Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:336:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 336, 6 ta' Novembru 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.336.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 336

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
6 ta' Novembru 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 336/01

Ir-rata tal-interessi applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament: 0,75 % fl-1 ta’ Novembru 2012 – Rata tal-kambju tal-euro

1

2012/C 336/02

Rata tal-kambju tal-euro

2

2012/C 336/03

Rata tal-kambju tal-euro

3

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2012/C 336/04

Sommarju eżekuttiv tal-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-proposti tal-Kummissjoni għal Direttiva li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, u għal Regolament dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta’ entitajiet ta’ interess pubbliku

4

2012/C 336/05

Sommarju eżekuttiv tal-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar it-twaqqif ta’ Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità

7

2012/C 336/06

Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (riformulazzjoni)

10

2012/C 336/07

Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tas-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar id-depożitarji ċentrali tat-titoli (CSDs) u li temenda d-Direttiva 98/26/KE

13

2012/C 336/08

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – “Strateġija Ewropea għal Internet Aħjar għat-Tfal”

15


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 336/09

Avviż ta' kanċellazzjoni – Sejħiet għal proposti fl-ambitu tal-programmi ta' ħidma 2013 fil-Programm Speċifiku “Kapaċitajiet” tas-Seba' Programm Kwadru għall-Attivitajiet ta' Riċerka, Żvilupp Teknoloġiku u Dimostrazzjoni (2007-2013)

18

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 336/10

Avviż dwar l-iskadenza ta' ċerti miżuri anti-dumping

19

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 336/11

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6762 – Advent International Corporation/Mediq) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (1)

20

2012/C 336/12

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6704 – REWE Touristik GmbH/Ferid NASR/EXIM Holding SA) (1)

21


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top