EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 052, 22 ta' Frar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2014.052.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 52

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
22 ta' Frar 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2014/C 052/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 45, 15.2.2014

1

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2014/C 052/02

Teħid ta’ ġurament mill-membri l-ġodda tal-Qorti tal-Ġustizzja

2

2014/C 052/03

Deċiżjonijiet adottati mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-laqgħa ġenerali tagħha tal-5 ta’ Novembru 2013

2

2014/C 052/04

Listi għad-determinazzjoni tal-kompożizzjoni tal-kulleġġi ġudikanti

3

 

Il-Qorti Ġenerali

2014/C 052/05

Teħid ta’ ġurament minn imħallef ġdid tal-Qorti Ġenerali

4


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2014/C 052/06

Kawżi magħquda C-239/11 P, C-489/11 P u C-498/11 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 — Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 PSiemens AG vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordju — Suq ta’ proġetti li jirrigwardaw switchgear insulat bil-gass — Tqassim tas-suq — Regolament (KE) Nru 1/2003 — Prova tal-ksur — Ksur uniku u kontinwu — Żnaturament ta’ provi — Saħħa probatorja tad-dikjarazzjonijiet li jmorru kontra l-interessi tad-dikjarant — Multi — Ammont inizjali — Sena ta’ riferiment — Koeffiċjent multiplikatur tad-dissważjoni — Ġurisdizzjoni sħiħa — Ugwaljanza fit-trattament — Drittijiet tad-difiża — Obbligu ta’ motivazzjoni)

5

2014/C 052/07

Kawża C-281/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Użu kkonfinat ta’ mikroorganiżmi mmodifikati ġenetikament — Direttiva 2009/41/KE — Traspożizzjoni inkorretta u inkompleta)

5

2014/C 052/08

Kawża C-500/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) — ir-Renju Unit) — The Queen, Fruition Po Limited vs Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KE) Nru 2200/96 — Regolament (KE) Nru 1432/2003 — Agrikoltura — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Frott u ħaxix — Organizzazzjonijiet tal-produtturi — Kundizzjonijiet ta’ rikonoxximent mill-awtoritajiet nazzjonali — Tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ metodi tekniċi neċessarji għall-ħażna, għall-imballaġġ u għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti — Obbligu għall-organizzazzjoni, fil-każ ta’ delegazzjoni tal-kompiti tagħha lil kumpanniji terzi, li teżerċita kontroll fuq l-imsemmija kumpanniji)

6

2014/C 052/09

Kawża C-9/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de commerce de Verviers — il-Belġju) — Corman-Collins SA vs La Maison du Whisky SA (Ġurisdizzjoni f’materji ċivili u kummerċjali — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Artikolu 2 — Artikolu 5(1)(a) u (b) — Ġurisdizzjoni speċjali f’materji kuntrattwali — Kunċetti ta’ “bejgħ ta’ oġġetti” u ta’ “provvista ta’ servizzi” — Kuntratt ta’ konċessjoni ta’ bejgħ ta’ oġġetti)

6

2014/C 052/10

Kawża C-10/12 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 — Transnational Company “Kazchrome” AO, ENRC Marketing AG vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea, Euroalliages (Appell — Dumping — Regolament (KE) Nru 172/2008 — Importazzjonijiet ta’ ferrosilikon li joriġina miċ-Ċina, mill-Eġittu, mill-Każakstan, minn dik li kienet ir-Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja u mir-Russja — Eżami mill-ġdid intermedju parzjali — Regolament (KE) Nru 384/96 — Artikolu 3(7) — Fatturi magħrufa — Dannu lill-industrija tal-Unjoni — Rabta kawżali)

7

2014/C 052/11

Kawża C-84/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Verwaltungsgericht Berlin — il-Ġermanja) — Rahmanian Koushkaki vs Bundesrepublik Deutschland (Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Regolament (KE) Nru 810/2009 — Artikoli 21(1), 32(1), u 35(6) — Proċeduri u kundizzjonijiet għall-ħruġ tal-viżi uniformi — Obbligu ta’ ħruġ ta’ viża — Stima tar-riskju tal-immigrazzjoni illegali — Intenzjoni tal-applikant li jitlaq mit-territorju tal-Istati Membri qabel ma tiskadi l-viża li għaliha saret l-applikazzjoni — Dubju raġonevoli — Marġni ta’ diskrezzjoni tal-awtoritajiet kompetenti)

