EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:026:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 26, 26 ta' Jannar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.026.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 26

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
26ta' Jannar 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2013/C 026/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 9, 12.1.2013

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2013/C 026/02

Kawża C-457/10 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc vs Il-Kummissjoni Ewropea, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Appell — Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq tal-prodotti mediċinali antiulċerali — Użu abbużiv mill-proċeduri li jirrigwardaw iċ-ċertifikati ta’ protezzjoni supplimentari għal prodotti mediċinali u mill-proċeduri għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fuq is-suq ta’ prodotti mediċinali — Dikjarazzjonijiet qarrieqa — Irtirar tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fuq is-suq — Ostakoli għat-tqegħid fuq is-suq ta’ prodotti mediċinali ġeneriċi u għall-importazzjonijiet paralleli)

2

2013/C 026/03

Kawża C-552/10 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 — Usha Martin Ltd vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Dumping — Regolament (KE) Nru 121/2006 — Importazzjonijiet ta’ kejbils tal-azzar li joriġinaw, fost l-oħrajn, mill-Indja — Deċiżjoni 2006/38/KE — Regolament (KE) Nru 384/96 — Artikolu 8(9) — Impenji offruti fil-kuntest ta’ proċeduri antidumping)

2

2013/C 026/04

Kawża C-566/10 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-27 ta’ Novembru 2012 — Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika tal-Litwanija, Ir-Repubblika Ellenika (Appell — Sistema lingwistika — Avviżi ta’ kompetizzjoni ġenerali għar-reklutaġġ ta’ amministraturi u ta’ assistenti — Pubblikazzjoni kompluta fi tliet lingwi uffiċjali — Lingwa użata għall-eżamijiet — Għażla tat-tieni lingwa fost tliet lingwi uffiċjali)

3

2013/C 026/05

Kawża C-600/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Moviment liberu tal-kapital — Tassazzjoni tad-dividendiu interessi mħallsa lill-fondi ta’ pensjonijiet u lir-riżervi ta’ pensjoni — Tassazzjoni tad-dividendi u interessi mħallsa lill-istituzzjonijiet ta’ persuni mhux residenti — Tnaqqis tal-ispejjeż operattivi relatati direttament mal-ħlas ta’ dħul fil-forma ta’ dividendi u ta’ interessi — Oneru tal-prova)

3

2013/C 026/06

Kawża C-89/11 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 — E.ON Energie AG vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Rikors għal annullament kontra deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonċerna l-iffissar ta’ multa għal ksur ta’ siġill — Oneru tal-prova — Żnaturament tal-provi — Obbligu ta’ motivazzjoni — Ammont tal-multa — Ġurisdizzjoni sħiħa — Prinċipju ta’ proporzjonalità)

4

2013/C 026/07

Kawża C-116/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Rejonowy Poznań — il-Polonja) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU “ADAX”/Ryszard Adamiak vs Christianapol sp. z o.o. (Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 1346/2000 — Proċedimenti ta’ falliment — Kunċett ta’ “għeluq tal-proċedimenti” — Possibbiltà għall-qorti li quddiemha jitressaq proċediment sekondarju ta’ falliment li tevalwa l-istat ta’ falliment tad-debitur — Possibbiltà li jinfetaħ proċediment ta’ stralċ bħala proċediment sekondarju ta’ falliment meta l-proċediment prinċipali jkun proċediment ta’ salvagwardja)

4

2013/C 026/08

Kawżi magħquda C-124/11, C-125/11 u C-143/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht — il-Ġermanja) — Bundesrepublik Deutschland vs Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland vs Robert Klinke (C-125/11) u Jörg-Detlef Müller vs Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Għajnuna mħallsa lill-uffiċjali f’każ ta’ mard — Direttiva 2000/78/KE — Artikolu 3 — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “paga”)

5

2013/C 026/09

Kawża C-136/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Schienen-Control Kommission — l-Awstrija) — Westbahn Management GmbH vs ÖBB Infrastruktur AG (Trasport — Trasport ferrovjarju — Obbligu tal-amministratur tal-infrastruttura ferrovjarja li jipprovdi, lill-impriżi ferrovjarji, f’ħin reali, l-informazzjoni kollha dwar iċ-ċirkulazzjoni tal-ferroviji u, b’mod partikolari, dik dwar id-dewmien eventwali tal-ferroviji li tippermetti li jiġu żgurati s-servizzi ta’ kollegament)

