Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:366:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 366, 24 ta' Novembru 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.366.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 366

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
24 ta' Novembru 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2012/C 366/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 355, 17.11.2012

1

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2012/C 366/02

Teħid ta’ ġurament minn membri ġodda tal-Qorti tal-Ġustizzja

2

2012/C 366/03

Elezzjoni tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja

2

2012/C 366/04

Elezzjoni tal-Viċi-President tal-Qorti tal-Ġustizzja

2

2012/C 366/05

Elezzjoni tal-presidenti tal-Awli b’ħames imħallfin

3

2012/C 366/06

Elezzjoni tal-presidenti tal-Awli bi tliet imħallfin

3

2012/C 366/07

Assenjazzjoni tal-Imħallfin lill-Awli b’ħames imħallfin

3

2012/C 366/08

Assenjazzjoni tal-Imħallfin lill-Awli bi tliet imħallfin

4

2012/C 366/09

Listi għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-kompożizzjoni tal-kulleġġi ġudikanti

4

2012/C 366/10

Ħatra tal-Ewwel Avukat Ġenerali

6

2012/C 366/11

Għażla tal-Awla inkarigata mill-kawżi previsti fl-Artikolu 104b tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja

6

 

Il-Qorti Ġenerali

2012/C 366/12

Teħid ta’ ġurament minn membru ġdid tal-Qorti Ġenerali

7


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2012/C 366/13

Kawżi magħquda C-113/10, C-147/10 u C-234/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-27 ta’ Settembru 2012 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf — il-Ġermanja, tal-High Court of Justice (Chancery Division) — ir-Renju Unit, tat-Tribunal de grande instance de Nanterre — Franza) — Zuckerfabrik Jülich AG vs Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc vs Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), u Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable vs Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10) (Politika agrikola komuni — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Produtturi taz-zokkor u tal-isoglukożju — Kalkolu tal-ammont tal-imposti fuq il-produzzjoni — Validità ta’ mod ta’ kalkolu li jieħu inkunsiderazzjoni ammonti ta’ rifużjonijiet fittizji għall-kwantitajiet ta’ zokkor esportati mingħajr rifużjoni — Retroattività tal-leġiżlazzjoni — Rata ta’ kambju — Dritt għal interessi)

8

2012/C 366/14

Kawża C-587/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tas-27 ta’ Settembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Bundesfinanzhof — il-Ġermanja) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) vs Finanzamt Plauen (Tassazzjoni — Taxxa fuq il-valur miżjud — Kunsinna ta’ oġġetti — Taxxa ta’ serje ta’ tranżazzjonijiet — Rifjut tal-eżenzjoni għal nuqqas ta’ numru ta’ reġistrazzjoni tal-VAT tal-akkwirent)

9

2012/C 366/15

Kawża C-22/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein oikeus — il-Finlandja) — Finnair Oyj vs Timy Lassooy (“Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Kumpens għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu — Kunċett ta’ ‘li ma jitħallewx jitilgħu’ — Esklużjoni tal-klassifikazzjoni ta’ ‘li ma jitħallewx jitilgħu’ — Kanċellazzjoni ta’ titjira minħabba strajk fl-ajruport tat-tluq — Riorganizzazzjoni tat-titjiriet wara t-titjira kkanċellata — Dritt għal kumpens tal-passiġġieri ta’ dawn it-titjiriet”)

9

2012/C 366/16

Kawża C-75/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ċittadinanza tal-Unjoni — Dritt ta’ moviment u ta’ residenza — Artikoli 20 TFUE u 21 TFUE — Diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità — Artikolu 18 TFUE — Direttiva 2004/38/KE — Artikolu 24 — Deroga — Portata — Stat Membru li fih il-benefiċċju ta’ tariffi ta’ trasport imnaqqsa huwa rriżervat biss għall-istudenti li l-ġenituri tagħhom jirċievu allowances tal-familja f’dan l-Istat)

10

2012/C 366/17

Kawżi magħquda C-115/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Apelacyjny w Warszawie — Il-Polonja) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. vs Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Sigurtà soċjali — Determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikolu 14(2)(b) — Persuna li normalment teżerċita attività bħala persuna impjegata fit-territorju ta’ żewġ Stati Membri jew iktar — Kuntratti ta’ xogħol suċċessivi — Persuna li timpjega stabbilita fl-Istat Membru tar-residenza abitwali tal-ħaddiem — Attività bħala persuna impjegata eżerċitata esklużivament fi Stati Membri oħra)