7

2014/C 052/12

Kawża C-116/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Dioikitiko Protodikeio Serron — il-Greċja) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE vs Elliniko Dimosio (Valur għal skopijiet doganali — Merkanzija esportata lejn pajjiż terz — Ħlas lura fuq l-esportazzjoni — Ipproċessar fil-pajjiż ta’ esportazzjoni kkunsidrat bħala mhux sostanzjali — Esportazzjoni mill-ġdid tal-merkanzija lejn it-territorju tal-Unjoni Ewropea — Determinazzjoni tal-valur għal skopijiet doganali — Valur tat-tranżazzjoni)

8

2014/C 052/13

Kawża C-174/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Handelsgericht Wien — l-Awstrija) — Alfred Hirmann vs Immofinanz AG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Dritt tal-kumpanniji — It-Tieni Direttiva 77/91/KEE — Responsabbiltà ta’ kumpannija b’responsabbiltà limitata għal ksur tal-obbligi tagħha fil-qasam tar-reklamar — Ineżattezza tal-informazzjoni inkluża fi prospett ta’ sottoskrizzjoni — Portata tar-responsabbiltà — Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tipprevedi r-radd lura tal-prezz li l-akkwirent ikun ħallas għax-xiri tal-ishma)

9

2014/C 052/14

Kawża C-202/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Gerechtshof ’s-Gravenhage — Il-Pajjiżi l-Baxxi) — Innoweb BV vs Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Direttiva 96/9/KE — Protezzjoni legali tad-databases — Artikolu 7(1) u (5) — Dritt sui generis tal-persuna li tkun ħolqot database — Kunċett ta’ “użu mill-ġdid” — Parti sostanzjali tal-kontenut tad-database — Metamutur ta’ tfittxija speċifiku)

10

2014/C 052/15

Kawża C-209/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Walter Endress vs Allianz Lebensversicherungs AG (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttivi 90/619/KEE u 92/96/KEE — Assigurazzjoni diretta fuq il-ħajja — Dritt ta’ kanċellament — Assenza ta’ informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet għall-eżerċizzju ta’ dan id-dritt — Skadenza tad-dritt ta’ kanċellament sena wara l-ħlas tal-ewwel primjum — Konformità mad-Direttivi 90/619/KEE u 92/96/KEE)

10

2014/C 052/16

Kawżi magħquda C-241/12 u C-242/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank te Rotterdam — Il-Pajjiżi l-Baxxi) — Proċeduri kriminali kontra Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) (Ambjent — Skart — Kunċett — Direttiva 2006/12/KE — Vjaġġi ta’ skart — Informazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti — Regolament (KEE) Nru 259/93 — Eżistenza ta’ azzjoni, ta’ intenzjoni jew ta’ obbligu li tintrema’ sustanza jew oġġett)

11

2014/C 052/17

Kawża C-262/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État — Franza) — Association Vent De Colère! Fédération nationale et vs Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Għajnuna mill-Istat — Kunċett ta’ “intervent tal-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat” — Elettriku li ġej mir-riħ — Obbligu ta’ xiri bi prezz ogħla għall-prezz tas-suq — Kumpens integrali — Kontribuzzjonijiet dovuti mill-konsumaturi finali tal-enerġija)

11

2014/C 052/18

Kawża C-267/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — Franza) — Frédéric Hay vs Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Direttiva 2000/78/KE — Ugwaljanza fit-trattament — Ftehim kollettiv li jirriżerva vantaġġ fil-qasam tar-remunerazzjoni u tal-kundizzjonijiet tax-xogħol lill-impjegati li jiżżewġu — Esklużjoni tal-imsieħba li jikkonkludu patt ċivili ta’ solidarjetà — Diskriminazzjonijiet ibbażati fuq l-orjentazzjoni sesswali)

