EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:067:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 067, 6 ta' Marzu 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2014.067.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 67

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
6 ta' Marzu 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

L-493 sessjoni plenarja tas-16 u s-17 ta’ Ottubru 2013

2014/C 067/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Is-sehem tas-settur privat fil-qafas tal-iżvilupp għal wara l-2015” (Opinjoni esploratorja)

1

2014/C 067/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-bidla sostenibbli f'soċjetajiet fi tranżizzjoni” (Opinjoni esploratorja)

6

2014/C 067/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja: nagħmlu possibbli u nħeġġu l-inklużjoni taċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea” (Opinjoni esploratorja mitluba mill-President tal-Litwanja)

11

2014/C 067/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ċittadinanza aktar inklużiva miftuħa għall-immigranti” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

16

2014/C 067/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Favur konsum aktar sostenibbli: it-tul tal-ħajja tal-prodotti industrijali u t-tiġdid tal-fiduċja permezz tal-informazzjoni tal-konsumaturi” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

23

2014/C 067/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ninċentivaw il-potenzjal għat-tkabbir tal-industrija Ewropea tal-birra” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

27

2014/C 067/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-immigrazzjoni irregolari bil-baħar fir-reġjun Ewro-Mediterranju” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

32

2014/C 067/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Niggarantixxu l-importazzjonijiet essenzjali għall-UE bil-politika kummerċjali attwali tal-UE u l-politiki relatati l-oħra”

47

2014/C 067/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-Att dwar is-Suq Uniku – L-identifikazzjoni ta' miżuri neqsin” (Opinjoni addizzjonali)

53


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

L-493 sessjoni plenarja tas-16 u s-17 ta’ Ottubru 2013

2014/C 067/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill”COM(2013) 520 final – 2013/0253 (COD)

58

2014/C 067/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni li jikkonċerna l-valur miżjud tal-istrateġiji makroreġjonali”COM(2013) 468 final

63

2014/C 067/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni”COM(2013) 348 final – 2013/0188(CNS)

68

2014/C 067/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta’ Investiment Ewropej fuq Terminu Twil”COM(2013) 462 final – 2013/0214 (COD)

71

2014/C 067/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2012”COM(2013) 257 final

74

2014/C 067/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja: nagħmlu possibbli u nħeġġu l-inklużjoni taċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea”COM(2013) 449 final – 2013/0213 (COD)

79

2014/C 067/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti regoli li jirregolaw l-azzjonijiet għad-danni skont il-liġi nazzjonali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea”COM(2013) 404 final – 2013/0185 (COD) u il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar “l-kwantifikazzjoni tad-dannu f'kawżi għad-danni bbażati fuq ksur tal-Artikolu 101 jew 102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea”C(2013) 3440

83

2014/C 067/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Copernicus u jħassar ir-Regolament (UE) Nru 911/2010”COM(2013) 312 final – 2013/0164 (COD)

88

2014/C 067/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar tariffi pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini sabiex twettaq attivitajiet ta' farmakoviġilanza fir-rigward ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem”COM(2013) 472 final – 2013/0222 (COD)

92

2014/C 067/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: L-akkwist elettroniku minn tarf sa tarf għall-modernizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika”COM(2013) 453 final

96

2014/C 067/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjonital-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mad-disponibbiltà fis-suq ta' apparat ta' pressjoni (Riformulazzjoni)”COM(2013) 471 final – 2013/0221 (COD)

101

2014/C 067/21

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea”COM(2013) 451 final – 2013/0218 (COD) u “L-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea”COM(2013) 452 final – 2013/0220 (COD)

104

2014/C 067/22

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar miżuri ta' integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri”COM(2013) 460 final – 2013/0229 (NLE)

110

2014/C 067/23

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)”COM(2013) 430 final – 2013/0202 (COD)

116

2014/C 067/24

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill – It-Tisħiħ tad-Dimensjoni Soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja”COM(2013) 690 final

122

2014/C 067/25

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CCMI) dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Lejn settur tad-difiża u tas-sigurtà aktar kompetittiv u effiċjenti”COM(2013) 542 final

125

2014/C 067/26

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-Teknoloġiji u l-Innovazzjoni fil-qasam tal-Enerġija”COM(2013) 253 final

132

2014/C 067/27

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta Emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida għan-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej u li jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1336/97/KE”COM(2013) 329 final – 2011/0299 (COD)

137

2014/C 067/28

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: Ċintorin Blu, Żona Unika tat-Trasport Marittimu”COM(2013) 510 final

141

2014/C 067/29

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Il-Ftehim Internazzjonali tal-2015 dwar it-Tibdil fil-Klima: It-tfassil tal-politika internazzjonali dwar il-klima wara 2020”COM(2013) 167 final

145

2014/C 067/30

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Linji gwida strateġiċi għall-iżvilupp sostenibbli tal-akkwakultura fl-UE”COM(2013) 229 final

150

2014/C 067/31

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni L-Infrastruttura Ekoloġika (IE) – Insaħħu l-Kapital Naturali tal-Ewropa”COM(2013) 249 final

153

2014/C 067/32

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 302/2009 li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran”COM(2013) 250 final – 2013/133 (COD)

157

2014/C 067/33

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Strateġija tal-UE dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima”COM(2013) 216 final

160

2014/C 067/34

Opinjoni Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 1829/2003, (KE) Nru 1831/2003, (KE) Nru 1/2005, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 834/2007, (KE) Nru 1099/2009, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, ir-Regolamenti (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru […]/2013, u d-Direttivi 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE, 2008/120/KE u 2009/128/KE (Ir-Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali)”COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD), u dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tal-infiq relatat mal-katina alimentari, is-saħħa tal-annimali u l-benessri tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 98/56/KE, 2000/26/KE u 2008/90/KE, ir-Regolamenti (KE) Nru 178/2002, (KE) Nru 882/2004 u (KE) Nru 396/2005, id-Direttiva 2009/128/KE u r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u li jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 66/399/KE, 76/894/KEE u 2009/470/KE”COM(2013) 327 final – 2013/0169 (COD)

166

2014/C 067/35

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013”COM(2013) 480 final – 2013/0224 (COD)

170

2014/C 067/36

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Komponenti u s-Sistemi Mikro u Nanoelettroniċi”COM(2013) 298 final

175

2014/C 067/37

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/112/KE u 2008/118/KE fir-rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi u b'mod partikolari l-Majott”COM(2013) 577 final – 2013/0280 (CNS)

181

2014/C 067/38

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar l-allokazzjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri mill-Fond Soċjali Ewropew”COM(2013) 560 final – 2013/0271 (COD)

182

2014/C 067/39

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Abbozz ta' proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-livelli massimi permissibbli ta' kontaminazzjoni radjuattiva ta' ikel u għalf wara aċċident nukleari jew kwalunkwe każ ieħor ta' emerġenza radjoloġika” Abbozz imressaq skont l-Artikolu 31 tat-Trattat tal-Euratom għall-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew COM(2013) 576 ABBOZZ

183

2014/C 067/40

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jiftaħ u jipprevedi l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Komunità għal importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji mill-2014 sal-2020”COM(2013) 552 final – 2013/0266 CNS

184


MT

 

Top