EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:171:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 171, 15 ta' Ġunju 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.171.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 171

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
15 ta' Ġunju 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2013/C 171/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 164, 8.6.2013

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2013/C 171/02

Kawża C-480/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Isvezja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Tassazzjoni — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 11 — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tillimita għall-impriżi fis-settur finanzjarju u tal-assigurazzjoni l-possibbiltà li jiġi fformat grupp ta’ persuni li jistgħu jitqiesu bħala persuna taxxabbli waħda għall-finijiet tal-VAT)

2

2013/C 171/03

Kawża C-64/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Libertà ta’ stabbiliment — Artikolu 49 TFUE — Restrizzjonijiet — Leġiżlazzjoni fiskali — Intaxxar immedjat tal-qligħ kapitali moħbi — Trasferiment tar-residenza ta’ kumpannija, tmiem ta’ attivitajiet ta’ stabbiliment permanenti jew trasferiment tal-attiv ta’ dan l-istabbiliment)

2

2013/C 171/04

Kawża C-65/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Tassazzjoni — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 9 u 11 — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tippermetti l-inklużjoni ta’ persuni mhux taxxabbli f’grupp ta’ persuni li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala persuna unika mhux taxxabbli għall-VAT — Konsultazzjoni tal-Kumitat tal-VAT)

3

2013/C 171/05

Kawża C-74/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Finlandja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Tassazzjoni — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 9 u 11 — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tippermetti l-inklużjoni ta’ persuni mhux suġġetti għat-taxxa fi grupp ta’ persuni li jistgħu jiġu kkunisdrati bħala persuna waħda suġġetta għall-VAT u li tillimita lill-impriżi tas-settur finanzjaru u tal-assigurazzjoni mill-possibbiltà li jiffurmaw tali grupp)

3

2013/C 171/06

Kawża C-86/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Tassazzjoni — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 9 u 11 — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tippermetti l-inklużjoni ta’ persuni mhux taxxabbli fi grupp ta’ persuni li jistgħu jitqiesu bħala persuna waħda taxxabbli għall-VAT)

4

2013/C 171/07

Kawża C-95/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tad-Danimarka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Tassazzjoni — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 9 u 11 — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tippermetti li persuni mhux taxxabbli jiġu inklużi fi grupp ta’ persuni li jistgħu jiġu kkunsidrati bħal persuna taxxabbli waħda suġġetta għall-VAT)

4

2013/C 171/08

Kawża C-109/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ċeka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Tassazzjoni — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 9 u 11 — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tippermetti li persuni mhux taxxabbli jiġu inklużi fi grupp ta’ persuni li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala persuna taxxabbli waħda suġġetta għall-VAT)

5

2013/C 171/09

Kawża C-212/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ April 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo — Spanja) — Jyske Bank Gibraltar Ltd vs Administración del Estado (Prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop ta’ ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu — Direttiva 2005/60/KE — Artikolu 22(2) — Deċiżjoni 2000/642/ĠAI — Obbligu ta’ rapportaġġ ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji suspettużi impost fuq l-istituzzjonijiet ta’ kreditu — Istituzzjoni li topera taħt is-sistema tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi — Identifikazzjoni tal-unità nazzjonali tal-intelliġenza finanzjarja responsabbli mill-ġbir tal-informazzjoni — Artikolu 56 TFUE — Ostakolu għal-libertà li jiġu pprovduti servizzi — Rekwiżiti imperattivi ta’ interess ġenerali — Proporzjonalità)

5

2013/C 171/10

Kawża C-331/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-25 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Slovakka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 1999/31/KE — Rimi ta’ skart f’terraferma — Artikolu 14 — Terraferma eżistenti — Assenza ta’ pjan ta’ kundizzjonament tas-sit — Tkomplija tal-operat)

6

2013/C 171/11

Kawża C-398/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ April 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Ireland — l-Irlanda) — Thomas Hogan et vs Minister for Social and Family Affairs et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet — Protezzjoni tal-ħaddiema fil-każ ta’ insolvenza tal-persuna li timpjega — Direttiva 2008/94/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Skemi komplementari ta’ previdenza professjonali — Skemi ta’ benefiċċji ddefiniti u ta’ spejjeż ibbilanċjati — Insuffiċjenza ta’ riżorzi — Livell minimu ta’ protezzjoni — Kriżi ekonomika — Żvilupp ekonomiku u soċjali bbilanċjat — Obbligi tal-Istat Membru kkonċernat fil-każ ta’ insuffiċjenza ta’ riżorsi — Responsabbiltà tal-Istat Membru fil-każ ta’ traspożizzjoni żbaljata)