5

2013/C 026/10

Kawża C-139/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audencia Provincial de Barcelona — (Spanja) — Joan Cuandrench Moré vs Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Trasport bl-ajru — Kumpens u assistenza għal passiġġieri — Passiġġieri li ma jitħallewx jitilgħu, kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet — Terminu għall-preżentata ta’ rikors)

6

2013/C 026/11

Kawża C-152/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeitsgericht München — il-Ġermanja) — Johann Odar vs Baxter Deutschland GmbH (Ugwaljanza fit-trattament fil-qasam tal-impjieg u tax-xogħol — Direttiva 2000/78/KE — Projbizzjoni ta’ kull diskriminazzjoni bbażata fuq l-età u fuq diżabbiltà — Allowance ta’ tkeċċija — Pjan soċjali li jipprevedi t-tnaqqis tal-ammont tal-allowance ta’ tkeċċija mħallsa lill-ħaddiema b’diżabbiltà)

6

2013/C 026/12

Kawżi magħquda C-182/11 u C-183/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Novembru 2012 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato — l-Italja) — Econord Spa vs Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Direttiva 2004/18/KE — Awtorità kontraenti li teżerċita fuq entità li ngħatat kuntratt li hija legalment distinta minnha, kontroll analogu għal dak li din teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess — Nuqqas ta’ obbligu li tiġi organizzata proċedura ta’ għoti skont ir-regoli tad-dritt tal-Unjoni (għoti msejjaħ “in house”) — Entità li ngħatat il-kuntratt ikkontrollata b’mod konġunt minn diversi kollettivitajiet territorjali — Kundizzjonijiet għall-applikabbiltà ta’ għoti “in house”)

7

2013/C 026/13

Kawża C-219/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Brain Products GmbH vs BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Mezzi mediċi — Direttiva 93/42/KEE — Kamp ta’ applikazzjoni — Interpretazzjoni tal-kunċett ta’ “mezz mediku” — Prodott ikkummerċjalizzat għal użu mhux mediku — Dijanjożi ta’ proċess fiżjoloġiku — Moviment liberu tal-merkanzija)

7

2013/C 026/14

Kawża C-257/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel București — Ir-Rumanija) — C Gran Via Moinești Srl vs Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Direttiva 2006/112/KE — Taxxa fuq il-valur miżjud — Artikoli 167, 168 u 185 — Dritt għal tnaqqis — Regolarizzazzjoni tat-tnaqqis — Akkwist ta’ art u ta’ bini mibni fuq din tal-aħħar, sabiex dan il-bini jitwaqqa’ u l-ħolqien ta’ proġett ta’ proprjetà immobbli fuq din l-art)

8

2013/C 026/15

Kawża C-262/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-29 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Sofia-grad — il-Bulgarija) — Kremikovtzi AD vs Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea — Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KE-Bulgarija — Settur tal-azzar — Għajnuna pubblika għar-ristrutturazzjoni mogħtija qabel l-adeżjoni — Kundizzjonijiet — Vijabbiltà tal-benefiċjarji fi tmiem il-perijodu ta’ ristrutturazzjoni — Dikjarazzjoni ta’ insolvenza ta’ benefiċjarju wara l-adeżjoni — Kompetenzi rispettivi tal-awtoritajiet nazzjonali u tal-Kummissjoni Ewropea — Deċiżjoni nazzjonali li tikkonstata l-eżistenza ta’ dejn pubbliku li jikkonsisti f’għajnuna li saret illegali — Deċiżjoni UE-BG Nru 3/2006 — Anness V tal-Att ta’ Adeżjoni — Għajnuna applikabbli wara l-adeżjoni — Regolament (KE) Nru 659/1999 — Għajnuna eżistenti)

8

2013/C 026/16

Kawża C-277/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-High Court of Ireland — L-Irlanda) — M. vs Minister for Justice, Equality and Law Reform, L-Irlanda, Attorney General (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Sistema komuni Ewropea tal-ażil — Direttiva 2004/83/KE — Livelli minimi dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-istatus ta’ refuġjat jew tal-istatus mogħti permezz tal-protezzjoni sussidjarja — It-tieni sentenza tal-Artikolu 4(1) — Kooperazzjoni tal-Istat Membru mal-applikant sabiex jiġu evalwati l-punti rilevanti tal-applikazzjoni tiegħu — Portata — Regolarità tal-proċedura nazzjonali segwita fl-ipproċessar ta’ applikazzjoni għal protezzjoni sussidjarja wara ċ-ċaħda ta’ applikazzjoni għall-għoti ta’ status ta’ refuġjat — Rispett tad-drittijiet fundamentali — Dritt li wieħed jinstema’)

