Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:194:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 194, 2 ta' Lulju 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.194.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 194

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
2 ta' Lulju 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2011/C 194/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 186, 25.6.2011

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2011/C 194/02

Kawża C-147/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-10 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeitsgericht Hamburg — il-Ġermanja) — Jürgen Römer vs Freie und Hansestadt Hamburg (Trattament ugwali fl-impjieg u fix-xogħol — Prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni — Artikolu 157 TFUE — Direttiva 2000/78/KE — Kamp ta’ applikazzjoni — Kunċett ta’ “remunerazzjoni” — Esklużjonijiet — Skema ta’ sigurtà soċjali professjonali taħt forma ta’ pensjoni tal-irtirar kumplimentari għall-ex impjegati ta’ kollettività lokali u s-superstiti tagħhom — Metodu ta’ kalkolu ta’ din il-pensjoni li jagħti vantaġġ lill-benefiċjarji miżżewġa meta mqabbla ma’ dawk li jgħixu fil-kuntest ta’ unjoni tul il-ħajja rreġistrata — Diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentazzjoni sesswali)

2

2011/C 194/03

Kawżi magħquda C-230/09 u C-231/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — il-Ġermanja) — Hauptzollamt Koblenz vs Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg vs Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09) (Agrikoltura — Settur tal-ħalib u tal-prodotti mill-ħalib — Regolament (KE) Nru 1788/2003 — Taxxa fil-qasam tal-ħalib u l-prodotti mill-ħalib — Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni — Trasferiment ta’ kwantitajiet ta’ referenza individwali — Riperkussjonijiet fuq il-kalkolu tat-taxxa — Riperkussjonijiet fuq il-kalkolu tal-“premium” għall-prodotti mill-ħalib)

3

2011/C 194/04

Kawża C-391/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-12 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — Ir-Repubblika tal-Litwanja) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn vs Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius (“Ċittadinanza tal-Unjoni — Libertà ta’ moviment u residenza fl-Istati Membri — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità — Artikoli 18 TFUE u 21 TFUE — Prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni mingħajr distinzjoni abbażi ta’ razza jew oriġini etnika — Direttiva 2000/43/KE — Leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi li l-kunjomijiet u l-ismijiet tal-persuni fiżiċi jinkitbu fl-atti tal-istat ċivili f’forma li tirrispetta r-regoli ortografiċi tal-lingwa uffiċjali nazzjonali”)

4

2011/C 194/05

Kawża C-543/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal- Bundesverwaltungsgericht — il-Ġermanja) — Deutsche Telekom AG vs Bundesrepublik Deutschland (“Komunikazzjonijiet elettroniċi — Direttiva 2002/22/KE — Artikolu 25(2) — Direttiva 2002/58/KE — Artikolu 12 — Provvista ta’ servizzi ta’ konsultazzjoni tad-direttorju u ta’ direttorji — Obbligu impost fuq impriża li tassenja numri tat-telefon sabiex tittrażmetti lil impriżi oħrajn id-data li hija jkollha dwar l-abbonati ta’ impriżi terzi”)

5

2011/C 194/06

Kawża C-107/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Sofia-grad — il-Bulgarija) — Enel Maritsa Iztok 3 AD vs Direktor “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” NAP (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — VAT — Direttivi 77/388/KEE u 2006/112/KE — Rimbors — Terminu — Interessi — Tpaċija — Prinċipji ta’ newtralità fiskali u ta’ proporzjonalità — Protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi)

5

2011/C 194/07

Kawża C-144/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Kammergericht Berlin — il-Ġermanja) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts vs JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch (Ġurisdizzjoni f’materji ċivili — Artikoli 22(2) u 27 tar-Regolament (KE) Nru 44/2001 — Ġurisdizzjoni esklużiva tal-qrati tal-Istat fejn tinsab is-sede biex jieħdu konjizzjoni ta’ kawżi dwar il-validità ta’ deċiżjonijiet tal-korpi tal-kumpanniji — Portata — Kawża mressqa minn persuna ġuridika rregolata mid-dritt pubbliku intiża li tikkonstata n-nullità ta’ kuntratt minħabba l-allegata invalidità ta’ deċiżjonijiet tal-korpi tagħha relatati mal-konklużjoni ta’ dan il-kuntratt — Lis pendens — Obbligu tat-tieni qorti li quddiemha tressqet il-kawża li tissospendi l-proċeduri — Portata)

6

2011/C 194/08

Kawżi magħquda C-201/10 u C-202/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Hamburg — il-Ġermanja) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10) vs Hauptzollamt Hamburg-Jonas (“Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 — Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 3 — Irkupru ta’ rifużjoni fuq l-esportazzjoni — Terminu ta’ preskrizzjoni trentennali — Regola ta’ preskrizzjoni li tifforma parti mid-dritt ċivili ġenerali ta’ Stat Membru — Applikazzjoni ‘per analogia’ — Prinċipju ta’ ċertezza legali — Prinċipju ta’ aspettattivi leġittimi — Prinċipju ta’ proporzjonalità”)

7

2011/C 194/09

Kawża C-294/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākās tiesas Senāts – ir-Repubblika tal-Litwanja) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks vs Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (“Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikolu 5(3) — Kumpens tal-passiġġieri fil-każ ta’ kanċellazzjoni ta’ titjira — Eżenzjoni mill-obbligu ta’ kumpens fil-każ ta’ ċirkustanzi straordinarji — Implementazzjoni, mit-trasportatur tal-ajru, tal-miżuri kollha raġonevoli sabiex jipprevjeni ċirkustanzi straordinarji — Pjanifikazzjoni ta’ riżorsi fiż-żmien opportun sabiex tkun tista’ tiġi żgurata t-titjira wara li tali ċirkustanzi jintemmu”)

7

2011/C 194/10

Kawża C-479/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-10 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Isvezja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 1999/30/KE — Kontroll tat-tniġġis — Valuri ta’ limitu għall-konċentrazzjonijiet ta’ PM10 fl-arja ambjentali)

8

2011/C 194/11

Kawża C-128/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Marzu 2011 — UsedSoft GmbH vs Oracle International Corp.