11

2012/C 366/18

Kawżi magħquda C-137/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-27 ta’ Settembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour du travail de Bruxelles — il-Belġju) — Partena ASBL vs Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (Sigurtà soċjali għall-ħaddiema migranti — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikoli 13 u 14c — Leġiżlazzjoni applikabbli — Persuna li taħdem għal rasha — Skema ta’ sigurtà soċjali — Reġistrazzjoni — Persuna li hija impjegata jew li ma teżerċita ebda attività fi Stat Membru — Impjieg ta’ persuna li taħdem għal rasha fi Stat Membru ieħor — Mandatarju tal-kumpannija — Residenza fi Stat Membru li ma hijiex is-sede tal-kumpannija — Ġestjoni tal-kumpannija mill-Istat ta’ residenza — Regola nazzjonali li tistabbilixxi preżunzjoni inkonfutabbli tal-eżerċizzju ta’ attività professjonali bħala persuna li taħdem għal rasha fl-Istat Membru tas-sede tal-kumpannija — Reġistrazzjoni obbligatorja għall-iskema tas-sigurtà soċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom ta’ dan l-Istat)

11

2012/C 366/19

Kawża C-179/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-27 ta’ Settembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État — Franza) — CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) vs Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (“Applikazzjonijiet għall-ażil — Direttiva 2003/9/KE — Standards minimi għall-akkoljenza tal-applikanti għall-ażil fl-Istati Membri — Regolament (KE) Nru 343/2003 — Obbligu li jiġu ggarantiti lill-applikanti għall-ażil il-kundizzjonijiet minimi ta’ akkoljenza matul it-tul tal-proċedura ta’ teħid ta’ inkarigu jew ta’ teħid lura mill-Istat Membru responsabbli — Determinazzjoni tal-Istat Membru li fuqu jaqa’ l-obbligu tal-piż finanzjarju tal-kundizzjonijiet minimi”)

12

2012/C 366/20

Kawżi magħquda C-249/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Administrativen sad Sofia-grad — il-Bulgarija) — Hristo Byankov vs Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (Dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri — Direttiva 2004/38/KE — Artikolu 27 — Miżura amministrattiva ta’ projbizzjoni ta’ ħruġ mit-territorju minħabba n-nuqqas ta’ ħlas ta’ dejn inkors fil-konfront ta’ persuna ġuridika rregolata mid-dritt privat — Prinċipju ta’ ċertezza legali fir-rigward ta’ atti amministrattivi li saru finali — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività)

12

2012/C 366/21

Kawża C-321/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Spanja) — Germán Rodríguez Cachafeiro u María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor vs Iberia, Líneas Aéreas de España SA (Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Kumpens tal-passiġġieri f’każ ta’ meta passiġġieri ma jitħallewx jitilgħu — Kunċett ta’ ‘li ma jitħallewx jitilgħu’ — Kanċellazzjoni, mit-trasportatur, tal-karta ta’ imbarkazzjoni ta’ passiġġier minħabba dewmien allegat ta’ titjira preċedenti rreġistrata simultanjament għat-titjira inkwistjoni u operata mill-istess trasportatur)

13

2012/C 366/22

Kawża C-390/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nejvyšší správní soud — ir-Repubblika Ċeka) — CS AGRO Ronov s.r.o. vs Ministerstvo zemědělství (Agrikoltura — Settur taz-zokkor — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Applikazzjoni għal għajnuna għar-ristrutturazzjoni — Impenn tal-produttur li jwaqqaf il-kunsinna ta’ ċerta kwantità ta’ pitravi tal-kwota — Kunċett — Dikjarazzjoni unilaterali tal-produttur — Rifjut tal-għoti tal-għajnuna — Neċessità li jiġi rexiss il-kuntrat eżistenti ta’ kunsinna)

14

2012/C 366/23

Kawża C-391/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2000/53/KE — Artikolu 2(3) — Protezzjoni tal-ambjent — Vetturi li ma għadhomx jintużaw — Kunċett ta’ produttur)