12

2014/C 052/19

Kawża C-274/12 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-19 ta’ Diċembru 2013 — Telefónica SA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Rikors għal annullament — Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE — Dritt għal azzjoni legali — Locus standi — Persuni fiżiċi jew ġuridiċi — Att li jikkonċernahom individwalment — Att regolatorju li ma jinvolvix miżuri ta’ implementazzjoni — Deċiżjoni li tiddikjara skema ta’ għajnuna mill-Istat inkompatibbli mas-suq komuni — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva)

12

2014/C 052/20

Kawża C-279/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-19 ta Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Upper Tribunal — ir-Renju Unit) — Fish Legal, Emily Shirley vs The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Konvenzjoni ta’ Århus — Directtiva 2003/4/KE — Aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni ambjentali — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “awtorità pubblika” — Impriżi ta’ drenaġġ u ta’ distribuzzjoni tal-ilma — Privatizzazzjoni tas-settur tal-ilma fl-Ingilterra u f’Wales)

13

2014/C 052/21

Kawża C-281/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato — l-Italja) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop vs Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Prattiki kummerċjali żleali tal-impriżi fil-konfront tal-konsumaturi — Direttiva 2005/29/KE — Artikolu 6(1) — Kunċett ta’ “azzjoni qarrieqa” — Natura kumulattiva tal-kundizzjonijiet elenkati mid-dispożizzjoni inkwistjoni)

13

2014/C 052/22

Kawża C-292/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tartu Ringkonnakohus — l-Estonja) — Ragn-Sells AS vs Sillamäe Linnavalitsus (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2008/98/KE — Immaniġġar ta’ skart — Artikolu 16(3) — Prinċipju ta’ viċinanza — Regolament (KE) Nru 1013/2006 — Vjeġġi ta’ skart — Skart muniċipali mħallat — Skart industrijali u skart tal-kostruzzjoni — Proċedura ta’ għoti ta’ konċessjoni ta’ servizzi li tirrigwarda l-ġbir u t-trasport ta’ skart prodott fit-territorju ta’ komun — Obbligu għall-kuntrattur futur li jittrasporta l-iskart miġbur f’impjanti tat-trattament indikati mill-awtorità li tagħti l-konċessjoni — Impjanti tat-trattament xierqa li jinsabu l-iktar viċin)

14

2014/C 052/23

Kawża C-303/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de première instance de Liège — il-Belġju) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet vs État belge (Libertà ta’ stabbiliment — Ugwaljanza fit-trattament — Taxxa fuq id-dħul — Leġiżlazzjoni dwar ħelsien minn taxxa doppja — Dħul miksub fi Stat minbarra l-Istat ta’ residenza — Metodu ta’ eżenzjoni b’riżerva ta’ progressività fl-Istat ta’ residenza — Teħid inkunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni personali u familjari — Telf ta’ ċerti vantaġġi fiskali marbuta mas-sitwazzjoni persunali u familjari tal-ħaddiem)

15

2014/C 052/24

Kawża C-327/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato — l-Italja) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture vs Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa (Artikoli 101 TFUE, 102 TFUE u 106 TFUE — Impriżi pubbliċi u impriżi li lilhom l-Istati Membri jagħtu drittijiet speċjali jew esklużivi — Impriżi inkarigati mill-ġestjoni ta’ servizzi ta’ importanza ekonomika ġenerali — Kunċetti — Korpi inkarigati sabiex jivverifikaw u jiċċertifikaw l-osservanza tal-kundizzjonijiet meħtieġa mil-liġi mill-impriżi li jwettqu xogħlijiet pubbliċi — Artikolu 49 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Restrizzjoni — Ġustifikazzjoni — Protezzjoni tad-destinatarji tas-servizzi — Kwalità tas-servizzi ta’ ċertifikazzjoni)

15

2014/C 052/25

Kawża C-361/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Napoli — l-Italja) — Carmela Carratù vs Poste Italiane SpA (Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim qafas dwar xogħol għal żmien determinat — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Kunċett ta’ “kondizzjonijiet tal-impjieg” — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi sistema ta’ kumpens fil-każ ta’ ffissar illeċitu ta’ terminu lill-kuntratt ta’ xogħol differenti minn dak applikabbli għat-terminazzjoni illeċita ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien indeterminat)