9

2013/C 026/17

Kawża C-285/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad — Varna — il-Bulgarija) — BONIK (EOOD) vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (VAT — Direttiva 2006/112/KE — Dritt għal tnaqqis — Rifjut)

10

2013/C 026/18

Kawża C-320/11, C-330/11, C-382/11 u C-383/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad — Varna — il-Bulgarija) — DIGITALNET OOD (C-320/11 u C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) vs Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Apparat li jista’ jirċievi sinjali tat-televiżjoni li fih modem għall-aċċess għall-internet u li jiżgura funzjoni ta’ skambju interattiv ta’ informazzjoni)

10

2013/C 026/19

Kawżi magħquda C-356/11 u C-357/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2012 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein hallinto-oikeus — Il-Finlandja) — O. S. vs Maahanmuuttovirasto (C-356/11), u Maahanmuuttovirasto vs L. (C-357/11) (Ċittadinanza tal-unjoni — Artikolu 20 TFUE — Direttiva 2003/86/KE — Dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja — Ċittadini tal-Unjoni ta’ età żgħira li jirrisjedu ma ommijiethom, ċittadini ta’ pajjiżi terzi, fit-territorju tal-Istat Membru li tiegħu dawn l-ulied għandhom in-nazzjonalità — Dritt ta’ residenza permanenti f’dan l-Istat Membru tal-ommijiet li ġew fdati bil-kustodja esklużiva taċ-ċittadini tal-Unjoni — Rikompożizzjoni tal-familja wara ż-żwieġ mill-ġdid tal-ommijiet ma’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u wara t-twelid ta’ wlied, li wkoll huma ċittadini ta’ pajjiżi terżi, minn dawn iż-żwiġijiet — Applikazzjonijiet għar-riunifikazzjoni tal-familja fl-Istat Membru ta’ oriġini taċ-ċittadini tal-Unjoni — Ċaħda tad-dritt ta’ residenza lill-konjuġi l-ġodda minħabba n-nuqqas ta’ riżorsi suffiċjenti — Dritt għar-rispett tal-ħajja tal-familja — Teħid inkunsiderazzjoni tal-aħjar interessi tal-ulied)

11

2013/C 026/20

Kawża C-385/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Juzgado de lo Social de Barcelona — Spanja) — Isabel Elbal Moreno vs Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Artikolu 157 TFUE — Direttiva 79/7/KEE — Direttiva 97/81/KE — Ftehim qafas dwar xoghol part-time — Direttiva 2006/54/KE — Pensjoni tal-irtirar kontributorja — Ugwaljanza fit-trattament bejn ħaddiema rġiel u ħaddiema nisa — Diskriminazzjoni indiretta bbażata fuq is-sess)

12

2013/C 026/21

Kawża C-410/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Audiencia Provincial de Barcelona — Spanja) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo vs Iberia Líneas Aéreas de España SA (“Trasport bl-ajru — Konvenzjoni ta’ Montréal — Artikolu 22(2) — Responsabbiltà tat-trasportaturi fir-rigward tal-bagalji — Limiti f’każ ta’ distruzzjoni, ta’ telf, ta’ dannu jew ta’ dewmien tal-bagalji — Bagalji komuni ta’ diversi passiġġieri — Reġistrazzjoni minn persuna waħda minn ħafna”)

12

2013/C 026/22

Kawża C-416/11 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Novembru 2012 — Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u L-Irlanda ta’ Fuq vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Direttiva 92/43/KEE — Konservazzjoni tal-habitats naturali — Lista ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bioġeografiku tal-Mediterran — Inklużjoni fil-lista ta’ sit propost mir-Renju ta’ Spanja — Sit li jinkludi żona ta’ ibħra territorjali Britanniċi ta’ Ġibiltà u żona ta’ baħar miftuħ — Rikors għal annullament — Att purament konfermattiv)

13

2013/C 026/23

Kawża C-430/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Rovigo — l-Italja) — Proċeduri kriminali kontra Md Sagor (“Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Direttiva 2008/115/KE — Standards u proċeduri komuni fil-qasam tar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi piena ta’ multa li tista’ tiġi ssostitwita b’piena ta’ tkeċċija jew b’piena ta’ detenzjoni fid-domiċilju”)