6

2013/C 171/12

Kawżi magħquda C-478/11 sa C-482/11 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-23 ta’ April 2013 — Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P) vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra persuni u entitajiet — Is-sitt paragrafu tal-Artikolu 263 TFUE — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Forza maġġuri — Kunflitt bl-armi)

7

2013/C 171/13

Kawża C-55/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-25 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2003/96/KE — Taxxa fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku — Eżenzjoni mid-dazju tas-sisa fir-rigward tal-karburanti għall-vetturi bil-mutur ta’ persuni b’diżabbiltà — Żamma tal-eżenzjoni wara l-iskadenza tal-perijodu tranżitorju — Ksur)

7

2013/C 171/14

Kawża C-81/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ April 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel București — ir-Rumanija) — Asociația ACCEPT vs Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Politika soċjali — Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Direttiva 2000/78/KE — Artikoli 2(2)(a), 10(1) u 17 — Projbizzjoni ta’ diskriminazzjonijiet ibbażati fuq l-orjentament sesswali — Kunċett ta’ “fatti li minnhom wieħed jista” jippreżumi li kien hemm diskriminazzjoni’ — Adattament tar-regoli dwar l-oneru tal-prova — Sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi — Persuna li tippreżenta ruħha u li hija pperċepita mill-pubbliku bħala li hija d-direttur ta’ klabb tal-futbol professjonali — Dikjarazzjonijiet pubbliċi li jeskludu r-reklutaġġ ta’ plejer tal-futbol ippreżentat bħala omosesswali)

8

2013/C 171/15

Kawża C-89/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ April 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van Cassatie van België — il-Belġju) — Rose Marie Bark vs Galileo Joint Undertaking, li tinsab taħt likwidazzjoni (Impriżi konġunti — Kuntratti konklużi mal-membri tal-persunal — Kundizzjonijiet applikabbli — Regolament (KE) Nru 876/2002)

9

2013/C 171/16

Kawża C-389/12 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Awwissu 2012 minn Szarvas mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis-26 ta’ Ġunju fil-Kawża T-129/13, Szarvas Tibor vs l-Ungerija

9

2013/C 171/17

Kawża C-27/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (il-Ġermanja) fil-21 ta’ Jannar 2013 — Flughafen Lübeck GmbH vs Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

9

2013/C 171/18

Kawża C-116/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Spanja) fil-11 ta’ Marzu 2013 — Banco de Valencia SA vs Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume

10

2013/C 171/19

Kawża C-117/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Marzu 2013 — Technische Universität Darmstadt vs Eugen Ulmer KG

10

2013/C 171/20

Kawża C-118/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesarbeitsgericht Hamm (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Marzu 2013 — Gülay Bollacke vs K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

10

2013/C 171/21

Kawża C-128/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal da Relação de Lisboa (il-Portugall) fit-18 ta’ Marzu 2013 — Cruz & Companhia Lda vs IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP et

11

2013/C 171/22

Kawża C-129/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-18 ta’ Marzu 2013 — Kamino International Logistics BV vs Staatssecretaris van Financiën

11

2013/C 171/23

Kawża C-130/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-18 ta’ Marzu 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV vs Staatssecretaris van Financiën

12

2013/C 171/24

Kawża C-131/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-18 ta’ Marzu 2013 — Staatssecretaris van Financiën vs V.o.f. Schoenimport “Italmoda” Mariano Previti

12

2013/C 171/25

Kawża C-133/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-18 ta’ Marzu 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financië vs Q

13

2013/C 171/26

Kawża C-135/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kúria (l-Ungerija) fit-18 ta’ Marzu 2013 — Szatmári Malom vs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2013/C 171/27

Kawża C-137/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bayerischen Verwaltungsgericht München (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Marzu 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH vs Freistaat Bayern

14

2013/C 171/28

Kawża C-138/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Marzu 2013 — Naime Dogan vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

14

2013/C 171/29

Kawża C-143/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Specializat Cluj (ir-Rumanija) fl-20 ta’ Marzu 2013 — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei vs SC Volksbank România SA

15

2013/C 171/30

Kawża C-146/13: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Marzu 2013 — Ir-Renju ta Spanja vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

15

2013/C 171/31

Kawża C-147/13: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Marzu 2013 — Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

16

2013/C 171/32

Kawża C-148/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Marzu 2013 — A, parti oħra fil-proċedura: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2013/C 171/33

