EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:032:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 032, 4 ta' Frar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2014.032.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 32

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
4 ta' Frar 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 032/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.7111 – Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Comércio de Produtos Siderúrgicos) (1)

1

2014/C 032/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrio) (1)

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2014/C 032/03

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-kontribut tal-isport għall-ekonomija tal-UE, u b'mod partikolari għat-trattament tal-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-inklużjoni soċjali

2

2014/C 032/04

Abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, dwar il-libertà u l-pluraliżmu tal-media fl-ambjent diġitali

6

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 032/05

Ir-rata tal-interessi applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament: 0,25 % fl-1 ta’ Frar 2014 – Rata tal-kambju tal-euro

8

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2014/C 032/06

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta’ ħasil tal-flus u ta’ finanzjament tat-terroriżmu, u proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar informazzjoni dwar min iħallas, li għandha takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi

9

2014/C 032/07

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar prekursuri tad-droga

13

2014/C 032/08

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill imsejħa “Tisħiħ tal-kooperazzjoni tal-infurzar tal-liġi fl-UE: il-Mudell Ewropew għall-Iskambju ta’ Informazzjoni (EIXM)”

15

2014/C 032/09

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-proposta emendata tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar it-trasparenza ta’ miżuri li jirregolaw il-prezz ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u s-sehem tagħhom fl-ambitu ta’ sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa pubblika

17

2014/C 032/10

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Komunikazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà dwar “Strateġija għaċ-Ċibersigurtà tal-Unjoni Ewropea: Spazju Ċibernetiku Miftuħ, Sikur u Mingħajr Periklu”, u dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar miżuri biex jiġi żgurat livell komuni għoli tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni fl-Unjoni kollha

19

2014/C 032/11

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (riformulazzjoni) u l-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 207/2009 dwar it-trade mark Komunitarja

23

2014/C 032/12

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-Proposti għal Regolament li jistabbilixxi Sistema ta’ Dħul u Ħruġ (EES) u Regolament li jistabbilixxi Programm tal-Vjaġġatur Irreġistrat (RTP)

25


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 032/13

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.7144 – Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (1)

30


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top