13

2013/C 026/24

Kawża C-441/11 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Verhuizingen Coppens NV (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Artikoli 81 KE u 53 tal-Ftehim ŻEE — Suq tas-servizzi ta’ ġarr internazzjonali fil-Belġju — Akkordju li jikkonsisti fi tliet ftehim partikolari — Ksur uniku u kontinwu — Nuqqas ta’ prova li parteċipant fi ftehim partikolari kien jaf bi ftehim oħra partikolari — Annullament parzjali jew sħiħ tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni — Artikoli 263 TFUE u 264 TFUE)

14

2013/C 026/25

Kawża C-562/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Bundesfinanzhof — il-Ġermanja) — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) vs Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Agrikoltura — Regolament (KEE) Nru 3665/87 — Artikolu 11 — Ħlasijiet lura fuq l-esportazzjoni — Talba għal ħlas lura fir-rigward ta’ esportazzjoni li ma tintitolax għal ħlas lura — Sanzjoni amministrattiva)

14

2013/C 026/26

Kawża C-119/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Josef Probst vs mr.nexnet GmbH (Komunikazzjonijiet elettroniċi — Direttiva 2002/58/KE — Artikolu 6(2) u (5) — Ipproċessar ta’ data personali — Data dwar it-traffiku fuq l-internet neċessarja sabiex jiġu stabbiliti u rkuprati l-kontijiet — Irkupru ta’ krediti minn kumpannija terza — Persuni li jaġixxu taħt l-awtorità ta’ fornituri ta’ networks pubbliċi ta’ komunikazzjonijiet jew servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi)

15

2013/C 026/27

Kawża C-370/12: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Seduta Plenarja) tas-27 ta’ Novembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court — L-Irlanda) — Thomas Pringle vs Government of Ireland, Ireland and the Attorney General (“Mekkaniżmu ta’ stabbiltà għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro — Deċiżjoni 2011/199/UE — Emenda tal-Artikolu 136 TFUE — Validità — Artikolu 48(6) TUE — Proċedura ta’ reviżjoni ssemplifikata — Trattat MES — Politika ekonomika u monetarja — Kompetenza tal-Istati Membri”)

15

2013/C 026/28

Kawża C-446/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-3 ta’ Ottubru 2012 — W.P. Willems vs Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Kawża C-447/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-5 ta’ Ottubru 2012 — H. J. Kooistra vs Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Kawża C-448/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-8 ta’ Ottubru 2012 — Roest vs Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Kawża C-449/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (Il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-8 ta’ Ottubru 2012 — L.J.A. van Luijk vs Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Kawża C-452/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Landgericht Krefeld (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Ottubru 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd vs Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Kawża C-456/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-10 ta’ Ottubru 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel en O vs B

19

2013/C 026/34

Kawża C-457/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-10 ta’ Ottubru 2012 — S u Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel vs G

19

2013/C 026/35

Kawża C-469/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Handelsgericht Wien (l-Awstrija) fit-22 ta’ Ottubru 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH vs Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Kawża C-473/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour constitutionnelle (il-Belġju) fit-22 ta’ Ottubru 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) vs Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Kawża C-474/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fit-22 ta’ Ottubru 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Kawża C-475/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Törvényszék (li kienet Fővárosi Bíróság) (l-Ungerija) fis-22 ta’ Ottubru 2012 — UPC DTH Sárl vs Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Kawża C-477/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundespatentgericht (il-Ġermanja) fl-24 ta’ Ottubru 2012 — Hogan Lovells International LLP vs Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Kawża C-478/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Feldkirch (l-Awstrija) fl-24 ta’ Ottubru 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic vs lastminute.com GmbH u TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Kawża C-480/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-25 ta’ Ottubru 2012 — Minister van Financiën vs X B.V.

22

2013/C 026/42

Kawża C-483/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Grondwettelijk Hof (il-Belġju) fid-29 ta’ Ottubru 2012 — Pelckmans Turnhout NV vs Walter Van Gastel Balen NV et

22

2013/C 026/43

Kawża C-484/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Rechtbank ’s-Gravenhage (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-31 ta’ Ottubru 2012 — Georgetown University vs Octrooicentrum Nederland, handelend onder de naam NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Kawża C-485/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-College van Beroep voor het Bedrijfsleven (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-31 ta’ Ottubru 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer vs Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Kawża C-486/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (il-Pajjiżi l-Baxxi) fil-31 ta’ Ottubru 2012 — X vs Heffingsambtenaar van de gemeente Z

