Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:352:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 352, 30 ta' Novembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.352.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 352

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
30 ta' Novembru 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2013/C 352/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 344, 23.11.2013

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2013/C 352/02

Kawża C-460/13 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Awwissu 2013 mir-Repubblika Taljana mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-30 ta’ Mejju 2013 fil-Kawża T-454/10, Ir-Repubblika Taljana vs Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav)

2

2013/C 352/03

Kawża C-461/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Awwissu 2013 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

3

2013/C 352/04

Kawża C-480/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Settembru 2013 — Sysmex Europe GmbH vs Hauptzollamt Hamburg-Hafen

3

2013/C 352/05

Kawża C-481/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Bamberg (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Settembru 2013 — proċeduri kriminali kontra Mohammad Ferooz Qurbani

4

2013/C 352/06

Kawża C-482/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanja) fl-10 ta’ Settembru 2013 — Unicaja Banco SA vs José Hidalgo Rueda et

4

2013/C 352/07

Kawża C-483/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanja) fl-10 ta’ Settembru 2013 — Unicaja Banco S.A. vs Steluta Grigore

4

2013/C 352/08

Kawża C-484/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanja) fl-10 ta’ Settembru 2013 — Caixabank SA vs Manuel María Rueda Ledesma u Rosario Mesa Mesa

5

2013/C 352/09

Kawża C-485/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanja) fl-10 ta’ Settembru 2013 — Caixabank SA vs José Labella Crespo et

5

2013/C 352/10

Kawża C-486/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanja) fl-10 ta’ Settembru 2013 — Caixabank SA vs Antonio Galán Rodríguez

6

2013/C 352/11

Kawża C-487/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanja) fl-10 ta’ Settembru 2013 — Caixabank SA vs Alberto Galán Luna u Domingo Galán Luna

6

2013/C 352/12

Kawża C-489/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van beroep te Antwerpen (il-Belġju) fl-10 ta’ Settembru 2013 — Ronny Verest, Gaby Gerards vs Belgische Staat

7

2013/C 352/13

Kawża C-490/13 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Settembru 2013 minn Cytochroma Development, Inc. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fit-3 ta’ Lulju 2013 fil-Kawża T-106/12 — Cytochroma Development, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

7

2013/C 352/14

Kawża C-503/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Settembru 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH vs AOK Sachsen-Anhalt

8

2013/C 352/15

Kawża C-504/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Settembru 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH vs Betriebskrankenkasse RWE

8

2013/C 352/16

Kawża C-511/13 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Settembru 2013 minn Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fil-11 ta’ Lulju 2013 fil-Kawża T-469/07 — Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

9

2013/C 352/17

Kawża C-517/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Namur (il-Belġju) fis-27 ta’ Settembru 2013 — Belgacom SA, li assumiet l-istanza istitwita minn Belgacom Mobile SA vs Province de Namur

9

2013/C 352/18

Kawża C-533/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Työtuomioistuin (il-Finlandja) fid-9 ta’ Ottubru 2013 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry vs Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

10

 

Il-Qorti Ġenerali

2013/C 352/19

Kawża T-248/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2013 — L-Italja vs Il-Kummissjoni (“Sistema lingwistika — Avviż ta’ kompetizzjoni ġenerali għar-reklutaġġ ta’ amministraturi — Għażla tat-tieni lingwa fost tliet lingwi — Regolament Nru 1 — Artikolu 1d(1), l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 27 u Artikolu 28(f) tar-Regolamenti tal-Persunal — Artikolu 1(1)(f) tal-Anness III tar-Regolamenti tal-Persunal — Obbligu ta’ motivazzjoni — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni”)

11

2013/C 352/20

Kawża T-432/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2013 — Vivendi vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq Franċiż tal-broadband u tal-abbonament telefoniku — Deċiżjoni ta’ ċaħda ta’ lment — Nuqqas ta’ interess Komunitarju — Importanza tal-ksur allegat għall-funzjonament tas-suq intern — Probabbiltà li tkun tista’ tiġi stabbilita l-eżistenza tal-ksur allegat”)