16

2014/C 052/26

Kawża C-362/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court of the United Kingdom — ir-Renju Unit) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation vs Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Protezzjoni ġudizzjarja — Prinċipju ta’ effettività — Prinċipji ta’ ċertezza legali u ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Ħlas lura ta’ ammonti mħallsa indebitament — Rimedji ġudizzjarji — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Tnaqqis tat-terminu ta’ preskrizzjoni tar-rimedji ġudizzjarji applikabbli mingħajr avviż minn qabel u b’mod retroattiv)

16

2014/C 052/27

Kawża C-411/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — Tariffi preferenzjali tal-elettriku — Deċiżjoni 2011/746/UE — Għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Irkupru — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni fit-terminu stabbilit)

17

2014/C 052/28

Kawża C-425/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — il-Portugall) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA vs Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Proċeduri ta’ għoti ta’ kuntratti pubbliċi fis-setturi tal-ilma, tal-enerġija, tat-trasport u tat-telekomunikazzjonijiet — Direttiva 93/38/KEE — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fid-dritt intern — Possibbiltà tal-Istat li jinvoka din id-direttiva fil-konfront ta’ organu konċessjonarju ta’ servizz pubbliku fl-assenza ta’ traspożizzjoni ta’ dak l-att fid-dritt intern)

17

2014/C 052/29

Kawża C-437/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — il-Pajjiżi l-Baxxi) — proċeduri mibdija minn X (Taxxi interni — Artikolu 110 TFUE — Taxxa ta’ reġistrazzjoni — Prodotti nazzjonali simili — Newtralità tat-taxxa bejn vetturi bil-mutur użati importati u vetturi simili li diġà jinsabu fis-suq nazzjonali)

18

2014/C 052/30

Kawża C-443/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (Chancery Division) — ir-Renju Unit) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd vs Sanofi (Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari — Regolament (KE) Nru 469/2009 — Artikolu 3 — Kundizzjonijiet għall-kisba ta’ dan iċ-ċertifikat — Tqegħid fis-suq sussegwenti ta’ żewġ prodotti mediċinali li fihom, parzjalment jew totalment, l-istess ingredjent attiv — Kombinazzjoni ta’ ingredjenti attivi fejn wieħed huwa diġà kkummerċjalizzat taħt forma ta’ prodott mediċinali għal ingredjent attiv uniku — Possibbiltà li jinkisbu diversi ċertifikati għall-istess privattiva u żewġ awtorizzazzjonijiet ta’ tqegħid fis-suq)

18

2014/C 052/31

Kawża C-445/12 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 — Rivella International AG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark figurattiva li tinkludi l-element verbali “BASKAYA” — Oppożizzjoni — Konvenzjoni bilaterali — Territorju ta’ Stat terz — Kunċett ta’ użu ġenwin)

19

2014/C 052/32

Kawża C-452/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Krefeld — il-Ġermanja) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd vs Inter-Zuid Transport BV (Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Artikoli 27, 33 u 71 — Lis alibi pendens — Rikonoxximent u eżekuzzjoni tas-sentenzi — Konvenzjoni dwar il-kuntratt ta’ trasport internazzjonali ta’ merkanzija bit-triq (CMR) — Artikolu 31(2) — Regoli ta’ koeżistenza — Azzjoni għall-irkupru — Azzjoni għal konstatazzjoni negattiva — Sentenza dikjaratorja negattiva)

19

2014/C 052/33

Kawża C-484/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank ’s Gravenhage — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Georgetown University vs Octrooicentrum Nederland, li qed taġixxi taħt l-isem NL Octrooicentrum (Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari — Regolament (KE) Nru 469/2009 — Artikolu 3 — Kundizzjonijiet għall-kisba ta’ dan iċ-ċertifikat — Possibbiltà li jinkisbu diversi ċertifikati ta’ protezzjoni supplimentari derivanti mill-istess privattiva)