24

2013/C 026/46

Kawża C-487/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Spanja) fit-2 ta’ Novembru 2012 — Vueling Airlines S.A. vs Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Kawża C-492/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fil-5 ta’ Novembru 2012 — Conseil national de l’ordre des médecins vs Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Kawża C-494/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (ir-Renju Unit) fil-5 ta’ Novembru 2012 — Dixons Retail Plc vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Kawża C-497/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (l-Italja) fis-7 ta’ Novembru 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas vs Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Kawża C-498/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Trubunale di Tivoli (l-Italja) fis-7 ta’ Novembru 2012 Antonella Pedone vs Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Kawża C-499/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Tivoli (l-Italja) fis-7 ta’ Novembru 2012 — Elisabetta Gentile vs Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli et

26

2013/C 026/52

Kawża C-500/12: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Novembru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

26

2013/C 026/53

Kawża C-501/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Novembru 2012 — Thomas Specht vs Land Berlin

27

2013/C 026/54

Kawża C-502/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Novembru 2012 — Jens Schombera vs Land Berlin

28

2013/C 026/55

Kawża C-503/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Novembru 2012 — Alexander Wieland vs Land Berlin

28

2013/C 026/56

Kawża C-504/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Novembru 2012 — Uwe Schönefeld vs Land Berlin

29

2013/C 026/57

Kawża C-505/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Novembru 2012 — Antje Wilke vs Land Berlin

30

2013/C 026/58

Kawża C-506/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Berlin (il-Ġermanja) fit-8 ta’ Novembru 2012 — Gerd Schini vs Land Berlin

31

2013/C 026/59

Kawża C-507/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supreme Court of the United Kingdom (Ir-Renju Unit) fit-8 ta’ Novembru 2012 — Jessy Saint-Prix vs Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Kawża C-511/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Central Administrativo Norte (il-Portugall) fit-12 ta’ Novembru 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia et vs Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Kawża C-512/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-13 ta’ Novembru 2012 — Octapharma France vs Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Kawża C-515/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (il-Litwanja) fl-14 ta’ Novembru 2012 — UAB 4finance vs Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba u Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Kawża C-516/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-15 ta’ Novembru 2012 — CTP vs Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Kawża C-517/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (l-Italja) fil-15 ta’ Novembru 2012 — CTP vs Regione Campania

34

2013/C 026/65

Kawża C-518/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Consiglio di Stato (L-Italja) fil-15 ta’ Novembru 2012 — CTP vs Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Kawża C-520/12 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2012 minn Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fit-13 ta’ Settembru 2012 fil-Kawża T-369/11: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE vs Il-Kummissjoni Ewropea, Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fit-Turkija, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

35

2013/C 026/67

Kawża C-525/12: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

35

2013/C 026/68

Kawża C-527/12: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Novembru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

36

2013/C 026/69

Kawża C-530/12 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Novembru 2012 mill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-13 ta’ Settembru 2012 fil-Kawża T-404/10: National Lottery Commission vs Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

36

2013/C 026/70

Kawża C-532/12: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

37

2013/C 026/71

Kawża C-538/12: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Slovena

38

2013/C 026/72

Kawża C-547/12 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2012 mir-Repubblika Ellenika kontra s-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) tal-10 ta’ Ottubru 2012 fil-Kawża T-158/09, Il-Ġreċja vs Il-Kummissjoni

38

 

Il-Qorti Ġenerali

2013/C 026/73

Kawża T-491/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Novembru 2012 — CB vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Deċiżjoni ta’ assoċjazzjoni ta’ impriżi — Suq tal-ħruġ ta’ kards ta’ ħlas fi Franza — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Tariffi applikabbli għal ‘min jidħol ġdid’ — Miżata tas-sħubija u mekkaniżmi hekk imsejħa ‘li jirregolaw il-funzjoni ta’ akkwist’ u ‘għal membri inattivi li jerġgħu jsiru attivi’ — Suq rilevanti — Suġġett tal-miżuri inkwistjoni — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni mis-suġġett — Artikolu 81(3) KE — Żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Proporzjonalità — Ċertezza legali”)

39

2013/C 026/74

Kawża T-42/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2012 — A. Loacker vs UASI — Editrice Quadratum (QUADRATUM) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali QUADRATUM — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti LOACKER QUADRATINI — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009) — Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 76 tar-Regolament Nru 207/2009)”)

39

2013/C 026/75

Kawża T-167/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2012 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Talbiet għal kwotazzjoni — Rifjut ta’ aċċess — Rikors għal annullament — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Punt ta’ tluq — Ammissibbiltà — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi kummerċjali ta’ terz — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-interess pubbliku rigward is-sikurezza pubblika — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