11

2013/C 352/21

Kawża T-457/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ottubru 2013 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi esterni marbuta mal-iżvilupp, l-istudju u s-sostenn ta’ informazzjoni (ESP DESIS II) — Klassifikazzjoni ta’ offerent — Għoti tal-kuntratt — Konsorzju offerenti — Ammissibbiltà — Obbligu ta’ motivazzjoni — Trasparenza — Ugwaljanza fit-trattament — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

12

2013/C 352/22

Kawża T-474/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ottubru 2013 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi esterni għall-iżvilupp, l-istudju u s-sostenn ta’ sistemi ta’ informazzjoni (ESP DESIS II) — Klassifikazzjoni ta’ offerent — Għoti ta’ kuntratt — Obbligu ta’ motivazzjoni — Trasparenza — Ugwaljanza fit-trattament — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

12

2013/C 352/23

Kawża T-275/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2013 — TF1 vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Servizz pubbliku tax-xandir — Għajnuna prevista mill-awtoritajiet Franċiżi favur France Télévisions — Sussidju baġitarju annwali — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern — Artikolu 106(2) TFUE — Rabta vinkolanti bejn taxxa u minżura ta’ għajnuna”)

13

2013/C 352/24

Kawża T-638/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ottubru 2013 — European Dynamics Belgium et vs EMA (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti tal-EMA — Provvista ta’ servizzi ta’ għajnuna għal applikazzjonijiet informatiċi — Ċaħda tal-offerta ta’offerent — Kriterji ta’ attribuzzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni — Osservanza tal-kriterji ta’ attribuzzjoni stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt — Stabbiliment ta’ sottokriterji għall-kriterji ta’ attribuzzjoni — Aċċess għal dokumenti”)

13

2013/C 352/25

Kawża T-282/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2013 — El Corte Inglés vs UASI — Sohawon (fRee YOUR STYLe.) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva fRee YOUR STYLe. — Trade marks Komunitarja u nazzjonali verbali preċedenti FREE STYLE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

14

2013/C 352/26

Kawża T-328/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2013 — Mundipharma vs UASI — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Maxigesic — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti OXYGESIC — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

14

2013/C 352/27

Kawża T-379/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ottubru 2013 — Electric Bike World vs UASI — Brunswick (LIFECYCLE) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali LIFECYCLE — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti LIFECYCLE — Reġistrazzjoni rrifjutata parzjalment mill-Bord tal-Appell — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”)

15

2013/C 352/28

Kawża T-453/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2013 — Zoo Sport vs UASI — K-2 (ZOOSPORT) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali ZOOSPORT — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti ZOOT u trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti SPORTS ZOOT SPORTS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

15

2013/C 352/29

Kawża T-455/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2013 — Zoo Sport vs UASI — K-2 (zoo sport) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva ZOO Sport — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti ZOOT u trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti SPORTS ZOOT SPORTS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

16

2013/C 352/30

Kawża T-488/13: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Settembru 2013 — GEA Group vs UASI (engineering for a better world)

16

2013/C 352/31

Kawża T-502/13: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Settembru 2013 — ASPA vs UASI — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)

16

2013/C 352/32

Kawża T-506/13: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2013 — Urb Rulmenti Suceava vs UASI — Adiguzel (URB)

17

2013/C 352/33

Kawża T-508/13: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2013 — Il-Gvern tal-Malasja vs UASI — Vergamini (HALAL MALAYSIA)

17

2013/C 352/34

Kawża T-514/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Settembru 2013 — AgriCapital vs UASI — agri.capital (AGRI.CAPITAL)

18

2013/C 352/35

Kawża T-517/13: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Settembru 2013 — Éditions Quo Vadis vs UASI — Gómez Hernández (“QUO VADIS”)

19

2013/C 352/36

Kawża T-518/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Settembru 2013 — Future Enterprises vs UASI — McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

19

2013/C 352/37

Kawża T-521/13: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Settembru 2013 — Alpinestars Research vs UASI — Tung Cho u Wang Yu (A ASTER)

