Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:204:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 204, 9 ta' Lulju 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.204.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 204

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
9 ta' Lulju 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2011/C 204/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 194, 2.7.2011

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2011/C 204/02

Kawża C-47/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta' Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 43 KE — Libertà ta’ stabbiliment — Nutara — Kundizzjoni ta’ ċittadinanza — Artikolu 45 — Parteċipazzjoni fl-eżerċizzju tal-awtorità pubblika — Direttiva 89/48/KEE)

2

2011/C 204/03

Kawża C-50/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 43 KE — Libertà ta’ stabbiliment — Nutara — Kundizzjoni ta’ ċittadinanza — Artikolu 45 KE — Parteċipazzjoni fl-eżerċizzju tal-awtorità pubblika)

2

2011/C 204/04

Kawża C-51/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 43 KE — Libertà ta’ stabbiliment — Nutara — Kundizzjoni ta’ ċittadinanza — Artikolu 45 KE — Parteċipazzjoni fl-eżerċizzju tal-awtorità pubblika — Direttiva 89/48/KEE)

3

2011/C 204/05

Kawża C-52/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Nutara — Direttiva 2005/36/KE)

3

2011/C 204/06

Kawża C-53/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 43 KE — Libertà ta’ stabbiliment — Nutara — Kundizzjoni ta’ ċittadinanza — Artikolu 45 KE — Parteċipazzjoni fl-eżerċizzju tal-awtorità pubblika — Direttivi 89/48/KEE u 2005/36/KE”)

4

2011/C 204/07

Kawża C-54/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta' Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 43 KE — Libertà ta’ stabbiliment — Nutara — Kundizzjoni ta’ ċittadinanza — Artikolu 45 KE — Parteċipazzjoni fl-eżerċizzju tal-awtorità pubblika — Direttivi 89/48/KEE u 2005/36/KE)

4

2011/C 204/08

Kawża C-61/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 43 KE — Libertà ta’ stabbiliment — Nutara — Kundizzjoni ta’ ċittadinanza — Artikolu 45 KE — Parteċipazzjoni fl-eżerċizzju tal-awtorità pubblika — Direttiva 89/48/KEE)

5

2011/C 204/09

Kawża C-83/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, Land Sachsen-Anhalt (Appell — Għajnuna mill-Istat — Artikolu 88(2) u (3) KE — Regolament (KE) Nru 659/1999 — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet — Rikors għal annullament — Kundizzjonijiet ta’ ammissibbiltà — Motivi għall-annullament li jistgħu jiġu invokati — Kunċett ta’ “parti interessata” — Rabta ta’ kompetizzjoni — Assenjazzjoni — Suq tal-provvista)

5

2011/C 204/10

Kawża C-115/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tat-12 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Ġermanja) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. vs Bezirksregierung Arnsberg (“Direttiva 85/337/KEE — Evalwazzjoni tal-effetti fuq l-ambjent — Konvenzjoni ta’ Aarhus — Direttiva 2003/35/KE — Aċċess għall-ġustizzja — Organizzazzjonijiet mhux governattivi għall-protezzjoni tal-ambjent”)

6

2011/C 204/11

Kawża C-176/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Mejju 2011 — Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Direttiva 2009/12/KE — Imposti tal-ajruporti — Kamp ta’ applikazzjoni — Ajruporti li t-traffiku annwali tagħhom jaqbeż il-5 miljun passiġġier fis-sena u dawk li jirreġistraw l-ikbar numru ta’ passiġġieri fis-sena għal kull Stat Membru — Validità — Prinċipji ta’ trattament ugwali, ta’ proporzjonalità u ta’ sussidjarjità)

6

2011/C 204/12

Kawża C-376/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Malta (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Regolament (KE) Nru 2037/2000 — Artikoli 4(4)(v) u 16 — Obbligu ta’ dikommissjoni tas-sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar u estingwituri tan-nar li jkun fihom il-halon għal użi mhux kritiċi fuq bastimenti — Eċċezzjonijiet — Użi kritiċi tal-halons 1301 u 2402)

7

2011/C 204/13

Kawża C-410/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-12 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Najwyższy — Ir-Repubblika tal-Polonja) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. vs Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Att li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tal-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea — Artikolu 58 — Direttiva 2002/21/KE — Linji gwida tal-Kummissjoni — Nuqqas ta’ pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea bil-lingwa ta’ Stat Membru — Opponibbiltà)

7

2011/C 204/14

Kawża C-441/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-12 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa — Annimali ħajjin normalment intiżi għall-użu fil-preparazzjoni tal-ikel għall-konsum mill-bniedem u mill-annimali — Provvista, importazzjoni u akkwist ta’ ċerti annimali ħajjin, b’mod partikolari żwiemel)