20

2014/C 052/34

Kawża C-495/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — ir-Renju Unit) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs vs The Bridport and West Dorset Golf Club Limited (Tassazzjoni — VAT — Direttiva 2006/112/KE — Eżenzjonijiet — Artikolu 132(1)(m) — Provvista ta’ servizzi li għandhom rabta mill-qrib mal-prattika tal-isport — Aċċess għal korsa tal-golf — Viżitaturi li ma humiex membri ta’ klabb tal-golf li jħallsu miżata ta’ aċċess għall-korsa tal-golf (“green fee”) — Esklużjoni mill-eżenzjoni — Punt (d) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 133 — Artikolu 134(b) — Dħul addizzjonali)

20

2014/C 052/35

Kawża C-563/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Kúria — l-Ungerija) — BDV Hungary Trading Kft (fi stralċ) vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (VAT — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 146 — Eżenzjonijiet għall-esportazzjoni — Artikolu 131 — Kundizzjonijiet iffissati mill-Istati Membri — Leġiżlazzjoni nazzjonali li teżiġi li l-beni intiż għall-esportazzjoni għandu jkun ħalla t-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea f’terminu fiss ta’ 90 jum wara l-kunsinna)

21

2014/C 052/36

Kawża C-586/12 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2013 — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Akkordji — Suq Olandiż tal-bitum tat-toroq — Iffissar tal-prezz bl-ingrossa tal-bitum tat-toroq — Iffissar ta’ tnaqqis lill-kostrutturi tat-toroq — Prova — Prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament — Ġurisdizzjoni sħiħa — Proporzjonalità tal-multa — Stħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja)

21

2014/C 052/37

Kawża C-524/12 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-14 ta’ Novembru 2013 — TeamBank AG Nürnberg vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark figurattiva f@ir Credit — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade mark figurattiva Komunitarja FERCREDIT — Rifjut ta’ reġistrazzjoni)

22

2014/C 052/38

Kawża C-534/12 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-5 ta’ Diċembru 2013 — Luigi Marcuccio vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Rikors għal reviżjoni — Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea li jiddikjara r-rikors inammissibbli — Assenjazzjoni — Assenjazzjoni mill-ġdid tad-delegazzjoni f’Luwanda (l-Angola) għal Brussell (il-Belġju) — Deċiżjoni sabiex jiġu ppakkjati u ttrasferiti l-oġġetti personali tar-rikorrent fl-assenza tiegħu — Konsegwenzi ta’ sentenza ulterjuri tal-Qorti Ġenerali)

22

2014/C 052/39

Kawża C-50/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale ordinario di Aosta — l-Italja) — Rocco Papalia vs Comune di Aosta (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Klawżola 5 tal-ftehim qafas dwar ix-xogħol għal żmien determinat — Settur pubbliku — Kuntratti suċċessivi — Abbuż — Kumpens għad-dannu — Kundizzjonijiet tal-kumpens f’każ tal-inklużjoni illegali ta’ klawżola ta’ terminazzjoni fil-kuntratt ta’ xogħol — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività)

23

2014/C 052/40

Kawża C-159/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Jacson of Scandinavia AB (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Trade mark verbali JACKSON SHOES — Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tal-proprjetarju tal-isem kummerċjali nazzjonali Jacson of Scandinavia AB — Dikjarazzjoni ta’ invalidità — Inammissibbiltà manifesta)

23

2014/C 052/41

Kawża C-224/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-7 ta’ Novembru 2013 (talba għal deċizjoni preliminari tat-Tribunal di Cagliari — l-Italia) — Proċeduri kriminali kontra Sergio Alfonso Lorrai (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 53(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Drittijiet fundamentali — Tul eċċessiv tal-proċedura kriminali — Sospensjoni ta’ proċedura kriminali, għal tul indeterminat, fil-każ ta’ mard tal-imputat li jrendi lil dan tal-aħħar inkapaċi li jipparteċipa b’mod konxju fil-proċedura — Marda irreversibbli tal-imputat — Assenza ta’ implementazzjoni tad-dritt tal-Unjoni — Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni manifesta tal-Qorti tal-Ġustizzja)

