EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:118:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 118, 21 ta' April 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.118.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 118

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
21 ta' April 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2012/C 118/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 109, 14.4.2012

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2012/C 118/02

Kawża C-280/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-1 ta’ Marzu 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny — Il-Polonja) — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna vs Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (VAT — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 9, 168, 169 u 178 — Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa għal tranżazzjonijiet li jsiru fid-dawl tat-twettiq ta’ proġett ta’ attività ekonomika — Xiri ta’ art mill-imsieħba ta’ soċjetà — Fatturi maħruġa qabel ir-reġistrazzjoni tas-soċjetà li titlob it-tnaqqis)

2

2012/C 118/03

Kawża C-354/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-1 ta’ Marzu 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — Fond ta’ riżerva eżenti mit-taxxa — Inkompatibbiltà mas-suq komuni — Irkupru — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni)

2

2012/C 118/04

Kawża C-393/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-1 ta’ Marzu 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supreme Court of the United Kingdom — Ir-Renju Unit) — Dermod Patrick O’Brien vs Ministry of Justice (li kien id-Department for Constitutional Affairs) (Ftehim Qafas dwar xogħol part-time — Kunċett ta’ “ħaddiema part-time li għandhom kuntratt ta’ impjieg jew relazzjoni ta’ mpjieg” — Imħallfin part-time li jitħallsu permezz ta’ onorarji għal kull ġurnata xogħol — Rifjut ta’ għoti ta’ pensjoni ta’ rtirar)

3

2012/C 118/05

Kawża C-420/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-1 ta’ Marzu 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Hamburg (il-Ġermanja) — Söll GmbH vs Tetra GmbH (Tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali — Direttiva 98/8/KE — Artikolu 2(1)(a) — Kunċett ta’ “prodotti bijoċidali” — Prodott li jikkawża l-flokkulazzjoni ta’ organiżmi ta’ ħsara, mingħajr ma jeqridhom, igerixxhom jew jirrendihom bla kapaċità li jagħmlu ħsara)

3

2012/C 118/06

Kawża C-467/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-1 ta’ Marzu 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Gießen — il-Ġermanja) — proċeduri kriminali kontra Baris Akyüz (Direttivi 91/439/KEE u 2006/126/KE — Rikonoxximent reċiproku tal-liċenzji tas-sewqan — Rifjut ta’ Stat Membru li jirrikonoxxi, fir-rigward ta’ persuna li skont il-leġiżlazzjoni ta’ dan l-Istat ma għandhiex kapaċità fiżika u mentali għas-sewqan, il-validità ta’ liċenzja tas sewqan maħruġa minn Stat Membru ieħor)

4

2012/C 118/07

Kawża C-484/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-1 ta’ Marzu 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo — Spanja) — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) vs Administración del Estado et (Moviment liberu tal-merkanzija — Restrizzjonijiet kwantitattivi u miżuri li għandhom effett ekwivalenti — Direttiva 89/106/KEE — Prodotti għall-bini — Normi li ma humiex armonizzati — Tikketti ta’ kwalità — Eżiġenzi rigward il-korpi ta’ ċertifikazzjoni)

5

2012/C 118/08

Kawża C-604/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-1 ta’ Marzu 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Ir-Renju Unit) — Football Dataco Ltd et vs Yahoo UK Limited et (Direttiva 96/9/KE — Protezzjoni legali ta’ databases — Drittijiet tal-awtur — Kalendarji tal-logħbiet tal-kampjonati tal-futbol)

5

2012/C 118/09

Kawża C-41/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-28 ta’ Frar 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d'État — Il-Belġju) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL vs Région wallonne (Protezzjoni tal-ambjent — Direttiva 2011/42/KE — Artikoli 2 u 3 — Evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent — Protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli — Pjan jew programm — Nuqqas ta’ evalwazzjoni preliminari tal-ambjent — Annullament ta’ pjan jew programm — Possibbiltà li jinżammu l-effetti tal-pjan jew programm — Kundizzjonijiet)

6

2012/C 118/10

Kawża C-119/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-28 ta’ Frar 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 99 u 110 — Taxxa fuq il-valur miżjud — Rata mnaqqsa — Applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa għad-dħul magħmul mill-prezzijiet tal-biljetti tad-dħul għall-ewwel rappreżentazzjonijiet ta’ kunċerti mogħtija fi stabbilimenti li fihom jistgħu jiġu servuti ikel u xorb waqt l-ispettaklu)

7

2012/C 118/11

Kawża C-166/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-1 ta’ Marzu 2012 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Oviedo — Spanja) — Angel Lorenzo González Alonso vs Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE (Protezzjoni tal-konsumaturi — kuntratti nnegozjati barra mil-lok tan-negozju — Direttiva 85/577/KEE — Kamp ta’ applikazzjoni — Esklużjoni — Kuntratti ta’ assigurazzjoni unit linked)