8

2011/C 204/15

Kawża C-452/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte di Appello di Firenze — l-Italja) — Tonina Enza iaia, Andrea moggio, Ugo Vassalle vs Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Direttiva 82/76/KEE — Libertà ta’ stabbiliment u libertà li jiġu pprovduti servizzi — Tobba — Kisba tat-titolu ta’ speċjalista — Remunerazzjoni matul il-perijodu ta’ taħriġ — Preskrizzjoni ta’ ħames snin fuq id-dritt għall-ħlas ta’ remunerazzjoni perjodika)

8

2011/C 204/16

Kawża C-453/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-12 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa — Annimali ħajjin normalment intiżi li jintużaw fil-preparazzjoni ta’ prodotti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem jew mill-annimali — Provvisti, importazzjonijiet u akkwisti ta’ ċerti annimali ħajjin, b’mod partikolari, żwiemel)

9

2011/C 204/17

Kawża C-122/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-12 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Marknadsdomstolen — l-Isvezja) — Konsumentombudsmannen vs Ving Sverige AB (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2005/29/KE — Artikoli 2(i) u 7(4) — Komunikazzjoni kummerċjali ppubblikata f’gazzetta — Kunċett ta’ stedina għax-xiri — Prezz inizjali — Informazzjoni li għandha tkun inkluża fl-istedina għax-xiri)

9

2011/C 204/18

Kawża C-184/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta' Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — il-Ġermanja) — Mathilde Grasser vs Freistaat Bayern (Direttiva 91/439/KEE — Rikonoxximent reċiproku tal-liċenzji tas-sewqan — Permess tas-sewqan mogħti minn Stat Membru bi ksur tal-kundizzjoni ta’ residenza — Rifjut ta’ rikonoxximent mill-Istat Membru ospitanti bbażat unikament fuq il-ksur tal-kundizzjoni ta’ residenza)

10

2011/C 204/19

Kawża C-256/10 u C-261/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-19 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spanja) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) vs Gerardo García SL (Id-Direttiva 2003/10/KE — Valuri ta’ espożizzjoni — Ħoss — Protetturi tas-smigħ — Effettivitài)

11

2011/C 204/20

Kawża C-308/10 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-19 ta’ Mejju 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Unicre-Cartão International De Crédito SA (Appell — Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 74(2) — Provi li ma ġewx prodotti insostenn tal-oppożizzjoni fit-terminu mogħti għal dan il-għan — Nuqqas ta’ teħid inkunsiderazzjoni — Setgħa diskrezzjonali tal-Bord tal-Appell)

11

2011/C 204/21

Kawża C-423/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmiem Awla) tat-18 ta' Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Finanzgericht Düsseldorf — il-Ġermanja) — Delphi Deutschland GmbH vs Hauptzollamt Düsseldorf (Tariffa Doganali Komuni — Nomenklatura magħquda — Klassifikazzjoni tariffarja — Konnekters tal-elettriku — Subintestatura 8536 69 — Plaggs u sokits)

12

2011/C 204/22

Kawża C-133/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Marzu 2011 — Folien Fischer AG u Fofitec AG vs RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Kawża C-151/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Frankfurt am Main (il-Ġermanja) fit-28 ta’ Marzu 2011 — Condor Flugdienst GmbH vs Jürgen Dörschel

12

2011/C 204/24

Kawża C-152/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeitsgerichts München (il-Ġermanja) fit-28 ta’ Marzu 2011 — Johann Odar vs Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Kawża C-160/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (ir-Repubblika tal-Polonja) fl-1 ta’ April 2011 — Bawaria Motors Spółka z o. o. vs Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Kawża C-175/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Ireland (l-Irlanda) fit-13 ta’ April 2011 — HID, BA vs Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

14

2011/C 204/27

Kawża C-190/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fit-22 ta’ April 2011 — Daniela Mühlleitner vs Ahmad Yusufi u Wadat Yusufi

14

2011/C 204/28

Kawża C-193/11: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

15

2011/C 204/29

Kawża C-200/11 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ April 2011 mir-Repubblika Taljana mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-3 ta’ Frar 2011, fil-Kawża T-3/09, Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni Ewropea

15

2011/C 204/30

Kawża C-201/11 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ April 2011 mill-Union of European Football Associations (UEFA) kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) tas-17 ta’ Frar 2011 fil-Kawża T-55/08 — Union of European Football Associations (UEFA) vs Il-Kummissjoni Ewropea

16

2011/C 204/31

Kawża C-231/11 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2011 mill-Kummissjoni Ewropea kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) tat-3 ta’ Marzu 2011 fil-Kawżi magħquda T-122/07 sa T-124/07, Siemens AG Österreich et vs Il-Kummissjoni

17

2011/C 204/32

Kawża C-232/11 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ Mejju 2011 minn Siemens Transmission & Distribution Ltd kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) tat-3 ta’ Marzu 2011 fil-Kawżi Magħquda T-122/07 sa T-124/07 — Siemens AG Österreich et vs Il-Kummissjoni

