Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:012:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 12, 14 ta' Jannar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.012.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 12

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
14ta' Jannar 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 012/01

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (1)

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 012/02

Rata tal-kambju tal-euro

5

 

Il-Kummissjoni Amministrattiva għall-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

2012/C 012/03

Deċiżjoni Nru E3 tad-19 ta' Ottubru 2011 dwar il-perjodu ta' tranżizzjoni kif definit fl-Artikolu 95 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2)

6

 

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

2012/C 012/04

Deċiżjoni tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tat-23 ta’ Marzu 2011 li tistabbilixxi r-regoli applikabbli għall-Esperti Nazzjonali Sekondati lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

8

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2012/C 012/05

Informazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea dwar in-notifika ta' awtorità kompetenti mir-Repubblika Ellenika skont id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta' awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni ta' idrokarburi

17

 

INFORMAZZJONI DWAR IŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 012/06

Pubblikazzjoni tal-intenzjoni tal-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni Norveġiż għall-għoti dirett ta’ kuntratt għal servizz pubbliku skont ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 1191/69 u (KEE) Nru 1107/70

18


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 012/07

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) (1)

19

2012/C 012/08

Deċiżjoni sabiex tingħalaq il-proċedura ta' investigazzjoni formali wara l-irtirar minn Stat Membru – Għajnuna mill-Istat – Il-Polonja (L-Artikoli minn 107 sa 109 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) – Avviż tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 108(2) tat-TFUE – irtirar ta’ notifika – Għajnuna mill-Istat SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Il-Polonja (1)

21


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

 

(2)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE u għall-Ftehim KE/Żvizzera

MT

 

Top