EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:123:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 123, 27 ta' April 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.123.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 123

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
27 ta' April 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2013/C 123/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 114, 20.4.2013

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2013/C 123/02

Kawża C-547/10 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-7 ta’ Marzu 2013 — Il-Konfederazzjoni Svizzera vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, Landkreis Waldshut (Appell — Relazzjonijiet barranin — Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-trasport bl-ajru — Regolament (KEE) Nru 2408/92 — Aċċess għat-trasportaturi tal-ajru Komunitarji għal rotot tal-ajru intra-Komunitarji — Artikoli 8 u 9 — Kamp ta’ applikazzjoni — Eżerċizzju tad-drittijiet ta’ traffiku — Deċiżjoni 2004/12/KE — Miżuri Ġermaniżi dwar l-approċċi lejn l-ajruport ta’ Zurich — Obbligu ta’ motivazzjoni — Nondiskriminazzjoni — Proporzjonalità — Oneru tal-prova)

2

2013/C 123/03

Kawża C-127/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-7 ta’ Marzu 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeidshof te Antwerpen il-Belġju) — Aldegonda van den Booren vs Rijksdienst voor Pensioenen (Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti — Artikolu 46a tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Regoli nazzjonali antikumulu — Pensjoni tax-xjuħija — Żieda tal-ammont imħallas minn Stat Membru — Pensjoni tas-superstiti — Tnaqqis tal-ammont imħallas minn Stat Membru ieħor)

2

2013/C 123/04

Kawża C-275/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Marzu 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — il-Ġermanja) — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH vs Finanzamt Bayreuth (Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 77/388/KEE — Eżenzjoni tal-immaniġġjar ta’ fond speċjali ta’ investiment — Portata)

3

2013/C 123/05

Kawża C-358/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-7 ta’ Marzu 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein hallinto-oikeus — il-Finlandja) — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue (Ambjent — Skart — Skart perikoluż — Direttiva 2008/98/KE — Arbli qodma tat-telekomunikazzjonijiet ittrattati b’soluzzjonijiet RKA (ram-kromju-arseniku) — Reġistrazzjoni, valutazzjoni u awtorizzazzjoni ta’ sustanzi kimiċi — Regolament (KE) Nru 1907/2006 (Regolament REACH) — Inventarju tal-użi tal-injam ittrattat li jinsab fl-Anness XVII tar-Regolament REACH — Arbli qodma tat-telekomunikazzjonijiet użati bħala strutturi tal-pontijiet)

4

2013/C 123/06

Kawża C-424/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Marzu 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-First-tier Tribunal (Tax Chamber) — ir-Renju Unit) — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd et vs Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 77/388/KEE — Eżenzjoni tal-immaniġġjar tal-fondi speċjali ta’ investiment — Portata — Skemi ta’ pensjonijiet tal-irtirar mix-xogħol)

5

2013/C 123/07

Kawża C-577/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-7 ta’ Marzu 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-cour d’appel de Bruxelles — il-Belġju) — DKV Belgium vs Association belge des consommateurs test-achats ASBL (Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Libertà ta’ stabbiliment — Direttivi 73/239/KEE u 92/49/KEE — Assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni għall-ħajja — Libertà tariffarja — Kuntratti ta’ assigurazzjoni għall-mard mhux marbuta mal-attività professjonali — Restrizzjonijiet — Raġunijiet imperattivi ta’ interess ġenerali)

5

2013/C 123/08

Kawża C-607/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-7 ta’ Marzu 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (Chancery Division) — ir-Renju Unit) — ITV Broadcasting Limited et vs TV Catch Up Limited (Direttiva 2001/29/KE — Artikolu 3(1) — Xandir minn terz permezz tal-Internet tal-programmi ta’ xandara ta’ televiżjoni kummerċjali — “Live streaming” — Komunikazzjoni lill-pubbliku)

6

2013/C 123/09

Kawża C-19/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-7 ta’ Marzu 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Varhoven administrativen sad — il-Bulgarija) — Efir OOD vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv (Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 62, 63, 65, 73 u 80 — Kostituzzjoni ta’ dritt ta’ superfiċi minn persuni fiżiċi għall-benefiċċju ta’ kumpannija inkambju għal servizzi ta’ kostruzzjoni pprovduti minn din il-kumpannija lil dawn il-persuni fiżiċi — Kuntratt ta’ tpartit — VAT fuq is-servizzi ta’ kostruzzjoni — Avveniment li jagħti lok għal ħlas — Imponibbiltà — Inklużjoni fil-kunċett ta’ avveniment li jagħti lok għal ħlas kemm tat-tranżazzjonijiet taxxabbli kif ukoll tat-tranżazzjonijiet eżentati — Ħlas antiċipat tal-korrispettiv kollu — Akkont — Valur taxxabbli ta’ tranżazzjoni fil-każ ta’ korrispettiv ikkostitwit minn beni jew minn servizzi — Effett dirett)