40

2013/C 026/76

Kawża T-390/10 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2012 — Füller-Tomlinson vs Il-Parlament (“Appell — Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Sigurtà soċjali — Mard ikkaġunat mix-xogħol — Iffissar tar-rata ta’invalidità kkaġunata mix-xogħol — Applikazzjoni tal-iskala Ewropea ta’ evalwazzjoni għal finijiet mediċi ta’ ħsara għas-saħħa fiżika u mentali — Żnaturament tal-fatti — Terminu raġonevoli”)

40

2013/C 026/77

Kawżi magħquda T-537/10 u T-538/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Novembru 2012 — Adamowski vs UASI — Fagumit (FAGUMIT) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade marks Komunitarji verbali Fagumit u figurattiva FAGUMIT — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti FAGUMIT — Raġuni relattiva ta’ invalidità — Artikolu 8(3) u Artikolu 165(4)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

40

2013/C 026/78

Kawża T-590/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Novembru 2012 — Thesing u Bloomberg Finance vs BĊE (“Aċċess għal dokumenti — Deċiżjoni 2004/258/KE — Dokumenti relatati mad-dejn pubbliku u mad-defiċit pubbliku ta’ Stat Membru — Rifjut ta’ aċċess — Eċċezzjoni dwar il-politika ekonomika tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru — Rifjut parzjali ta’ aċċess”)

41

2013/C 026/79

Kawża T-15/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Diċembru 2012 — Sina Bank vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi adottati kontra l-Iran bħala prevenzjoni mill-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għal annullament — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

41

2013/C 026/80

Kawża T-143/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Diċembru 2012 — Consorzio vino Chianti Classico vs UASI — FFR (F.F.R.) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva ‘F.F.R.’ — Trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti CHIANTI CLASSICO — Raġuni relattiva għal rifjut — Assenza ta’ probbabiltà ta’ konfuzjoni — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

42

2013/C 026/81

Kawża T-171/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Novembru 2012 — Hopf vs UASI (Clampflex) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Clampflex — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7 (1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7 (1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”)

42

2013/C 026/82

Kawża T-421/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Diċembru 2012 — Qualitest vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran bil-għan li tiġi evitata l-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għall-annullament — Obbligu ta’ motivazzjon — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

43

2013/C 026/83

Kawża T-630/11 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Diċembru 2012 — Strobl vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Reklutaġġ — Kompetizzjoni ġenerali — Kandidati inklużi f’lista ta’ kandidati xierqa qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal ġodda — Avviż ta’ pożizzjoni vakanti — Ħatra — Klassifikazzjoni fi grad skont ir-regoli l-ġodda inqas favorevoli — Artikolu 12 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Żball ta’ liġi — Obbligu ta’ motivazzjoni mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku”)

43

2013/C 026/84

Kawża T-22/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Diċembru 2012 — Fomanu vs UASI (Qualität hat Zukunft) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Qualität hat Zukunft — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Assenza ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

44

2013/C 026/85

Kawża T-29/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Novembru 2012 — Bauer vs UASI — BenQ Materials (Daxon) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali Daxon — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti DALTON — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

44

2013/C 026/86

Kawża T-17/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Novembru 2012 — Steinberg vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti dwar id-deċiżjonijiet ta’ finanzjament fir-rigward tas-sussidji mogħtija lil organizzazzjonijiet mhux tal-gvern Iżraeljani u Palestinjani fil-kuntest tal-programm ‘Sħubija għall-paċi’ u tal-Istrument Ewropew għad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem — Rifjut parzjali ta’ aċċess — Eċċezzjoni marbuta mal-interess pubblika fir-rigward tas-sigurtà pubblika — Obbligu ta’ motivazzjoni — Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid-dritt”)

44

2013/C 026/87

Kawża T-302/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Novembru 2012 — Crocs vs UASI — Holey Soles Holdings u PHI (Disinni ta’ żarbuna) (“Trade mark Komunitarja — Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Irtirar tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

45

2013/C 026/88

Kawża T-541/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Novembru 2012 — ADEDY et vs Il-Kunsill (“Rikors għal annullament — Deċiżjonijiet indirizzati lil Stat Membru bil-għan li jirrimedjaw sitwazzjoni ta’ defiċit eċċessiv — Nuqqas ta’ interess dirett — Inammissibbiltà”)

45

2013/C 026/89

Kawża T-215/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Novembru 2012 — ADEDY et vs Il-Kunsill (“Rikors għal annullament — Deċiżjoni indirizzata lil Stat Membru bl-għan li tirrimedja sitwazzjoni ta’ żbilanċ eċċessiv — Nuqqas ta’ interess dirett — Inammissibbiltà”)