7

2012/C 118/12

Kawża C-630/11 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2011 minn HGA Srl et kontra s-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fl-20 ta’ Settembru 2011, fil-Kawżi magħquda T-394/08, T-408/08, T-453/08 u T-454/08, Regione autonoma della Sardegna et vs Il-Kummissjoni

8

2012/C 118/13

Kawża C-631/11 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Diċembru 2011 mir-Regione autonoma della Sardegna mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) mogħtija fl-20 ta’ Settembru 2011 fil-Kawżi magħquda T-394/08, T-408/08, T-453/08 u T-454/08, Regione autonoma della Sardegna et vs Il-Kummissjoni

8

2012/C 118/14

Kawża C-632/11 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Diċembru 2011 minn Timsas Srl kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fl-20 ta’ Settembru 2011 fil-kawżi magħquda T-394/08, T-408/08, T-453/08 u T-454/08, Regione autonoma della Sardegna et vs Il-Kummissjoni

9

2012/C 118/15

Kawża C-633/11 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Diċembru 2011 minn Grand Hotel Abi d’Oru SpA kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tal-20 ta’ Settembru 2011 fil-Kawżi magħquda T-394/08, T-408/08, T-453/08 u T-454/08 — Regione autonoma della Sardegna et vs Il-Kummissjoni

10

2012/C 118/16

Kawża C-39/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fis-27 ta’ Jannar 2012 — proċeduri kriminali kontra Vu Thang Dang, Berlin

11

2012/C 118/17

Kawża C-49/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-31 ta’ Jannar 2012 — Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) vs Sunico ApS, M & B Holding ApS u Sunil Kumar Harwani

11

2012/C 118/18

Kawża C-56/12 P: Appell ippreżentat fit-3 ta’ Frar 2012 minn European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 fil-Kawża T-296/09, European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) vs Il-Kummissjoni Ewropea

11

2012/C 118/19

Kawża C-57/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour constitutionnelle (il-Belġju) fit-3 ta’ Frar 2012 — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL vs Commission communautaire commune

12

2012/C 118/20

Kawża C-61/12: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Frar 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Litwanja

12

2012/C 118/21

Kawża C-62/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Аdministrativen sad — Varna (Il-Bulgarija) fis-7 ta’ Frar 2012 — Galin Kostov vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

14

2012/C 118/22

Kawża C-63/12: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Frar 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

14

2012/C 118/23

Kawża C-66/12: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Frar 2012 — Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea vs Il-Kummissjoni Ewropea

14

2012/C 118/24

Kawża C-67/12: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Frar 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

15

2012/C 118/25

Kawża C-71/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Qorti Kostituzzjonali (Malta) fl-10 ta' Frar 2012 — Vodafone Malta Limited u Mobisle Communications Limited vs L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, u L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni

16

2012/C 118/26

Kawża C-73/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Giudice di Pace di Revere (L-Italja) fil-13 ta’ Frar 2012 — proċeduri kriminali kontra Ahmed Ettaghi

16

2012/C 118/27

Kawża C-74/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Giudice di Pace di Revere (L-Italja) fit-13 ta’ Frar 2012 — proċeduri kriminali kontra Abd Aziz Tam

17

2012/C 118/28

Kawża C-75/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Giudice di Pace di Revere (L-Italja) fit-13 ta’ Frar 2012 — proċeduri kriminali kontra Majali Abdel

17

2012/C 118/29

Kawża C-77/12 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ Frar 2012 minn Deutsche Post AG kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) tat-8 ta’ Diċembru 2012 fil-Kawża T-421/07, Deutsche Post AG vs Il-Kummissjoni Ewropea

18

2012/C 118/30

Kawża C-85/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fl-20 ta’ Frar 2012 — Société Landsbanki Islands HF vs Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

19

2012/C 118/31

Kawża C-91/12: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Högsta förvaltningsdomstolen (l-Isvezja) fis-17 ta’ Frar 2012 — Skatteverket vs PCF Clinic AB

19

2012/C 118/32

Kawża C-95/12: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Frar 2012 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Ġermanja

19

 

Il-Qorti Ġenerali

2012/C 118/33

Kawża T-210/02 RENV: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Marzu 2012 — British Aggregates vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Taxxa ambjentali fuq il-granulat fir-Renju Unit — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tqajjimx oġġezzjonijiet — Vantaġġ — Natura selettiva”)

21

2012/C 118/34

Kawża T-53/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Marzu 2012 — UPM-Kymmene vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Settur tal-boroż tal-plastik industrijali — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Tul tal-ksur — Ksur uniku u kontinwu — Multi — Gravità tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti — Rwol passiv tal-impriża — Proporzionalità”)