7

2013/C 123/10

Kawża C-182/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-7 ta’ Marzu 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Székesfehérvári Törvényszék — l-Ungerija) — Gábor Fekete vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Kodiċi Doganali tal-Komunità — Artikolu 137 — Regolament ta’ implementazzjoni tal-Kodiċi Doganali — Artikolu 561(2) — Kundizzjonijiet għall-eżenzjoni totali mid-dazji fuq l-importazzjoni — Importazzjoni fi Stat Membru ta’ vettura li l-proprjetarju tagħha huwa stabbilit fi Stat terz — Użu privat tal-vettura awtorizzat mill-proprjetarju mhux permezz ta’ kuntratt ta’ impjieg konkluż mal-utent — Assenza ta’ eżenzjoni)

7

2013/C 123/11

Kawża C-39/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Jannar 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen vs SCA Group Holding BV

8

2013/C 123/12

Kawża C-40/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof te Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Jannar 2013 — X AG et vs Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

9

2013/C 123/13

Kawża C-41/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Jannar 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam vs MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV

9

2013/C 123/14

Kawża C-43/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fit-28 ta’ Jannar 2013 — Hauptzollamt Köln vs Kronos Titan GmbH

10

2013/C 123/15

Kawża C-44/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fit-28 ta’ Jannar 2013 — Hauptzollamt Krefeld vs Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

10

2013/C 123/16

Kawża C-52/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-31 ta’ Jannar 2013 — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint vs Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

11

2013/C 123/17

Kawża C-76/13: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

11

2013/C 123/18

Kawża C-77/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal d’instance de Quimper (Franza) fl-14 ta’ Frar 2013 — CA Consumer Finance vs Francine Crouan, née Weber, Tual Crouan

12

2013/C 123/19

Kawża C-86/13: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

12

2013/C 123/20

Kawża C-104/13: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākās tiesas Senāts (il-Latvja) fl-4 ta’ Marzu 2013 — AS “Olainfarm” vs Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

13

2013/C 123/21

Kawża C-109/13: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Marzu 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Finlandja

13

2013/C 123/22

Kawża C-111/13: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Marzu 2013 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Finlandja

14

2013/C 123/23

Opinjoni 1/12: Talba għal opinjoni ppreżentata mill-Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 218(11) TFUE

14

 

Il-Qorti Ġenerali

2013/C 123/24

Kawża T-587/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Marzu 2013 — Fresh Del Monte Produce vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-banana — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Sistema ta’ skambju ta’ informazzjoni — Kunċett ta’ prattika miftiehma li għandha għan antikompetittiv — Rabta kawżali bejn il-ftehim u l-aġir tal-impriżi fis-suq — Ksur wieħed — Imputazzjoni tal-ksur — Drittijiet tad-difiża — Multi — Gravità tal-ksur — Kooperazzjoni — Ċirkustanzi attenwanti”)

15

2013/C 123/25

Kawża T-588/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Marzu 2013 — Dole Food u Dole Germany vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-banana — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Kunċett ta’ prattika miftiehma li għandha għan antikompetittiv — Sistema ta’ skambju ta’ informazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni — Drittijiet tad-difiża — Linji gwida dwar il-kalkolu tal-multi — Gravità tal-ksur”)

15

2013/C 123/26

Kawża T-553/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Marzu 2013 — Biodes vs UASI — Manasul Internacional (FARMASUL) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva FARMASUL — Trade mark Spanjola figurattiva preċedenti MANASUL — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Karattru distintiv tat-trade mark preċedenti — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

16

2013/C 123/27

Kawżi magħquda T-229/11 u T-276/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Marzu 2013 — Inglewood et vs Il-Parlament Ewropew (“Regolamenti dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-membri tal-Parlament Ewropew — Skema ta’ pensjoni addizzjonali — Deċiżjonijiet li jiċħdu talbiet intiżi għall-ibbenefikar mid-dispożizzjonijiet fis-seħħ qabel l-emenda tal-iskema ta’ pensjoni addizzjonali fl-2009 — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Drittijiet miksuba — Aspettattivi leġittimi — Proporzjonalità — Ugwaljanza fit-trattament”)