14

2012/C 366/24

Kawża C-392/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-27 ta’ Settembru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (ir-Renju Unit) — Field Fisher Waterhouse LLP vs Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (VAT — Eżenzjoni fuq kiri ta’ beni immobbli — Kiri ta’ superfiċi kummerċjali — Servizzi marbuta mal-imsemmija kirja — Kwalifikazzjoni tat-tranżazzjoni għall-finijiet tal-VAT — Tranżazzjoni kkostitwita minn servizz uniku jew minn servizzi indipendenti)

15

2012/C 366/25

Kawża C-403/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2000/60/KE — Pjanijiet għall-immaniġġjar tad-distrett tal-baċin tax-xmara — Pubblikazzjoni u notifika lill-Kummissjoni — Informazzjoni u konsultazzjoni pubblika — Assenza)

15

2012/C 366/26

Kawża C-550/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad — Varna — il-Bulgarija) — PIGI — Pavleta Dimova ET vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Tassazzjoni — VAT — Direttiva 2006/112/KE — Dritt għal tnaqqis — Aġġustament — Serq ta’ merkanziji)

16

2012/C 366/27

Kawża C-629/11 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kuntratt pubbliku mogħti mill-Kummissjoni — Offerta miċħuda — Obbligu ta’ motivazzjoni — Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 — Artikolu 100(2) — Terminu biex titwieġeb talba għal informazzjoni — Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002 — Artikolu 149(2))

16

2012/C 366/28

Kawża C-669/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-4 ta’ Ottubru 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État — Franza) — Société ED u F Man Alcohols vs Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor) (Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni — Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae — Kunċett ta’ “preġudizzju għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni” — Sejħa individwali għal offerta għall-esportazzjoni ta’ alkoħol li joriġina mill-inbid fil-pussess tal-aġenziji ta’ intervent — Esportazzjoni ta’ lottijiet ta’ alkoħol barra l-Unjoni wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit — Żamma tal-garanzija ta’ eżekuzzjoni tajba — Miżuri amministrattivi — Sanzjonijiet amministrattivi — Regolament (KE) Nru 360/95 — Regolament (KE) Nru 1623/2000 — Applikazzjoni retroattiva tas-sanzjoni l-inqas ħarxa)

17

2012/C 366/29

Kawża C-38/11: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-18 ta’ Ġunju 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal Administrativo — il-Portugall) — Amorim Energia BV vs Ministério das Finanças e da Administração Pública (“L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Artikoli 49 TFUE u 54 TFUE — Artikoli 63 TFUE u 65 TFUE — Direttiva 90/435/KEE — Artikolu 3(2) — Leġiżlazzjoni fiskali — Taxxa fuq il-kumpanniji — Taxxa fuq id-dividendi — Taxxa f’ras il-għajn — Eżenzjoni — Żamma ta’ sehem minimu fil-kumpannija li tqassam id-dividendi — Kundizzjonijiet — Perjodu minimu ta’ żamma mhux interott tal-imsemmi sehem — Kundizzjonijiet — Kumpanniji benefiċjarji residenti u mhux residenti — Differenza fit-trattament”)

18

2012/C 366/30

Kawża C-278/11 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Lulju 2012 — Densmore Ronald Dover vs Il-Parlament Ewropew (Appell — Regolamenti dwar l-ispejjeż u l-allowances tad-deputati Ewropej — Stħarriġ tal-użu tal-allowances — Allowance ta’ assistenza parlamentari — Ġustifikazzjoni tal-ispejjeż — Irkupru tas-somom imħallsa indebitament)

18

2012/C 366/31

Kawża C-372/11 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Lulju 2012 — Power-One Italy SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Proġett kofinanzjat bl-istrument finanzjarju “LIFE” — Żvilupp ta’ sistema ġdida ta’ provvista ta’ enerġija għal użu fit-telefonija mobbli (proġett “Pneuma”) — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li jintemm proġett u li jiġi rkuprat il-ħlas magħmul bil-quddiem — Kumpens għad-dannu allegatament subit)

19

2012/C 366/32

Kawża C-384/11: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-12 ta’ Lulju 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — il-Belġju) — Tate & Lyle Investments Ltd vs Belgische Staat (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Artikolu 63 TFUE — Leġiżlazzjoni fiskali — Distribuzzjoni ta’ dividendi — Taxxa f’ras il-għajn — Prevenzjoni jew tnaqqis tal-impożizzjoni ta’ sensiela ta’ taxxi — Trattament distint tal-kumpanniji benefiċjarji residenti u tal-kumpanniji benefiċjarji mhux residenti)