23

2014/C 052/42

Kawża C-355/13: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-12 ta’ Diċembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria — l-Italja) — Umbra Packaging srl vs Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regoli tal-proċedura — Artikoli 53(2) u 99 — Risposta għal domanda preliminari li tkun tista’ kjarament tiġi dedotta mill-ġurisprudenza — Talba manifestament inammissibbli — Netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi — Direttiva 2002/20/KE (Direttiva ta’ “awtorizzazzjoni”) — Artikolu 3 — Impożizzjoni ta’ taxxa ta’ organizzazzjoni governattiva fil-każ ta’ kuntratt għal abbonament telefoniku — Taxxa inapplikabbli fil-każ ta’ karta telefonika mħallsa minn qabel — Artikolu 102 TFUE)

24

2014/C 052/43

Kawża C-304/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Timișoara (ir-Rumanija) fit-3 ta’ Ġunju 2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș vs Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Kawża C-469/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Verona (l-Italja) fit-30 ta’ Awwissu 2013 — Shamim Tahir vs Ministero dell’Interno u Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Kawża C-568/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fis-6 ta’ Novembru 2013 — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze vs Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Kawża C-592/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fl-20 ta’ Novembru 2013 — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico vs Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Kawża C-600/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Giudice di pace di Matera (l-Italja) fil-21 ta’ Novembru 2013 — Intelcom Service Ltd vs Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Kawża C-611/13 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2013 minn Hansa Metallwerke AG et mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-16 ta’ Settembru 2013 fil-Kawża T-375/10, Hansa Metallwerke AG et vs Il-Kummissjoni Ewropea

26

2014/C 052/49

Kawża C-613/13 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2013 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-16 ta’ Settembru 2013 fil-Kawżi magħquda T-379/10 u T-381/10, Keramag Keramische Werke AG et, Sanitec Europe Oy vs Il-Kummissjoni Ewropea

27

2014/C 052/50

Kawża C-636/13 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Diċembru 2013 minn Roca Sanitario, S.A. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-16 ta’ Settembru 2013 fil-Kawża T-408/10, Roca Sanitario vs Il-Kummissjoni

28

2014/C 052/51

Kawża C-637/13 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Diċembru 2013 minn Laufen Austria AG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-16 ta’ Settembru 2013 fil-Kawża T-411/10, Laufen Austria vs Il-Kummissjoni

28

2014/C 052/52

Kawża C-638/13 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Diċembru 2013 minn Roca mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-16 ta’ Settembru 2013 fil-Kawża T-412/10, Roca vs Il-Kummissjoni

29

2014/C 052/53

Kawża C-643/13 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Diċembru 2013 minn Melkveebedrij Overenk BV mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-11 ta’ Settembru 2013 fil-Kawża T-540/11, Melkveebedrij Overenk vs Il-Kummissjoni

29

2014/C 052/54

Kawża C-670/13 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Diċembru 2013 minn The Cartoon Network, Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-2 ta’ Ottubru 2013 fil-Kawża T-285/12 — The Cartoon Network, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

29

2014/C 052/55

Kawża C-677/13: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

30

2014/C 052/56

Kawża C-679/13: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Diċembru 2013 — il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

31

2014/C 052/57

Kawża C-683/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal do Trabalho da Covilhã (il-Portugall) fit-23 ta’ Diċembru 2013 — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA et vs Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

Kawża C-7/14 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Jannar 2014 minn Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-12 ta’ Novembru 2013 fil-Kawża T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG vs Il-Kummissjoni Ewropea

32

 

Il-Qorti Ġenerali

2014/C 052/59

Kawża T-385/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2014 — BP Products North America vs Il-Kunsill (“Dumping — Sussidji — Importazzjonijiet ta’ biodiżil li joriġinaw mill-Istati Uniti — Evażjoni — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009 — Artikolu 23 tar-Regolament Nru 597/2009 — Prodotti simili ftit modifikati — Ċertezza legali — Użu ħażin ta’ poter — Żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba”)