Kawża C-149/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Marzu 2013 — B, parti oħra fil-proċedura: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/34

Kawża C-150/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Marzu 2013 — C, parti oħra fil-proċedura: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/35

Kawża C-151/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour administrative d’appel de Versailles (Franza) fil-25 ta’ Marzu 2013 — Le Rayon d’Or SARL vs Ministre de l’Économie et des Finances

17

2013/C 171/36

Kawża C-159/13 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Marzu 2013 minn Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fl-24 ta’ Jannar 2013 fil-Kawża T-474/09, Fercal vs UASI — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

18

2013/C 171/37

Kawża C-163/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-2 ta’ April 2013 — Turbu.com BV vs Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/38

Kawża C-164/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-2 ta’ April 2013 — Turbu.com Mobile Phone’s BV; parti oħra: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/39

Kawża C-169/13: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

19

2013/C 171/40

Kawża C-173/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour administrative d’appel de Lyon (Franza) fid-9 ta’ April 2013 — Maurice Leone, Blandine Leone vs Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

20

2013/C 171/41

Kawża C-176/13 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ April 2013 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fid-29 ta’ Jannar 2013 fil-Kawża T-496/10, Bank Mellat vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

20

2013/C 171/42

Kawża C-199/13 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ April 2013 minn Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fl-1 ta’ Frar 2013 fil-Kawża T-368/11 — Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL vs Il-Kummissjoni Ewropea

21

2013/C 171/43

Kawża C-200/13 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ April 2013 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fil-5 ta’ Frar 2013 fil-Kawża T-494/10, Bank Saderat Iran vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

22

2013/C 171/44

Kawża C-209/13: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ April 2013 — Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

22

2013/C 171/45

Kawża C-211/13: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

23

2013/C 171/46

Kawża C-215/13 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ April 2013 minn Acron OAO, Dorogobuzh OAO mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-7 ta’ Frar 2013 fil-Kawża T-235/08, Acron OAO u Dorogobuzh OAO vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

23

2013/C 171/47

Kawża C-216/13 P: Appell ippreżentat fit-23 April 2013 minn Acron OAO mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fis-7 ta’ Frar 2013 fil-Kawża T-118/10 — Acron OAO vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

24

2013/C 171/48

Kawża C-248/13: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Mejju 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

25

 

Il-Qorti Ġenerali

2013/C 171/49

Kawża T-80/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ April 2013 — Bell & Ross vs UASI — KIN (Kaxxa ta’ arloġġ tal-idejn) (“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta kaxxa ta’ arloġġ tal-idejn — Disinn preċedenti — Raġuni ta’ invalidità — Nuqqas ta’ karattru individwali — Nuqqas ta’ impressjoni globali differenti — Utent avżat — Grad ta’ libertà tad-disinjatur — Artikoli 4, 6 u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002 — Konnessjoni ma’ kontrotalba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Qorti tad-disinni Komunitarji — Artikolu 91 tar-Regolament Nru 6/2002”)

26

2013/C 171/50

Kawża T-288/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Mejju 2013 — Kieffer Omnitec vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Manutenzjoni ta’ installazzjonijiet TVKA, sistema ta’ tbexxix u installazzjonijiet tal-ilma u tal-ħarsien tas-saħħa tal-bini Joseph-Bech fil-Lussemburgu — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Ugwaljanza fit-trattament — Trasparenza — Proporzjonalità — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

26

2013/C 171/51

Kawża T-304/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ April 2013 — Alumina vs Il-Kunsill (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ trab zeolit A li joriġinaw mill — Bosnja-Ħerzegovina — Valur normali — Natura rappreżentattiva tal-bejgħ domestiku — Marġni ta’ profitt — Tranżazzjonijiet kummerċjali normali”)

26

2013/C 171/52

Kawża T-640/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ April 2013 — Boehringer Ingelheim International vs UASI (RELY-ABLE) (“Trade mark Kommunitarja — Reġistrazzjoni internazzjonali li tirreferi għall-Komunità Ewropea — Trade mark verbali RELY-ABLE — Raġuni assoluta għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Raġuni superfluwa”)

27

2013/C 171/53

Kawża T-61/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ April 2013 — ABC-ONE vs UASI (SLIM BELLY) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali SLIM BELLY — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

27

2013/C 171/54

Kawża T-183/13: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Marzu 2013 — Skype vs UASI — British Sky Broadcasting and Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/55