19

2012/C 366/33

Kawża C-407/11 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Lulju 2012 — Government of Gibraltar vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Renju ta’ Spanja, Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Appell — Direttiva 92/43/KEE — Konservazzjoni tal-habitats naturali — Lista tas-siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bioġeografiku tal-Mediterran — Inklużjoni fil-lista tas-sit “Estrecho Oriental” propost mir-Renju ta’ Spanja li jinkludi żona ta’ ibħra territorjali Britanniċi ta’ Ġibiltà u żona ta’ baħar miftuħ — Rikors għal annullament — Talba għal annullament parzjali — Separabbiltà — Drittijiet tad-difiża)

20

2012/C 366/34

Kawża C-491/11 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta’ Ġunju 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Politika agrikola komuni — Xiri ta’ qamħirrun mill-aġenzija ta’ intervent tal-Ungerija — Ħażniet insuffiċjenti — Allegat ksur min-naħa tal-Kummissjoni tal-obbligi tagħha ta’ investigazzjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali)

20

2012/C 366/35

Kawża C-493/11 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta’ Ġunju 2012 — United Technologies Corp. vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-installazzjoni u tal-manutenzjoni tal-liftijiet u tal-eskalejters mekkaniċi — Multi — Kumpannija parent u sussidjarji — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur)

20

2012/C 366/36

Kawża C-494/11 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta’ Ġunju 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, li kienet General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-installazzjoni u l-manutenzjoni tal-lifts u tal-eskelejters — Multi — Kumpannija parent u sussidjarji — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur)

21

2012/C 366/37

Kawża C-608/11 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Lulju 2012 — Land Wien vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Enerġija nukleari — Estensjoni tal-impjant nukleari ta’ Mochovce (ir-Repubblika Slovakka) — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tarkivja l-ilment — Rikors għal annullament — Rifjut tal-Kummissjoni li tittrażmetti d-dokumenti mitluba — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Rekwiżiti minimi ffissati fl-Artikolu 44(1)(ċ) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali — Inammissibbiltà)

21

2012/C 366/38

Kawża C-310/12: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Ġunju 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Ungerija

22

2012/C 366/39

Kawża C-359/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Handelsgericht Wien (l-Awstrija) fit-30 ta’ Lulju 2012 — Michael Timmel vs Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Kawża C-366/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (Il-Ġermanja) fl-1 ta’ Awwissu 2012 — Finanzamt Dortmund-West vs Klinikum Dortmund GmbH

23

2012/C 366/41

Kawża C-385/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Székesfehérvári Törvényszék (l-Ungerija) fit-13 ta’ Awwissu 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Kawża C-395/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’appel (il-Lussemburgu) fis-27 ta’ Awwissu 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines vs Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Kawża C-412/12: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Settembru 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Ċipru

24

2012/C 366/44

Kawża C-415/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeitsgerichts Nienburg (il-Ġermanja) fit-13 ta’ Settembru 2012 — Bianca Brandes vs Land Niedersachsen

25

2012/C 366/45

Kawża C-419/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fl-14 ta’ Settembru 2012 — Crono Service Scarl et vs Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Kawża C-420/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (l-Italja) fl-14 ta’ Settembru 2012 — Anitrav vs Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Kawża C-434/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad Sofia-grad (il-Bulgarija) fis-26 ta’ Settembru 2012 — “Slancheva sila” EOOD vs Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond “Zemedelie” — Razplashtatelna agentsia

26

2012/C 366/48

Kawża C-445/12 P: Appell ippreżentat fit-3 ta’ Ottubru 2012 minn Rivella International AG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-12 ta’ Lulju 2012 fil-Kawża T-170/11 — Rivella International AG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

27

2012/C 366/49

Kawża C-70/11: Digriet tal-President tat-Tmien Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Lulju 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Isvezja

27

2012/C 366/50

Kawża C-194/11: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta’ Awwissu 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado Contencioso-Administrativo — Spanja) — Susana Natividad Martínez Álvarez vs Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias.

