 2013 — ZZ vs ENISA

26

2014/C 085/46

Kawża F-3/14: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Jannar 2014 — ZZ vs L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Avjazzjoni (EASA)

27

2014/C 085/47

Kawża F-5/14: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Jannar 2014 — ZZ vs Il-Kummissjoni

27

2014/C 085/48

Kawża F-6/14: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2014 — ZZ vs Il-Kummissjoni

28

2014/C 085/49

Kawża F-7/14: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2014 — ZZ vs Il-Kummissjoni

28

2014/C 085/50

Kawża F-8/14: Rikors ippreżentat fit-31 ta’ Jannar 2014 — ZZ vs BEI

28


MT

 

Top