EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:358:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 358, 7 ta' Diċembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.358.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 358

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
7 ta' Diċembru 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 358/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) (1)

1

2013/C 358/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)) (1)

1

2013/C 358/03

Avviż mill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet mhux mitluba li għandhom jiżdiedu mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu mill-1 ta' April sat-30 ta' Ġunju 2014 fil-kuntest ta’ ċerti kwoti miftuħa mill-Unjoni għall-prodotti fis-settur tal-laħam tat-tjur

2


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2013/C 358/04

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta’ Diċembru 2013 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għall-Kroazja, l-Ungerija, il-Portugall u r-Renju Unit

3

2013/C 358/05

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta’ Diċembru 2013 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

5

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 358/06

Rata tal-kambju tal-euro

9

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2013/C 358/07

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fuq il-proposti tal-Kummissjoni għal Regolament dwar l-apparat mediku, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u Regolament dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro

10

2013/C 358/08

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar “Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 – Kura tas-saħħa innovattiva għas-seklu 21”

13

2013/C 358/09

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 dwar proċedimenti ta’ falliment

15

2013/C 358/10

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar “The Digital Agenda for Europe — Driving European growth digitally” (“L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa – Inmexxu t-tkabbir Ewropew b'mod diġitali”)

17

2013/C 358/11

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-Proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar ir-rappurtar tal-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili li jemenda r-Regolament u li jħassar id-Direttiva 2003/42/KE, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1330/2007 u l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 996/2010

19


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 358/12

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata (1)

22

2013/C 358/13

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (1)

24


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top