Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:226:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 226, 30 ta' Lulju 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.226.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 226

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
30 ta' Lulju 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2011/C 226/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 219, 23.7.2011

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2011/C 226/02

Kawżi magħquda C-65/09 u C-87/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-16 ta’ Ġunju 2011 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof, Amtsgericht Schorndorf — il-Ġermanja) — Gebr. Weber GmbH vs Jürgen Wittmer (C-65/09), Ingrid Putz vs Medianess Electronics GmbH (C-87/09) (Protezzjoni tal-konsumaturi — Bejgħ u garanzija ta’ oġġetti tal-konsum — Direttiva 1999/44/KE — Artikolu 3(2) u Artikolu 3(3) — Tibdil tal-oġġett difettuż bħala l-uniku rimedju — Oġġett difettuż li diġà ġie installat mill-konsumatur — Obbligu tal-bejjiegħ li jneħħi l-oġġett difettuż u li jinstalla l-oġġett li bih jinbidel l-oġġett inizjali — Sproporzjonalità assoluta — Konsegwenzi)

2

2011/C 226/03

Kawżi magħquda C-71/09 P, C-73/09 P u C-76/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Ġunju 2011 — Comitato “Venezia vuole vivere” (C-71/09 P), Hotel Cipriani Srl (C-73/09 P), Società Italiana per il gas SpA (Italgas) (C-76/09 P) vs Coopservice — Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Repubblika Taljana (Appell — Rikors għal annullament — Inammissibbiltà — Locus standi — Interess ġuridiku — Eċċezzjoni ta’ litis pendens — Għajnuna mill-Istat — Skema ta’ għajnuna multisettorjali — Tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali — Deċiżjoni 2000/394/KE — Natura kumpensatorja — Impatt fuq il-kummerċ intrakomunitarju — Impatt fuq il-kompetizzjoni — Firxa tal-istħarriġ — Oneru tal-prova — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 87(2)(b) u (3)(b) sa (d) KE — Regolament (KE) Nru 659/1999 — Artikoli 14 u 15)

3

2011/C 226/04

Kawża C-383/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Ġunju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva “habitats” — Miżuri inadegwati meħuda għall-protezzjoni tal-ispeċi Cricetus cricetus (ħamster komuni) — Deterjorament tal-habitats)

3

2011/C 226/05

Kawża C-401/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Ġunju 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Bank Ċentrali Ewropew (Appell — Ammissibbiltà — Prokura — Konsorzju — Kuntratti pubbliċi — Proċedura nnegozjata — Servizzi ta’ konsulenza u ta’ żviluppi informatiċi — Ċaħda tal-offerta — Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali — Interess ġuridiku — Raġuni ta’ esklużjoni — Awtorizzazzjoni stabbilita mid-dritt nazzjonali — Obbligu ta’ motivazzjoni)

4

2011/C 226/06

Kawża C-409/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta' Ġunju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supremo Tribunal de Justiça — il-Portugall) — José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio vs Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA (Assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta’ vetturi bil-mutur — Direttivi 72/166/KEE, 84/5/KEE u 90/232/KEE — Dritt għal kumpens mill-assigurazzjoni obbligatorja kontra r-responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta’ vetturi bil-mutur — Kundizzjonijiet għal limitazzjoni — Kontribuzzjoni tal-vittma għad-danni sostnuti minnha — Responsabbiltà għal riskju — Dispożizzjonijiet applikabbli għal terz minuri li jkun vittma ta’ aċċident)

4

2011/C 226/07

Kawżi magħquda C-465/09 P sa C-470/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Ġunju 2011 — Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-465/09 P u C-468/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-466/09 P u C-469/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-467/09 P u C-470/09 P) vs Il-Kummissjoni Ewropea, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Appell — Għajnuna mill-Istat — Rikors għal annullament — Deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali prevista fl-Artikolu 88(2) KE — Deċiżjonijiet finali sussegwenti li jikkonstataw l-inkompatibbiltà mas-suq komuni tal-iskemi ta’ għajnua mill-Istat implementati minn Spanja fl-1993 favur ċerti impriżi ġodda fil-provinċja ta’ Álava, ta’ Vizcaya u ta’ Guipúzcoa — Eżenzjoni mit-taxxa fuq il-kumpanniji — Lis alibi pendens — Kunċett ta’ “għajnuna awtorizzata” — Aspettattivi leġittimi — Osservanza ta’ terminu raġonevoli — Nuqqas ta’ notifikazzjoni)