27

2012/C 366/51

Kawża C-195/11 P: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Lulju 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

27

 

Il-Qorti Ġenerali

2012/C 366/52

Kawża T-426/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ottubru 2012 — L-Italja vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima ‘Garanzija’ — FAEG — Infiq eskluż mill-finanzjament — Frott u ħxejjex — Zokkor — Ipproċessar taċ-ċitru — Ħalib — Raba’ li jinħarat — Korrezzjoni finanzjarja b’rata fissa — Proporzjonalità — Obbligu ta’ motivazzjoni — Assenza ta’ żball ta’ evalwazzjoni”)

28

2012/C 366/53

Kawża T-591/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2012 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi informatiċi — Klassifikazzjoni ta’ offerent fit-tieni pożizzjoni fil-proċedura kaskata — Rikors għal annullament — Raġunijiet għall-esklużjoni mill-proċedura ta’ sejħa għal offerti — Kunflitt ta’ interess — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

28

2012/C 366/54

Kawża T-150/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ottubru 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners vs Il-Kunsill (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar li joriġinaw miċ-Ċina — Status ta’ impriża li topera f’ekonomija tas-suq — Terminu għall-adozzjoni tad-deċiżjoni dwar dan l-istatus — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Oneru tal-prova — Aġġustament tal-ispejjeż — Artikolu 2(5) u Artikolu 2(7)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 (li saru l-Artikolu 2(5) u Artikolu 2(7)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009)”)

29

2012/C 366/55

Kawża T-158/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ottubru 2012 — Il-Greċja vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima ‘Garanzija’ — Infiq eskluż mill-finanzjament — Approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-infiq iffinanzjat mill-FAEGG — Negliġenza tal-Istat Membru fl-irkupru ta’ somom indebitament imħallsa — Konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta’ rkupru għandhom jiġu sostnuti mill-Istat Membru”)

29

2012/C 366/56

Kawża T-170/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ottubru 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener u Shanghai Prime Machinery vs Il-Kunsill (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar li joriġinaw miċ-Ċina — Status ta’ impriża li topera f’ekonomija tas-suq — Terminu għall-adozzjoni tad-deċiżjoni dwar dan l-istatus — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Oneru tal-prova — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 2(7)(b) u (ċ), u Artikolu 2(10) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 (li sar l-Artikolu 2(7)(b) u (ċ) u Artikolu 2(10) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009)”)

30

2012/C 366/57

Kawża T-172/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ottubru 2012 — Gem-Year u Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) vs Il-Kunsill (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ ċerti qfieli tal-ħadid jew tal-azzar li joriġinaw miċ-Ċina — Sostenn tal-ilment mill-industrija Komunitarja — Definizzjoni tal-prodott ikkonċernat — Dannu — Status ta’ impriża li topera f’ekonomija tas-suq — Spejjeż tal-elementi tal-produzzjoni ewlenin li fil-parti l-kbira tagħhom jirriflettu l-valuri tas-suq — Artikolu 2(7)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 (li sar l-Artikolu 2(7)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009)”)

30

2012/C 366/58

Kawża T-247/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ottubru 2012 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi relattivi għall-produzzjoni u t-tixrid tas-Suppliment għall-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Europea u ta’ sostenn online kif ukoll offline relatat — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent u deċiżjoni li l-kuntratt jingħata lil offerent ieħor — Obbligu ta’ motivazzjoni — Ugwaljanza fit-trattament — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

31

2012/C 366/59

Kawża T-183/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ottubru 2012 — Sviluppo Globale vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi ta’ servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ assistenza teknika lill-Gvern tas-Sirja — Ċaħda tal-kandidatura — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

31

2012/C 366/60

Kawża T-204/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2012 — Lancôme vs UASI — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali COLOR FOCUS — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti FOCUS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tat-trade marks — Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Użu ġenwin mit-trade mark preċedenti — Abbuż ta’ dritt”)

31

2012/C 366/61

Kawża T-556/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ottubru 2012 — Novatex vs Il-Kunsill (“Sussidji — Importazzjonijiet ta’ ċerti tipi ta’ polyethylene terephthalate li joriġinaw mill-Iran, mill-Pakistan umill-Emirati Għarab Magħquda — Dazju kumpensatorju definittiv u ġbir definittiv tad-dazju provviżorju — Artikolu 3(1) u (2), Artikolu 6(b), u Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 597/2009”)

32

2012/C 366/62

Kawża T-569/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ottubru 2012 — Bimbo vs UASI — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali BIMBO DOUGHNUTS — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti DOGHNUTS — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 207/2009 — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009 — Talba għal tibdil — Ammissibbiltà”)

32

2012/C 366/63

Kawża T-333/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ottubru 2012 — Wessang vs UASI — Greinwald (star foods) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva star foods — Trade marks Komunitarja verbali u figurattivi preċedenti STAR SNACKS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbilta’ ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