16

2013/C 123/28

Kawża T-85/13: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Frar 2013 — K-Swiss vs UASI — Künzli SwissSchuh (Trainer with five stripes)

17

2013/C 123/29

Kawża T-90/13: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2013 — Herdade de S. Tiago II vs UASI — Polo/Lauren (V)

17

2013/C 123/30

Kawża T-96/13: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Frar 2013 — Rot Front vs UASI — Rakhat (Macka)

18

2013/C 123/31

Kawża T-102/13: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Frar 2013 — Heli-Flight vs EASA

18

2013/C 123/32

Kawża T-112/13: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2013 — Cadbury Holdings vs UASI — Société des produits Nestlé (Forma ta’ ċikkulata sħiħa b’erba’ biċċiet)

19

2013/C 123/33

Kawża T-122/13: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Frar 2013 — Laboratoires Polive vs UASI — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/34

Kawża T-123/13: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Frar 2013 — Laboratoires Polive vs UASI — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/35

Kawża T-128/13: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2013 — Vicente Gandia Pla vs UASI — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

21

2013/C 123/36

Kawża T-132/13: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Marzu 2013 — Deweerdt et. vs Qorti tal-Awdituri

21

2013/C 123/37

Kawża T-133/13: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Marzu 2013 — Pro-Aqua International vs UASI — Rexair (WET DUST CAN’T FLY)

22

2013/C 123/38

Kawża T-136/13: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Marzu 2013 — Hanwha SolarOne et vs Il-Parlament et

22

2013/C 123/39

Kawża T-142/13: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Marzu 2013 — Jinko Solar et vs Il-Parlament et

23

2013/C 123/40

Kawża T-143/13: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Marzu 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology vs Il-Kummissjoni

23

2013/C 123/41

Kawża T-144/13: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Marzu 2013 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology vs Il-Kummissjoni

24

2013/C 123/42

Kawża T-145/13: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Marzu 2013 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance vs Il-Kummissjoni

24

2013/C 123/43

Kawża T-146/13: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Marzu 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology vs Il-Kummissjoni

25

2013/C 123/44

Kawża T-147/13: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Marzu 2013 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source vs Il-Kummissjoni

25

2013/C 123/45

Kawża T-148/13: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Marzu 2013 — Spanja vs Il-Kummissjoni

26

2013/C 123/46

Kawża T-149/13: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Marzu 2013 — Spanja vs Il-Kummisjoni

26

2013/C 123/47

Kawża T-153/13: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Marzu 2013 — Et Solar Industry et vs Il-Kummissjoni

27

2013/C 123/48

Kawża T-154/13: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Marzu 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology vs Il-Kummissjoni

27

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2013/C 123/49

Kawża F-125/11: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta’ Marzu 2013 — Mendes vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Nuqqas ta’ ammissjoni għall-eżamijiet ta’ evalwazzjoni — Dmir tal-amministrazzjoni li tinterpreta l-ilmenti fi spirtu ta’ trasparenza — Tibdil fl-avviż ta’ pożizzjoni vakanti wara li saru t-testijiet ta’ aċċess — Prinċipju ta’ aspettattivi leġittimi — Ċertezza legali)

28

2013/C 123/50

Kawża F-63/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Marzu 2013 — Christoph et vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Persunal mhux permanenti — Artikoli 2, 3a u 3b tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Membri tal-persunal temporanju — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Membru tal-persunal awżiljarju bil-kuntratt — Tul tal-kuntratt — Artikoli 8 u 88 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Deċiżjoni tal-Kummissjoni, tat-28 ta’ April 2004, dwar il-perijodu massimu ta’ impjieg ta’ persunal mhux permanenti fid-dipartimenti tal-Kummissjoni — Direttiva 1999/70/KE — Applikabbiltà għall-istituzzjonijiet)

28

2013/C 123/51

Kawża F-5/13: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Jannar 2013 — ZZ vs Il-Kummissjoni

29

2013/C 123/52

Kawża F-11/13: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Frar 2013 — ZZ vs EEAS

29

2013/C 123/53

Kawża F-17/13: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Frar 2013 — ZZ vs Il-Kummissjoni

30

2013/C 123/54

Kawża F-19/13: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2013 — ZZ vs Il-Kummissjoni

30


MT

 

Top