Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:378:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 378, 24 ta' Diċembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.378.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 378

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
24 ta' Diċembru 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

Il-Kunsill

2013/C 378/01

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri ta’ integrazzjoni tar-Rom effettivi fl-Istati Membri

1

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 378/02

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Novembru 2013 dwar is-salvagwardji proċedurali għall-persuni vulnerabbli suspettati jew akkużati fi proċedimenti kriminali

8

2013/C 378/03

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Novembru 2013 dwar id-dritt għal għajnuna legali għall-persuni suspettati jew akkużati fi proċeduri kriminali

11

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew

2013/C 378/04

Rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta’ Diċembru 2013 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banque centrale du Luxembourg (BĊE/2013/51)

15


 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 378/05

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (1)

16

2013/C 378/06

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (1)

17

2013/C 378/07

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (1)

18

2013/C 378/08

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.7100 – New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions) (2)

19

2013/C 378/09

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6844 – GE/Avio) (2)

19

2013/C 378/10

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.7096 – Eni ULX/Liverpool Bay JV) (2)

20


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 378/11

Rata tal-kambju tal-euro

21

2013/C 378/12

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Ftehimiet restrittivi u l-pożizzjoni dominanti mogħtija fil-laqgħa tiegħu tat-28 ta’ Ġunju 2013 dwar abbozz ta’ deċiżjoni dwar -il-Każ COMP/39.847/E-BOOKS – Relatur: Il-Litwanja

22

2013/C 378/13

Rapport Finali tal-Uffiċjal tas-Seduta – E-BOOKS (Kotba Elettroniċi)(Penguin) (COMP/39.847)

23

2013/C 378/14

Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Lulju 2013 li tirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 tat-trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE (Il-każ COMP/39.847/E-BOOKS) (notifikata bid-dokument C(2013) 4750)  (2)

25

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2013/C 378/15

Festi pubbliċi fl-2014

29

2013/C 378/16

Notifika tal-Gvern tar-Repubblika Slovakka skont l-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“Id-Direttiva dwar l-Elettriku”) dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku rigward in-nomina ta' Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. bħala operatur tas-sistema tat-trażmissjoni fir-Repubblika Slovakka – Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Elettriku

31

2013/C 378/17

Notifika tal-Gvern tar-Repubblika Slovakka skont l-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“Id-Direttiva dwar il-Gass”) dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass rigward in-nomina ta' eustream, a. s. bħala operatur tas-sistema tat-trażmissjoni fir-Repubblika Slovakka – Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass

31

2013/C 378/18

Notifika mill-Gvern Franċiż skont l-Artikolu 10(2) tad-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (“id-Direttiva dwar il-Gass”) dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali marbuta mal-ħatra tal-kumpaniji GRTgaz u TIGF bħala operaturi tal-mezzi tat-trasport fi Franza

32

2013/C 378/19

Notifika mill-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku tar-Repubblika Taljana skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta' awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi

33


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 378/20

Sejħa għall-proposti – Erkole II/2013/Taħriġ

34

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 378/21

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.7052 – Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK) (2)

35

2013/C 378/22

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrío) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (2)

36


 

Rettifika

2013/C 378/23

Rettifika għas-Sejħiet għal proposti skont il-programm ta' ħidma pluriennali għall-2013 għal għotjiet fil-qasam tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) għall-perjodu 2007-2013 (ĠU C 361, 11.12.2013)

37

2013/C 378/24

Rettifika għas-Sejħa għal proposti skont il-programm ta' ħidma annwali għall-2013 għal għotjiet fil-qasam tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) għall-perjodu 2007-2013 (ĠU C 361, 11.12.2013)

38


 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness I tat-Trattat

 

(2)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top