5

2011/C 226/08

Kawża C-52/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta' Ġunju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mis-Symvoulio tis Epikrateias — il-Greċja) — Eleftheri tileorasi A.E. “ALTER CHANNEL”, Konstantinos Giannikos vs Ypourgos Typou kai Meson mazikis Enimerosis kai, Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (Direttiva 89/552/KEE — Attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni — Artikolu 1(d) — Kunċett ta’ “reklamar bil-moħbi” — Natura intenzjonali — Preżentazzjoni ta’ trattament dentali estetiku matul programm tat-televiżjoni)

5

2011/C 226/09

Kawża C-87/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Ġunju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Ordinario di Vicenza — l-Italja) — Electrosteel Europe sa vs Edil Centro SpA (“Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Ġurisdizzjoni speċjali — L-ewwel inċiż tal-Artikolu 5(1)(b) — Qorti tal-post tal-eżekuzzjoni tal-obbligu kuntrattwali li jifforma l-bażi tat-talba — Bejgħ ta’ merkanzija — Post ta’ kunsinna — Kuntratt li jinkludi l-klawżola ‘Għoti: ex works’ ”)

6

2011/C 226/10

Kawża C-115/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Ġunju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Bíróság — Repubblika tal-Ungerija) — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. vs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Politika Agrikola Komuni — Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Għajnuna diretta nazzjonali komplementari — Kundizzjonijiet għall-għoti)

6

2011/C 226/11

Kawża C-285/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-9 ta’ Ġunju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo — Spanja) — Campsa Estaciones de Servicio SA vs Administración del Estado (“Sitt Direttiva tal-VAT — Artikoli 11A(1) u 27 — Ammont taxxabbli — Estensjoni tar-regoli rigward l-applikazzjoni għal użu privat għat-tranżazzjonijiet bejn partijiet relatati fil-każ ta’ prezzijiet manifestament inqas mill-prezzijiet fis-suq miftuħ”)

7

2011/C 226/12

Kawża C-351/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-16 ta’ Ġunju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof — l-Awstrija) — Zollamt Linz Wels vs Laki DOOEL (Kodiċi doganali tal-Komunità — Regolament ta’ implementazzjoni tal-Kodiċi Doganali — Artikoli 555(1)(ċ) u 558(1) — Vettura li daħlet f’territorju doganali taħt il-proċedura ta’ importazzjoni temporanja b’eżenzjoni totali tad-dazji fuq l-importazzjoni — Vettura użata għat-traffiku intern — Użu irregolari — Tnissil tad-dejn doganali — Awtoritajiet nazzjonali kompetenti sabiex jiġbru d-dazji doganali)

7

2011/C 226/13

Kawża C-361/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba Awla) tad-9 ta' Ġunju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d'État — il-Belġju) — Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Intermosane, Fédération de l'industrie et du gaz vs L-Istat Belġjan (Suq intern — Standards u regolamenti tekniċi — Proċedura dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is servizzi tas-soċjetà tal-informatika — Rekwiżiti minimi ta’ sigurtà għal ċerti installazzjonijiet elettriċi antiki fuq il-postijiet tax-xogħol)

8

2011/C 226/14

Kawża C-458/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-9 ta’ Ġunju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 98/83/KE — Ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem — Traspożizzjoni inkompleta u inkorretta)

8

2011/C 226/15

Kawża C-171/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fil-11 ta’ April 2011 — FRA.BO SpA vs Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) — Technisch-Wissenschaftlicher Verein

9

2011/C 226/16

Kawża C-172/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (il-Ġermanja) fil-11 ta’ April 2011 — Georges Erny vs Daimler AG — Werk Wörth

9

2011/C 226/17

Kawża C-174/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fit-13 ta’ April 2011 — Finanzamt Steglitz vs Ines Zimmermann

10

2011/C 226/18

Kawża C-176/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fl-14 ta’ April 2011 — HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica u HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na sreco in turizem d.d. vs Bundesminister für Finanzen

10

2011/C 226/19

Kawża C-194/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Spanja) fis-27 ta’ April 2011 — Susana Natividad Martínez Álvarez vs Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

10

2011/C 226/20

Kawża C-206/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fit-2 ta’ Mejju 2011 — Georg Köck vs Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