32

2012/C 366/64

Kawża T-366/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ottubru 2012 — Bial-Portela vs UASI — Isdin (ZEBEXIR) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali ZEBEXIR — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti ZEBINIX — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

33

2012/C 366/65

Kawża T-371/11: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ottubru 2012 — Monier Roofing Components vs UASI (CLIMA COMFORT) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali CLIMA COMFORT — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Dritt għal smigħ — It-tieni sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009 — Eżami ex officio tal-fatti — Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009”)

33

2012/C 366/66

Kawża T-360/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Ottubru 2012 — Tecnimed vs UASI — Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (“Trade mark Komunitarja — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Tardività — Assenza ta’ każ fortuwitu — Assenza ta’ forza maġġuri — Dritt ta’ aċċess għal qorti — Inammissibbiltà manifesta”)

34

2012/C 366/67

Kawża T-622/11 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ottubru 2012 — Cervelli vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Allowance tal-espatrijazzjoni — Talba għal eżami mill-ġdid — Fatti ġodda — Appell manifestament infondat”)

34

2012/C 366/68

Kawża T-639/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2012 — Heads! vs UASI (HEADS) (“Trade mark Komunitarja — Rifjut ta’ reġistrazzjoni — Irtirar tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

34

2012/C 366/69

Kawża T-31/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ottubru 2012 — Région Poitou-Charentes vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Fondi Strutturali — Atti li ma jistgħux jiġu kkontestati — Att, parzjalment, informattiv, parzjalment, preparatorju — Inammissibbiltà”)

34

2012/C 366/70

Kawża T-62/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat- 8 ta’ Ottubru 2012 — ClientEarth vs Il-Kunsill (Rikors għal annullament — Aċċes għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Opinjoni mogħtija mis-servizz legali tl-Kunsill dwar abbozz ta’ regolament tal-Parlament u tal-Kunsill, fir-rigward tal-aċċes publiku għad-dokumenti tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni — Konferma tar-rifjut tal-għoti tal-aċċess sħiħ — Inammissibbiltà — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Kunċett ta’ att li jista’ jiġi kkontestat fis-sens tal-Artikolu 263 TFUE — Att konfermatorju)

35

2012/C 366/71

Kawża T-389/12 R: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Ottubru 2012 — EDF vs Il-Kummissjoni (Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kompetizzjoni — Konċentrazzjonijiet — Suq tal-elettriku — Deċiżjoni li tawtorizza operazzjoni ta’ konċentrazzjoni suġġetta għall-osservanza ta’ ċerti impenji — Rifjut milli tingħata l-proroga tat-terminu stabbilit sabiex jiġu onorati dawn l-impenji — Talba għal miżuri provviżorji — Nuqqas ta’ urġenza)

35

2012/C 366/72

Kawża T-378/12: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Awwissu 2012 — Capitalizaciones Mercantiles vs UASI — Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

Kawża T-411/12: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Settembru 2012 — Celtipharm vs UASI — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Kawża T-418/12: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2012 — Beninca vs Il-Kummissjoni

36

2012/C 366/75

Kawża T-428/12: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria vs UASI (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Kawża T-431/12: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2012 — Distillerie Bonollo et vs Il-Kunsill

37

2012/C 366/77

Kawża T-432/12: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2012 — VTZ et vs Il-Kunsill

38

2012/C 366/78

Kawża T-433/12: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2012 — Steiff vs UASI (Buttuna tal-metall imwaħħla f’nofs il-widna ta’ ġugarell artab fil-forma ta’ annimal)

39

2012/C 366/79

Kawża T-434/12: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2012 — Steiff vs UASI (Tikketta mwaħħla permezz ta’ buttuna tal-metall f’nofs il-widna ta’ ġugarell artab fil-forma ta’ annimal)

39

2012/C 366/80

Kawża T-442/12: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2012 — Changmao Biochemical Engineering vs Il-Kunsill

39

2012/C 366/81

Kawża T-25/12: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Ottubru 2012 — 3M Pumps vs UASI — 3M (3M Pumps)

40

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2012/C 366/82

Kawża F-102/12: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2012 — ZZ vs Il-Parlament

41

2012/C 366/83

Kawża F-107/12: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2012 — ZZ vs BEI

41


MT

 

Top