8

2011/C 194/12

Kawża C-165/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Najvyšší súd (ir-Repubblika Slovakka) fl-4 ta’ April 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky vs Profitube spol. s.r.o.

9

2011/C 194/13

Kawża C-173/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ir-Renju Unit) fit-8 ta’ April 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd vs Sportradar GmbH (kumpannija rreġistrata fil-Ġermanja), Sportradar (kumpannija rreġistrata fl-Isvizzera)

10

2011/C 194/14

Kawża C-177/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fil-15 ta’ April 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton vs 1) Il-Ministru tal-Ambjent, tal-Ippjanar tat-territorju u tax-Xogħlijiet pubbliċi, 2) Il-Ministru tal-Ekonomija u tal-Finanzi u 3) Il-Ministru tal-Intern, tas-Servizz pubbliku u tad-Deċentralizzazzjoni

10

2011/C 194/15

Kawża C-209/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fl-4 ta’ Mejju 2011 — Sportingbet PLC vs Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

11

 

Il-Qorti Ġenerali

2011/C 194/16

Kawża T-423/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Mejju 2011 — Ryanair vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Settur tal-avjazzjoni — Użu esklużiv tat-terminal 2 tal-ajruport ta’ München — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Teħid ta’ pożizzjoni mill-Kummissjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Obbligu li tittieħed azzjoni — Assenza”)

12

2011/C 194/17

Kawża T-502/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Mejju 2011 — IIC Intersport International vs UASI — McKenzie (McKENZIE) (“Trade mark Komunitarja — Proċediment ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva McKENZIE — Trade marks Komunitarji figurattivi u verbali preċedenti McKINLEY — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

12

2011/C 194/18

Kawża T-207/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Mejju 2011 — Habanos vs UASI — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva KIOWA — Trade marks Komunitarji u nazzjonali figurattivi preċedeni COHIBA — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Nuqqas ta’ xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (CE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

13

2011/C 194/19

Kawża T-580/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Mejju 2011 — PJ Hungary vs UASI — Pepekillo (PEPEQUILLO) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali PEPEQUILLO — Trade marks nazzjonali u Komunitarji verbali u figurattivi preċedenti PEPE u PEPE JEANS — Restitutio in integrum — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tal-prodotti — Artikolu 78 tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 81 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament Nru 207/2009))

13

2011/C 194/20

Kawża T-376/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Mejju 2011 — Glenton España vs UASI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Talba għal trade mark Komunitarja figurattiva POLO SANTA MARIA — Trade mark Benelux figurattiva preċedenti li tirrappreżenta siluwett ta’ plejer tal-polo — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

14

2011/C 194/21

Kawża T-81/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Mejju 2011 — Tempus Vade vs UASI — Palacios Serrano (AIR FORCE) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali AIR FORCE — Trade marks Komunitarji u nazzjonali verbali u figurattivi preċedenti TIME FORCE — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Nuqqas ta’ xebħ tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

14

2011/C 194/22

Kawża T-206/11: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ April 2011 — COMPLEX S.A. vs UASI — Kajometal 5KX)

14

2011/C 194/23

Kawża T-207/11: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ April 2011 — EyeSense vs UASI — Osypka Medical (ISENSE)

15

2011/C 194/24

Kawża T-216/11: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ April 2011 — Progust, SL vs UASI — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

15

2011/C 194/25

Kawża T-219/11: Rikors ippreżentat fit-15 ta’ April 2011 — José Luis Otero Gonzàlez vs UASI — Apli-Agipa (AGIPA)

16

2011/C 194/26

Kawża T-220/11: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ April 2011 — TeamBank AG Nürnberg vs UASI — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

16

2011/C 194/27

Kawża T-223/11: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2011 — Siemens vs Il-Kummissjoni

17

2011/C 194/28

Kawża T-224/11: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ April 2011 — Caventa AG vs UASI

17

2011/C 194/29

Kawża T-225/11: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ April 2011 — Caventa vs UASI — Anson’s Herrenhaus (BERG)

18

2011/C 194/30

Kawża T-227/11: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ April 2011 — Wall vs UASI — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

18

2011/C 194/31

Kawża T-232/11: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Mejju 2011 — Stichting Greenpeace Nederland u PAN Europe vs Il-Kummissjoni

19

2011/C 194/32

Kawża T-243/11: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ April 2011 — Glaxo Group vs UASI — Farmodiética (ADVANCE)

19

2011/C 194/33

Kawża T-245/11: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Mejju 2011 — ClientEarth and International Chemical Secretariat vs ECHA

20


MT

 

Top