Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:028:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, R 028, 30 ta' Jannar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.028.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 28

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
30ta' Jannar 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 028/01

Rata tal-kambju tal-euro

1

 

Il-Qorti tal-Awdituri

2013/C 028/02

Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2012 “Il-finanzjament minn miżuri strutturali għal proġetti infrastrutturali għall-immaniġġjar ta’ skart muniċipali huwa effettiv biex jgħin lill-Istati Membri jiksbu l-objettivi tal-politika tal-UE dwar l-iskart?”

2

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2013/C 028/03

Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ “EURODAC” għat-tqabbil ta’ marki tas-swaba għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru […/…] (riformulazzjoni)

3

2013/C 028/04

Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-fiduċja u l-kunfidenza f’tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern (Regolament dwar Servizzi Fiduċjarji Elettroniċi)

6

2013/C 028/05

Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE/Euratom) Nru 354/83, fir-rigward tad-depożitu tal-arkivji storiċi tal-istituzzjonijiet fl-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze

9


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 028/06

Avviż tal-iskadenza imminenti ta’ ċerti miżuri kompensatorji

12

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 028/07

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) (1)

13


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top