33

2014/C 052/60

Kawża T-528/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 16 ta’ Jannar 2014 — Aloe Vera of America vs UASI — Detimos (FOREVER) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva FOREVER — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti 4 EVER — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Użu ġenwin mit-trade mark preċedenti — Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009”)

33

2014/C 052/61

Kawża T-95/12 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Jannar 2014 — Stols vs Il-Kunsill (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2007 — Deċiżjoni li l-persuna interessata ma tiġix promossa fil-grad AST 11 — Paragun tal-merti — Stħarriġ mill-qorti tal-iżball manifest ta’ evalwazzjoni”)

34

2014/C 052/62

Kawża T-149/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2014 — Investrónica vs UASI — Olympus Imaging (MICRO) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva MICRO — Trade mark figurattiva nazzjonali preċedenti micro — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Setgħa ta’ bdil”)

34

2014/C 052/63

Kawża T-279/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Jannar 2014 — SICOM vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Għajnuna fil-forma ta’ ikel — Provvista ta’ żejt tal-kolza lill-Ginea — Ineżekuzzjoni ta’ kuntratt — Preskrizzjoni”)

34

2014/C 052/64

Kawża T-304/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2014 — Message Management vs UASI — Absacker (ABSACKER of Germany) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva ABSACKER of Germany — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti ABSACKER — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

35

2014/C 052/65

Kawża T-383/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2014 — Ferienhäuser zum See vs UASI — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Sun Park Holidays — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti Sunparks Holiday Parks — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

35

2014/C 052/66

Kawża T-433/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2014 — Steiff vs UASI (Buttuna tal-metall f’nofs il-widna ta’ ġugarell artab fil-forma ta’ annimal) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja li tikkonsisti fit-twaħħil ta’ buttuna f’nofs il-widna ta’ ġugarell artab fil-forma ta’ annimal — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

35

2014/C 052/67

Kawża T-434/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2014 — Steiff vs UASI (Tikketta mwaħħla permezz ta’ buttuna tal-metall f’nofs il-widna ta’ ġugarell artab fil-forma ta’ annimal) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja li tikkonsisti fit-twaħħil ta’ tikketta permezz ta’ buttuna f’nofs il-widna ta’ ġugarell artab fil-forma ta’ annimal — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

36

2014/C 052/68

Kawża T-475/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Jannar 2014 — LaserSoft Imaging vs UASI (WorkflowPilot) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali WorkflowPilot — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

36

2014/C 052/69

Kawża T-538/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Jannar 2014 — Optilingua vs UASI — Esposito (ALPHATRAD) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark figurattiva Komunitarja ALPHATRAD — Użu ġenwin mit-trade mark — Importanza tal-użu — It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 15(1)(a), u l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

36

2014/C 052/70

Kawża T-385/13 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Diċembru 2013 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Ċaħda tar-rikors fl-ewwel istanza bħala manifestament inammissibbli — Assenza ta’ identiċità bejn ir-rikors ippreżentat permezz ta’ faks u l-oriġinal ippreżentat sussegwentement — Preżentata tal-oriġinal wara l-iskadenza tat-terminu — Tardività tar-rikors — Appell manifestament infondat”)

37

2014/C 052/71

Kawża T-633/13: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2013 — Reed Exhibitions vs UASI (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

Kawża T-637/13: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Novembru 2013 — Bimbo vs UASI — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

Kawża T-638/13: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Novembru 2013 — Bimbo vs UASI — Cafe’ do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

Kawża T-653/13 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Diċembru 2013 minn Kari Wahlström mis-sentenza mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fid-9 ta’ Ottubru 2013 fil-Kawża F-116/12, Wahlström vs Frontex

38

2014/C 052/75

Kawża T-663/13 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ Diċembru 2013 mill-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija fis-17 ta’ Ottubru 2013 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-69/11, BF vs Il-Qorti tal-Awdituri

39

2014/C 052/76

Kawża T-669/13 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2013 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija fis-7 ta’ Ottubru 2013 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-97/12, Thomé vs Il-Kummissjoni

40

2014/C 052/77

Kawża T-671/13: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2013 — PAN Europe u Confédération paysanne vs Il-Kummissjoni

