Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:044:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 44, 15 ta' Frar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.044.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 44

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
15 ta' Frar 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

L-485 sessjoni plenarja tat-12 u t-13 ta' Diċembru 2012

2013/C 044/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-iżvilupp ta’ strateġija makroreġjonali fil-Mediterran — il-vantaġġi għall-Istati Membri gżejjer” (opinjoni esploratorja fuq talba tal-Presidenza Ċiprijotta)

1

2013/C 044/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Nikkollegaw ‘il-gżejjer ta’ enerġija’ mal-UE: it-tkabbir, il-kompetittività, is-solidarjetà u l-iżvilupp sostenibbli fi ħdan is-suq uniku Ewropew tal-enerġija” (opinjoni esploratorja fuq talba tal-Presidenza Ċiprijotta)

9

2013/C 044/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Xejriet u konsegwenzi fil-qasam tal-industriji tas-servizzi personali soċjali, tas-saħħa u tal-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

16

2013/C 044/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-prinċipju tas-sħubija fl-implimentazzjoni tal-Fondi tal-Qafas Strateġiku Komuni — elementi għal Kodiċi tal-Kondotta Ewropea dwar is-Sħubija” SEC(2012) 106 final (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

23

2013/C 044/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità mill-istituzzjonijiet tal-UE u r-rwol tal-KESE” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

28

2013/C 044/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Is-Sena Ewropea għas-Saħħa Mentali — għal xogħol aħjar u kwalità ta’ ħajja aħjar” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

36

2013/C 044/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-agrikoltura soċjali: l-agrikoltura għal finijiet terapewtiċi u l-politiki soċjali u dawk relatati mas-saħħa” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

44

2013/C 044/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-kwalità tas-servizzi ferrovjarji fl-UE” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

49

2013/C 044/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-isfidi tad-definizzjoni tal-akkomodazzjoni soċjali bħala servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

53

2013/C 044/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Is-soċjetà ċivili emerġenti fiċ-Ċina: il-kontribut tas-soċjetà ċivili għas-Sena tad-Djalogu Interkulturali bejn l-UE u ċ-Ċina u l-impatt tagħha għal żmien twil”

59

2013/C 044/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Rio+20: analiżi u perspettivi” (opinjoni addizzjonali)

64


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

L-485 sessjoni plenarja tat-12 u t-13 ta' Diċembru 2012

2013/C 044/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 77/91/KEE u 82/891/KEE, id-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE u 2011/35/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010”COM(2012) 280 final – 2012/0150 (COD)

68

2013/C 044/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006”COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)

76

2013/C 044/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Rapport tal-2011 dwar il-linja politika dwar il-Kompetizzjoni”COM(2012) 253 final

83

2013/C 044/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Strateġija Ewropea għat-Teknoloġiji Ewlenin ta’ Appoġġ – Pont għat-tkabbir u l-impjiegi”COM(2012) 341 final

88

2013/C 044/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni)”COM(2012) 360 final – 2012/0175 (COD)

95

2013/C 044/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE”COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD)

99

2013/C 044/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użi online fis-suq intern”COM(2012) 372 final – 2012/0180 (COD)

104

2013/C 044/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 443/2009 bl-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 minn karozzi ġodda tal-passiġġieri”COM(2012) 393 final – 2012/0190 (COD) u “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 510/2011 bl-għan li jiġu ddefiniti l-modalitajiet biex tintlaħaq il-mira għall-2020 li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 minn vetturi kummerċjali ħfief ġodda”COM(2012) 394 final – 2012/0191 (COD)

109

2013/C 044/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: L-Istrateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin 2012-2016”COM(2012) 286 final

115

2013/C 044/21

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni – Produttività u Sostenibbiltà fil-qasam Agrikolu”COM(2012) 79 final

119

2013/C 044/22

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet”COM(2012) 498 final

125

2013/C 044/23

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Pakkett dwar it-testijiet tal-affidabbiltà stradali li fih it-tliet dokumenti li ġejjin: il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jħassar id-Direttiva 2009/40/KE”COM(2012) 380 final – 2012/0184 (COD),“Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE dwar id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi”COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD) u “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ispezzjoni teknika waqt it-traġittt tal-affidabilità stradali ta’ vetturi kummerċjali li jiċċirkolaw fl-Unjoni u li jirrevoka d-Direttiva 2000/30/KE”COM(2012) 382 final – 2012/0186 (COD)

128

2013/C 044/24

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. L-Enerġija Rinnovabbli: attur ewlieni fis-suq Ewropew tal-enerġija”COM(2012) 271 final

133

2013/C 044/25

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar ir-riskju komprensiv u l-valutazzjonijiet tas-sikurezza (‘testijiet ta’ reżistenza’) tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea u attivitajiet relatati”COM(2012) 571 final

140

2013/C 044/26

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar is-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar l-Ilma”COM(2012) 216 final

147

2013/C 044/27

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment. Azzjoni għall-Istabbiltà, għat-Tkabbir u għall-Impjiegi”COM(2012) 299 final

153

2013/C 044/28

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 għall-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound”COM(2012) 591 final — 2012/0285 (COD)

157

2013/C 044/29

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-Emenda għall-proposta tal-Kummissjoni COM(2011) 626 final/3 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika)”COM(2012) 535 final - 2012/0281 (COD)

158

2013/C 044/30

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Emenda għall-proposta tal-Kummissjoni COM(2011) 625 finali/3 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni”COM(2012) 552 final — 2011/0280 (COD)

159

2013/C 044/31

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-Emenda għall-proposta tal-Kummissjoni COM(2011) 627 finali/3 għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)”COM(2012) 553 final — 2012/0282 (COD)

160


MT

 

Top