20

2013/C 352/38

Kawża T-522/13: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2013 — Tsujimoto vs UASI — Kenzo (KENZO ESTATE)

20

2013/C 352/39

Kawża T-523/13: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2013 — Euromed vs UASI — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/40

Kawża T-524/13: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2013 — Euromed vs UASI — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/41

Kawża T-541/13: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2013 — Abertis Telecom u Retevisión I vs Il-Kummissjoni

22

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2013/C 352/42

Kawża F-69/11: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Ottubru 2013 — BF vs Il-Qorti tal-Awdituri (Servizz pubbliku — Proċedura intiża sabiex timtela pożizzjoni ta’ direttur — Rapport tal-Kumitat ta’ Preselezzjoni — Motivazzjoni — Assenza — Illegalità tad-deċiżjoni ta’ ħatra — Kundizzjonijiet)

23

2013/C 352/43

Kawża F-126/11: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta’ Settembru 2013 — de Brito Sequeira Carvalho vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sistema dixxiplinari — Proċedura dixxiplinari — Sanzjoni dixxiplinari — Twissija — Artikolu 25 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-persunal — Artikolu 22a tar-Regolamenti tal-persunal)

23

2013/C 352/44

Kawża F-39/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ Ottubru 2013 — BQ vs Il-Qorti tal-Awdituri (Servizz pubbliku — Uffiċjal — Rapport ta’ evalwazzjoni — Fastidju prikoloġiku — Danni — Ammissibbiltà — Termini)

23

2013/C 352/45

Kawża F-76/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Settembru 2013 — Scheidemann vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjal — Trasferiment interistituzzjonali — Artikoli 43 u 45 tar-Regolamenti tal-Persunal — Promozzjoni — Punti ta’ mertu — Ugwaljanza fit-trattament — Awtonomija tal-istituzzjonijiet)

24

2013/C 352/46

Kawża F-77/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Ottubru 2013 — Vasilev vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Avviż ta’ kompetizzjoni EPSO/AD/208/11 — Impossibbiltà matul l-eżami preliminari li tintuża l-keyboard li l-kandidat kien imdorri juża — Rifjut ta’ ammissjoni għall-eżami ta’ evalwazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament)

24

2013/C 352/47

Kawża F-93/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ Ottubru 2013 — D’Agostino vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Membru tal-persunal bil-kuntratt — Artikolu 3a tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Dmir ta’ premura — Interess tas-servizz — Eżami komplet u dettaljat fi ħdan is-servizzi kollha tal-possibbiltajiet ta’ impjieg li jikkorrispondu għall-kompiti previsti fil-kuntratt)

24

2013/C 352/48

Kawża F-98/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tat-23 ta’ Ottubru 2013 — Verstreken vs Il-Kunsill (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2008 — Proċedura ta’ promozzjoni 2009 — Deċiżjoni li r-rikorrenti ma tiġix promossa — Motivazzjoni — Motivazzjoni ġenerali u stereotipata)

25

2013/C 352/49

Kawża F-124/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ Ottubru 2013 — Solberg vs OEDT (Servizz pubbliku — Ex membru tal-persunal temporanju — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt għal żmien determinat — Obbligu ta’ motivazzjoni — Portata tas-setgħa diskrezzjonali)

25

2013/C 352/50

Kawża F-148/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ Ottubru 2013 — Solberg vs (EMCDDA) (Servizz pubbliku — Ex membru tal-persunal temporanju — Rapport ta’ evalwazzjoni — Interess ġuridiku — Obbligu ta’ motivazzjoni — Portata tas-setgħa diskrezzjonali)

26

2013/C 352/51

Kawża F-58/13: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2013 — ZZ vs Il-Kummissjoni

26

2013/C 352/52

Kawża F-62/13: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2013 — ZZ vs Il-Kummissjoni

26

2013/C 352/53

Kawża F-77/13: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Awwissu 2013 — ZZ vs Europol

27

2013/C 352/54

Kawża F-95/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Settembru 2013 — ZZ et vs L-Aġenżija Ferrovjarja Ewropea (ERA)

28


MT

 

Top