Kawża T-184/13: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Marzu 2013 — Skype vs UASI — British Sky Broadcasting and Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/56

Kawża T-187/13: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ April 2013 — Jannatian vs Il-Kunsill

29

2013/C 171/57

Kawża T-192/13: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ April 2013 — Transworld Oil Computer Centrum et vs Eurojust

30

2013/C 171/58

Kawża T-195/13: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ April 2013 — dm-drogerie markt vs UASI — V-Contact (CAMEA)

31

2013/C 171/59

Kawża T-196/13: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepp vs UASI — Stal Florez Botero (la nana)

31

2013/C 171/60

Kawża T-198/13: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ April 2013 — Imax vs UASI — Himax Technologies (IMAX)

32

2013/C 171/61

Kawża T-200/13 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ April 2013 minn Patrizia De Luca mis-sentenza mogħtija fit-30 ta’ Jannar 2013 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-20/06 RENV, De Luca vs Il-Kummissjoni

32

2013/C 171/62

Kawża T-202/13: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ April 2013 — Group’Hygiène vs Il-Kummissjoni

33

2013/C 171/63

Kawża T-206/13: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ April 2013 — Stance vs UASI — Pokarna (STANCE)

34

2013/C 171/64

Kawża T-207/13: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ April 2013 — 1872 Holdings vs UASI — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

34

2013/C 171/65

Kawża T-214/13: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ April 2013 — Typke vs Il-Kummissjoni

35

2013/C 171/66

Kawża T-220/13: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ April 2013 — Scuola Elementare Maria Montessori vs Il-Kummissjoni

35

2013/C 171/67

Kawża T-223/13: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ April 2013 — Cofresco Frischhalteprodukte vs Il-Kummissjoni

35

2013/C 171/68

Kawża T-224/13: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ April 2013 — Melitta France vs Il-Kummissjoni

36

2013/C 171/69

Kawża T-226/13 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ April 2013 minn Luigi Marcuccio mid-digriet mogħti mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fis-6 ta’ Frar 2013 fil-Kawża F-67/12, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

36

2013/C 171/70

Kawża T-229/13 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ April 2013 minn Luigi Marcuccio mid-digriet mogħti fil-21 ta’ Frar 2013 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-113/11, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

37

2013/C 171/71

Kawża T-231/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2013 — Wepa Lille vs Il-Kummissjoni

37

2013/C 171/72

Kawża T-232/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2013 — SCA Hygiène Products vs Il-Kummissjoni

37

2013/C 171/73

Kawża T-233/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2013 — Hartmann vs Il-Kummissjoni

38

2013/C 171/74

Kawża T-234/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2013 — Lucart France vs Il-Kummissjoni

38

2013/C 171/75

Kawża T-235/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2013 — Gopack vs Il-Kummissjoni

38

2013/C 171/76

Kawża T-236/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2013 — CMC France vs Il-Kummissjoni

38

2013/C 171/77

Kawża T-237/13: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2013 — SCA Tissue France vs Il-Kummissjoni

39

2013/C 171/78

Kawża T-238/13: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ April 2013 — Delipapier vs Il-Kummissjoni

39

2013/C 171/79

Kawża T-243/13: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ April 2013 — ICT vs Il-Kummissjoni

39

2013/C 171/80

Kawża T-244/13: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Mejju 2013 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica vs Il-Kummissjoni

40

2013/C 171/81

Kawża T-194/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ April 2013 — Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni

40

2013/C 171/82

Kawża T-221/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ April 2013 — L-Ungerija vs Il-Kummissjoni

40

2013/C 171/83

Kawża T-143/13: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ April 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology vs Il-Kummissjoni

40

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2013/C 171/84

Kawża F-73/11: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-24 ta’ April 2013 — CB vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Kompetizzjoni ġenerali — Avviż ta’ kompetizzjoni EPSO/AD/181/10 — Nuqqas ta’ ammissjoni għall-parteċipazzjoni fl-eżamijiet ta’ evalwazzjoni”)

41

2013/C 171/85

Kawża F-96/12: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-24 April 2013 — Demeneix vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva — Kundizzjoni marbuta mal-esperjenza professjonali — Portata tas-setgħa diskrezzjonali”)

41

2013/C 171/86

Kawża F-126/12: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-9 ta’ April 2013 — de Brito Sequeira Carvalho vs Il-Kummissjoni

41

2013/C 171/87

Kawża F-6/13: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18.4.2013 — Rosenbaum vs Il-Kummissjoni

41


MT

 

Top