EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:029:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 29, 2 ta' Frar 2012

 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.029.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 29

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
2 ta' Frar 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 029/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6449 – DCC Energy/Swea Energi) (1)

1

2012/C 029/02

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (2)

2

2012/C 029/03

Deċiżjonijiet fil-kuntest tal-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet li jirrigwardaw l-għajnuna għar-ristrutturar u l-likwidazzjoni għall-istituzzjonijiet finanzjarji (1)

3

2012/C 029/04

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (1)

4

2012/C 029/05

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6444 – Terrena/Lyonnaise Des Eaux/JV) (1)

8


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 029/06

Ir-rata tal-interessi applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament: 1,00 % fl-1 ta’ Frar 2012 – Rata tal-kambju tal-euro

9


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 029/07

Sejħa għal proposti fl-ambitu tal-programm ta' ħidma tal-Programm Ewropew konġunt għar-Riċerka tal-Metroloġija (EMRP)

10

2012/C 029/08

Sejħa għal proposti taħt il-programm ta’ ħidma Ideat 2012 tas-Seba’ Programm Qafas tal-KE għall-Attivitajiet ta’ Riċerka, Żvilupp Teknoloġiku u Dimostrazzjoni

11

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-EFTA

2012/C 029/09

Talba għal Opinjoni Konsultattiva mill-Qorti tal-EFTA minn Fürstliches Landgericht, datata l-14 ta' Settembru 2011, fil-każ bejn Granville Establishment u Volker Anhalt, Melanie Anhalt u Jasmin Barbaro, née Anhalt (Il-Kawża E-13/11)

12

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 029/10

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6413 – OJSC Power Machines/Toshiba/JV) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (1)

13

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 029/11

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

14

2012/C 029/12

Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

19


 

Rettifika

2012/C 029/13

Rettifika għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità – Sejħa għall-offerti rigward l-operat ta’ servizzi tal-ajru bi skeda skont l-obbligi tas-servizz pubbliku skont l-avviż ippubblikat fil-ĠU C 53 tad-19 ta' Frar 2011 (ĠU C 18, 21.1.2012)

23


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

 

(2)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness I tat-Trattat

MT

 

Top