45

2013/C 026/90

Kawża T-278/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Novembru 2012 — ClientEarth et vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament — Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Rifjut impliċitu ta’ aċċess — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Tardività — Inammissibbiltà manifesta)

46

2013/C 026/91

Kawża T-466/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Ottubru 2012 — Ellinika Nafpigeia u Hoern vs il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mogħtija mill-Istat — Bini ta’ vapuri — Għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Griegi lil tarzna — Miżuri ta’ eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiddikjara l-inkompatibbiltà tal-għajnuna u li tordna l-irkupru tagħha — Inammissibbiltà”)

46

2013/C 026/92

Kawża T-491/11 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2012 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Tul tal-proċedura li għandha bħala għan ir-rikonoxximent ta’ invalidità permanenti parzjali — Dannu allegatament subit mill-appellant — Rimbors tal-ispejjeż li setgħu jiġu evitati — Ċaħda tar-rikors fl-ewwel istanza bħala manifestament infondat fid-dritt — Artikolu 94(a) tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku”)

47

2013/C 026/93

Kawża T-548/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Novembru 2012 — MIP Metro vs UASI — Real Seguros (real,- QUALITY) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Revoka ta’ trade marks nazzjonali preċedenti — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

47

2013/C 026/94

Kawża T-549/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Novembru 2012 — MIP Metro vs UASI — Real Seguros (real,- BIO) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Revoka tat-trade marks nazzjonali preċedenti — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

47

2013/C 026/95

Kawża T-616/11 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Novembru 2012 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ċaħda tar-rikors fl-ewwel istanza bħala manifestament nieqes minn kull bażi legali — Dannu allegatament imġarrab mill-appellanti — Rimbors tal-ispejjeż li setgħu ġew evitati — Artikolu 94(a) tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku”)

48

2013/C 026/96

Kawża T-672/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Novembru 2012 — H-Holding vs Il-Parlament (“Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Rikors għad-danni — Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid-dritt”)

48

2013/C 026/97

Kawża T-120/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2012 — Shahid Beheshti University vs Il-Kunsill (“Rikors għal annullament — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran bil-għan li tiġi evitata l-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Tardività — Inammissibbiltà”)

48

2013/C 026/98

Kawża T-138/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ Novembru 2012 — Geipel vs UASI — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

49

2013/C 026/99

Kawża T-164/12 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Novembru 2012 — Alstom vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kompetizzjoni — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tittrażmetti dokumenti lil qorti nazzjonali — Kunfidenzjalità — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Talba għal miżuri provviżorji — Fumus boni juris — Urġenza — Ibbilanċjar tal-interessi”)

49

2013/C 026/00

Kawża T-341/12 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Novembru 2012 — Evonik Degussa vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kompetizzjoni — Pubblikazzjoni ta’ deċiżjoni li permezz tagħha l-Kummissjoni tikkonstata ksur tad-dispożizzjonijiet li jipprojbixxu l-akkordji — Ċaħda tat-talba għal trattament kunfidenzjali ta’ informazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni b’applikazzjoni tal-avviż tagħha dwar il-kooperazzjoni — Ibbilanċjar tal-interessi — Urġenza — Fumus boni juris”)

49

2013/C 026/01

Kawża T-343/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Novembru 2012 — Grupo T Diffusión vs UASI — ABR Producción Contemporánea (Lampe) (Trade mark Komunitarja — Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Irtirar tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

50

2013/C 026/02

Kawża T-453/12: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ottubru 2012 — Zoo Sport vs UASI — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Kawża T-470/12: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2012 — Sothys Auriac vs UASI — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Kawża T-473/12: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Novembru 2012 — Aer Lingus vs Il-Kummissjoni Ewropea

51

2013/C 026/05

Kawża T-480/12: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Novembru 2012 — Coca-Cola vs UASI — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Kawża T-482/12: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ottubru 2012 — Internationaler Hilfsfonds vs Il-Kummissjoni

53

2013/C 026/07

Kawża T-483/12: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Novembru 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland vs UASI — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Kawża T-484/12: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Novembru 2012 — CeWe Color vs UASI (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Kawża T-485/12: Rikors ippreżentat fis-9 ta’ Novembru 2012 — Grupo Bimbo vs UASI (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Kawża T-487/12: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2012 — Eckes-Granini vs UASI — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Kawża T-489/12: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Novembru 2012 — Planet vs Il-Kummissjoni