40

2014/C 052/78

Kawża T-684/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2013 — Copernicus-Trademarks vs UASI — Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

Kawża T-685/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2013 — Copernicus-Trademarks vs UASI — Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

Kawża T-686/13: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2013 — Unibail Management vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ żewġ linji u erba’ stilel)

42

2014/C 052/81

Kawża T-687/13: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Diċembru 2013 — Unibail Management vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ żewġ linji u ħames stilel)

42

2014/C 052/82

Kawża T-691/13: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Diċembru 2013 — Ricoh Belgium vs Il-Kunsill

43

2014/C 052/83

Kawża T-695/13: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Diċembru 2013 — Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) vs L-Aġenzija Eżekuttiva għan-Netwerk Transewropew tat-Trasport (TEN-T EA), Il-Kummissjoni

44

2014/C 052/84

Kawża T-696/13: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2013 — Meta Group vs Il-Kummissjoni

44

2014/C 052/85

Kawża T-698/13 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2013 minn Luigi Marcuccio mid-digriet mogħti mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fis-17 ta’ Ottubru 2013 fil-Kawża F-127/12, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

44

2014/C 052/86

Kawża T-699/13 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2013 minn Luigi Marcuccio mid-digriet mogħti fis-17 ta’ Ottubru 2013 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-145/12, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

45

2014/C 052/87

Kawża T-700/13: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2013 — Bankia vs Il-Kummissjoni

45

2014/C 052/88

Kawża T-701/13: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2013 — Asociación Española de Banca vs Il-Kummissjoni Ewropea

46

2014/C 052/89

Kawża T-702/13: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2013 — Unicaja Banco vs Il-Kummissjoni

46

2014/C 052/90

Kawża T-703/13: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2013 — Liberbank vs Il-Kummissjoni

47

2014/C 052/91

Kawża T-704/13: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2013 — Banco de Sabadell u Banco Gallego vs Il-Kummissjoni

47

2014/C 052/92

Kawża T-705/13: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2013 — Catalunya Banc vs Il-Kummissjoni

47

2014/C 052/93

Kawża T-719/13: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2013 — Lico Leasing u Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión vs Il-Kummissjoni

48

2014/C 052/94

Kawża T-1/14: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Jannar 2014 — Aluminios Cortizo u Cortizo Cartera vs Il-Kummissjoni

49

2014/C 052/95

Kawża T-2/14: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Jannar 2014 — Caixabank vs Il-Kummissjoni

49

2014/C 052/96

Kawża T-3/14: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Jannar 2014 — Anudal Industrial vs Il-Kummissjoni

50

2014/C 052/97

Kawża T-4/14: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Jannar 2014 — Industrias Ponsa vs Il-Kummissjoni

50

2014/C 052/98

Kawża T-5/14: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Jannar 2014 — Anudal vs Il-Kummissjoni

50

2014/C 052/99

Kawża T-10/14: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Jannar 2014 — Inditex u Naviera Nebulosa de Omega vs Il-Kummissjoni

51

2014/C 052/00

Kawża T-15/14: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Jannar 2014 — Simet vs Il-Kummissjoni

51

2014/C 052/01

Kawża T-390/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Jannar 2014 — Lifted Research u LRG Europe vs UASI — Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2014/C 052/02

Kawża F-114/13: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2013 — ZZ u ZZ vs Il-Kummissjoni

53

2014/C 052/03

Kawża F-118/13: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Diċembru 2013 — ZZ vs Il-Kummissjoni

53

2014/C 052/04

Kawża F-121/13: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Diċembru 2013 — ZZ vs Il-Kummissjoni

53

2014/C 052/05

Kawża F-122/13: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2013 — ZZ vs Europol

53

2014/C 052/06

Kawża F-123/13: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2013 — ZZ vs Il-Kummissjoni

54

2014/C 052/07

Kawża F-124/13: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Diċembru 2013 — ZZ vs Il-Parlament

54

2014/C 052/08

Kawża F-1/14: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Jannar 2014 — ZZ vs Il-Kummissjoni

54


MT

 

Top