11

2011/C 226/21

Kawża C-212/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fid-9 ta’ Mejju 2011 — Jyske Bank Gibraltar Limited vs Administración del Estado

11

2011/C 226/22

Kawża C-216/11: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

11

2011/C 226/23

Kawża C-227/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Haarlem (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-16 ta’ Mejju 2011 — DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) BV vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp Saturnusstraat

12

2011/C 226/24

Kawża C-237/11: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2011 — Ir-Repubblika Franċiża vs Il-Parlament Ewropew

12

2011/C 226/25

Kawża C-238/11: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2011 — Ir-Repubblika Franċiża vs Il-Parlament Ewropew

13

2011/C 226/26

Kawża C-239/11 P: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2011 minn Siemens AG kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) tat-3 ta’ Marzu 2011 fil-Kawża T-110/07, Siemens AG vs Il-Kummissjoni Ewropea

13

2011/C 226/27

Kawża C-250/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Il-Litwanja) fl-20 ta’ Mejju 2011 — Lietuvos geležinkeliai AB vs Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

14

2011/C 226/28

Kawża C-255/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Geldern (il-Ġermanja) fl-24 ta’ Mejju 2011 — Nadine Büsch u Björn Siever vs Ryanair Ltd

15

2011/C 226/29

Kawża C-258/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supreme Court (l-Irlanda) fis-26 ta’ Mejju 2011 — Peter Sweetman, Ireland, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government vs An Bord Pleanala

15

2011/C 226/30

Kawża C-260/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supreme Court of the United Kingdom (ir-Renju Unit) fil-25 ta’ Mejju 2011 — Regina, fuq applikazzjoni ta’ David Edwards, Lilian Pallikaropoulos vs Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

16

2011/C 226/31

Kawża C-263/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākās tiesas Senāts (il-Latvja) fis-26 ta’ Mejju 2011 — Ainārs Rēdlihs vs Valsts ieņēmumu dienests

16

2011/C 226/32

Kawża C-267/11 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2011 mill-Kummissjoni Ewropea kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Marzu 2011 fil-Kawża T-369/07 — Ir-Repubblika tal-Latvja vs Il-Kummissjoni Ewropea

17

2011/C 226/33

Kawża C-270/11: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Isvezja

17

2011/C 226/34

Kawża C-277/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Ireland (l-Irlanda) fis-6 ta’ Ġunju 2011 — MM vs Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

18

2011/C 226/35

Kawża C-279/11: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda

18

2011/C 226/36

Kawża C-312/11: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ġunju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

19

 

Il-Qorti Ġenerali

2011/C 226/37

Kawża T-185/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Air liquide vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Perossidu tal-idroġenu u perborat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Obbligu ta’ motivazzjoni)

20

2011/C 226/38

Kawża T-186/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta Ġunju 2011 — Solvay vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Perossidu tal-idroġenu u perborat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Tul tal-ksur — Kunċetti ta’ ‘ftehim’ u ta’ ‘prattiki miftiehma’ — Aċċess għall-fajl — Multi — Komunikazzjoni fuq il-kooperazzjoni — Trattament ugwali — Aspettattivi leġittimi — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

20

2011/C 226/39

Kawża T-191/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — FMC Foret vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Perossidu tal-idroġenu u perborat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Tul tal-ksur — Preżunzjoni ta’ innoċenza — Drittijiet tad-difiża — Multi — Ċirkustanzi attenwanti”)

21

2011/C 226/40

Kawża T-192/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Caffaro vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Perossidu tal-idroġenu u perborat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Multi — Preskrizzjoni — Trattament differenzjat — Tul tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti”)

21

2011/C 226/41

Kawża T-194/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — SNIA vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Perossidu tal-idroġenu u perborat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Imputabbiltà tal-imġiba ta’ ksur — Assorbiment ta’ kumpannija responsabbli mill-ksur — Drittijiet tad-difiża — Konkordanza bejn id-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet u d-deċiżjoni kkontestata — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

21

2011/C 226/42

Kawża T-195/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Solvay Solexis vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Perossidu tal-idroġenu u perborat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Tul tal-ksur — Kunċett ta’ ‘ftehim’ u ta’ ‘prattiki miftiehma’ — Aċċess għal fajl — Multi — Trattament ugwali — Komunikazzjoni fuq il-kooperazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

22

2011/C 226/43

Kawża T-196/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Edison vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Perossidu tal-idroġenu u perborat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