55

2013/C 026/12

Kawża T-490/12: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Novembru 2012 — Mondadori Editore vs UASI — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Kawża T-493/12: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2012 — Sanofi vs UASI — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Kawża T-494/12: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2012 — Biscuits Poult vs UASI — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Kawża T-495/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2012 — European Drinks vs UASI — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Kawża T-496/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2012 — European Drinks vs UASI — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Kawża T-497/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2012 — European Drinks vs UASI — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Kawża T-498/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou vs Il-Kummissjoni

58

2013/C 026/19

Kawża T-499/12: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest C u HSH Investment Holdings FSO vs Il-Kummissjoni

59

2013/C 026/20

Kawża T-500/12: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2012 — Ryanair vs Il-Kummissjoni

60

2013/C 026/21

Kawża T-501/12: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring vs UASI — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Kawża T-502/12: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2012 — Ferring vs UASI — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Kawża T-503/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2012 — Ir-Renju Unit vs Il-Kummissjoni

62

2013/C 026/24

Kawża T-504/12: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2012 — Murnauer Markenvertrieb vs UASI (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Kawża T-505/12: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon vs UASI — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Kawża T-508/12: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2012 — Automobile Association vs UASI — Duncan Petersen Publishing (Folders)

64

2013/C 026/27

Kawża T-509/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2012 — Advance Magazine Publishers vs UASI — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Kawża T-510/12: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Novembru 2012 — Conrad Electronic vs UASI — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Kawża T-513/12: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2012 — NCL vs UASI (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Kawża T-514/12: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2012 — NCL vs UASI (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Kawża T-515/12: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2012 — El Corte Inglés vs UASI — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Kawża T-519/12: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Novembru 2012 — mobile.international vs UASI — Il-Kummissjoni (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Kawża T-527/12: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Diċembru 2012 — DeMaCo Holland vs Il-Kummissjoni

68

2013/C 026/34

Kawża T-468/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Diċembru 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure vs BĊE

68

2013/C 026/35

Kawża T-100/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Novembru 2012 — Nordzucker vs Il-Kummissjoni

69

2013/C 026/36

Kawża T-364/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Diċembru 2012 — Arla Foods vs UASI — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Kawża T-590/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Novembru 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski vs UASI — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Kawża T-77/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Diċembru 2012 — Wahl vs UASI — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Kawża T-200/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Novembru 2012 — Shannon Free Airport Development vs Il-Kummissjoni

69

2013/C 026/40

Kawża T-230/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Novembru 2012 — Axa Belgium vs Il-Kummissjoni

69

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2013/C 026/41

Kawża F-103/12: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2012 — ZZ vs Europol

70

2013/C 026/42

Kawża F-104/12: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2012 — ZZ vs Europol

70

2013/C 026/43

Kawża F-105/12: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2012 — ZZ vs Europol

70

2013/C 026/44

Kawża F-113/12: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni

71

2013/C 026/45

Kawża F-114/12: Rikors ippreżentat fil-10 ta’ Ottubru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni

71

2013/C 026/46

Kawża F-115/12: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ottubru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni Ewropea

71

2013/C 026/47

Kawża F-122/12: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2012 — ZZ vs Il-Kunsill

72

2013/C 026/48

Kawża F-124/12: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2012 — ZZ vs EMCDDA

72

2013/C 026/49

Kawża F-125/12: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs UASI

72

2013/C 026/50

Kawża F-128/12: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ottubru 2012 — ZZ vs Il-Parlament

73

2013/C 026/51

Kawża F-129/12: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Ottubru 2012 — ZZ vs Il-Parlament

73

2013/C 026/52

Kawża F-132/12: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Novembru 2012 — ZZ et vs Il-Kummissjoni

73

2013/C 026/53

Kawża F-134/12: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kunsill

74

2013/C 026/54

Kawża F-135/12: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs AER

74

2013/C 026/55

Kawża F-136/12: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kunsill

75

2013/C 026/56

Kawża F-137/12: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni

75

2013/C 026/57

Kawża F-138/12: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni

75

2013/C 026/58

Kawża F-139/12: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni

76

2013/C 026/59

Kawża F-140/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kummssjoni

76

2013/C 026/60

Kawża F-141/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni

76

2013/C 026/61

Kawża F-142/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni

77

2013/C 026/62

Kawża F-143/12: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni

77

2013/C 026/63

Kawża F-144/12: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni

77

2013/C 026/64

Kawża F-146/12: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2012 — ZZ vs Il-Kummissjoni

78


MT

 

Top