21

2012/C 118/35

Kawża T-64/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Marzu 2012 — FLS Plast vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Settur tal-boroż industrijali magħmula mill-plastik — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Tul tal-ksur — Multi — Gravità tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti — Kooperazzjoni matul il-proċedura amministrattiva — Proporzjonalità — Responsabbiltà in solidum — Prinċipju ta’ non bis in idem”)

22

2012/C 118/36

Kawża T-65/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Marzu 2012 — FLSmidth vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Settur tal-boroż industrijali tal-plastik — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81(1) KE — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Tul tal-ksur — Multi — Gravità tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti — Kooperazzjoni matul il-proċedura amministrattiva — Proporzjonalità — Responsabbiltà in solidum”)

22

2012/C 118/37

Kawża T-167/09 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Marzu 2012 — Il-Kummissjoni vs Liotti (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport tal-iżvilupp tal-karriera — Proċedura ta’ evalwazzjoni 2006 — Dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni — Applikazzjoni koerenti u konkreta tar-regoli ta’ evalwazzjoni”)

23

2012/C 118/38

Kawżi T-29/10 u T-33/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Marzu 2012 — Il-Pajjizi l-Baxxi u ING Groep vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Settur finanzjarju — Għajnuna maħsuba sabiex jiġi rrimedjat taqlib serju fl-ekonomija ta’ Stat membru — Kontribuzzjoni ta’ kapital bl-għażla mogħtija lill-benefiċċjarju tal-għajnuna bejn ir-rimbors jew il-konverżjoni tat-titoli — Tibdil tal-kundizzjonijiet tar-rimobrs matul il-proċedura amministrattiva — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Vantaġġ — Kriterju tal-investitur privat — Rabta neċessarja u proporzjonata bejn l-ammont tal-għajnuna u l-entità tal-miżuri maħsuba sabiex tiġi permessa l-kompatibbiltà tal-għajnuna”)

23

2012/C 118/39

Kawża T-221/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Marzu 2012 — Iberdrola vs Il Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Skema ta’ għajnuna li tippermetti l-amortizzazzjoni tat-taxxa tal-avvjament finanzjarju għal akkwiżizzjonijiet ta’ ishma barranin — Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta’ għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li ma tordnax l-irkupru tal-għajnuna — Att li jinvolvi miżuri ta’ implementazzjoni — Nuqqas ta’ interess individwali — Inammissibbiltà”)

23

2012/C 118/40

Kawża T-230/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Marzu 2012 — Spanja vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Sezzjoni ‘Garanzija’ — Infiq eskluż mill-finanzjament — Frott u ħxejjex — Obbligu ta’ ġustifikazzjoni tal-infiq — Kundizzjonijiet għar-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi”)

24

2012/C 118/41

Kawża T-298/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Marzu 2012 — Arrieta D. Gross vs UASI — International Biocentric Foundation et (BIODANZA) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva BIODANZA — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti BIODANZA — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Mewt tal-applikant għat-trade mark qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Bord ta’ Appell — Ammissibbiltà tar-risposta — Nuqqas ta’ użu ġenwin mit-trade mark preċedenti — Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009 — Proċedimenti quddiem il-Bord ta’ Appell — Drittijiet tad-difiża — Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009”)

24

2012/C 118/42

Kawża T-565/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Marzu 2012 — ThyssenKrupp Steel Europe vs UASI (Highprotect) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Highprotect — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

25

2012/C 118/43

Kawża T-218/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Frar 2012 — Dagher vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Côte d’Ivoire — Irtirar mil-lista tal-persuni kkonċernati — Rikors għal annullament — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

25

2012/C 118/44

Kawża T-52/12: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Frar 2012 — Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni

25

2012/C 118/45

Kawża T-59/12: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Frar 2012 — Planet vs Il-Kummissjoni

26

2012/C 118/46

Kawża T-65/12 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ Frar 2012 minn Guido Strack kontra d-digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-7 ta’ Diċembru 2011 fil-Kawża F-44/05 RENV — Strack vs Il-Kummissjoni

27

2012/C 118/47

Kawża T-74/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Frar 2012 — Mecafer vs Il-Kummissjoni

28

2012/C 118/48

Kawża T-75/12: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Frar 2012 — Nu Air Polska vs Il-Kummissjoni

28

2012/C 118/49

Kawża T-76/12: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Frar 2012 — Nu Air Compressors and Tools vs Il-Kummissjoni

29

2012/C 118/50

Kawża T-81/12: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Frar 2012 — Beco vs Il-Kummissjoni

30

2012/C 118/51

Kawża T-83/12: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Frar 2012 — Chico’s Brands Investments vs UASI — Artsana (CHICO’S)

30

2012/C 118/52

Kawża T-85/12: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Frar 2012 — Lilleborg vs UASI

31

2012/C 118/53

Kawża T-86/12: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Frar 2012 — Pierre Robert Group AS vs UASI

32

2012/C 118/54

Kawża T-90/12: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Frar 2012 — Elegant Target Development et vs Il-Kunsill

32


MT

 

Top