22

2011/C 226/44

Kawża T-197/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — FMC vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Perossidu tal-idroġenu u perborat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Imputabbiltà tal-imġiba ta’ ksur — Drittijiet tad-difiża — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

22

2011/C 226/45

Kawża T-235/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Bavaria vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Olandiż tal-birra — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Prova tal-ksur — Aċċess għall-fajl — Multi — Prinċipju ta’ trattament ugwali — Terminu raġonevoli”)

23

2011/C 226/46

Kawża T-240/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Heineken Nederland u Heineken vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Olandiż tal-birra — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Prova tal-ksur — Aċċess għall-fajl — Multa — Prinċipju ta’ trattament ugwali — Terminu raġonevoli”)

23

2011/C 226/47

Kawża T-199/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Ziegler SA vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tas-servizzi ta’ ġarr internazzjonali fil-Belġju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Iffissar tal-prezzijiet — Tqassim tas-suq — Manipulazzjoni tas-sejħa għal offerti — Effett sinjifikanti fuq il-kummerċ — Multi — Linji gwida għall-kalkolu tal-multi tal-2006”)

24

2011/C 226/48

Kawża T-204/08 u T-212/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Team Relocations et vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tas-servizzi ta’ ġarr internazzjonali fil-Belġju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Iffissar tal-prezzijiet — Tqassim tas-suq — Manipulazzjoni tas-sejħa għal offerti — Ksur uniku u kontinwu — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Multi — Linji gwida dwar il-kalkolu tal-multi tal-2006)

24

2011/C 226/49

Kawża T-208/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Gosselin Group u Stichting Administratiekantoor Portielje vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tas-servizzi ta’ ġarr internazzjonali fil-Belġju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Iffissar tal-prezzijiet — Tqassim tas-suq — Manipulazzjoni ta’ sejħiet għal offerti — Ksur uniku u kontinwu — Kunċett ta’ impriża — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Multi — Linji gwida dwar il-kalkolu tal-multi tal-2006 — Gravità — Tul taż-żmien”)

24

2011/C 226/50

Kawża T-210/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Verhuizingen Coppens vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tas-servizzi ta’ ġarr internazzjonali fil-Belġju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Iffissar tal-prezzijiet — Tqassim tas-suq — Manipulazzjoni ta’ sejħiet għal offerti — Ksur uniku u kontinwu — Oneru tal-prova”)

25

2011/C 226/51

Kawża T-211/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2011 — Putters International vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tas-servizzi ta’ ġarr internazzjonali fil-Belġju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Iffissar tal-prezzijiet — Tqassim tas-suq — Manipulazzjoni ta’ sejħiet għal offerti — Ksur uniku u kontinwu — Multi — Linji gwida dwar il-kalkolu tal-multi tal-2006 — Gravità — Tul”)

25

2011/C 226/52

Kawża T-76/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Ġunju 2011 — Mundipharma vs UASI — Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti mundipharma — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

26

2011/C 226/53

Kawża T-309/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Mejju 2011 — Sanyō Denki vs UASI — Telefónica O2 Germany (eneloop) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

26

2011/C 226/54

Kawża T-272/11: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2011 — Coin vs L-UASI — Dynamiki Zoi (Fitcoin)

26

2011/C 226/55

Kawża T-273/11: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Mejju 2011 — Régie Networks u NRJ Global vs Il-Kummissjoni

27

2011/C 226/56

Kawża T-297/11: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Ġunju 2011 — Buzzi Unicem vs Il-Kummissjoni

28

2011/C 226/57

Kawża T-301/11: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2011 — Ben Ali vs Il-Kunsill

29

2011/C 226/58

Kawża T-304/11: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2011 — Alumina vs Il-Kunsill

29

2011/C 226/59

Kawża T-316/11: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Ġunju 2011 — Kadio Morokro vs Il-Kunsill

30

2011/C 226/60

Kawża T-356/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Ġunju 2011 — Il-Kummissjoni vs Association Fédération Club B2A

30

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2011/C 226/61

Kawża F-23/11: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Marzu 2011 — ZZ vs Il-Kunsill

31

2011/C 226/62

Kawża F-56/11: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni Ewropea

31

2011/C 226/63

Kawża F-61/11: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2011 — ZZ vs FRONTEX

32

2011/C 226/64

Kawża F-63/11: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

32


MT

 

Top