18

2011/C 204/33

Kawża C-233/11 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ Mejju 2011 minn Siemens Transmission & Distribution SA u minn Nuova Magrini Galileo SpA kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) tat-3 ta’ Marzu 2011 fil-Kawżi Magħquda T-122/07 sa T-124/07 — Siemens AG Österreich et vs Il-Kummissjoni

18

 

Il-Qorti Ġenerali

2011/C 204/34

Kawża T-109/05 u T-444/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-24 ta’ Mejju 2011 — NLG vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti li jirrigwardaw l-elementi ta’ spejjeż li jirriżultaw minn obbligi ta’ servizz pubbliku dwar għajnuna mill-Istat — Rifjut ta’ aċċess — Eċċezzjoni relatata mal-protezzjoni ta’ interessi kummerċjali ta’ terz — Sigriet professjonali — Obbligu ta’ motivazzjoni — Trattament ugwali — Dokumenti li joriġinaw minn Stat Membru”)

20

2011/C 204/35

Kawża T-250/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Mejju 2011 — Batchelor vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti skambjati fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-kompatibbiltà mad-dritt Komunitarju ta’ miżuri meħuda fil-qasam ta’ attivitajiet ta’ xandir televiżiv — Rifjut ta’ aċċess — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-iskop ta’ spezzjonijiet, investigazzjoni u verifiki”)

20

2011/C 204/36

Kawża T-397/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Mejju 2011 — Prinz von Hannover vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ arma tal-familja) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva Komunitarja li tirrappreżenta arma tal-familja — Raġuni assoluta għal rifjut — Imitazzjoni minn perspettiva araldika ta’ emblema ta’ Stat — Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 6 ter tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi”)

21

2011/C 204/37

Kawża T-408/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Mejju 2011 — ancotel vs UASI — Acotel (ancotel.) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva Komunitarja ancotel — Trade mark figurattiva Komunitarja preċedenti ACOTEL — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Pubbliku rilevanti”)

21

2011/C 204/38

Kawża T-422/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Mejju 2011 — São Paulo Alpargatas vs UASI — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Kumunitarja figurattiva BAHIANAS LAS ORIGINALES — Trade marks Komunitarji u nazzjonali figurattivi preċedenti havaianas u trade mark nazzjonali verbali preċedenti HAVAIANAS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

22

2011/C 204/39

Kawża T-144/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Mejju 2011 — Space Beach Club vs UASI — Flores Gómez (SpS space of sound) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva SpS space of sound — Trade marks nazzjonali u Komunitarji figurattivi preċedenti space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE u t-trade mark nazzjonali verbali preċedenti SPACE VIVA — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Nuqqas ta’ xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

22

2011/C 204/40

Kawża T-161/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Mejju 2011 — Longevity Health Products vs UASI — Tecnifar (E-PLEX) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali E-PLEX — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti EPILEX — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

22

2011/C 204/41

Kawża T-392/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Mejju 2011 — Euro-Information vs UASI (EURO AUTOMATIC CASH) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali EURO AUTOMATIC CASH — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

23

2011/C 204/42

Kawża T-210/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Mejju 2011 — Formenti Seleco vs Il-Kummissjoni (“Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KEE-Turkija — Importazzjoni ta’ settijiet tat-televixin tal-kulur provenjenti mit-Turkija — Rikors għad-danni — Preskrizzjoni — Inammissibbiltà”)

23

2011/C 204/43

Kawża T-226/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Mejju 2011 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Rappreżentanza minn avukati li ma humiex persuni terzi — Inammissibbiltà”)

23

2011/C 204/44

Kawża T-217/11: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ April 2011 — Staelen vs Ombudsman

24

2011/C 204/45

Kawża T-233/11: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2011 — Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni

24

2011/C 204/46

Kawża T-237/11: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Mejju 2011 — Lidl Stiftung vs UASI — Lactimilk (BELLRAM)

25

2011/C 204/47

Kawża T-239/11: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Mejju 2011 — Sigma Alimentos Exterior vs Il-Kummissjoni

26

2011/C 204/48

Kawża T-240/11: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Mejju 2011 — L’Oréal vs UASI — United Global Media Group (MyBeauty)

27

2011/C 204/49

Kawża T-249/11: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Mejju 2011 — Sanco vs UASI — Marsalman (Rappreżentazzjoni ta’ tiġieġa)

27

2011/C 204/50

Kawża T-256/11: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Mejju 2011 — Ezz et vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

28

2011/C 204/51

Kawża T-206/96: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Mejju 2011 — Van Bennekom vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

28

2011/C 204/52

Kawża T-207/96: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Mejju 2011 — Van Rossum vs Il-Kunsill u L-Kummissjoni

29

2011/C 204/53

Kawża T-385/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Mejju 2011 — ArcelorMittal Wire France et vs Il-Kummissjoni

29

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2011/C 204/54

Kawża F-34/11: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ April 2011 — ZZ vs Europol

30

2011/C 204/55

Kawża F-54/11: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Mejju 2011 — ZZ vs L-Ombudsman Ewropew

30


MT

 

Top